Türk Qurtuluş Hərəkatının konsepsiyasıYüklə 76,94 Kb.
tarix26.09.2017
ölçüsü76,94 Kb.

Türk Qurtuluş Hərəkatının konsepsiyası
Türk qurtuluş hərəkatı (mətndə bundan sonra TQH və ya hərəkat), digər millətləri, etnik və ya dini qrupları, xalqları alçaltmaq, onların haqlarını tapdamaq, hansısa etnik qrupların məhvinə çalışmaq kimi bütün faşist və qeyri insani axımlara, fikirlərə, fəaliyyətlərə qarşıdır və belə fəaliyyətləri kökündən pisləyir.

TQH bir dövlətin siyasi partiyası deyil və hər hansı bir dövlətdə hakimiyyətə gəlməyi əsas hədəf olaraq qəbul etməmişdir. TQH dövlətlərdən və dövlətdaxili siyasətdən daha üstündür. Onun hədəfi Bütün Türklərin vahid bir Eldə-dövlətdə birləşdirilməsidir.

Türk Qurtuluş Hərəkatı bütün dünyadakı Türkləri əbədi səadətə çatdırmağı qarşısına hədəf qoymuş təşkilatdır. Təşkilatın əleyhində fəaliyyət və ya fəaliyyətsizlik göstərən hər kəs dünya Türklərinin gələcəyinə zərbə vurur.

TQH-a üzvlük könüllü əsaslarda mümkündür. Hər bir Türk TQH-a üzv olma hüququna sahibdir. Tutduğu vəzifədən, maddi imkanlarından, sosial statusundan asılı olmayaraq Türk olan və ya özünü Türk hesab edən hər kəs qurtuluş hərəkatına üzvlük üçün namizəd ola bilər. Namizədə qoyulan əsas tələblər: Uca yaradanın (Tanrı, Allah, Boq, God, Krişna, Bhudda.....yad planetlilər v.s. fərqi yoxdur) varlığına inanmaq, kişi və ya qadın olmaq (homoseksual olmamaq), Türk Elinin (“Turan”) qurulması üçün mübarizəyə hazır olmaq.


Türk qurtuluş hərəkatına qoyulan tələblər və prinsiplər:
Hərəkatın gündəlik həyat fəaliyyəti canlı və dinamik olmalıdır.

 • Canlılıq: ətraf mühitdə baş verən sosial, siyasi, iqtisadi v.s. hadisələrə qarşı həssas olmalı və dərhal məqsədyönlü reaksiya verməlidir.

 • Dinamiklik: bütün səviyyələrdəki rəhbər və sıravilər daimi olaraq axtarış içərisində olmalı və hərəkatın gücləndirilməsi üçün fasiləsiz fəaliyyət göstərməlidirlər.


Kadrların potensialından tam istifadə edilməlidir.

 • İnsanlar imkanları, bacarıqları, enerjiləri, işgüzarlıqları, məqsədyönlülükləri nəzərə alınmaqla öz imkanlarını tam reallaşdıra biləcəkləri vəzifələrə çəkilməlidir.


Hərəkatın qərarlarının şəxsi fikirdən üstünlüyü.

 • Verilən qərar və ya bəyanatla üzvün şəxsi fikri üst-üstdə düşmədikdə hərəkat rəhbərliyinin verdiyi qərarı tam dəstəkləmək.

 • Hərəkat tərəfindən bir mövzuda qərar verildikdə, həmin qərarın bütün resurslar vasitəsi ilə təbliğ edilməsi və reallaşdırılması.

 • Hərəkatın mövqeyinin üzvün şəxsi mövqeyi kimi müdafiə olunması.


Hərəkat üzvlərinin bir-birinə bağlılığı.

 • TQH üzvləri hər-biri bir-birinin doğmasıdır.

 • Genetik səviyyədə qohumluqla- yəni eyni millətə məxsus olmaqla birlikdə, bütün üzvləri bir Ali Məqsəd- Türk Elinin qurulması və bununla da Türk millətinin əbədi səadətə qovuşması fikri birləşdirir. Milli ideyanı mənimsəmiş hər-bir üzv tam aydın başa düşür ki, yüz illərdir Türklərin planlı şəkildə soyqırıma məruz qoyulmasına rəvac verən əsas səbəb Türklərin bir olmaması, birləşməməsidir. Tam aydındır ki, birlik olmasaq bir-iki əsrdən sonra Dünya Türk adını tarixdən də siləcək.


Erməni millətçiliyinə qarşı barışmazlıq.

 • Əsrlərdir Türklərə qarşı törədilən saysız qırğınlarda erməni əli olmuşdur. Bu istər Osmanlıda, istər Qazaxıstanda, Özbəkistanda, Tatarıstanda, Azərbaycanda, İranda, Rusiyada v.s. olsun. Bütün Türklər özlərini ermənilərdən qorumalıdır, necə ki, orqanizmlər parazitlərdən qorunurlar;

 • TQH erməni millətçilərinə qarşı mübarizədə bütün üsulları məqbul hesab edir.


Türkün Türkü qoruma haqqı.

 • Dünyanın istənilən yerində bir Türkə və ya Türk qrupuna qarşı edilən hər bir haqsızlığa qarşı bütün Türklərin müdaxilə etmək hüququ vardır.

 • TQH üzvləri Dünyanın istənilən yerində bir Türkə və ya Türk qrupuna, eləcə də Türk maddi və mənəvi irsinə qarşı edilən hər bir haqsızlığa qarşı mübarizə aparmağa borcludur.

 • Bu mübarizə aktiv və effektli olmalı, Türklərin haqları tam qorunmalı, haqsız davranışı doğuran və ya buna səbəb olan faktorlar aradan qaldırılmalıdır.


TQH hər bir Türkü əhatə dairəsinə almalıdır.

 • TQH üz-üzə görüş və rabitə vasitələrinin (internet v.s.) geniş istifadəsi ilə hər bir Türkə qədər ulaşmalıdır.

 • Müzakirələr və qərarların qəbulunda maksimum sayda insan iştirak etməlidir.

 • Yeni üzvlər - köhnə üzvlərin yeni üzvlər cəlb etməsi və onlara zamin durması əsasında seçilməlidir.

 • Üzvlər özləri ilə ən azı iki (və ya daha çox) nəfər yeni üzv gətirməklə öz hüceyrəsini yaratmalıdır.


Xalq, Dövlət, Qurtuluş Hərəkatı.

 • Türk Qurtuluş Hərəkatı xalqın super-dövlətdə yaşamasını təmin etmək məqsədi ilə fəaliyyət göstərən siyasi vasitədir.

 • Super-dövlət anlayışı insanlar və ya onların yaratdığı qurumlar tərəfindən heç bir daxili və xarici təhdidə məruz qalma ehtimalı olmayan dövlətdir.


TQH-nın atributları.

 • Bayrağı- üstündə heç bir işarə olmayan göy(farsca mavi) rəngli 1:2 nisbəti ölçülərində bayraq.

 • Gerbi – üzərində Yer planeti, Qurd, ox-yay, qılınc, Türk svastikası simvollarının yer aldığı, qədim Türk əlifbası ilə “Tanrı Türkü Korusun” yazılmış nişan.

 • Hərəkatın qısa adı- “Xantürk hərəkatı”

 • Hərəkat üzvlərinin ümumi adı “Xantürklər”.

 • Üzvlərin bir birinə müraciət forması: kişilərə “Xan”, qadınlara “Xanım”.

 • Təşkilatın geyim forması.

  • Rəsmi geyim forması- yaxalığı və qollarının manjetləri göy rəngdə olan boz rəngli köynək, şalvar, kepka, gödəkcə. Sol qola dirsəkdən yuxarı 13 sm qalınlığında göy sarğı sarılmaqla geyilir.

  • Bayramlarda, qurultaylarda və xüsusi günlərdə geyinmək üçün təyin olunmuş müxtəlif geyimlər yerli adət ənənələrə uyğun olaraq hər yerin özünəməxsus hazırlanmalıdır. Sinəsinin sol tərəfinə 2 sm enində 24 sm uzununda göy rəngli lentdən hazırlanmış ilgək sancılır.

  • Forma olmadıqda istənilən geyimdə sol qola dirsəkdən yuxarı müvafiq göy rəngli qol sarğısı taxılmaqla geyilə bilər.


Maliyə mənbələri.

 • TQH-ın əsas maliyyə mənbəyi üzvlərinin müntəzəm olaraq ödədiyi üzvlük haqlarıdır.

 • Fərdlərin, şirkətlərin, təşkilatların, dövlətlərin və digər mənbələrin ön şərt irəli sürmədən bağışladıqları ianələri.

 • TQH-ın maliyyə aktivliyi sayəsində əldə olunan gəlirlər.


Maliyyə imkanlarının bölüşdürülməsi.

 • TQH təşkilatının pulu müqəddəsdir, onu qanunsuz mənimsəyənlər, israf edənlər və ya buna şərait yaradanlar düşmən olaraq qəbul edilməli və mütləq cəzalandırılmalıdırlar.

 • Türk tədris müəssisələrinin (məktəblər, universitetlər) açılması və saxlanması.

 • Ödənişsiz Türk tibb müəssisələrinin açılması və saxlanması.

 • Araşdırma-təkmilləşdirmə işləri.

 • Təşkilatın gündəlik fəaliyyətinin təmin edilməsi.

 • Tapşırıqlara (hər-hansı bir işin yerinə yetirilməsinə) görə ödənişlər.

 • TQH təşkilatının biznes fəaliyyəti ilə məşğul olması məhdudlaşdırılır. Bilavasitə təşkilatın maliyyə imkanları ilə iri müəssisələrdə hissədarlıq (ortaqlıq) və bankların açılmasına icazə verilir. Bu mənbələrdən gələn bütün gəlirlər heç bir komisyon tutulmadan bir-başa təşkilatın hesabına keçirilir.

 • Təşkilat partiya bürokratiyasından və asan qazanc arxasınca gələnlərdən vaxtaşırı təmizlənməlidir.

* Unutma: Maliyə mənbələrinin düzgün idarə edilməsi və şəffaflığın təmin edilməsi insanların təşkilata olan sarsılmaz etimadının zəmanətidir.
Üzvlük haqlarının yığılması.

 • Hərəkata üzv olan şəxslər müvafiq müsahibəni keçdikdən sonra ilkin üzvlük haqqını ödəyərək üzvlük vəsiqəsini alırlar.

 • İlkin üzvlük haqqı indiki dəyərinə uyğun olaraq tələbələr üçün 5 manat, digərləri üçün 10 manatdır.

 • Aylıq üzvlük haqqı indiki dəyərinə uyğun olaraq tələbələr üçün 1 manat, digərləri üçün 2 manatdır.

 • Ödənişlər qəbz qarşılığında nağd formada və ya elektron vasitələrlə ödənilə bilər.

 • Üzvlük haqları aşağıdan yuxarı doğru yarısı saxlanılmaqla ötürülür. Yəni hər 1-ci dərəcəli təşkilat yığdığı vəsaitin ən azı yarısını, 2-ci dərəcəli təşkilata onlar da ən azı yarısı olmaqla bir yuxarı təşkilata ötürməlidirlər. Ehtiyac və ya imkan olduqda vəsaitin daha çox hissəsi və ya hamısı yuxarı təşkilata ötürülə bilər.


TQH təşkilatının iyerarxiyası.

 • Təşkilat bir kənd, bir qəsəbə və ya ona bərabər inzibati ərazilərdə 1-ci dərəcəli; rayon, vilayət, zona, şəhər və ona bərabər ərazilərdə 2-ci dərəcəli (bir milyondan az əhali olmaq şərti ilə); bir milyondan çox əhalinin olduğu ərazilərdə və eləcə də əhalinin sayından asılı olmayaraq paytaxtlarda 3-cü dərəcəli təyin edilir.

 • Dərəcələrindən asılı olaraq təşkilatlar bir-birinin tərkibi hesab edilir. Bir-neçə 1-ci dərəcəli təşkilat 2-ci dərəcəli təşkilatı təşkil edir, bir-neçə 2-ci dərəcəli təşkilat 3-cü dərəcəli təşkilatı təşkil edir. Bütün təşkilat qədəmələri paytaxtın 3-cü dərəcəli təşkilatına tabedir. Təşkilat başçıları bütün səviyyələrdə “Başqan” adlandırılır.

 • Dərəcələrindən asılı olmayaraq, təşkilatlar təmsil etdiyi yerin adı ilə adlandırılır. Məsələn: “TQH Babək rayon təşkilatı”, “TQH Nügədi kənd təşkilatı”, “TQH Sumqayıt şəhər təşkilatı”, “TQH Özbək eli təşkilatı”.

 • Dərəcələrə ayırmaqla təşkilatın bölüşdürülməsinin mövcud inzibati bölgüyə uyğun təşkil edilməsi məqsədəuyğundur.

 • 1-ci dərəcəli təşkilatlar öz üzvlərini minbaşılar, yüzbaşılar, onbaşılar olaraq təşkil edir.


TQH təşkilatının dili.

 • Başlanğıc dövrlər üçün hər bir ölkə öz dövlət dilində dövlətdaxili yazışmalarını aparacaq.

 • Sonrakı dövrlərdə ortaq Türk dili hazırlanaraq təşkilat tərəfindən qəbul ediləcək. Həmin dil bütün məktəblərdə öyrədiləcək. Təşkilatın bütün yazışma və danışıqları ortaq Türkcədə icra ediləcək.


Təşkilat yığıncaqları.

 • 1-ci dərəcəli təşkilatlar həftədə bir dəfə yüzbaşıların və minbaşıların, kiçik təşkilatlar isə onbaşıların da dəvət olunması ilə yığılır.

 • 2-ci dərəcəli təşkilatlar ayda bir-iki dəfə 1-ci dərəcəli təşkilatların rəhbər heyətlərinin dəvət olunması ilə yığılır.

 • 3-cü dərəcəli təşkilatlar 3 ayda bir dəfə 2-ci dərəcəli təşkilatların rəhbər heyətlərinin; 6 ayda bir dəfə 1-ci və 2-ci dərəcəli təşkilatların rəhbər heyətlərinin dəvət olunması ilə yığılır. İldə bir-iki dəfə ölkə miqyaslı hesabat mitinqləri və ictimaiyyətlə görüşlər təşkil edir.

 • Təşkilatın bütün qədəmələri üçün vətəndaşların bir-başa müraciət etmə imkanı təmin edilir.

 • İnsanlarla münasibətdə “bir insana edilmiş pislik bütün xalqa edilmiş pislikdir, bir insana edilmiş yaxşılıq bütün xalqa edilmiş yaxşılıqdır” prinsipi əsas alınmalıdır.

Türk Qurtuluş Hərəkatının bütün ölkələr üzrə inkişaf konsepsiyası.

1-ci mərhələ:

 1. Qurulduğu ölkənin qanunlarına uyğun qeydiyyatdan keçmək.

 2. Mümkün miqdarda çox olmaqla üzvlərinin sayını maksimuma çatdırmaq.

 3. Paralel olaraq digər dövlətlərdə də təşkilatın qurulmasına nail olmaq.

 4. Türk Qurtuluş Hərəkatının beynəlxalq koordinasiya mərkəzinin qurulması.

2-ci mərhələ:

 1. İqtidar partiyaları ilə dialoqa girmək, onlardan dünya Türklərinin gələcəyi adına dəstək almaq.

 2. Təşkilatın digər dövlətlərdəki qolları ilə sıx əlaqədə olmaq. Lazım olduqda onlara yardım etmək və ya onlardan yardım almaq.

 3. Yüksək səviyyədə təhsil verən Türk tədris müəssisələrinin açılması.

 4. İqtidar partiyaları Türk düşməni və ya başqa neqativ ünsürlərin təsiri altındadırsa (məsələn, Türklərin azlıqda olduğu milliyyətçi iqtidarlara sahib olan bir sıra imperialist dövlətlərdə olduğu kimi) tərəfdaşlarını başqa partiyalardan axtarmaq və iqtidar uğrunda mübarizəyə başlamaq. Təşkilat qanuni legitimliyini hər-hansı bir səbəbdən itirdikdə gizli fəaliyyət göstərmək.

 5. Olduğu ölkə miqyasında tam möhkəmlənmək.

 6. Araşdırma-təkmilləşdirmə işlərinin aparılması.

3-cü mərhələ.

 1. Türk dövlətlərinin başçıları tərəfindən ortaq Türk dilinə qərarın verilməsi.

 2. Dünya Türk dövlətləri liqasının qurulması.

 3. Dünya Türk iqtisadi zonasının yaradılması.

 4. “Türk Eli” federativ dövlətinin qurulması.

 5. Bütün dünya üzrə Türklərin haqq və hüquqlarının təmin edilməsi. İşğal altında olan Tarixi Türk yurdlarının işğaldan təmizlənməsi.


Bütün Dünya Türkləri birləşin!!!

Milli ideya (“Türk yazıtı” kitabından)

Hər dövlətin, hər cəmiyyətin və ya hər-hansı bir təşkilatın inkişafı üçün onun hədəfi olmalıdır. Hədəfsiz heç bir topluluğun tərəqqisi mümkün deyildir. Nəhayi (son) hədəfi olmayan millətlərin inkişafı mümkün deyildir. Milli ideyanı mənimsəməmiş insan kütlələrinin işğal edilməsi asan olduğu kimi, onları işğaldan sonra istismar etmək də çətinlik törətmir.

Hədəfi olmayan bir cəmiyyət sükansız bir gəmi kimidir. Taleh küləkləri onu hansı tərəfə sürükləsə o tərəfə də üzər. Nəticədə bir qayalığa çırpılıb məhv olar. Ya da kı lövbər salıb heyətinin acından və susuzluqdan ölməsini gözləyər. Hər iki halda millətin bir millət kimi yox olmasına, əsir olmasına, tələf olmasına aparar.

İndiki dövrdə Türk dövlətlərinin bir çoxu milli hədəflərdən yoxsundur. Bu hədəflərin cəmiyyət tərəfindən qismən mənimsənilməsinə rağmən, hökümətlər səviyyəsində nə yazıq ki, siyasi oyunlar, vəzifə hərisliyi, hakimiyyət davaları daha üstün gəlir. Ona görə də cari, strateji cəhətdən əhəmiyyətsiz hədəflər, aldadıcı manevrlərlə kifayətlənirlər. Hətta bəzi cəmiyyətlərdə Türklər öz mili mənsubiyyətini gizlətməyə çalışır, bəzənsə Türklüyündən utanırlar. Bu necə absurd paradoksdur.

Türklərin ən böyük ideyası Türk Elinin qurulması ideyasıdır. Bu tamamən Turan fikri əsasında formalaşır. Sadəcə fars sözü olan Turan adının dəyişməsi şərti vacibdir. Biz əgər Türk elini qururuqsa onun adı niyə fars dilində olmalıdır? Kimsə deyər ki bu tarixi qəbul olunmuş bir addır. Biz də onlara deyərik ki, hər keçən saniyə bir tarixdir. Türk milli davasının fars adı daşıması, hələ Firdovsi kimi Türk düşməni fars şairlərinin sənədləşdirdikləri bir adı Türk ölkəsinə qoymaq böyük səhv olardı və milliyyətçiliyə düz gəlməzdi.

Bütün Türk millətlərinin Türk adı ətrafında birləşməsi və Türk olmalarını əsas alaraq bir milli dövlət içərisində birləşmələri milli ideyanın əsasıdır.

Bir sıra tarixçi kimi tanınmış şəxslər öz qərəzli və ya savadsız mövqelərindən çıxış edərək Türk adının 5-ci əsrdə yarandığını, Türk deyə bir anlayışın və insan qrupunun olmadığını iddia edirlər. Bunu edənlər əsasən Türk düşmənləri və ya savadı çatmayan, onun-bunun zurnasına oynayan adamlardır. Onlar Türk insanının məhv olması yolunda səy göstərməklə son Türk uşağımızın da qətl ediləcəyi günü səbrsizliklə gözləyənlərdir. Onlara cavabımız budur ki, ən azından indiki dünyada mövcud olan millətlərin adı qədər qədimdir. İkincisi də budur ki, Türk dilinin ləhcələrində və ya ona bənzər dillərdə danışan bütün millətlər Türkdür. Ey, soyundan bixəbər yabançı, bil ki, sənin atan naməlumdur Türk isə insanlıq Tarixidir və insanlığın onurğa sütunudur.

İndiki dövrdə xüsusən Rusiya imperiyasının bölücü siyasəti nəticəsində Türk milləti çox ufalmış, hətta təsirsiz bir hala gəlmişdir. Öz kökündən qopmuş ağacın yaşayıb inkişaf etməsi necə də çətindir.

Bu gün kiçik “millətciklər” halında yaşayan qüdrətli Türk millətinin bahadır övladları müxtəlif hədəfli siyasətlərin qurbanıdırlar. Baxmayaraq ki, keçmişdə də boy-budun fərqi olmuşdur, ancaq insanlar Türk olduqlarını, Türklüyə arxa durmalı olduqlarını dəqiq bilmişlər. Necə ki, “Kitabi Dədəm Qorqudda” deyir: Qazan xan- Oğuzun igidi, Türküstanın dirəyi. Millətçilik baxımından nə qədər ibrətamiz bir tərifdir.

Türk milli ideyasının təməli Türk dövlətinin yaradılmasıdır. Türk dövləti bütün Türk toplumlarının yaşadığı əraziləri əhatə etməlidir. Türk dövlətinin xalqı Türk millətidir.

Biz tarixdən ibrət almaqla öz sabahımızı qurmalıyıq. Türklər üçün son yüzillərin tarix dərsləri necə də acı və alçaldıcıdır. Artıq uzun illərdirdir ki, Türk milləti Asiyadan, Sibirdən, Türküstandan, Kiçik Asiya və Avropaya qədər əzilən və haqqı taptanan bir millətdir. Türk olmaq bizi işğal etmiş və ya başqa şəkildə əsarətdə saxlamağa çalışan millətlərə görə qorxulu bir düşməndir. Bu səbəbdəndir ki, bizim Türk kimliyimiz bizim məhv edilməmiz üçün əsas səbəbdir.

Bu gün Rusiya, Çin, İran kimi dövlətlər Türkləri işğal altında saxlayır. Bu işğalın səbəbkarı kimi biz onları günahlandıra bilərik. Türk millətinə qarşı keçirilən planlı asimilasiya və soyqırımı siyasətlərini tam haqlı olaraq qınaya bilərik. Hətta Avropa dövlətləri və Amerika Birləşmiş Dövlətlərini də qınaya bilərik. Çünki bunların hamısının əlləri dirsəyə qədər Türk qanına batmışdır. Amma bunda bizim günahımız yoxdur ki? Qüdrətli Türk imperatorluqlarımız haradadır, onları kim dağıtdı? Özümüz. Kim günahkardır? Özümüz. Bir millət olaraq, özümüz. Hələ yüz il bundan əvvəl ABD və Böyük Britaniyanın başbilənləri bütün Türklərin Amerika Hinduları kimi məhvedilməli olduğu tezisini irəli sürmüşdülər. Bu təkliflə Kiçik Asiyadan başlayaraq Orta Asiyaya qədər Türklər sırf Türk olduqları üçün fiziki məhvedilməli idilər. Bunun nə demək olduğunu düşünmək belə insanda ifrat dərəcədə bir üzgünlük və nifrət hissi oyadır.

Türklər bu gün də bir sıra ölkələrin tərkibində, öz dədə-baba torpaqlarında axırıncı sinif vətəndaş kimi yaşayırlar. Ağa olmalı halda “qara budun” olaraq zalımların zülmünə dözürlər. Hətta, bəzi Türk topluluqları öz millətlərindən üz döndərərək işğalçı xalqın adlarını, dilini, məktəblərini və mədəniyyətini mənimsəyərək Türklüyünü tam itirmişdir. Ancaq onlar bilməlidirlər ki, it sürüsündə qurd yaşamaz. O nə qədər qaynayıb qarışdığını düşünsə də, ətrafındakılar fərqi instinktiv olaraq hiss edərlər. Bizim necə qəhrəman Türk boylarımız vardır ki, düşmən imperiyalara müttəfiq olaraq Türk xaqanlığına qarşı vuruşmuşlar. Amma bu gün həmin imperiya öz itlərini qoruyur, bu zavallı Türk insanlarını isə milçək kimi qırır. Bütün dünya sussa da, dəfələrcə Türk Aşina (Asena) nəslinə xəyanət etsələr də bu gün, yalnız Türklər onların dərdini çəkir, yalnız Türklər onların iniltisini eşidir. Bu zavallılarsa öz əcdadlarının dönüklüyünün cəzasını arxa durduqlarından çəkirlər. Arxa durmasaydılar indi nə o imperiya, nə də onun qurucuları bir dövlət kimi olmazdı. Türklər Türk olduqları üçün əzilir, alçaldılır və öldürülür. Hətta, onlar öz Türklüklərindən xəbərsiz olsalar belə.

Bu onu göstərir ki, hələ də bəzi Türk topluluqları özlərini müxtəlif adlarla çağırsalar da dünyanın gözündə Türk olduqlarını bilmirlər. Daha yüz il bundan qabaq dünyanın Xristian güc mərkəzləri Türk adını silmək üçün səfərbər olmuşdu. Bunu necə unutmaq olardı. Unutqanlıq Türkün ölümüdür.

Ali hislərlə yaşayan Türk milləti təmiz ürəkli bir qəhrəman kimidir. Qoca dünyanın hiylələrindən və qəddarlığından baş çıxartmaz. Amma Kiçik Asiya-Anadolu Türklərinin qəhrəmanlıqları sayəsində Türklərə düşmən olanların bu planı baş tutmadı. Türk milləti tarix səhnəsindən çəkilmədi. Bu o demək deyil ki, Türkləri məhvetmə siyasəti bununla son buldu. Xeyr. Tam tərsinə daha kurnaz, daha köklü bir planla Türklər bu gün də məhv edilməyə hazırlanır. Biz isə hələ də kimləri isə öz müsibətlərimizdə günahlandırırıq. Biz hələ də kimlərdənsə ədalət və mərhəmət gözləyirik.

Ey Türk oğlu, haqlı davanda ədalət gözləmə, çünki bu dünyada ədalət yoxdur. Ədalət sənin hakimiyyətinlə bir gündə öldü. Ey Türk oğlu, başqalarından mərhəmət gözləmə. Düşməndən mərhəmət gözləmək qədər alçaq bir durum yoxdur. Düşməndən mərhəmət gözləmək Şeytandan rəhmət gözləmək qədər əbəsdir.

Öz uğursuzluqlarında və məhkumiyyətində başqalarını günahlandırma. Bunun tək səbəbi sən özünsən. Bir millət kimi, bir padşah kimi, bir vətəndaş kimi hər bir Türkdür. Səni niyə işğal edirlər, səni niyə öldürmək, kökünü kəsmək istəyirlər? Niyə qarşında baş əyib sənə qulluq etmək istəmirlər, niyə sənə haqq etdiyin hörməti göstərmirlər, niyə birinci dərəcəli vətəndaş ola bilmirsən, niyə düşmənliyindən qorxub dostun olmağa çalışmırlar. Çünki sən Türklüyündən uzaqlaşmısan. Çünki sən Türklüyünü itirmisən. Çünki sən Türk bayrağının altından çıxmısan. Çünki sən soyundan dönüb atanın adını özünə soy seçmisən. Necə ola bilər ki, bütün dünya səni Türk olaraq tanıdığı halda sən özünü tayfa adın ilə millət elan edəsən. Necə ola bilər ki, sən dünyanın ən qüdrətli milləti olan Türk millətindən dönüb Stalinin qoyduğu adı özünə millət adı kimi seçəsən. Stalin sənin babandan, soyundan, qanından və Tanrından sənə daha mı yaxındır.

Ey qüdrətli Türk, haqqa gəl, millətinə dön! Əcdadına, babana, damarındakı qana, tarixinə, Tanrına dön. Heç vaxt Türklüyündən üz döndərmə. Heç vaxt Türklüyünü elan etməkdə tərəddüd etmə. Türklüyünlə qürur duy. Bu Allahın sənə- şəxsən sənə bir lütfüdür. Sən Türksən. Millətlərin əfəndisi, dünyanın hökmdarısan.

Dövlətlər arası münasibətlərdə qayda heç vaxt dəyişmir: “güclü olan zəif olanları yeyir.” Bu heç vaxt da dəyişməyəcək. Nə qədər ki, dövlətlər var, onların maraqları olacaq, artan ehtiyacları olacaq. Bu maraqların kəsişməsindən də narazılıqlar yaranacaqdır. İndiki dövrdə Türk dövlətlərinin müxtəlif adlarda və Türklüyə müxtəlif mövqedən münasibətdə olmalarının da təməlində maraqlar dayanır. Bu bəzən böyük dövlətlərin, bəzənsə həmin Türk ölkələrinin rəhbərlərinin maraqlarıdır. Bu səbəblə Türk dövlətlərinin rəhbərlərinin üzərinə böyük bir seçim etmə yükü düşür. Ya hakimiyyətdən möhkəm yapışaraq öz var-dövlətlərini artırmaq, ya da öz hakimiyyətlərini Türk birliyinin yaradılması yolunda tam istifadə etmək. Birinci yolu seçənlər təbii ki öz xalqlarını məhv olma yolunda aparan liderlərdir. Millətin onlara olan inanclarını müxtəlif yalanlar və siyasi manevrlərlə öz hakimiyyətləri xeyrinə istifadə edərlər. Çünki Türk Birliyi uğrunda mübarizəyə qalxan lider əsl Türk oğlu Türk olmalıdır. Türklərdə olan bütün üstün xüsusiyyətləri özündə birləşdirməlidir. Hakimiyyətdə qalmaqçün vəzifədə olmamalı, xalqını işıqlı sabaha çıxarmaq üçün bütün varlığı ilə mübarizə aparmalıdır.Xalqını çətinliklərdən xilas edən lider yaxşı liderdir. Xalqını çətinliklərə salmayan lider isə əsl xilaskardır.

Xalqının çətin günündə liderliyi ələ alıb, xoşbəxt gələcəyə çıxaranlar isə əbədi qəhrəmanlardır.

Türk Birliyi uğrunda mübarizəyə başlayan hər bir lider anlayır ki, onu imperialist dövlətlərin sərt müqaviməti gözləyir. Əsl qəhrəmanlıq da ondadır ki, vəzifəni xalqın uğrunda qurban verməkdən qorxmayasan. İmperialist güclərin diktəsi altında varlığını sürdürən dövlətlər həmin güclər tərəfindən hər an tam yox edilə bilər. Nə qədər ki, xeyir gətirir, əhali imperialistlərin köləsidir, bütün təbii sərvətlər isə onların şəxsi malı kimidir, nisbi sabitlik davam edər. Onların hegemonluğuna kiçik təhlükə ehtimalı belə yaranmağa başlasa, bir anda hər şey alt-üst olar. Ancaq, baxsaq ki bu sabitliyin məqsədi nədir, nə vaxta qədər davam edəcək. Biz görərik ki, bu sabitlik bizim xalqımıza deyil, imperialist güclərin iqtisadi, buna bağlı olaraq da hərbi gücünün inkişafına xidmət edir. Həmin ölkələrin əhalisinin qazanclarının böyük hissəsini Türk övladlarının ağır zəhmətindən və dözülməz həyatından gələn gəlirlər təşkil edir. Türk ölkələrindəki siyasi vəziyyətə baxsaq görərik ki, sabitlik olması vəya çaxnaşma yaranması tamamən imperialistlərin əlindədir. Türk dövlətləri ölümlə-qalım sərhədində saxlanılır. Bir yanlış addım və dərhal çaxnaşma baş verəcək. Bunlardan ibrət alıb nəticə çıxarmayanlar, necə də düşüncəsiz və duyarsız məxluqlardır.

Artıq üç əsrdir ki, Türk eli talan edilir. Türk milləti müxtəlif imperiyaların yoxetmə siyasətinin başlıca zərərçəkənidir. Allahın verdiyi sonsuz qüdrət, yeraltı və yerüstü zənginliklər Türklərə xidmət etmir. Müxtəlif Türk ellərinin, topluluqlarının tarixinə baxdıqda nə qədər ölüm, nə qədər qırğınlar, ədalətsizlik və haqsızlıqlar olduğunu, məcburi köçlərdə, sürgünlərdə və süni etnik münaqişələrdə nə qədər Türk kişisinin, qadının, körpəsinin qətl edildiyini görərik. Parçalanmış Türk elinin elə bir topluluğu yoxdur ki, onun tarixi qan və itkilərlə zəngin olmasın. Türk Eli ölmüş bir fil kimi yerdə uzanıb, arslanlar, qaplanlar, kaftarlar, çaqqallar və böcəklər onu didib, parçalayıb yeməkdədirlər. Hərə bacardığı kimi onu didir. Bəzi ermənilər kimi murdar topluluqlar isə peyin milçəyinin sıçratması kimi onu içdən yeyir. Mənim elim talan olur, həm də bir neçə yüz ildir. Bu çox acı verici və alçaltıcıdır. Acı verici olması səbəblərini yuxarıda anladıq, alçaltıcılıq səbəbləri isə daha da həzin, daha da üzücüdür. Çünki Türk milləti birləşməklə öz elini qurtara bilər, düşmənlərini məhv edib, dövlətini qurtara bilər. İmperialistlər Türklüyün yalnız Eldən ibarət olmadığını, Millətdən ibarət olduğunu bilmirlər. Türk millətinin Eli bütün Yer kürəsidir. Milli birliklə biz bütün düşmənlərimizi və rəqiblərimizi məğlub edərik. Torpaq itkisi vacib deyil, biz təşkilatlanıb ondan da çoxunu ala bilərik. Əsas qorxu millətin mənliyini itirməsi (asimile olması) vəya fizikən məhv olmasıdır.

Bu yolda liderlərimiz əsas rol oynamalıdırlar. Hər bir hakimiyyətdə olan vəya hakimiyyətə gələn şəxs Türk birliyi üçün açıq şəkildə və dönməz mübarizə aparmalıdır. Heç kimi anası padşah doğmadı, amma padşah olmaq uğrunda insanlığından, anasından və millətindən dönmək ən alçaq yoldur. Bu yolu gedənlərə Allahın lənəti olsun. Bizim hörmət edib arxasından gedəcəyimiz liderlər Türklük uğrunda canını belə əsirgəməyəcək insanlardır. Bunun xaricində biz heç kimə hörmət etməz, heç kimi rəhbər kimi saymarıq. Milli ideyanı mənimsəyib onun uğrunda savaşan liderlərimiz bizim üçün atamız qədər əzizdir. Onların sözü ilə biz canımızdan və malımızdan keçməyə hazırıq. Belə insanlar Türkləri işıqlı sabahlara, xoşbəxt gələcəklərə aparacaqlar. Türk olmanın ayrıcalığını dərk etmiş insan necə də xoşbəxtdir.

Türkləri Türklər idarə etməlidir. Bütün rəhbərlər Türk olmalıdır. Türkün başqa millətin tabeliyində çalışması alçaldıcı bir haldır və yolverilməzdir. Türkü qul etmək, qulluğa götürmək, maaş qarşılığında işlətmək ancaq Türklərə verilmiş bir haqdır. Zərurət yarandıqda, ilk fürsətdə riayət olunmaq şərti ilə, bu qayda müvəqqəti pozula bilər. Ancaq xaricdə olsa belə Türklər bir araya gəlib öz şirkətlərini qurmalı, bir-birilərinə işləməlidirlər.

Türk canından keçər fikrindən keçməz. Milli ideyanı mənimsəmiş insan bütün həyatı boyu Türk millətinin və Vahid Türk dövlətinin qüdrətlənməsi üçün çalışmalıdır. Heç bir şəraitdə fikrindən dönməməlidir. Gənc nəsli bu fikirlə tərbiyə etməlidir. Əgər cəmiyyətdə Türklük əleyhinə vəya Türklüyə zərəri olacaq hansısa hal sezərsə, nöqsanı aşkar etməli və buna qarşı mübarizə etməlidir. Türklüyün düşmənlərinə qarşı mübarizədə bütün üsul və vasitələr məqbuldur. Düşmənlər xaricdə olduğu kimi daxildə də ola bilər. Birinci düşmən daxili düşməndir. Qorxulu düşmən daxili düşməndir. Yox ediləcək birinci düşmən daxili düşməndir. Daxili düşmənlər yaranarsa onlara aman verilməməli, tam şəkildə yox edilməlidirlər.

Türk, milli ideya uğrunda mübarizəsində kənardan və ya yuxarıdan hansısa köməyin –həllin gələcəyini gözləməməli, dərhal hərəkətə keçməlidir. Həbslər, edamlar, məhrumiyyətlər bizi qorxutmur. Çünki, Millət bəladan qurtulmazsa, itkilər dəfələrcə çox olacaqdır. Minillik ağac üçün heç bir təbii fəlakət qorxulu deyil. Nə külək, nə yağış, nə zəlzələ, nə ildırım. O zədələnsə də yenə də yaşamağa, inkişafa davam edər. Ancaq daxilinə bir ağac qurdu düşərsə onu içindən yeyib məhv edər. Bir gün minlərlə baltanın kəsə bilmədiyi ağac qurd yeməsi ilə aşıb ayaqlar altına sərilər. Daxili düşmənlər də belədir. Bu səbəblə də daxili düşmənlərə qarşı daha duyarlı və daha qəddar mübarizə aparılmalıdır. Xəyanətkarlar əfv edilməməlidir. Türküm, sənə canım fəda.

Türk satqınları bağışlamaz. Milli ideyaya dönük çıxanları bağışlamaq olmaz. Bilərək millətə xəyanət edənlər ciddi cəzalandırılmalıdırlar. Türklüyə qarşı fəaliyyət göstərən bütün şəxs və təşkilatlar istər daxildə, istərsə də xaricdə olsun yox edilməlidir. Düşmənlərimizin düşmənlərini dəstəkləmək lazım olduğu kimi, Türklüyə düşmənlik edilənlər fərd səviyyəsində məhv edilməlidirlər. Milli ideyaya dönük çıxanlar haqqında aid olduqları təşkilat tərəfindən qərar çıxarılaraq təsdiq etdirilməli, xəyanət sübut olarsa dünyanın harasında olursa olsun tapılaraq cəzalandırılmalıdır. Bu işdə yaş və zaman aşımı yoxdur. Yüz yaşında və xəstə yatağında olsa belə xəyanətkarlar Türkün intiqam qılıncını dadmalıdırlar.

Bir dahi demişdir: “Dövlət qorxunc bir ağac kimidir, bu ağacın böyüyüb çiçəklənməsi üçün qan və göz yaşları axmalıdır.” Ancaq, səhv anlaşılmış doğru fikir qədər zərərli yalan yoxdur. Türklər hər gün qan və göz yaşı axıdırlar. Bir çoxunun heç müstəqil və ya avtonom dövlətciyi də yoxdur. Çünki vahid Türk dövləti qurulmayıb, çünki Türk dövləti qurulmadan Türklər daha çox qan və göz yaşı axıdacaqlar. Türk dövlətinin çiçəklənməsi üçün isə qan və yaşa yox birliyə ehtiyacı vardır.

Sübutlara baxmayaraq fikrindən dönməyən insanlar doğru fikirdən çox özlərinə aşiq zərərli ünsürlərdir. Hər bir insan öz səhv fikrinin müdafiəsini davam etdirə bilər, ətrafdakılar dərhal belə birisinin axmaq olduğunu anlayar.

Bu gün ədalət məhkəməsi nədir-daha qüdrətlilərin qurduğu və onların mənafeyinə uyğun qərarlar çıxardan bir qurumdur. Ondan ədalət gözləmək sadəlövhlükdür.

Türk təslim olmaz. Türk əsir olmaz. Sabahkı gün, keçən ildən vacibdir. Hərəkət etmək, qalib gəlmək lazımdır. Hərəkət olmadan qüvvə də yoxdur. Qaya dağın başında durduqca onun nə qədər böyük olduğuna təəccüb etmək olar, ancaq onun gücünü, qüdrətini dərk etmək üçün o mütləq hərəkət etməlidir. Türk millətinin sonsuz potensial enerjisi vardır, amma hərəkət olmadan o kinetik enerji verməz və heç bir iş görə bilməz.Durma, gözləmə yoldaşım, qandaşım, heç kim gəlməyəcək, kömək olmayacaq, hərəkət et, təşkilatı qur. Sən tək deyilsən, sən tərpən, hamı tərpənəcək. Qoy layiqlilər layiqli yerdə olsunlar. Türk millətini xilas et, daha uşaqlarımız ölməsin, analar alçalmasın, kişilər sınmasın. Daha düşmənin şərəfsiz sevinci görülməsin. Qəddar düşmən elimizə soxulmasın.


Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə