T est : 1204#01#Y14#01 qiyabiYüklə 417,07 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə7/15
tarix03.05.2018
ölçüsü417,07 Kb.
#40987
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   15

Məhsulun daşınma xərcindən.

Torpağın münbitliyindən.

Sual: Hansı variantda heyvandarlıq məhsulu aşağı düşür? (Çəki: 1)

zərər dəyəndə

Otlaq sahələrindən.

Bitkilərin məhsuldarlığından.

Əkin sahələrindən.

Mexanizasiyadan.

Sual: Atmosferin çirklənməsindən dəyən zərər asılıdır? (Çəki: 1)

Havanın kimyəvi tərkibindən.

Havanın təzyiqindən.

Havaya atılan zərərli maddələrin həcmindən.

Havanın tərrkibində olan su buxarlarının həcmindən.

Havada olan tozun həmindən.

Sual: Havaya atılan zərərli maddələrin həcmi nədən asılıdır? (Çəki: 1)

Havanın kimyəvi tərkibindən.

Havanın təzyiqindən.

çirklənməyə dəyən zərərdən

Havanın tərrkibində olan su buxarlarının həcmindən.

Havada olan tozun həmindən.

Sual: MDB ölkələri içərisində uran istehsalı və ixracına görə hansı dövlət fərqlənir? (Çəki: 1)

Ukrayna


Belorus

Azərbaycan

Türkmənistan

RF (Rusiya)B

ÖLMƏ

: 0802 

Ad

0802 Suallardan

27

Maksimal faiz27

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

3 %


Sual: İnsanların yaşaması və həyat fəaliyyətinə təsir edən amillərdən biri deyil? (Çəki: 1)

torpaqlardan səmərəli istifadə və onların təkrar istehsal dövriyyəsinə qaytarılması

su itkisini azaltmaq və sulardan səmərəli istifadəyə keçmək

respublikada məhv olmaqda olan bitki və heyvan növlərinin qorunması və artırılması

mövcud olan təbii resursların mənimsənilməsi və təkrar istifadəsi

doğru cavab yoxdur

Sual: Təbii resursların renta metodu necə aparılır? (Çəki: 1)

təbii resursların istifadəsinə çəkilən xərclərə görə aparılır

təbii resursların istifadəsinə görə xərclər və onların istifadəsindən alınan xeyirə görə qiymətləndirilir

ayrıca təbii resurslardan alınan effektə görə qiymətləndirilir

təbii resursların mənimsənilməsinə sərf olunan vəsaitə görə aparılır

təbii reursların istifadə olunma xüsusiyyətlərinə görə qiymətləndirilir.
Sual: İqtisadi resurs nəyə deyilir? (Çəki: 1)

ətraf mühitin keyfiyyət normatividir

məhsulun və enerjinin istehsal üsuludur

tullantıların əmələ gəlməsinin texniki azaldılmasıdır

istehsalda bir neçə dəfə şəklini dəyişmiş xammaldır

təbii ehtiyatlardan və enerjidən səmərəli istifadədir.

Sual: Torpağın bərpası üçün təxminən neçə illər lazımdır? (Çəki: 1)

5-10 il


50-80 il

150-500 il

300-1000

2000-4000 il

Sual: Təbii ehtiyatlar anlayışının məzmunu, əhəmiyyəti və təsnifatı haqqında hansı alimlərin xüsusi 

tədqiqatları vardır? (Çəki: 1)

Brodskiy A.K., Boqolyubova C.A.

Aslanov N.Q., Bayramov Y.M.

Runov T.Q., Boekova İ.N, Nefedoza T.Q.

Qerasimov İ.P, Sauşkin Y.T., Mints A.M.

Reymers N.F., Zudin E.Q., Serov Q.P.

Sual: Müxtəlif məqsədli istifadə olunan ehtiyatalrda rəqabət xassəli hansı sahələri (sahəni) göstərmək 

olar? (Çəki: 1)

kommunal-təsərrüfat sahəsini

əkin sahələrini

geoloji-kəşfiyyat sahələrini

ixtisaslaşdırılmış sahələr

doğru cavab yoxdur

Sual: Okean sularında neçə mlrd. ton biokütlə vardır? (Çəki: 1)

10 mlrd t

20 mlrd t

40 mlrd t 

30 mlrd t 

50 mlrd t 

Sual: Okean suları biokütləsinin neçə mlrd t-u balıqlar və iri dəniz heyvanlarıdır? (Çəki: 1)

3 mlrd t


4 mlrd t

5 mlrd t


2 mlrd t

 1,5 mlrd t

Sual: Faydalı qazıntı dedikdə nə başa düşürsünüz? (Çəki: 1)

ətraf mühitdə baş verən dəyişmələr ( torpaq və bitki deqradasiyası)

təbii-texniki şəraitin, hidroloji rejimin və tektonik rejimin pozulması

tədrici landşaft dəyişiklikləri ( seysmik aktivləşmə və s.)

təbii şəraitdə əmələ gələn mineral və süxurlar (cəmiyyətin müxtəlif tələblərini təmin edən)

otlaq və çəmənliklər, meşə və kolluqlar əkin sahələri.

Sual: Sənaye kondisiyası dedikdə nə başa düşürsünüz? (Çəki: 1) sənayenin mineral xammala olan tələbatı

xammal bazasının ölkə üzrə ehtiyatı

kəşfiyyat zamanı faydalı qazıntı yataqlarının sənaye əhəmiyyətli qrupları 

mineral xammalın minimal ehtiyatı, faydalı və zərərli komponentlərin istismara xələl gətriməyən 

miqdarı

yeni yataqların mənisənilməsi, ümumi geoloji ehtiyatların kəşf olunub istehsal astanasında dayanması, istehsalın mürəkkəbliyi.

Sual: Mineral reursların istehlakı hər il neçə % artır? (Çəki: 1)

1%

2%

3%4%

 5%


Sual: Dünyanın geoloji kömür ehtiyatı nə qədərdir? (Çəki: 1)

10 trln t – 17 trln. t

14,8 trln t – 30 trln. t

17,2 trln t – 22 trln. t

8 trln t -10 trln. t

5,2 trln t – 7 trln. t

Sual: Geoloq alimlərin hesablamalarına görə,neft-qaz yataqları dünyanın neçə mln.kv.km-ni tutur? (Çəki: 

1)

40 mln kv.km.50 mln.kv.km.

62mln.kv.km

77mln.kv.km

83mln.kv.km

Sual: Nəhəng neft hövzələrinin hər birində neft ehtiyatı nə qədərdir? (Çəki: 1)

50 mln. ton

80 mln. ton

100 mln. ton

500 mln. ton

450 mln. ton

Sual: Tullantı suları nəyə deyilir? (Çəki: 1)

yer üzərinə neftin təbii olaraq öz-özünə axması nəticəsində yığılan maye

müxtəlif boru birləşmələrindən,siyirtmə və kipgəclərdən sızan su

yeraltı təbii istilik mənbələri

qaynar sular,buxar və ya buxar-su qarışığı

gil,yağlı maddələr,kimyəvi reagentlər,qazılmış süxurlar ilə çirklənmiş sular.

Sual: Faydalı qazıntıların istismarı və emalı zamanı ətrafa milyonlarla ton bərk tullantı atılmasına 

baxmayaraq,onların yalnız neçə %-i istifadə olunur? (Çəki: 1)

4-5%

7-8%


10-12%

14-16%


18-20%

Sual: Uranın potensial ehtiyatı dünya üzrə nə qədərdir? (Çəki: 1)

4 mln.tYüklə 417,07 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   15
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə