T. C. Abant izzet baysal üNİversitesi Zİraat ve doğa biLİmleri faküLtesi bahçe biTKİleri BÖLÜMÜ ders programiYüklə 0,54 Mb.
səhifə2/5
tarix06.05.2018
ölçüsü0,54 Mb.
#41576
1   2   3   4   5SEÇMELİ DERSLER

3. YARIYIL FAKÜLTE SEÇMELİ DERSLER
3. YARIYIL FAKÜLTE SEÇMELİ DERSLER

Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS
Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS
Tarımda Bilişim Teknolojileri

2

2

3

2
 

Tarımsal Girişimcilik

2

0

2

3
Arıcılık

2

2

3

2
 

Topraksız Tarım

2

0

2

3
İyi Tarım Uygulamaları

2

0

2

2
 

Tarım İşletmelerinin Yönetimi

2

0

2

3
Köy Sosyolojisi

2

0

2

2
 

Bahçe Bitkileri Zararlıları ve Mücadele Yöntemleri

2

2

3

3
Toprak Koruma Teknikleri

2

0

2

2

5. YARIYIL FAKÜLTE SEÇMELİ DERSLER
6. YARIYIL FAKÜLTE SEÇMELİ DERSLER

Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS
Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

 

Parazit Olmayan Bitki Hastalıkları

2

2

3

4Genel Herboloji

2

0

2

3

 

Tarımsal Kıymet Takdiri ve Bilirkişilik

2

0

2

3
 

Sağlık Bilgisi ve İlk Yardım

2

0

2

3

 

Yemler Bilgisi ve Teknolojisi

2

0

2

3
 

Çim Bitkileri Yetiştiriciliği

2

2

3

4

 

Bitkisel Gen Kaynakları

2

2

3

4
 

Genel Mikrobiyoloji

2

2

3

4
İnsan İlişkileri ve İletişim

2

0

2

3Toplam Kalite Yönetimi ve Gıda Güvenlik Sistemleri

2

0

2

3
Kişisel Gelişim

2

0

2

3

7. VE 8. YARIYIL İÇİN SOSYAL VE KÜLTÜREL İÇERİKLİ SEÇMELİ DERSLER

Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS
Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

 

Mantar Yetiştiriciliği

2

2

3

3
 

Araştırma Ve Deneme Metodları

2

2

3

3

 

Özel Bağcılık

2

2

3

3
 

İç Ve Dış Mekan Süs Bitk.

2

2

3

3

 

Kesme Çiçekçilik

2

2

3

3
 

Minör Sebzeler

2

2

3

3

 

Bitki Yetiştiriciliğinde Alternatif Teknikler

2

2

3

3
 

Bitkisel Üretim Teknikleri

2

0

2

3

 

Bitki Doku Kültürleri Teknikleri

2

2

3

3
 

Tarımsal Danışmanlık

2

0

2

3
Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar

2

0

2

3Proje Hazırlama Tekniği

2

0

2

3
Tarım ve Çevre

2

0

2

3Mesleki Sorumluluk ve Etik İlkeler

2

2

3

5
Beden Dili

2

2

3

3Sözlü ve Yazılı Anlatım Teknikleri

2

2

3

5
Yaratıcı Düşünce Yöntem ve Tekniği

2

2

3

3Bireysel Çalgı Eğitimi

2

2

3

5
Temel Fotoğrafçılık

2

2

3

3Budama Tekniği
Türkiye Meyveciliği

3

0

3

3Meyve Folklörü

3

0

3

3
Kısaltmalar : T=Haftalık teorik ders saati,; U=Haftalık uygulama ders saati; K=Dersin kredisi, AKTS=Avrupa Kredi Transfer Sistemi kredisi

DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR

BİRİNCİ YIL

1. YARIYIL DERSLERİ

Botanik (2-2) 3

Botanik biliminin tanıtılması; alt disiplinlerin (morfoloji, anatomi, taksonomi, ekoloji vb.) öğretilmesi, Hücrenin kimyasal yapısı ve ergastik maddeler, Bitki hücresinin özelliklerinin diğer canlı guruplarının hücreleriyle karşılaştırılarak anlatılması (Bitki hücresi ve çeperi), Hücre teorisinin açıklanması, fotosentez ve solunumun ilgili organellerle bağlantılı olarak açıklanması, Hücre bölünmesi (Mitoz ve mayoz bölünmenin anlatılması), Bitkisel dokuların anlatılması (Meristematik doku, Temel doku (Parankima), Koruyucu doku, Destek doku, İletim dokusu, Salgı dokusu, Vejetatif bitki dokuları: Kök, gövde ve yaprak (morfoloji, anatomi, metamorfoz), Bitkilerde generatif organlar: Çiçek (formül, diyagram, çiçek durumları, polen ve embriyo kesesi oluşumu), Bitkilerde üremenin anlatılması (Tozlaşma ve Döllenme), Meyve ve Tohum oluşumu.Ders Kitabı

➢ Kadıoğlu A ve Kaya Y (2005). Genel Botanik. Kültür Eğitim Vakfı Yayınevi, Erzurum, 410 sayfa.

➢ Bozcuk S (1998). Genel Botanik, Hatiboğlu Yayınları: 82 Yükseköğretim Dizisi: 22, Ankara, 190 sayfa.

➢ Algan G ve Toker (1995). Bitki hücresi ve morfolojisi laboratuvar kitabı, Ankara.Fizik (3-0) 3

Boyut ve Birim, Bir Boyutta Hareket, Vektörler, İki Boyutta Hareket, Newton Hareket Kanunları, Dairesel Hareket, İş ve Enerji, Potansiyel Enerji ve Enerji Korunumu, Çizgisel Momentum ve Çarpışma, Katıların Dönme HareketiDers Kitabı

➢ David Halliday, Robert Resnick, (2008). “ FiziğinTemelleri”, Wiley.

➢ Hugh D. Young, Roger A. Freedman, (2007) “Üniversite Fiziği”, Pearson Education Yayıncılık.

➢ Raymond A. Serway, John W., (1995). Fen ve Mühendislik için Fizik, Palme Yayıncılık.Kimya (3-0) 3

Maddenin özellikleri. Atomun yapısı. Periyodik çizelge ve bazı atom özellikleri. Atom çekirdeğinin yapısı ve radyoaktiflik. Kimyasal bağlar, Sıvılar ve hal değişimleri. Katılar, Gazlar. Çözeltiler ve fiziksel özellikleri. Gazlar, Asitler ve Bazlar. Organik kimya.Ders Kitabı

➢ Tahsin Uyar. Genel Kimya (I. ve II. cilt) Prensipler ve Modern Uygulamalar. Palme Yayınevi.

➢ Mortimer, CE (1993). Modern Üniversite Kimyası.

Matematik (3-0) 3

Kümeler ve sayı sistemleri. Özdeşlikler, denklemler ve eşitsizlikler. Fonksiyonlar ve fonksiyonların grafiklerini çizme. Limit ve süreklilik. Cebirsel, parçalı ve trigonometrik fonksiyonlar. Doğrusal denklem sistemleri.Ders Kitabı

Basri Çelik, İsmail Naci Cangül, Nisa Çelik, Osman Bizim, Metin Öztürk (2010). Temel Matematik. Dora Yayınları.

➢ Mustafa Balcı (2003). Genel Matematik. Balcı yayınları.

➢ Ahmet Tekcan, Betül Gezer, Osman Bizim (2011). Genel Matematik (Diferensiyel ve İntegral Hesap). Dora Yayınları.Bahçe Bitkilerine Giriş (3-0) 3

Bitkisel üretimde bulunurken, uygulanması gereken bahçe tarımı sistemleri ve uygulamalarına genel bir bakış açısı ile yaklaşarak, ülkemizin değişik ekolojilerinde bahçe bitkileri yetiştiriciliği uygulamalarını öğretmektir.Ders Kitabı

➢Christiansen-Weniger, F. Türkiye Bahçe Kültürünün Temelleri. Bfe Tarafından Bastırılmışır. Türkçeye Prof.Dr. Ömer Tarman Tarafından Çevrilmiştir. 323 s.

➢Gübreler ve Gübreleme Tekniği. T.C.Ziraat Bankası Tarafından BAsırılmıştır. 473 s.

➢ Ceylan A (1994). Bahçe Tarımı. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No: 491, 520s.Atatürk İlkeleri ve Inklap Tarihi I (2-0) 2

İnkılap ve inkılapla alakalı kavramlar. Türk inkılabını hazırlayan sebepler. Osmanlı Devleti’ne genel bir bakış ve Osmanlı Devleti’nin çöküş sebepleri, Islahat hareketleri ve sonuçları. Osmanlı Devleti’ni kurtarmaya dönük ıslahat ve fikir hareketleri. Şark Meselesi ve Osmanlı Devleti’nin çöküşünü tetikleyen savaşlar (93 Harbi, Trablusgarp Savaşı, Balkan Savaşları). Birinci dünya savaşı. Birinci dünya savaşında siyasi gelişmeler. Milli mücadeleye hazırlık. TBMM’ nin açılışı. Siyasi ve askeri gelişmeler. Lozan anlaşmasının önemi ve sonuçları. Türk inkılap hareketleri.Ders Kitabı

➢ Atatürk İlkeleri ve Devrim Tarihi I, Uludağ Üniversitesi Yayınları. 2008.

➢ Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, I-III, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 1997.

➢ Bernard Lewis (1993). Modern Türkiyenin Doğuşu, Türk Tarih Kurumu yay., Ankara.

➢ İsmet Görgülü (1985). Ana Hatlarıyla Türk İstiklal Harbi, Kastaş Yayınları, İstanbul.

➢ Mustafa Kemal Atatürk, Söylev, I-II, (Haz. H.V. Velidedeoğlu), Çağdaş Yay., İstanbul 1988.Türk Dili I (2-0) 2

Dilin tanımı. Dil ve iletişim, dil-düşünce-millet-edebiyat-kültür ilişkisi. Dilin türleri. Yeryüzündeki diller. Türkçe’nin dünya dilleri arasındaki yeri. Türk yazı dilinin tarihî gelişimi. Türkçe’nin bugünkü durumu ve yayılma alanları. Türkçe’nin ses, hece, kelime, cümle ve anlam bilgisi.Ders Kitabı

➢ Prof Dr. Muharrem Ergin (2001). Üniversiteler İçin Türk Dili, Bayrak Yayınevi, İstanbul.

➢ Porf. Dr. Zeynep Korkmaz, Prof. Dr. Ahmet Ercilasun, Prof.Dr. Hamza Zülfikar, Prof. Dr. İsmail Parlatır, Prof.Dr. Mehmet Akalın, Prof Dr. Tuncer Gülensoy, Prof Dr. Necat Birinci (2001). Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri, Yargı Yayınevi, Ankara.

➢ Prof. Dr. Şerif Aktaş, Yrd. Doç. Dr. Osman Gündüz (2001). Yazılı ve Sözlü Anlatım, Akçağ Yayınevi, Ankara.Ingilizce I (2-0) 2

With this course students will have learned Objects, Subjects, Pronouns, Adjectives, Plurals, Singular, Countable, Possessives, Quantities, Family, Prepositions of Time, Prepositions of Place, Modal Verbs, Daily Routines, Leisure Activities, Food and Meals, Quantifiers, Present Simple, Present Continuous, Clothing.Ders Kitabı

➢Hutchinson, Tom. English for Life, Elementary. Oxford University Press

➢Flaherty, G., Bean, J., (2006). Focus On Reading, Nüans. ISBN; 9789757103240

➢Murphy, R., (2009). English Grammar in Use,Cambridge. ISBN: 05215376222. YARIYIL DERSLERİ

Toprak Bilimi (2-2) 3

Toprağın tanımı ve genel yapısı. Toprak ana materyali. Toprakların fiziksel özellikleri. Toprak profili. Toprak sınıflaması. Toprakların kimyasal özellikleri. Toprak reaksiyonu. Toprak suyu. Toprak organik maddesi. Toprak biyolojisi ve toprak canlıları. Bitki besin elementleri ve verimlilik. Toprak ve bitki analizleri. Toprak yönetimi. Yanlış arazi kullanımı. Toprak erozyonu.Ders Kitabı

➢Ergene, a (1995). Toprak Biliminin Esasları. Atatürk Üniversitesi Yayınları No: 586, Ziraat Fakültesi Yayınları No: 267, Ders Kitapları Serisi No: 42, Erzurum.

➢ Akalan, İ (1983). Toprak Bilgisi, Ank. Üniv. Zir. Fak. Yayınları, Ders Kitabı No: 243

➢ Sağlam, T, Bahtiyar, M, Cangir, C ve Tok, H (1993). Toprak Bilimi, Tekirdağ Üniv. Zir. Fak. Yayınları, Tekirdağ.

➢ Altınbaş Ü, Çengel M, Uysal H, Okur B, Okur N, Delibacak S (2004). Toprak Bilimi. Ege Üniv. Zir. Fak. Yayınları, İzmir.


Yüklə 0,54 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə