T est : 1204#01#Y14#01 qiyabiYüklə 417,07 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə4/15
tarix03.05.2018
ölçüsü417,07 Kb.
#40987
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Suda mikroorqanizmlərin olması

Suda bağırsaq bakteriyalarının olması

Sual: Təbii suların əsas çirkləndirmə mənbələri hansı istehsal sahələridir? (Çəki: 1)

Qara və əlvan metallurgiya, kimya, neft, qaz, daş kömür, sellüloz, kağız sənayesi müəssisələri, kənd 

təsərrüfatı məhsulları emalı və məişət müəssisələri

Energetika sənayesi

Toxuculuq və trikotaj sənayesi

Yeyinti sənayesi müəssisələri

Maşınqayırma sənayesi müəssisələri

Sual: Su anbarlarının çirklənməsinin qarşısının alınması üçün nələri etmək lazımdır? (Çəki: 1)

Sənaye, kommunal-məişət müəssisələri, kənd təsərrüfat məhsullarının emal müəssisələrindən atılan 

çirkab suları təmizləyici qurğularda təmizlədikdən sonra su anbarlarına atmaq lazımdır.

Texnoloji proseslərdə su sərfini azaltmaq

təmizləyici qurğuların təkmilləşdirilməsi

Təmizləyici qurğularda işlədilən kimyəvi reagentlərin miqdarını azaltmaq

Təmizləyici qurğulardan keçməyən suların su anbarlarına tökülməsinə görə cərimə etmək

Sual: Göllərin çirklənməsinin qarşısını almaq üçün hansı işlər görülməlidir? (Çəki: 1)

Göllərə axıdılan çirkab sularının təmizləyici qurğulardan keçirilməsi

Göllərə axıdılan çirkab suların miqdarını maksimum azaltmaq

Göllərin qurudulmasını mümkün qədər həyata keçirtmək

Göllərə kəskin iyli maddələrlə çirklənməmiş suların axıdılmasını qanunla qadağan etmək

düz cavab yoxdur

Sual: Cənubi Xəzərdə “Ölü zona” sahil suları hansı şəhərlərin sahillərində yerləşir? (Çəki: 1)

Lənkəran, Salyan, Neftçala sahilləri

Bakı, Türkmənbaşı və Çərəkən sahil suları

Astara, Lənkəran sahil suları

Ələt, Pirallahı sahil suları

İran ərazisindəki Ənzəli, Sari, Qorqan sahil suları

Sual: Çirkab suların minerallaşdırılması nədir? (Çəki: 1)

Təmizlənmiş sulardan duzların çıxarılması

Çirkab sulardakı qarışıq maddələrin təmizlənməsi

Çirkab sulardan duzların qismən çıxarılması

Çirkab sulardan duzların həll olunmasını həyata keçirilən

Çirkab sulardakı mexaniki qarışıqların tam təmizlənməsi

Sual: Çirkab suların flotasiya üsulu ilə təmizlənməsi necə həyata keçirilir? (Çəki: 1)

Çirkab suların süzgəclərdən keçirilməsi ilə

Sudakı çirkləndirici maddələrin suyun səthinə qaldırılması ilə

Sudakı çirkləndirici maddələrin kimyəvi reaksiyalara uğradılması ilə

Çirkab sulardakı çirkləndirici maddələrin suyun dibinə çökdürülməsi ilə

Sudakı çirkləndirici maddələrin pıxtalaşdırılması

Sual: Çirkab suların biokimyəvi üsullarla təmizlənməsinin təbii üsullarla təmizlənməyə nisbət üstünlükləri 

nədən ibarətdir? (Çəki: 1)

Su ehtiyatlarından səmərəli istifadə olunması

Torpağın suvarılması nəticəsində məhsuldarlığın artması

Çirkab suların tərkibində xəstəlik törədən mikrobların qalmasında

Çirkab suların zərərsizləşdirilməsinin həyata keçirilməsi

Biokimyəvi təmizlənmənin göllərdə həyata keçirilməsinin mümkünlüyü.Sual: BMT – nin 1991- ci ildə Braziliyanın Rio-de-Janeyro şəhərində Dünya ölkələri hökumət başçılarının 

iştirakı ilə keçirdiyi “Ətraf mühit və inkişaf ” adlı konfransında qarşıya qoyulan əsas məsələ nədən ibarət 

olmuşdur? (Çəki: 1)

Atmosferin çirklənməsinin qarşısının alınması

Müasir su təmizləyici qurğuların yaradılması

Hər bir dövlətin öz ölkə əhalisini təmizlənmiş içməli su ilə təmin etmə öhdəçiliyinin qəbul edilməsi

Litosferin çirklənməsinin qarşısının alınması

Çirkab sulardan istifadənin qadağan olunması

Sual: İstilik elektrik stansiyalarında soyutma prosesində istifadə olunan suyun yenidən hövzəyə 

qaytarılması suyun hansı çirklənməsi adlanır? (Çəki: 1)

üzvi

Kimyəvi


termiki

mexaniki


təbii 

Sual: Müasir istilik elektrik stansiyalarında soyutma prosesində işlədilmiş suyun temperaturunu azaltmaq 

üçün nə etmək lazımdır? (Çəki: 1)

İsti suyun məişətdə istifadə edilməsi

İsti suyun kanal və sututarlarda soyudulması

Soyuducu qurğularda suyun soyudulmasın təmini

Suyun qonşu müəssisələrlə istifadəyə verilməsi

Suyun soyudularaq məişətdə istifadə olunması

Sual: Çirkab sular su hövzələrinə atılarkən hövzənin temperaturuna təsiri necə olmalıdır? (Çəki: 1)

Hövzə suyunun temperaturu maksimal yay temperaturundan 3ºC – dən çox artmamalıdır

Hövzədəki suyun temperaturu 15ºC-dən çox artmamalıdır.

Hövzədəki suyun temperaturu maksimal yay temperaturundan 10ºC – dən çox artmamalıdır.

Hövzədəki suyun temperaturu artmamalıdır

Hövzədəki temperatur havanın temperaturundan 10ºC- dən çox artmamalıdır

Sual: Çirkab sular su hövzələrinə atılarkən suyun turşuluq həddi hansı miqdarda olmalıdır? (Çəki: 1)

pH = 9,5 – 10,5

pH = 13,5 – 14,5

pH = 6,5-8,5

pH =2,0-3,0

pH = 1,5-4,0

Sual: Balıqçılıq təsərrüfatı sularında oksigen olan biokimyəvi tələbat necə olmalıdır? (Çəki: 1)

10 mq/l – dən çox

15 mq/l – dən çox

4 mq/l – dən az

6 mq/ l

9 mq/l


Sual: Çirkab suların sorbsiya üsulu ilə təmizlənməsi necə aparılır? (Çəki: 1)

Sorbentin su ilə kimyəvi reaksiyaya girməsi ilə

Çirkabların sorbentin səthinə hopdurulması

çirkabların sorbent təsiri ilə parçalanması ilə

Çirkabların sorbentlə udulması ilə

Çirkabların sorbentdə həll olunaraq təmizlənməsi ilə
Sual: Çirkab suların mexaniki qarışıqlardan təmizlənməsi necə aparılır? (Çəki: 1)

suyun çökdürülməsi ilə

Hidrosiklonlarda suyun mərkəzdənqaçma qüvvəsi təsiri ilə təmizlənməsi

Suyun süzgəclərdə süzülməsi ilə

Suyun horizontal çənlərdə çökdürülməsi ilə

Suyun radial çənlərdə hərəkət etdirilməsi iləB

ÖLMƏ

: 0502 

Ad

0502 Suallardan

18

Maksimal faiz18

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

3 %


Sual: Yer qabığının yuxarıdakı yumşaq və münbit qatına torpaq deyilir. Yer qabığının münbit qatının 

qalınlığı neçə metirdir? (Çəki: 1)

5-10 m-dir

2-3 m-dir

4-6 m-dir

1-5 m-dir

1-7 m-dir

Sual: Şoran torpaqlara yarımsəhra və səhra zonalarında rast gəlinir. Azərbaycanda belə torpaqlar neçə 

min ha ərazini əhatə edir? (Çəki: 1)

10 min ha ərazini

100 min ha ərazini

156 min ha ərazini

900 min ha yaxın ərazini

166 min ha ərazini

Sual: Torpağın çirklənmə dərəcəsinə görə təsnifatı kimyəvi maddələrin buraxılabilən miqdarına və onların 

fonunun çirklənməsinə görə aparılır. Torpaq çirklənmə dərəcəsinə görə neçə qrupa bölünür? (Çəki: 1)

iki qrupa

üç qrupa


beş qrupa

altı qrupa

bölünmür

Sual: Aşağıdakı prestisidlərdən hansı zərərli həşəratları məhv etmək üçün istifadə edilir? (Çəki: 1)

nematosidlər

rodentisidlər

gerbesidlər

funqisidlər

insektisidlər

Sual: Landşaft nədir? (Çəki: 1)

Təbii ərazi kompleksidir

Təbii şəraitdir

Təbii ehtiyatdır

Enerji ehtiyatdır

İqlim ehtiyatdırYüklə 417,07 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə