Səthi gərilməni alveollarda nə tənzimləyir?Yüklə 233,56 Kb.

səhifə1/7
tarix14.09.2018
ölçüsü233,56 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7


1

Səthi gərilməni alveollarda nə tənzimləyir?

 A. Su buxarı                                                        

B.Karbon qazı                                                                      

C.surfaktant                                                                       

D. azot oksidi                                                                 

E.oksigen 

2

Qidadakı zülallar aşağıdakı funksiyaları yerinə yetirirlər: 1. əvəzolunmayan aminturşularla orqanizmi təmin 

edirlər


2. plastic funksiyaları yerinə yetirirlər.

3. energetic funksiyaları yerinə yetirirlər

4. qlükozanın əsas mənbəyi hesab olunurlar.

5. orqanizmdə karbon qazının əmələ gəlməsinin əsas 

mənbəyidir. 

A.3,4,5                                                                           

B.1,2,4                                                                                 

.C. 4,5,6                                                                            

D. 2, 3,5                                                                                

E. 1, 2, 3 

3

Mədə şirəsindəki xlorid turşusunun funksiyaları: 1. pepsinogeni aktivləşdirir.   2. Renini aktivləşdirir.  3. 

Lipazanı aktivləşdirir.4. pilorik sfinkterin işini 

tənzimləyir   5.antibakterial təsir göstərir

A.  1, 2, 3                                                                    B. 

2, 4, 5                                                                                         

C. 1, 4, 5                                                                                  

D. 3, 4, 5                                                                               

E. 2, 3, 4

4

Qaraciyıərin funksiyalarına aid deyil:A.  nazik bağırsağın motor və secretor funksiyasını 

ləngitmək                                                                                         

B.  hemokoaqulyasiyada iştirak edən maddələri  sintez 

etmək                                                                                

C.  xolerez və xolekinezdə iştirak etmək                                                     

D.  Fibrinogenin sintezində iştirak                                         

E. xolesistokininin aktivasiyası

5

Amilaza parçalayır:A. yağları yağ turşuları və qliserinə qədər                                                             

B. zülalları aminturşularına qədər                                               

C.  karbohidratları disaxaridlərə qədər                                          

D. karbohidratları monosaxaridlərə qədər                                     

E. zülalları albumoz və peptonlara qədər6

Ağız suyunun tərkibində olan damar genəldici maddə 

necə adlanır? 

A.   transferaza                                                                             

B.kallikrein                                                                           

C.maltoza                                                                                

D. maltaza                                                                                     

E. α-amilaza 

7

Bulbar reaksiyalara hansı reflekslər aiddir?A) Şərti reflekslər

B) Qidalanma və müdafiə refleksi 

C) Şərtsiz reflekslər

D) Mürəkkəb reflekslər

E) Sadə reflekslər

8

 Broun-Sekar sindromunda nə baş verir ?A) Holl və Burdax yolunun kəsilməsi nəticəsində 

toxuma hissiyatının itirilməsi

B) Ürəyin zəifliyi

C) Dəridə ləkələr

D) Sinirlərin sıradan çıxması

E) Ölüm


9

Görmənin ilkin qabıq altı mərkəzi.

A) Beyin yarım kürələri

B) Orta beyin

C) Dörd təpəli cismin yuxarı qoşa təpələri

D) Uzunsov beyin

E) Dörd təpəli cismin aşağı qoşa təpələri

10

 “Atoniya”  nədir?A) Sinirlərin iflici

B) Hərəkətlərin pozulması

C) Tez yorulma

D) əzələ tonusunun azalması

E) istilik əmələ gəlməsi

11

    Aşağıdakı  reseptorlardan hansı ekstrareseptorlara aid deyil? 

A. Fotoreseptorlar

B. Eşitme

C. Xemoreseptorlar

D. Temperatur reseptorları

E. Təziq reseptorları                                                       

12

Toxluq mərkəzi yerləşir: A.   beyin yarımkürələrinin qabığında                                                       

B.  ventromedial hipotalamusda                                                                

C. ventrolateral hipotalamusda                                                                                      

D.  supraoptik və   paraventrikulyar nüvələrdə                        

E. beyincikdə13

Ventro-lateral hipotalamusun dağıdılması zamanı 

müşahidə olunur: 

 A. hiperfagiya, adipsiya   B.  polidipsiya   C . adipsiya      

D.hiperfagiya      E. afagiya

14

 Bağırsaqlarda peristaltikanın əhəmiyyəti nədir?A) Tullantı məhsullarının çox olması

B)  Tullantı məhsullarının az olması 

C)  Qida məhsullarının bağırsaqlarda fəal hərəkəti

D) Heç bir əhəmiyyəti yoxdur

E)  Bağırsaq əzələlərinin inkişafı          

15

Həzm sisteminin hansı şöbəsi turş mühit yaradaraq dezinfeksiya edici xassə   göstərir?

A) Qaraciyər 

B)  Ağız boşluğu

C)  Mədə


D) Düz bağırsaq şöbəsi

E)  Nazik bağırsaq şöbəsi

16

Akklimatizasiya əlamətlərinə aid olan hansıdır?A)Artmış eritropoez nəticəsində qanda eritrositlərin 

çoxalması

B)Qanda hemoqlobinin artması

C) Ağciyərlərin ventilyasiyasının artması

D)Sinir hüceyrələrinin hipoksiyaya dözümlülüyünün 

artması


E) Əlamətlərin hamısı 

17

 Həzm prosesində vitaminlər əsasən necə sorulur?A) Diffuziya

B)  Aktiv daşınma

C)  Passiv daşınma

D) Asanlaşdırılmış diffuziya

E) Hamsi aiddir

18

 Qaraciyərdə xolesterinin parçalanması nəticəsində nə əmələ gəlir?

A) Vitaminlər

B)  Öd turşuları

C)  Yağlar

D) Aminturşular

E) Xolesterin qaraciyərdə parçalanmır

19

Bilirubin turş mühitdə oksidləşərək nəyə çevrilir?A) Biliverdinə

B)  Sterkobilinə

C)  Urobilinə

D) Laktazaya

E) Bilirubin oksidləşmir

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə