T. C. Abant izzet baysal üNİversitesi Zİraat ve doğa biLİmleri faküLtesi bahçe biTKİleri BÖLÜMÜ ders programiYüklə 0,54 Mb.
səhifə5/5
tarix06.05.2018
ölçüsü0,54 Mb.
#41576
1   2   3   4   5

Ders Kitabı

 • Kader, A.A. 2002. Postharvest Technology of Horticultural Crops (3rd Edition) Unıv.Calif. Publ. 3311

 • Değişik kaynaklardan yararlanılarak hazırlanmış ders notu ve resimlerle zenginleştirilmiş elektronik ortama aktarılmış sunu

 • Wills, R.B.H. et al., 1989. Postharvest .Avi Book. New York

 • Karaçalı, I. 1990. Bahçe Ürünlerinin Muhafazası ve Pazarlanması. E.Ü. Basımevi İzmir

Subtropik Meyveler (2-2) 3

Türkiye ve Dünya subtropik iklim meyve üretimi, ihracatı, ithalatı ve üretim bölgeleri. Turunçgillerin sistematiği. Turunçgillerin bitkisel özellikleri, ekolojik istekleri, bahçe tesisi, hasat ve sonrası uygulamalar. Muz yetiştiriciliği. İncirde bahçe tesisi. Çay üretimi. Nar üretimi.

Ders Kitabı

 • Subtropik İklim Meyveleri, K. Mendilcioğlu, Ege Üniversitesi, Ziraat Fak. Ders Notları, İzmir, 2000.


Mezuniyet Tezi (0-4)2

Öğrencilerin danışmanları kontrolünde belirlenen tez konularını araştırması ve sonuçlarını sunum haline getirmesi. Daha sonra da bu verileri derleyerek tez yazmaları

Ders Kitabı

İnternet ve çalışma konuları ile ilgili kitap ve dergiler7. YARIYIL SEÇMELİ DERSLER

Mantar Yetiştiriciliği (3-0) 3

Kültür mantarı (Agaricus bisporis) hakkında genel bilgiler, dünyada ve Türkiye’de kültür mantarı üretimi, mantarın ekonomik önemi, mantarın insan beslenmesi ve sağlığı bakımından önemi, mantarın sistematikteki yeri, mantarın morfolojik özellikleri ve biyolojisi, mantar yetiştiriciliğinin tarihçesi, mantar yetiştirme yerleri, mantar yetiştirme sistemleri, mantarın ekolojik istekleri, mantar üretim tekniği, kompost hazırlığı, kompostun pastörizasyonu ve olgunlaşma, tohumluk misel üretimi, komposta misel ekimi, misel ön gelişme dönemi, örtü toprağı özellikleri ve örtü toprağı serme, yetiştiricilik döneminde uygulanan kültürel işlemler, mantar hastalık ve zararlıları, hasat, ambalajlama, depolama ve muhafaza, mantarın değerlendirme şekilleri, mantar üretiminde karşılaşılan sorunlar ve çözüm yolları, modern mantar işletmeleri.


Ders Kitabı:


 • Aksu, Ş., 2006. Kültür Mantarı Üretim Teknikleri. Hasad Yayıncılık. 108 s. İstanbul.

 • Erkel, İ., 2000. Kültür Mantarı Yetiştiriciliği. Kocaoluk Yayınevi. 176 s. İstanbul.

 • Günay, A., Abak, K., Koçyiğit, A.E., 1992. Mantar Yetiştirme, Cilt IV, Ankara.

 • Günay, A., 1995. Mantar Yetiştiriciliği. İlke kitabevi Yayınları, Yayın No: 22, Ankara.

 • Boztok, K., 1987. Mantar Üretim Tekniği, E.Ü. Ziraat Fakültesi Ofset Basımevi, 168 s. İzmir.

 • Bora, T., Toros S., Özaktan, H., 2004. Kültür Mantarı Hastalıkları, Zararlıları ve Savaşımı. Afa Matbaacılık, İstanbul.

 • Günay, A., Abak, K., Koçyiğit, A.E., 1984. Özel Sebze Yetiştiriciliği. Mantar yetiştirme, Çağ matbağası, Ankara 272 s.

Özel bağcılık (2-2) 3

Bağ tesisi, bağlarda uygulanan kış ve yaz budamaları, asmalara şekil verme, bağcılıkta önemli kültürel uygulamalar (toprak işleme, sulama, gübreleme, derim), asmanın çoğaltılması, Türkiye‘ de ve dünyada yetişen üzüm çeşitleri ve anaçlar.

Ders Kitabı

 • Fidan, Y., 1985. Özel Bağcılık. Ankara Üniv. Ziraat Fak. Yay. No: 930, Ders Kitabı No: 265, Ankara Üniv. Basımevi, Ankara, 401 s.

 • Winkler, A.J., Cook, J.A., Kliewer, W.M., Lider, L.A., 1974. General Viticulture. Univ. Of California Press. Berkeley, Los Angeles And London. 710 p.

 • Çelik, S., 1998. Bağcılık (ampeloloji). Trakya Üniv. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü, Anadolu Matbaa Ambalaj San. ve Tic. Ltd. Şti. 426 s.

Kesme Çiçekçilik (2-2) 3

Dünya’da ve Türkiye’de yetiştirilen kesme çiçek tür ve çeşitlerini tanımak; bitkisel, agronomik ve ekolojik özelliklerini bilmek; üretim miktarları, yetişme alanları ve yetiştiricilik sorunlarını tartışmak; bitkilerin gen merkezleri, yetiştirme teknikleri, sera ve bahçe kurma konularındaki temel kavramları ve konuları anlayabilmek.

Ders Kitabı

 • Değişik kaynaklardan yararlanılarak hazırlanmış ders notu ve resimlerle zenginleştirilmiş elektronik ortama aktarılmış sunu, CD’ler Kesme Çiçekçilik (Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı) Greenhouse Production (Ronald J. Biondo) Çiçek Üretim Tekniği ( Prof.Dr.Fuat Tanrıverdi)

Bitki Yetiştiriciliğinde Alternatif Teknikler (2-2) 3

Alternatif tarım sistemleri, tarım ekolojisi ve sürdürülebilirliğin ilkeleri, sürdürülebilir tarımın geliştirilmesi, alternatif tarımsal sistemleri ve teknolojileri tasarımı, polikültür ve çoklu yetiştiricilik, iç bitki yetiştiriciliği, yardımcı bitkiler, faydalı otlar, tuzak bitkiler, örtü bitkileri ve canlı malç, örtü bitkilerinin işlevlerinin yönetimi, koruma tampon şeritler, sürdürülebilir bitki yetiştiriciliği sistemleri, alternatif tarım, doğal tarım ve doğa tarımı, düşük girdili tarım, hassas tarım, ekolojik tarım, biyodinamik tarım, bütünsel yönetim, sürekli kültür, İyi tarım uygulamaları ve organik tarım konularında öğrenciye bilgiler kazandırmaktır.Ders Kitabı

➢ Çakmakçı R ve Erdoğan ÜG (2008). Organik Tarım Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Ders Yayın No 236.

➢ Liebman M (1995). "Polyculture Cropping Systems," in Agroecology: The Science of Sustainable Agriculture, M. A. Altieri, ed., Intermediate Technology Publications, London.

➢ Lemaire G, Recous S and Mary B (2004). Managing residues and nitrogen in intensive cropping systems. New understanding for efficient recovery by crops. 12th Australian Agronomy Conference, "Australian Agriculture, Learning from the past, planning for the future Farming and cropping systems.

➢ Gliessman SR, Swezey SL and Rosemeyer M (2009). The Conversion to Sustainable Agriculture: Principles, Processes, and Practices. Taylor & Francis.

Temel Fotoğrafçılık (2-2) 3

Fotoğrafın ve fotoğraf makinesinin tarihçesi. Fotoğraf makinesi ve tekniği. Fotoğraf makinesi ve yardımcı gereçler. Fotoğraf makinesinin fonksiyonları. Dijital fotoğrafçılık. Fotoğraf ve kompozisyon. Sanat fotoğrafı. Haber fotoğrafı. Belge fotoğrafı. Portre fotoğrafı. Ajans fotoğrafçılığı. Türkiye’de fotoğrafçılık.Ders Kitabı

➢ Kamburoğlu Özer (2004). A’dan Z’ye Fotoğraf. İstanbul: Say Yayınları. Kılıç, Levend (2000). Fotoğrafa Başlarken. Dost Yayınevi, Ankara.

➢ Ang Tom (2003). Dijital Fotoğrafçılık. çev. Melih Zafer Arıcan. İnkılâp Kitabevi, İstanbul.

Bitki Doku Kültürleri Teknikleri (2-2) 3

Doku Kültürü: Temel Laboratuar Teknikleri. Organogenesis ne demektir?. Somatik embriyogenesis. Hücre Süspansiyon Kültürleri. Protoplast Kültürü ve Somatik Melezleme. Anter ve Polen Kültürleri. Embriyo Kültürü. Organ Kültürü. Hastalıksız Bitki Üretimi. Doku Kültürü İle Sekonder Metabolitlerin Üretilmesi. Yapay tohum üretimi. Doku Kültürü Yöntemlerinin Hastalıklara Dayanıklılık Islahında Kullanılması. Gen Kaynaklarının Muhafazası konuları hakkında bilgilerin verilmesi.Ders Kitabı

Babaoğlu ME, Gürel S ve Özcan SU (2001). Bitki Biyoteknolojisi I Doku Kültürü ve Uygulamaları, 2001. Vakfı Yayınları, Konya. Sayfa 1-456.

➢ Hatipoğlu R (1999). Bitki Biyoteknolojisi Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Genel Yayın No: 190 Ders Kitapları Yayın No:A-58.

➢ Plant Propagation by Tissue Culture. Handbook and Directory of Commercial Laboratories, 1984. Eds. E.F. George and P.D. Sherrington, Exegetics Ltd., England.Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar (2-0) 2

Genetiği değiştirilmiş organizmalar (GDO)’ ın tarihçesi ve tanımı, Model organizmalar, GDO ların geliştirilmesi ve elde edilme yolları, GDO kullanılma nedenleri, GDO ların sınıflandırılması, GDO ların üretimi ve yayılımı, genetiği değiştirilmiş mikrobiyal, memeli ve bitki organizmaları, GDO ların araştırma, çevre, endüstri ve tarımsal üretimde kullanılmaları, GDO ların potansiyel riskleri, GDO ların üretilmesi ve ticaretindeki ulusal ve uluslararası düzenlemeler, GDO lar ve biyogüvenlik, ahlaki ve sosyal sorunlar, GDO lar ve gıda güvenliği.Ders Kitabı

➢ Akdemir S (2009). Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar Mı?. Ekonometri, (37), 116-117.

➢ Atsan T ve Erem Kaya T (2008). Genetiği Değiştirilmiş Organizmaların Tarım ve İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri. U.Ü.Ziraat Fakültesi Dergisi, 22(2), 1-6.

➢ Aydın H (2008). Genetiği Değiştirilmiş Ürünlerin Toprak Ekosistemine Etkileri. F.Ü. Sağ. Bil. Derg., 22(1), 49-52.

➢ Çelik V ve Turgut Balık D (2007). Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar. Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 23(1-2), 13-23.

➢ Demir A. ve Pala A (2007). Genetiği Değiştirilmiş Organizmalara Toplumun Bakış Açısı. Hayvansal Üretim, 48(1), 33-43.

➢ Demir A, Seyis F ve Kurt O (2006). Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizmalar: I.Bitkiler. OMÜ Zir. Fak. Dergisi, 21(2), 249-260.

Tarım ve Çevre (2-0) 2

Tarım ve çevre etkileşimleri. Küresel ısınma ve çevresel kirliliğinin ago-ekosistemler üzerine etkileri. Erozyon, çölleşme, toprak-su kaynaklarında bozulma ve gen kaynaklarının yok olması. Doğal kaynaklarda kirlilik problem. Endistriyel uygulamların agro-ekosistemler üzerine etkileri. tarımsal sanayiinin çevre ve agro-ekosistemler üzerine etkileri. Entegre ürün yönetimi. Tarımda atık idaresi. Çevre dostu tarımsal girdiler. Tarımsal sistemlerde sürdürülebilirlik.Ders Kitabı

➢ Agriculture and the environment. Eds.C.A. Edwards, M.K. Wali, D.J. Horn, F. Miller. Elsevier Science. 1993.

➢ Ecevit O, Mennan H, Aksoy M, Akça İ (1999). Tarımsal mücadele ilaçları ve çevreye olan etkileri. OMÜ Ziraat Fakültesi, Ders Kitabı No:32, s: 145.

➢ Aydoğdu M ve Gezer K (2007). Çevre Bilimi. Anı Yayıncılık. s: 224.

➢ Ertürk H (2009). Çevre Bilimleri. Ekin Yayınları, 524 s.

Beden Dili (2-2) 3

Etkili iletişim ve beden dilinin ne olduğunu öğretmek, birbirleriyle etkileşimini anlatmak. İletişim kurarken konuşma ve mesaj içeriği ile beraber beden dili ve vurgu ile tonlamanın önemini anlatılması. Etkili iletişim kurabilmek için hangi beden dilini hareketlerini yapılması gerektiğinin anlatılması. İş görüşmelerinde topluluk içinde, toplum önünde bedeni nasıl kullanılması gerektiğini ve beden dilinde kültürlerarası farklılıkların öğretilmesi.Ders Kitabı

➢ Öğretim üyesi ders notları

➢ Allan Pease, Body Language, Vücut Dili Rota Yayinlari, 2000

Yaratıcı Düşünce Yöntem ve Tekniği (2-2) 3

Yaratıcılık, yaratıcı düşünce ve analitik düşünce kavramları. Yaratıcılığa etki eden faktörler. Yaratıcı düşünce süreci ve bu süreci olumlu/olumsuz yönde etkileyen etmenler. Yaratıcılığın kuramsal açıklamaları. İş yaşamında yaratıcılık. Yaratıcı sorun çözme teknikleri.

Ders Kitabı

Sungur, Nuray; Yaratıcı Düşünce, Evrim Yayınevi, İstanbul, 1997.

Bentley, Trevor; Yaratıcılık (Creativity), Hayat Yayınları, İstanbul, 1999.

Foster, Jack; Fikir Nasıl Bulunur?, MediaCat Yayınları, İstanbul, 20098. YARIYIL DERSLERİ

Sert Kabuklu Meyveler (3-0) 3

Badem, Fındık, antep fıstığı, gibi sert kabuklu meyve türlerinin ekolojik istekleri, çeşitleri, anaçları ve türlere özgü yetiştirme teknikleri ile kültürel uygulamalar ayrıntılı olarak anlatılmaktadır. Sert kabuklu meyvelerin sistematiği, dünyadaki ve Türkiye’deki üretim ve ekonomisi, pomolojik bakımından sınıflandırılması, morfolojik ve biyolojik özellikleri, ekolojik istekleri, yetiştirme teknikleri, bahçe tesisi, derim ve meyvelerin muhafazası konularına değinilmektedir.

Ders Kitabı

 • Özel Meyvecilik. Ziraat Fakültesi Ders Kitabı S. Özbek, 1978.

Sert Çekirdekli Meyveler (3-0) 3

Bu ders genel olarak sert çekirdekli meyvelerin tanıtımını, dünya da ve Türkiye´de yetiştiriciliğini, yetiştirilme alanlarını ve üretim miktarlarını içermektedir. Bununla birlikte tür bazında yetiştirilme teknikleri, güncel çeşit ve anaç seçimi, sert çekirdekli meyvelerde hastalık ve zararlılar ve sert çekirdekli meyve türleri ile bahçe tesisi bu ders kapsamında anlatılmaktadır.

Ders Kitabı

 • Kiraz Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele- Gıda Tarım ve Hay. Bak. - Ankara 2011

 • Meyve Ağaçlarında İlaçlama Proğramları- Meyvecilik Araştırma İstasyonu yayın no:46

 • Sert Çekirdekli Meyveler Ders Notu

 • Kayısı Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı - Ankara 2011

Sıcak İklim Sebzeleri (2-2) 3

Sıcak iklim sebze türlerinin genel özellikleri, sınıflandırılması, domates, biber, patlıcan, kavun, karpuz, kabak, hıyar, fasulye, enginar ve bamyanın anavatanı, botanik ve morfolojik özellikleri, taksonomileri, ekonomik önemi, besin ve sağlık değeri, kullanılan çeşitler, ekolojik istekleri, yetiştirme teknikleri, hasad, ambalajlama ve pazarlanması.


Ders Kitabı:


 • Şalk, A., Arın, L., Deveci, M., Polat, S., 2008. Özel Sebzecilik. Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü. 488 s. Tekirdağ.

 • Günay, A., 2005. Sebze Yetiştiriciliği. Cilt I, II. Bornova, İzmir.

 • Vural, H., Eşiyok, D., Duman, İ. 2000. Kültür Sebzeleri (Sebze Yetiştirme). Ege Üniversitesi Basımevi, 440 s. Bornova, İzmir.

 • Günay, A., 1992. Özel Sebze Yetiştiriciliği. Cilt I, II, III ve IV. A.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları. Ankara.

 • Şeniz, V. 1992. Domates, Biber ve Patlıcan Yetiştiriciliği. Tarımsal Araştırmaları Destekleme ve Geliştirme Vakfı (TAV) Yayınları. No: 26, 174 s. Yalova.

 • Çelik, S., 2010. Bitki Yetiştirme Tekniği, Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, 422 s. Tokat.

 • Decoteau, D.R. 2000. Vegetable Crops. Prentice Hall, 464 p, New Jersey.

 • Müftüoğlu, N.M., 2015. Bitkisel Üretimde Pratik Bilgiler. Nobel Akademik Yayıncılık, 254 s. Ankara.

 • Prohens, J., Nuez, F., 2008. Vegetables. Handbook of Plant Bereeding. Volume I, II. Springer Science+Business LLC, New York.

 • Phillip, R., Rix, M., 1995. Vegetables. Macmillian, 270 p. London.


Minör Meyveler (2-0) 2

Ülkemizde yetişen ancak henüz kültüre alınmamış ya da alınma aşamasında olan meyve türleri bu derste okutulmaktadır. Bu meyvelerin başında alıç, kızılcık, karayemiş, kocayemiş, döngel, hünnap, frenk inciri, mürver, akdiken, saparna, kuşburnu, karahurma, tavşan kirazı gibi öz meyve türlerimiz derste tanıtılmaktadır.Ders Kitabı:

 • Karadeniz, T., 2004. Şifalı Meyveler (Meyvelerle Beslenme ve Tedavi Şekilleri). Burcan Ofset., Ordu.

 • A Practical Guide to the Planning, Establishment and Management of High Density Apple Orchards, Intensive Orchard Management, B. H. BARRITT, Washington State University, 1992.

Mezuniyet Tezi (0-4) 2

Öğrencilerin danışmanları kontrolünde belirlenen tez konularını araştırması ve sonuçlarını sunum haline getirmesi. Daha sonra da bu verileri derleyerek tez yazmaları

Ders Kitabı

İnternet ve çalışma konuları ile ilgili kitap ve dergiler8. YARIYIL SEÇMELİ DERSLER

Araştırma Ve Deneme Metodları (2-2) 3

Dersin tanımı ve içeriği konusunda bilgiler ile gözlem ve deneme kavramları, Aritmetik ortalama, Geometrik ortalama, Tepe değeri, Varyans ve standart sapma, t dağılımı, khi kare dağılımı, Transformasyonlar, Denemelerin planlanması, Denemelerin tertiplenmesi, amaçları, yer seçimi, Tekrarlama sayısı ve bunu etkileyen faktörler, Deneme hatası, Parsel büyüklüğü ve şekli, Kenar tesirleri, Varyans analizinin esası, F kontrolü, LSD, Tesadüf parselleri deneme deseni, Tesadüf blokları deneme deseni, Latin karesi, Faktöriyel denemeler, Bölünen bölünmüş parseller deneme deseni, Regresyonlar, Korelasyonlar

Ders Kitabı

 • Araştırma ve Deneme Metotları (O. Düzgüneş, T. Kesici, O. Kavuncu, F. Gürbüz)

 • Bilimsel Araştırmalarda Hipotez Testleri (M. Kartal)

 • Tanımlayıcı İstatistik (Ş. Şenol)

 • İstatistik (Çevirenler: A. Esin, S. Çelebioğlu)

 • Biyoistatistik (İ. Kocaçalışkan, N. A. Bingöl)

 • Deneysel İstatistik Metotlar (N. Yurtsever)

 • İnternet

İç Ve Dış Mekan Süs Bitkileri (2-2) 3

Bu ders; Süs bitkileri üretim yapıları (Sera, sıcak ve soğuk yastıklar ve sisleme üniteleri), üretim ortamları, hazırlık aşamaları, üretim materyalleri (tohum, spor, çelik, aşı, toprak altı organlar) ve bunlar ile ilgili çoğaltma yöntemleri (çelik aşı, daldırma, ayırma, toprak altı organlar, doku kültürü ile üretim.) konularını içermektedir.

Ders Kitabı

 • Değişik kaynaklardan yararlanılarak hazırlanmış ders notu ve fotoğraflarla zenginleştirilmiş elektronik ortama aktarılmış sunu

 • Türkiye’nin Ağaçları ve Çalıları, Necati Güvenç Mamıkoğlu

 • Kesme Çiçekçilik, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı

 • Çiçekçilik, HASAT

 • Süs Bitkileri Yetiştiriciliğinde İyi Tarım Uygulamaları, E.Özzambak, M.İsfendiyaroğlu, E.Zeybekoğlu, Ö.Kahraman

Minör Sebzeler (3-0) 3
Ülkemizde yetiştiriciliği minör olarak yapılan kırmızı pancar, brüksel lahanası, alabaş, hindiba, acur, şikori, kuşkonmaz, pepino, maydanoz, kereviz, dereotu, rezene, turşuluk hıyar, tatlı patates ve tatlı mısırın botanik özellikleri, ekonomik önemi, besin ve sağlık değeri, kullanılan çeşitler, ekolojik istekleri, yetiştirme teknikleri.
Ders Kitabı:

 • Günay, A., 2005. Sebze Yetiştiriciliği. Cilt I, II. Bornova, İzmir.

 • Vural, H., Eşiyok, D., Duman, İ. 2000. Kültür Sebzeleri (Sebze Yetiştirme). Ege Üniversitesi Basımevi, 440 s. Bornova, İzmir.

 • Şalk, A., Arın, L., Deveci, M., Polat, S., 2008. Özel Sebzecilik. Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü. 488 s. Tekirdağ.

 • Günay, A., 1992. Özel Sebze Yetiştiriciliği. Cilt I, II, III ve IV. A.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları. Ankara.

Bitkisel Üretim Teknikleri (2-2) 3

Bitki çoğaltımının tanımı ve bu konuda genel bilgiler. Bahçe bitkileri içersine giren tüm bitkilerin sınıflandırılması. Vegetatif ve generatif çoğaltım metotları hakkında bilgi. Bahçe bitkilerinin çoğaltımında kullanılan metodlar. Bitkilerde üreme şekilleri 1. Eşeyli üreme, 2. Eşeysiz üreme, bitkilerde çiçek ve kısımları. Bahçe bitkilerinde tohumla çoğaltma, Tohum oluşumu, tohum morfolojisi, tohumun çimlenmesi. Çimlenmeyi önleyici unsurlar. Tohum fizyolojisi. Bahçe bitkilerinde vejetatif çoğaltma 1. Buğdaygil ve baklagil bitkileri 2. Çayır-Mera ve yem bitkileri bitkileri 3. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler 4. Endüstri Bitkileri. Doku kültürleri ile çoğaltım metotları-I (Meristem). Doku kültürleri ile çoğaltım metotları-II (Embriyo). Doku kültürleri ile çoğaltım metotları-III (Kallus kültürleri).Ders Kitabı

➢ Ekingen HR (1992). Bitki Islahı, Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ders Notları No.: 31

➢ Şehirali S (1997). Tohumluk ve Teknolojisi, Fakülteler Matbaası, İstanbul.
Mesleki Sorumluluk ve Etik İlkeler (2-0) 2

Mesleki sorumluluk ve etik dersi içerisinde etiğin tanımı, amacı, ilkeleri ve hukukla ilişkisi ele alınır. Mesleki, kurumsal ve sosyal sorumluluk kavramları değerlendirilir, mesleki yozlaşma ve meslek hayatında etik dışı davranışların nedenleri, sonuçları ve çözüm yolları incelenir.Ders Kitabı

➢ Seyhan Uygur Onbaşıoğlu (2003). Mühendislik Etiği, Doğa Yayıncılık.

➢ Immanuel Kant (2003). Ethica Etik Üzerine Dersler, Pencere Yayınları.

➢ Veysel Atayman, Gönül Sezer (1999). Etiğe Giriş, Ayrıntı Yayınları, Annemarie Pieper, Einführung in die Etik? kitabından çevirildi.

➢ Carl Mitcham R and Shannon Duval (2000). Engineering ethics, Upper Saddle River, NJ : Prentice Hall.

Tarımsal Danışmanlık (2-0) 2

Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Kavramı, İletişim Teknikleri, Sunuş Teknikleri, Gruplarla Çalışma Teknikleri, Motivasyon Teknikleri, Yeniliklerin Yayılması, Yetişkin Eğitimi, Kırsal Sosyoloji, Grup Yayım, Danışmanlık Metotları Bireysel Yayım, Danışmanlık Metotları Kitle Yayım/Danışmanlık, Tarımsal Danışmanlık Faaliyetlerinde Uygun Amaç ve Metot Seçimi, Tarımsal Danışmanlıkta Sözleşmeli Çiftçilerin Mevcut Durum Analizi, Proje Yönetimi İzleme ve DeğerlendirmeDers Kitabı

➢Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlemesine Dair Yönetmelik. 2006, AnkaraSözlü ve Yazılı Anlatım Teknikleri (2-0) 2

Öğrencilerle tanışma, dersin amacını ve öğretim yöntemini bildirme, kaynaklar hakkında bilgi verme, klasik yöntem ve APA tekniğiyle kaynak gösterimi. Dinleme tekniği, iyi dinleme yolları, etkili dinlemeyi engelleyen etkenler. Okuma-anlama tekniği, okumanın amacı, çeşitleri, kuralları. Etkili okumayı ve okuma hızını engelleyen faktörler, sözlü ve yazılı anlatıma engel olan insan tipleri. Hızlı okuma teknikleri. Gevşeme çalışmaları. Doğru nefes alma ve nefesi kontrol etme alıştırmaları. Boğumlanma çalışmaları. Türkçenin bürün yapısı (vurgu, ulama). Türkçenin bürün yapısı (tonlama, durak). Şiir okuma teknikleri. Düz yazı okuma teknikleri. Duygu değerlerine göre okuma alıştırmaları.Ders Kitabı

➢ Uygulamalı Türkçe Yazılı ve Sözlü Anlatım. Papatya Yayincilik Eğitim Yusuf Çotuksöken Sözlü Yazılı Anlatım Sanatı Kompozisyon. Emin Özdemir, REMZİ KİTABEVİ.

➢ Dil Bilimi Açısından Türkçe Yazılı Anlatım ve Anlatım Teknikleri Öğretimi. Mustafa Cemiloğlu, Aktüel Yayinlari.

Budama Tekniği (2-2) 3

Meyve ağaçlarında budama ve amaçları, budamanın fizyolojik esasları, yaz budaması ve verimlilik ilişkileri, ABA birikimi ve budama ilişkileri, anaçlar ve budama, klasik budama şekilleri, modern budama teknikleri, dikim sistemleri ve buna uygun budama şekilleri, anaç kalem ilişkileri, alternatif budama sistemleri, meyve türlerine göre uygun budama şekilleri konuları işlenmektedir.

Ders Kitabı

Meyve Ağaçlarında Budama, Muhsin Yılmaz. Tarımsal Enerji ve Mekanizasyon Araştırma ve Eğitim Vakfı Yayınları, 2002

Proje Hazırlama Tekniği (2-0) 2

Projelendirme ve Planlamaya İlişkin Temel Kavramlar, Proje Hazırlama Yatırım Konusunun Belirlenmesi ve Proje Kararı Kapasitenin Belirlenmesi, İşletme Yerinin Seçimi (Arazi ve İklim, Pazara Uzaklık, Girdilerin Temini, Altyapı ve Diğer Etmenler), Projenin Çevreye Etkisi (Atıklar, ÇED raporu), Projenin Teknik Yönü (Üretim Tekniği, Üretim Planı, Proje Mühendisliği)

Ders Kitabı

İnan, H., 2000. Proje Hazırlama Ve Değerlendirme Tekniği, Tekirdağ.

Yurdakul, O, 1999. Proje Hazırlama ve Değerlendirme, Ç.Ü. Yayın No: 147, Ders Kitapları: A-48, Adana.

Fitoterapi (2-0) 2

Tıbbi drogların teşhisi, tanınması, tıbbi droglardan çay örnekleri hazırlayabilme ve tıbbi droglardan tedavide kullanılacak farklı farmasötik preparatlar(ekstre, tentür vs) hazırlayabilmeDers Kitabı

➢ G. Samuelsson, Drugs of Natural Origin, 4 th ed. Swedish Pharmaceutical Press, 1999, Sweden.

➢ T. Baytop, Farmakognozi Ders Kitabı Cilt I, Baha Matbaası, 1970, İstanbul

➢ V. Schulz, R. Hansel, M. Blumenthal, V.E. Tyler, Rational Phytotherapy, 5 th ed. Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2004, Germany.

➢ M. Heinrich, J. Barnes, S. Gibbons, E. W. Williamson, Fundamentals of Pharmacognosy and Phytotherapy, Churchill Livingstone, Elsevier Science Ltd., 2004, Spain.

Bireysel Çalgı Eğitimi (3-0) 3

Müziğin, insan sesi ile ifade edilmesinin yanı sıra ağırlıklı olarak bir enstrümanın aracılığı ile icra edilleceği düşüncesinden hareketle her öğrencinin en az bir enstrüman çalabilmesi, genel olarak enstrüman bilgisi ve kültürünü alabilmesi, enstrümanın ulusal ve uluslararası kullanım alanları, kökeni ve gelişiminin bilgisini alabilmesi, enstrümanın çalma tekniklerini, bakımı, onarımı ve koruma yöntemlerini öğrenebilmesi ve müzikal becerilerini enstrümanı vaıtasıyla aktarabilmesini sağlamaktır.Ders Kitabı

➢ Öğretim Üyesi Ders Notları
Yüklə 0,54 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə