Ruoholahden sanomatYüklə 5,84 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/7
tarix28.07.2018
ölçüsü5,84 Mb.
#59198
  1   2   3   4   5   6   7


1

RUOHOLAHDEN 

SANOMAT

Nro 8/2012Ruoholahden ja Jätkäsaaren aluejulkaisu 8/2012

Lehdessä muun muassa:

• Länsisataman uusi ilme  s. 3

• Huutokonttorin uutiset s. 6

• Saukonlaiturin kaavoitustilanne s. 72

RUOHOLAHDEN 

SANOMAT

Nro 8/2012

Pääkirjoitus

V

iime lehdessä kerrottiin kaupun-gin  järjestävän  siisteyskilpailun 

kaikkien  käynnissä  olevien  ra-

kennustyömaiden  kesken  Jät-

käsaaressa.  Helsingin  kaupunki 

on ensimmäisenä Suomessa, mutta todennäköi-

sesti myös ensimmäisenä maailmassa, ottanut 

käyttöön mittavat keinot, joilla pyritään lisää-

mään alueella jo asuvien mukavuutta ja viih-

tyisyyttä  silloin,  kun  alueen  jatkorakentami-

nen  tuo  tullessaan  uusia  työmaita  ja  niihin 

liittyviä ilmiöitä.

Länsisataman  rakennusprojektin  johtaja  Ti-mo  Laitinen  kertoo,  että  hänelle  ajatus  asias-

ta  kehittyi  ulkomaan  opintomatkoilla,  joissa 

hän  ajoittain  kohtasi  rakennettavia  uudisaluei-

ta, joissa  rakennusaikaista haittaa oli pyritty vä-

hentämään. Ajatuksista  syntyi  lopulta  nyt  Jät-

käsaaressa  ja  Kalasatamassa  käyttöön  otettu 

toimintamalli,  jossa  rakennusliikkeille  asete-

taan entistä suurempi vastuu ympäristöhaitto-

jen minimoimiseksi. 

-  Ensimmäinen  askel  oli  palkata  projektil-

le  rakennusaikainen  logistiikkakoordinaatto-

ri, jonka tehtävänä on laatia normit rakennus-

työmaiden  tilankäytöstä,  varastointiasioista, 

liikenneratkaisuista ja muun muassa  parkki-

ongelmien  ratkaisemisesta.  Olli  Linnossuo 

on  tällä  hetkellä  meidän  alueemme  logistiik-

Jätkäsaaren rakennustyömaiden siisteyskilpailu

kakoordinaattori ja hän pitää kont toria Huuto-

konttorin tiloissa.

Rakennustyömailla  on  taipumus  kasvaa  ja 

levitä  laajalle  alueelle  ympäristöönsä.  Nyt 

kaupunki  määrittää  jo  urakkasopimuksis-

sa  rakennusliikkeiden  velvollisuudet  viihtyi-

syyden  parantamiseksi.  Jokaisen  työmaan  on 

laadittava  logistiikkasuunnitelma,  johon  teh-

dyt toimintamallit on kirjattu. Näihin kuuluvat 

liikennejärjestelyt,  saapuvan  tavaran  vastaan-

ottoaikataulut, parkkitilojen sijainti, työmaa-

koppien sijainti ja suunnitelmat työmaan ym-

päröimiseksi  aidoin.  Työmaiden  ympärillä 

olevat,  enimmäkseen  mustat  aitaukset,  joissa 

on Jätkäsaari-sloganeita ovat seurauksia näis-

tä  vaatimuksista. Tarkoituksena  on  pitää  työ-

maan toiminta omalla alueellaan ja ”piilottaa” 

se katseilta.

Siisteyskilpailulla  mitattiin  työmaiden  on-

nis tumi nen tässä tehtävässään. Ohessa on kart-

ta, joka näyttää kilpailun tulosten lisäksi, missä 

mikin  työmaa  sijaitsee.  Meidän  matti  meikä-

läisten  tapana  on  kutsua  työmaata  lopullisen 

käyttäjänsä mukaan, kun taas ammattipiireis-

sä  sitä  kutsutaan  joko  rakennuttajan  tai  jopa 

rakennusliikkeen  mukaan.  Kartta  selkeyttä 

asiaa.


PS

RUOHOLAHDEN 

SANOMAT

Ruoholahden Sanomat

®

 on yhdistyksistä ja puolueista riippumaton sekä poliitti-sesti ja uskonnollisesti sitoutumaton aluejulkaisu.

Painosmäärä 25 000 kplJAKELU

Helsingin Jakelu-Expert Oy ja Suomen Posti Oyj sekä lehden oma jakeluverkosto. PÄÄTOIMITTAJA: Peter Stormbom, puh. 050 337 5471

TAITTO/AINEISTO: Ars Today, Helsinki/arstoday@arstoday.fi

KUSTANTAJA: Osakeyhtiö Lintu

ILMOITUSMYYNTI

Mediakorttitilaukset: Peter Stormbom, 

Selkämerenpolku 4 B 23, 

00180 Helsinki, puh. 050 337 5471

ruoholahdensanomat@welho.com      

www.ruoholahdensanomat.fi

Ilmoitushinnasto lähetetään pyydettäessä. Artikkelien ja kuvien lainaa-

minen ilman lupaa on kielletty. Lehden vastuu virheellisestä ilmoituk-

sesta rajoittuu ilmoituksesta maksettuun hintaan.

Ruoholahden Sanomat 9/2012 ilmestyy 29.9.2012.

Siihen tarkoitetun aineiston tulee olla perillä 19.9.2012.

PAINOPAIKKA

Pirkanmaan Lehtipaino Oy, Tampere 

 

ISSN 1458-6371Kansi: Selkämerenpuiston kallioiden metallirenkaat Kan-

sainvälisen koulun pihalla kertovat vanhasta satama-ajasta.  

Kuva: Peter Stormbom

8/2012   25.8.2012

T

äydellinen  kesä.  Ei  ehkä  ilmojen  puolesta, mutta  muuten.  Kerrankin  tein,  mitä  aina  oli-

si  pitänyt  tehdä.  Irrottauduin  kunnolla  arjen 

ympyröistä.  Viikko  Espanjassa,  kaksi  viik-

koa Saarenmaalla kielikurssilla, viikko Some-

ron mökillä ja vähän aikaa kuuluisassa Sturussa. Ei lomaa 

tipoittain, kotinurkissa aina välillä päivystäen. Jos vaikka 

sittenkin sattuisi työasioita, joita saisi tärkeänä hoitaa. Ei, 

vaan kokonaan irti. Tämän kesän jälkeen tuntuvat taas ru-

tiinitkin kivoilta. Eivätkä säätkään ole paljon puuhastelles-

sa olleet hassumpia. Monet ovat niitä valittaneet, minä en 

ole huomannut mitään harmittavaa. 

Ruoholahti otti vastaan lomalta palaajat muuttuneena. Uu-

det asuintalot kohoavat vauhdilla Hyvätoivonpuiston poh-

joispuolelle  ja  Saukonpaateen.  Elo-syyskuun  vaihtees-

sa  muuttaa  iloinen  joukko  opiskelijoita  HOASin  taloihin 

Välimerenkadulle  (250).  Saukonpaadenranta  4  sai  asuk-

kaansa  jo  ennen lomia (240). Saukonpaaden ensimmäiseen 

Hitas-omistuskohde, As Oy Saukonranta saa asukkaansa jou-

lukuussa  (110).  Alkuasuntojen  kiinteistöön  Välimerenkatu 

9:ään muuttaa uusia asukkaita ihan vuoden lopussa (120). Su-

luissa on merkitty arvio tulevien uusien asukkaiden määräs-

tä.  Tämän  vuoden  loppuun  mennessä  Jätkäsaaressa  asuu 

yli 700 uutta ruoholahtelaista. Ruoholahti kasvaa, se vah-

vistaa meitä kaikkia. 

Myös ”vanhan” Ruoholahden puolella tapahtuu. Kauppa-

keskuksen perusteellinen remontti alkaa olla loppusuoral-

la. Sekavasta rakennustyömaasta on pikku hiljaa kuoriutu-

massa uusi ja entistä paljon ehompi ostoskeskus. Minua on 

erityisesti  viehättänyt  tuloaulaan  syntyvä  ”ravintolamaa-

ilma”, jossa nyt on aikaisempaa enemmän kansainvälisyyt-

tä ja sykettä. Ruokatori näyttää siltä, että siinä voisi istahtaa 

kiireisen  lounaan  sijasta  vähän  pidempäänkin  ohikulkevia 

katsellen.  Ihan  kuin  etelässä.  Uudesta,  ulkotorille  tullees-

ta ravintolatarjonnasta on lisää tietoa ilmoituksen muodossa 

tässä lehdessä. K-raudan remontti on valmis ja paikka näyt-

tää entistä avarammalta. Citymarketin muutostyöt ovat aivan 

loppusuoralla. Uudet suuret tulokkaat, Kodin Ykkönen ja In-

tersport ovat viittä vailla muuttovalmiita. Virallisesti Kaup-

pakeskuksen  vihkiäisiä  vietetään  lokakuun  alussa.  Lehti 

kertoo asiasta paljon jo syyskuun numerossa, joka tulee ja-

keluun 29.9.

Alueelle  oli  merkittävää  uuden  raitiolinja  9:n  valmistumi-

nen ja liikenteen aloittaminen keskustasta suoraan Länsiter-

minaalille. Asiasta lyhyesti lisää sivulla kolme. Tärkeää on 

huomata, että metroasemalta Länsisatamaan ja Rautatiento-

rilta Länsisatamaan kulkeneet bussilinjat 15 A ja 15 V ovat 

lakanneet kulkemasta. Satamaan menijöiden ei kannata tulla 

metrolla Ruoholahteen tai Espoon suunnasta tulijoiden jäädä 

bussista  Ruoholahdessa.  Parempia  siirtopisteitä  ovat  Kam-

pin keskus tai rautatieaseman edusta.

Seuraavan piti mahtua lehden sisäsivuille, mutta asiaa oli 

liian paljon ja lehti tuli täyteen: 

Helsingin kaupunki järjestää 8.9. historian toisen Siivous-

päivän. Se on kirpputorien ja kierrättämisen uusi juhlapäi-

vä. Vuoden siistein festivaali muuttaa kaupungin ja naapu-

rustot isoiksi kirpputoreiksi ja markkinoiksi. Kuka tahansa 

voi kaupata tavaroitaan kaduilla, pihoilla tai kodeissa. Hel-

singissä  järjestetään  Siivouspäiväksi  myös  kaikkien  käy-

tössä olevia kierrätyspisteitä eri puolille kaupunkia. Muun 

muassa  Koy  Jaalanhovi,  Selkämerenpolku  4,  järjestää 

kirpputorin  pihallaan  tai  sateen  sattuessa  kerhohuonees-

sa.  Jokainen  voi  siis  rekisteröityä  myyjäksi  Siivouspäivä.

com –sivuilla ja perustaa oman myyntipisteen ilman lupa-

menettelyä  päivän  aikana.  Tervetuloa  Selkämerenpolulle 

tai muihin myyntipisteisiin tekemään löytöjä. Katso myyn-

tipisteistä ja rekisteröitymisestä lisätietoa www.siivouspai-

va.com

Aktiivista syksyä jokaiselle!Peter Stormbom


Yüklə 5,84 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə