Бя Щилал Мяммядови озодяти!!! ¹ 55 29 sentyabr 2013-ня сîр МÖÑТßÃÈËß РóÆíîМАYüklə 286,77 Kb.

səhifə1/7
tarix29.01.2018
ölçüsü286,77 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7


Бя Щилал Мяммядови озодяти!!!

¹ 55      29 sentyabr 2013-ня сîр

МÖÑТßÃÈËß РóÆíîМА

ÜÛÉМßТÈØ

40

кîп.

Азярбайъан щюкумяти Республика Талыш Мядяниййят Мяркязинин фяалиййятиндя мараглы дейил!

ТОЛышОн

Ñßäî


Məhkəmədə  vəkil  Xalid  Bağırov  öz

çıxışında  hakimlərə  xitabən  1937-ci  ildə

həbs edilmiş Mirsalayevin məhkəmə pross-

esindən  sitat  gətirdi,  o,  bildirdi  ki,  Mir-

salayev 1957-ci ildə bəraət aldı, bununla da

Xalid Bağırov demək istədi ki, tarix təkrar ol-

unur, Mirsalayevlər bəraət aldılar, lakin on-

ları tutduranlar, onlara şər atanlar, onlara hökm

oxuyanlar tarixdə, bu məlun əməllərinə görə,

heç vaxt bəraət almayacaqlar, daima nəhlətlə

yad ediləcəklər…. 

….Tarixdə  talışlara  qarşı  basqı  həmişə

olub, adımıza yasaq qoyulub, məktəblərim-

iz bağlanıb, zaman-zaman ziyalılarımız müx-

təlif bəhanələrlə məhf edilib, mətbu orqan-

larımızın adları və dilləri dəyişdirilib, dəyər-

li kitablarımız məhv edilib, tarixi yer adlarımız

saxtalaşdırılaraq dəyişdirilib və s. Lakin bu

basqı son on ildə daha da aqressiv xarakter

alıb,  həbs  edilən  ziyalılarımıza  TALIŞ

olduqları  üçün  həbs  edildikləri  açıqca

söylənilir. Bunu sübut etmək üçün Pifoqor ol-

maq lazım deyil, sadəcə USTAD Novruzəli

Məmmədovun,  din  xadimi  Ruhulla  Ax-

undzadənin  və  nəhayət  d-r  Hilal  Məmmə-

dovun  ittiham  aktlarına  baxmaq  kifayət

eyləyir. “Özünü talış dərk edirsənsə - demək

cinayətkarsan” şüarı isə bizdən əl çəkmir ki,

çəkmir!

D-r Hilal Məmmədovun ittiham aktından1.  “Tolışi  Sədo”  qəzetində  dövlət  və

hökumət nümayəndələri barədə tənqidi yazılar

yazıb

Burda  milli  diskriminasiya  faktı  aşkargörsənir.  Bəyəm  tənqidi  yazılar  yazmaq

cinayətdirmi? Əgər cinayətdirsə bəs söz və

fikir azadlığı hanı? Niyə gündəlik nəşr olu-

nan və işi-gücü bu hakimiyyəti tənqid etmək

olan  qəzetlərin  yazarlarını  həbs  etmirsiz?

Hələ üstəlik həmən qəzetlərə ildə 180 min

manat yardım edirsiz? Belə olan halda məlum

olur ki, d-r Hilal Məmmədov TALIŞ olduğu

üçün tənqidi yazılar yaza bilməz, buda sizin

analoqsuz milli siyasətiniz.

2.  1992-ci  ildən  İran  İslam  Respub-

likasının xüsusi xidmət orqanları ilə əmək-

daşlığı  elman  quliyev  və  digər  şahidlərin

ifadələri ilə təsdiq olunub.

elman  quliyevlə hər şey aydındır, bu in-

san güc strukturlarının pusquda saxladıqları

alətdir, sabah istənilən adam barədə ifadə verə

bilər, bəs “digər şahidlər” kimlərdir? Bəs on-

ları niyə həbs eləmirsiz? Axı onlar “dövlət

cinayətini”  21  ildir  ki,  gizlədiblər.  demək

“digər şahidlər” deməklə iz azdırırsız.

3. İranda təşkil edilmiş konfranslarda mil-

li ayrıseçkilik salan bəyanatlar səsləndirmişdir

İranda  keçirilmiş  heç  olmasa  bir  kon-

fransın “adını” deyin ki, d-r Hilal Məmmədov

orda iştirak etmiş olsun, olmayıb belə konfrans

4. Talış dilinin təbliği ilə məşğul olub

Bu  maddə  ümumiyyətlə  biabırçılıqdır,

hər kəs konstitusiyaya söykənərək öz ana dili-

ni təbliğ edə bilər, yoxsa konstitusiya ancaq

türkçülüyü təbliğ edənlər üçün yazılıb? Bu

milli diskriminasiya deyilmi?  

5. İran xüsusi xidmət orqanlarına məxfi

məlumatlar ötürmüş, bir sıra vəzifəli şəxsləri

həmən orqanlarla əməkdaşlığa cəlb etmişdir.

Bu yalanın zirvə nöqtəsidir, birincisi: d-r Hi-

lal Məmmədovun heç bir məxfi məlumata əli

çatmır, ikincisi: hansı məxfi məlumatı, neçən-

ci ildə və kimə ötürüb? Üçüncüsü: hansı vəz-

ifəli şəxsi (və ya şəxsləri) İran xüsusi xidmət

orqanlarına cəlb edib? Həmən şəxslər neçə il

İran xüsusi xidmət orqanları ilə əməkdaşlıq

etmişlər? Adları və tutduqları vəzifələr barədə

ictimaiyyətə niyə məlumat verilmir? Nə vaxt

ifşa edilmişlər? İfşa edilərkən d-r Hilal Məm-

mədov barədə niyə danışmayıblar? Və son-

da: bu günkü günəcən niyə həbs edilməyiblər?

6. Zindanda olan elman quliyev adlı za-

tın  ərizəsini  “etibarlı  mənbə”  kimi  əsas

gətirərək d-r Hilal Məmmədovu həbs edərkən,

həmən elman quliyevin Astara rayonunun icra

başçısının narkobaron olması barədə ərizəsi-

ni  niyə  “etibarlı  mənbə”  kimi  əsas  götür-

məmisiz? Yoxsa burda da “milliyət” önəm

daşıyır?

7. Yazılarında, məqalələrində milli ədavəti

qızışdırıb.

D-r Hilal Məmmədov heç bir məqaləsində

heç  bir  millətin  adını  çəkmirsə,  o  milli

ədavəti necə qızışdıra bilər?

8.  Xarici  beynəlxalq  təşkilatlara  Azər-

baycanı ifşa edən məlumatlar ötürüb.

Zira, Azərbaycanda maliyyələşdirdiyiniz

əksər QHT-lər beynəlxalq təşkilatlara Azər-

baycanı ifşa edən məlumatlar ötürürlər, buna

görə ziyalının cibinə narkotik qoyub, onu həbs

etməkdənsə “beynəlxalq təşkilatlarda Azər-

baycanı ifşa edən məlumatları”, rüşvəti, ko-

rrrupsiyanı, seçki saxtakarlığını aradan qaldır-

maq lazımdır.

Bu siyahını uzatmaq da olar, ancaq çi fay-

da? Yəqin  ki,  vəkillər  bu  və  digər  faktları

özlərində  qeyd  ediblər  və  Avropa

Məhkəməsində  bu  suallara  cavab  axtara-

caqlar.      

Rafiq Cəlilov

Bə d-r Hilal Məmmədovi 5 sor həbsə cəzo bırnişone 

D-r Hilal Məmmədova 5 il həbs cəzası kəsildi

Səməd Tolışi! 

In  nom  bə  həmmə  tolışon  neze.  Səməd  çəmə

iqləliyə handəkəse ki, ıştə nomədə “Tolışi” təxəllüsüş

peqətəşe. Ğurbinə Tolışon! 

Ki  pidəşe  ki,  çəy  avlodon,  hırdənon  vəyədə  həm

azərbaycani  zıvonədə,  həmən  tolışi  zıvonədə  mah-

neon bıbun, bə Səməd Tolışi ovard kay bəzneşon. 

Çı Səməd Tolışi telefonə numrə: 

050. 3394266 

Sentyabra  manqi  29-ədə  çı  Tolışi  ədəbiyoti

pəresqılonədə  qıləyni  –  çı  Nəriman  Tolışi  50

sin  təmom  bedə.  De  mınosiboti  əmə  bə  Nəri-

man  Tolışi  dırozə,  mənoyinə  jimon,  barzə

ofəyəvonəti,  xəşəconi  iyən  duston  dılədə

səbarzəti orzu kardedəmon.

Təvəlludə ruj mubarək Nəriman məllim!

Respublika Tolışi Mədəniyyət Mərkəz

Tolışi Siprişon Şura

“Azəri-Tolış” İbemon

“Tolışon Sədo” qəzet 

Davam edir 37...

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə