“AtaSığorta” Açıq Səhmdar CəmiyyətiYüklə 1,17 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə28/28
tarix19.04.2022
ölçüsü1,17 Mb.
#85663
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   28
AtaSigorta 29.03.2021
RAMIZ MEHDIYEV-MAQALA, Ali cəbr və riyazi analiz - PDF, muh. 4, Siddharta, referat 1089, Informatika-Abdullayeva Rena-, Insan resursları, Insan resursları, Misir memarlığı, Əyyub Fətəliyev, Akademik kommunikasiya, İşdən azad əmri-21 (2), Əyyub Fətəliyev, GƏNCƏ, Az rbaycan Respublikas T hsil Nazirliyi Q rb Universiteti M lki
10.

 

ƏSAS VƏSAİTLƏR VƏ QEYRİ-MADDİ AKTİVLƏR 

 

Bina ve tikililər 

Digər əsas 

vəsaitlər 

Maşın 


avadanlıqlr 

Nəqliyyat 

vasitələri 

Qeyri-maddi 

aktivlər 

Cəmi 


İlkin dəyəri 

 

 

  

 

 31.12.2018 tarixə 

16476 

188580 

754755 

643982 

457522 

2061315 

Daxilolmalar 

9042 


17234 26276 

transfer xaricolmalar 

-7426 


-9933 

-156731 


 

     -174090 31.12.2019 tarixə 

16476 

190196 

762056 

487611 

457522  1913861 

Daxilolmalar 

510000 

10666 


46024 

138210 


5204 

710104 


transfer 

 

 

 

 

 

 

xaricolmalar 

-473 


-1916 

-146330 


-30605 

-179324 


31.12.2020 tarixə 

526476 

199821 

806731 

479491 

432121 

2444640 

 

Amortizasiya 

 

  

 

  

31.12.2018 tarixə 

-5816 

-112703 

-435884 

-349348 

-168,000 

-920551 

Xaricolmalar 

5614 


8813 

101215 


115642 


Transfer 

Dövr ərzində hesablanmışdır 

-746 

-1653 


-67088 

-59869 


-4216 

-148449 


31.12.2019 tarixə  

-6562 

-123619 

-494159 

-308002 

-21016 

-953358 

Daxilolmalar 

-694 

-15281 


-62600 

-65575 


-2370 

-146520 


transfer 

 

  

 

  

xaricolmalar 

95 


619 

90810 


8605 

100129 


31.12.2020 tarixə 

-7256 

-138693 

-556253 

-282767 

-14781 

-999750 

 

Qalıq dəyəri 

 

 

 

 

 

 

31.12.2018 tarixə 

1066 

75878 


318871 

294634 


440722 

1140765 


31.12.2019 tarixə 

9914 


66577 

267897 


179609 

436506 


960503 

31.12.2020 tarixə

 

519220 61128 

250478 

196724 

417340 

1444890 


 

19 


 

11.

 

ÖDƏNİŞ TARİXİNƏDƏK SAXLANILAN İNVESTİSİYALAR 

 

31.12.2020-ci il  

tarixə 

31.12.2019-cu il  

tarixə 

"FinansLizinq" ASC-nin istiqrazları 

625500 

625500 


"MCB Lizinq" QSC 

         500000  Maliyyə Nazirliyi (qiymətli kağızlar) 

10560454 

      11914569  

Cəmi 

11185954 

13040069 

 

31 dekabr 2020-ci və 31 dekabr 2019-cu il tarixlərinə olan ödəniş tarixinədək saxlanılan investisiyaların balans dəyəri onların ədalətli dəyərinə təxmini olaraq bərabərdir. 31 dekabr 2020-ci il tarixinə olan ödəniş tarixinədək 

saxlanılan investisiyaların təxmini ədalətli dəyəri 11185954 manat (2019-cu  ildə 13040069 manat) olmuşdur. 

2020-ci    il  ərzində  Cəmiyyət  ödəniş  tarixinədək  saxlanılan  investisiya  qiymətli  kağızları  üzrə  1063708  manat 

faiz gəlirləri əldə etmişdir.  12.

 

SAİR UZUNMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR 

 

31.12.2020-ci il 

tarixə 

31.12.2019-cu il 

tarixə 

İcbari Sığorta Bürosuna birdəfəlik ödənilmiş təminat depoziti 

400000 

400000 


Cəmi 

400000 

400000 

Bu  maddə  üzrə  olan  aktivlərə  “İcbari  sığortalar  haqqında”  Azərbaycan  Respublikası  Qanununa  əsasən  İcbari 

Sığorta Bürosuna birdəfəlik olaraq ödənilmiş təminat depozit məbləğləri daxildir. O cümlədən, 

 Daşınmaz əmlakın icbari sığortası üzrə – 100.000 (yüz min) manat; 

 Daşınmaz əmlak sahiblərinin mülki məsuliyyətinin icbari sığortası üzrə – 100.000 (yüz min) manat; 

 Avtonəqliyyat  vasitəsi  sahiblərinin  mülki  məsuliyyətinin  icbari  sığortası  üzrə  –  200.000  (iki  yüz  min) 

manat. 


13.

 

EHTİYATLAR 

 

 

 31.12.2020-ci il  

tarixə 

31.12.2019-cu il  

tarixə 

Yanacaq 


967 

 

3049 Digər ehtiyatlar 

1002 


 

972 


Cəmi 

1 969 

 

4021 

 

14.

 

ALINACAQ VƏSAİTLƏR 

 

31.12.2020-ci il 

tarixə 

31.12.2019-cu il 

tarixə 

Birbaşa sığorta üzrə alınacaq vəsaitlər 

917160 

912056 


Təkrarsığorta üzrə alınacaq vəsaitlər 

121865 


106368 

Artıq ödəmələr üzrə büdcədən alınacaq vəsaitlər 

382856 

280956 


İddialar üzrə alınacaq vəsaitlər 

1118066 


1155991 

Digər əməliyyatlar üzrə işçi heyəti ilə hesablaşmalar 

26944 

30659 


Digər alınacaq vəsaitlər 

490634 


616340 

Sığortalılara verilən borclar üzrə 

8101 Cəmi 3065625 

3102372 

  

20 


 

Cəmiyyətin  siyasətinə  əsasən  müştərilər  sığorta  haqlarını  razılaşdırılmış  ödəniş  şərtlərinə  uyğun  olaraq 

ödəyirlər. Müştəri seqmentindən asılı olaraq ödəniş müddəti hesab-fakturanın təqdim edildiyi tarixdən etibarən 

14-30 gün təşkil edir. Lakin bu ödəniş müddətləri müsbət kredit tarixçəsi olan müəyyən müştərilər üçün fərqli 

ola  bilər.  Bu  baxımdan  ödəmə  müddəti  keçmiş  borclar  üzrə  ehtiyatların  yaradılması  məqsədə  uyğun  hesab 

edilməmişdir.

  

 

 15.

 

PUL VƏSAİTLƏRİ VƏ ONLARIN EKVİVALENTLƏRİ 

 

31 dekabr 2020-ci il 31 dekabr 2019-cu il 

Kassa vəsaitləri 

659   

 

Banklardakı hesablaşma hesabları  

 

Azərbaycan manatı 211717 

96453 


ABŞ Dolları EUR Kart heabı manat 

48418 


73367 

 

  

Bank depozitləri 

 

 

Azərbaycan manatı 4840000 

5890000 


ABŞ Dolları Cəmi pul vəsaitləri və ekvivalentləri 

5111338 

6059819 

 

 16.

 

SIĞORTA EHTİYATLARINDA TƏKRARSIĞORTAÇILARIN PAYI 

 

31.12.2020-ci il 

tarixə 

31.12.2019-cu il 

tarixə 

Qazanılmamış sığorta ehtiyatında təkrarsığortaçıların payı 

632421 

702714 


Zərərlər ehtiyatında təkrarsığortaçıların payı 

108520 


83158 

Cəmi 

740941 

785873 

17.

 

NİZAMNAMƏ KAPİTALI 

 

31  dekabr  2020-ci  il  tarixinə  Cəmiyyətin  nizamnamə  kapitalı  hər  birinin  nominal  dəyəri  25,0  manat  olmaqla 584,000 ədəd adi, adlı sənədsiz səhmlərdən ibarət olmaqla 14,600,000 manat təşkil etmiş və səhmdar tərəfindən 

tam ödənilmişdir. 

Cəmiyyətin səhmdarının 23 sentyabr 2014-cü il tarixli 06 saylı qərarına əsasən nizamnamə kapitalının əlavə adi 

adlı, sənədsiz səhmlər buraxmaq yolu ilə 4,600,000 manat artırılması və 14,600,000 manat  müəyyən edilməsi 

qərara  alınmışdır.  Səhmdarlar  tərəfindən  13  mart  2015-ci  il  tarixində  1,900,000  manat,  23  oktyabr  2015-ci  il 

tarixində  500,000  manat,  05  sentyabr  2018-ci  ildə  2,200,000  manat  ödəniş  edilmiş  və  “AtaSığorta”  ASC-nin 

faktiki  ödənilmiş  Nizamnamə  Kapitalı  14,600,000  manat  təşkil  etmişdir.  Müvafiq  olaraq,  “AtaSığorta”  Açıq 

Səhmdar  Cəmiyyətinin  nizamnamə  kapitalı  hər  birinin  nominal  dəyəri  25  (iyirmi  beş)  manat  olmaqla  584,000 

(beş yüz səksən dörd min) ədəd adi, adlı, sənədsiz səhmlərdən ibarət olmuşdur. 

  

21 


 

18.

 

UZUNMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR 

  

31.12.2020-ci il 

tarixə 

31.12.2019-cu il 

tarixə 

Təxirəsalınmış vergi öhdəlikləri 

7003

 Qarşısıalınma tədbirləri fondu 

226462 


 

125762 


Gələcək hesabat dövrlərinin gəlirləri 

1116910 


1154866 

Sığorta və təkrarsığorta üzrə ödəniləcək vəsaitlər 

129408

 

164970 Sair öhdəliklər Cəmi 

1479783 

1445598 

19.

 

QISAMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR 

  

31.12.2020-ci il 

tarixə 

31.12.2019-cu il 

tarixə 

Büdcə ilə hesablaşmalar Əməyin ödənişi üzrə 128461 


Digər qısamüddətli borclar 

494201 


557071 

Sosial sığorta və təminat üzrə 

39051 


 

 

 Alınmış avanslar

 

177860 

36939


 

Sair öhdəliklər

 

80165


 

79000


 

 

  

Cəmi 

752226 

840521 

 

20. 

 ƏLAQƏLİ TƏRƏFLƏRLƏ ƏMƏLİYYATLAR 

Əlaqəli tərəflərlə münasibətlər, bir tərəfin digərinin iqtisadi və əməliyyat qərarlarına nəzarət etmək və ya onlara 

əhəmiyyətli  təsir  göstərmək  hüququna  malik  olduğu  münasibətlərdir.  Hər  bir  əlaqəli  tərəflə  münasibətləri 

nəzərdən  keçirərkən  əsas  diqqət  sadəcə  hüquqi  formaya  deyil,  əsasən  bu  münasibətlərin  iqtisadi  məzmununa 

yönəldilir.  Cəmiyyətə  münasibətdə  müəssisənin  biznes  fəaliyyətinə  dair  qərarlarına  əhəmiyyətli  təsir  göstərə 

biləcək tərəflər (müəssisə və ya fərdi şəxs), əsas idarə heyəti və fiziki şəxs olan əlaqəli tərəfin yaxın ailə üzvləri 

əlaqəli tərəf ola bilər. 

Cəmiyyət “AtaHolding” MMC-nin törəmə müəssisəsi olduğu üçün əlaqəli tərəflər hesab olunur. 

Dövrün sonuna ödənilməmiş qalıq və əlaqəli tərəflərlə dövr üzrə gəlir və xərclər aşağıdakı kimi olmuşdur: 

 

   31 dekabr 

2020-ci il  

  31 dekabr 

2019-cu il 

  

  

  

Pul və pul vəsaitləri 

260793 


96453 

əlaqəli şirkətlər     

  

Banklardakı depozitlər    

4840000 

5890000 


əlaqəli şirkətlər   

  

  Ödəniş tarixinədək saxlanılan investisiyalar 

11185954 

13040069 

əlaqəli şirkətlər   

  

  Qəbul edilmiş ümumi sigorta haqqları 

13895996 

18063064  

22 


 

əlaqəli şirkətlər     

  

Faiz gəlirləri 

1579344 

2001597 


əlaqəli şirkətlər   

  

  Əməliyyat xərcləri 

-7662713 

9365323 

əlaqəli şirkətlər əsas idarəedici heyət 400808 

96453 


 

21.

 

MALİYYƏ ALƏTLƏRİ VƏ ONLARIN ƏDALƏTLİ DƏYƏRİ 

Maliyyə  alətləri  bir  müəssisənin  maliyyə  aktivlərinin  və  digər  müəssisənin  maliyyə  öhdəlyinin  yaranmasına 

səbəb  olan  hər  hansı  sənəd  və  ya  müqavilədir.  Bu  ikili  aspekt  hər  zaman  mövcud  olmalıdır.  Əgər  bu 

aspektlərdən hər hansı biri mövcud deyilsə, onda müqavilə maliyyə aləti deyildir. 

Ədalətli  dəyər,  məcburi  satış  və  ya  ləğvetmə  halları  istisna  olmaqla,  maraqlı  tərəflər  arasında  cari  əməliyyat 

zamanı maliyyə alətinin mübadilə edilə bildiyi məbləği əks etdirir və sərbəst katirovkası olan bazar qiymətləri 

ilə təsdiqlənir. 

Maliyyə  alətlərinin  təxmin  edilən  ədalətli  dəyəri  Cəmiyyət  tərəfındən  mövcud  bazar  məlumatlarından  (əgər 

mövcud olarsa) və müvafıq qiymətləndirmə metodlarından istifadə etməklə müəyyən edilmişdir. Lakin, təxmin 

edilən  ədalətli  dəyərin  müəyyən  edilməsi  üçün  bazar  məlumatlarını  şərh  edərkən  peşəkar  mülahizələr  irəli 

sürmək  tələb  edilir.  Maliyyə  alətlərinin  ədalətli  dəyərini  müəyyən  edərkən  Rəhbərlik  bütün  mövcud  bazar 

məlumatlarından istifadə edir. MALIYYƏ AKTIVLƏRI 

Pul vəsaiti, digər müəssisədə kapital kapital aləti (yəni, bir qayda olaraq səhmlər), digər müəssisədən pul vəsaiti 

almaq  üzrə  müqavilə  hüququ,  müəssisənin  əlverişli  şərtlər  əsasında  öz  maliyyə  aktivlərini  və  öhdəliklərini 

mübadilə  etməsi  üzrə  müqavilə  hüququ,  müəssisənin  ödənişi  öz  səhmlərinin  potensial  olaraq  dəyişən  sayı 

formasında  qəbul  etməsini  tələb  edən  müqavilə  hüququ,  müəssisənin  öz  səhmlərinin  sabit  sayı  üzrə 

hesablaşması ilə əlaqədar törəmə müqavilə maliyyə aktivləri hesab olunur. 

Sığorta  fəaliyyətinə  aid  olan  aktivlər  istisna  olmaqla,  bütün  monetar  aktivlər  müddət  baxımından  "tələb 

edilənədək  və  bir  ildən  az"  kateqoriyasına  daxil  olduğu  üçün  onların  ədalətli  dəyəri  təxminən  balans  dəyərinə 

bərabərdir. 

MALIYYƏ ÖHDƏLIKLƏRI 

Digər müəssisəyə pul vəsaitinin ödənilməsi ilə əlaqədar müqavilə öhdəliyi (kreditor borclar, kreditlər), müəssisə 

üçün əlverişli ola bilməyən maliyyə aktivləri və ya maliyyə öhdəliklərinin mübadiləsi ilə əlaqədar olan müqavilə 

öhdəliyi, müəssisənin ödənişi öz səhmlərinin potensial olaraq dəyişən sayı formasında həyata keçiməsini tələb 

edən müqavilə öhdəliyi, müəssisənin öz səhmlərinin sabit sayı üzrə hesablaşması ilə əlaqədar törəmə müqavilə 

öhdəliyi maliyyə öhdəlikləri hesab olunur. 

Sığorta  fəaliyyətinə  aid  olan  öhdəliklər  istisna  olmaqla,  bütün  monetar  öhdəliklər  müddət  baxımından  "tələb 

edilənədək və bir ildən az" kateqoriyasına daxil olduğu üçün, onların ədalətli dəyəri təxminən balans dəyərinə 

bərabərdir.  

23 


 

MALIYYƏ  AKTIVI  VƏ  YA  MALIYYƏ  ÖHDƏLIYININ  AMORTIZASIYA  EDILMIŞ  DƏYƏRI  VƏ 

EFFEKTIV FAIZ METODU 

Bu iki anlayış maliyyə aktivi və ya maliyyə öhdəliyinin ilkin tanınma dəyəri üzrə tələb olunan hesablamalara aid 

edilir.  Amortizasiya  edilmiş  dəyər  sadəcə  olaraq  müddət  üzrə  pul  vəsaitlərinin  hərəkətini  deyil,  aktiv  (və  ya 

öhdəlik) müddətində qazanılmış real maliyyə gəlirlərini (və ya yaranmış məsrəfləri) nəzərdə tutur. Effektiv faiz 

dərəcəsi  diskontlaşdırma  əmsalı  kimi  istifadə  olunaraq  gələcək  gəlir  axını  (investisiyadan  gələn)  xalis  balans 

dəyərinə endirilir. Həmin faiz dərəcəsi sonradan aktivin əldə edildiyi hər bir müddət üzrə əldə olunan maliyyə 

gəlirlərini  müəyyənləşdirmək  üçün  istifadə  olunur.  İl  ərzində  qazanılan  real  faiz  dərəcəsini  və  illik  faktiki  pul 

vəsaiti gəlirini müəyyənləşdirdikdən sonra, aktivin balans dəyəri hesablanır. 22.

 

ƏMƏLİYYAT RİSKLƏRİNİN İDARƏ EDİLMƏSİ 

Cəmiyyətdə risklərin idarə olunması və monitorinqi həyata keçirilərək aşağıdakı əsas risk növləri fərqləndirilir. KREDIT RISKI 

Digər  tərəfin  müqavilə  şərtlərini  yerinə  yetirmək  qabiliyyətinin  olmaması  və  ya  müqavilənin  əsas  şərtlərini  və 

ya  sığortaçıya  münasibətdə  digər  öhdəlikləri  pozması  nəticəsində  meydana  çıxan  xərclərin  və  ya  zərərlərin 

yaranma riski, o cümlədən ölkə xaricindən ödəmələrin köçürülməsi zamanı meydana çıxan risklər kredit riskləri 

hesab olunur. Rəhbərlik kredit risklərinə müntəzəm nəzarət edir. 

HÜQUQ RISKI 

Sığortaçı tərəfindən qanunvericiliyin tələblərinin pozulması və həyata keçirilən əməliyyatların daxili sənədlərlə, 

xaricilərə  münasibətdə  isə  digər  ölkələrin  qanunvericilikləri  ilə  uyğunsuzluğu  nəticəsində  xərclərin  və  ya 

zərərlərin yaranma riski hüquq riski kimi təsnifləşdirilir. Rəhbərlik hüquq risklərinə vaxtaşırı nəzarət edir. ƏMƏLIYYAT RISKI 

Əməliyyat  riski sığortaçı  tərəfindən daxili nəzarətin təşkilinə  dair tələblərin pozulması (yerinə  yetirilməməsi), 

habelə informasiya texnologiyaları sistemində əhəmiyyətli nasazlıqların baş verməsi nəticəsində meydana çıxan 

xərclərin  (zərərlərin)  yaranma  riskidir.  Cəmiyyət  tərəfindən  əməliyyat  riskinin  qaşısının  alınması  üçün 

qabaqlayıcı tədbirlər görülmüşdür. 

LIKVIDLIK RISKI 

Sığortaçının  öz  vəzifələrini  yerinə  yetirməməsi  və  ya  vaxtında  yerinə  yetirməməsi  likvidlik  riski  kimi 

müəyyənləşdirilir. Likvidlik riski Cəmiyyətin rəhbərliyi tərəfindən idarə olunur. 

BAZAR RISKI 

Bazar  riski  bazar  qiymətlərinin  dəyişməsi  nəticəsində  sığortaçının  vəsaitləri  və  gəliri  üçün  yarana  biləcək 

mövcud və ya gələcək təhlükədir. Bazar riski qiymət, valyuta və faiz risklərinə bölünür. Cəmiyyətin rəhbərliyi 

bazar risklərini qarşılamaq üçün müntəzəm olaraq adekvat tədbirlər görür. QIYMƏT RISKI 

Maliyyə  bazarlarında  dəyişikliyin  baş  verməsinin  sığortaçının  maliyyə  alətlərinin  bazar  dəyərinə  təsiri 

nəticəsində xərclərin və ya zərələrin yaranması riski qiymət riski hesab olunur. 

VALYUTA RISKI 

Sığortaçının öz fəaliyyətini həyata  keçirməsi zamanı müəyyən beynəlxalq valyuta  məzənnəsinin dəyişməsi ilə 

əlaqədar  xərclərin  və  ya  zərərlərin  yaranması  riski  kimi  müəyyən  olunur.  Xarici  valyuta  məzənnəsindəki 

dəyişikliklər  Cəmiyyətin  maliyyə  durumuna  və  pul  vəsaitlərinin  hərəkətinə  təsir  edir.  Dövrün  sonuna 
 

24 


 

Cəmiyyətin  Azərbaycan  manatı  və  ABŞ  dolları  ilə  qalıqları  bu  maliyyə  hesabatlarının  müvafıq  qeydlərində 

açıqlanmışdır. 

FAIZ RISKI 

İnvestisiyalar üzrə faiz dərəcələrinin dəyişməsi ilə əlaqədar xərclərin və ya zərərlərin yaranması riski faiz riski 

kimi təsnifləşdirilir. 

NÜFUZ RISKI 

Nüfuz  riski  –  mənfi  ictimai  rəy  və  sığortaçıya  olan  etibarın  azalması  nəticəsində  xərclərin  və  ya  zərərlərin 

yaranması  riskidir.  Rəhbərlik  Cəmiyyətin  işgüzar  nüfuzunun  və  müştəri  etimadının  yüksək  səviyyədə 

saxlanması üçün tədbirlər həyata keçirir. PORTFEL RISKI 

Sığortaçının  likvidliyinin  itirilməsi,  gəlirliyinin  və  vəsaitlərinin  investisiya  qoyulduğu  qiymətli  kağızların 

məzənnəsinin  aşağı  düşməsi,  həmçinin  onların  emitentlərinin  maliyyə  vəziyyətinin  pisləşməsindən  irəli  gələn 

riskdir. Cəmiyyət öz vəsaitlərini və sığorta ehtiyatlarını müxtəlif sahələrə diversifıkasiya etməklə portfel riskini 

nəzarətdə saxlamağa çalışır. 

TRANSFER RISKI 

Xarici  ölkənin  və  ya  xarici  şəxsin  ödəmə  qabiliyyətinin  olmaması  və  ya  kredit  risklərindən  asılı  olmayan 

səbəblərdən sığortaçı qarşısındakı öhdəliklərini yerinə yetirmək istəyində olmaması nəticəsində xərclərin və ya 

zərərlərin  yaranması  transfer  riski  hesab  olunur.  Cəmiyyət  transfer  riskləri  ilə  üzləşməmək  üçün  adekvat 

addımlar atmaq məcburiyyətində olur. 

MƏHKƏMƏ IŞLƏRI 

Vaxtaşırı olaraq və  adi fəaliyyətin gedişində  müştərilər və  üçüncü şəxslər tərəfindən  Cəmiyyətə  qarşı iddialar 

irəli sürülür. Cəmiyyətin rəhbərliyi hesab edir ki, bu iddialarla bağlı hər hansı bir əhəmiyyətli zərər halları baş 

verməyəcəkdir və müvafıq olaraq maliyyə hesabatlarında zərərlərin ödənilməsi üçün hər hansı bir ehtiyat fondu 

yaradılmamışdır. 

 

23. 

MƏCMU KAPİTALIN VƏ SIĞORTA EHTİYATLARININ YERLƏŞDİRİLMƏSİ, 

NORMATİVLƏRƏ ƏMƏL OLUNMASI VƏZİYYƏTİ 

Sığortaçının investisiya fəaliyyəti 25 dekabr 2007-ci il tarixli “Sığorta fəaliyyəti haqqında” Qanunun VI fəsli ilə 

tənzimlənir.  “Sığortaçıların  investisiya  əməliyyatları  ilə  bağlı  Qaydalar”  isə  Maliyyə  Nazirliyinin  14  noyabr 

2008-ci  il  tarixli  əmri  ilə  təsdiq  edilmiş  və  Ədliyyə  Nazirliyində  27  noyabr  2008-ci  il  tarixində  dövlət 

qeydiyyatına  alınmışdır  (Azərbaycan  Respublikası  Maliyyə  Nazirliyinin  2011-ci  il  21  yanvar  tarixli  İ-09 

nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş və Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyində 2011-ci il 26 yanvar tarixli 

4111 nömrəli şəhadətnamə ilə qeydiyyata alınmış əlavələr və dəyişikliklər nəzərə alınmaqla). 

 

SIĞORTAÇININ ÖZ VƏSAITI 

Sığortaçının  öz  vəsaiti  –  sığortaçının  öhdəliklərindən  azad  olan,  məbləği  sığorta  nəzarəti  orqanı  tərəfindən 

müəyyən edilən qaydalara əsasən hesablanan vəsaitləridir. 

  

25 


 

31 dekabr 2020-ci il tarixinə “AtaSığorta” ASC-nin öz vəsaiti 

6048339 

manat təşkil etmiş və aşağıdakı qaydada 

hesablanmışdır. 

 

31.12.2020 

31.12.2019 

Aktivlərin məcmu dəyəri 

21960879 

24360409 

Ödəmə vaxtı 90 gündən artıq müddətə gecikdirilməmiş sığorta və təkrarsığorta haqları (dövlət 

icbari şəxsi sığortaları üzrə alınmalı olan sığorta və təkrarsığorta haqları istisna olmaqla)  

747663 

743056 


Sığorta ehtiyatları 

9216294 


12303932 

Sığorta fəaliyyəti ilə bağlı balans öhdəlikləri (sığorta ehtiyatları çıxılmaqla)  

129408 

164970 


Sığorta ehtiyatlarını təmin edən vəsaitlərin ifadə olunduğu aktivlərin məcmu dəyəri  

9386009 


12545079 

Sığorta fəaliyyəti ilə bağlı olmayan balans öhdəlikləri  

2102602 

2121149 


Balansdan kənar öhdəliklər (ödənilməsinə zəmanət verilmiş məbləğlərin cəmi)  "Sığorta fəaliyyəti haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun 63.1.1-63.1.6-cı və 64.1.1-

64.1.7-ci maddələrində göstərilmiş aktivlər qrupuna aid olmayan aktivlərin məcmu dəyəri  

4294522 

4303939 


Sığortaçının öz vəsaiti   

6048339 

5225273 

SIĞORTAÇININ ÖZ VƏSAITININ INVESTISIYASI VƏ MƏCMU KAPITALI 

Məcmu  kapital  –  sığortaçının  maliyyə  sabitliyinin  və  ödəmə  qabiliyyətinin  təmin  edilməsi  üçün  lazım  olan 

vəsaitin mövcud məbləğidir. 

“Sığorta fəaliyyəti haqqında” Qanunun 63-cü maddəsinə əsasən sığortaçının öz vəsaiti etibarlılığı, likvidliyi və 

müxtəlifliyi nəzərə alınmaqla investisiyaya yönəldilir və bu vəsaitin onun məcmu kapitalının hesablanması üçün 

qəbul edilən hissəsi aktivlərin aşağıdakı qrupları ilə ifadə olunur: 

 

dövlət qiymətli kağızları;  

bank hesablarındakı pul vəsaitləri 

daşınmaz əmlak;  

qeyri-dövlət qiymətli kağızları;  

digər hüquqi şəxslərin nizamnamə kapitalına qoyulmuş vəsaitlər;  

öz işçilərinə borc verilmiş pul vəsaitləri. Sığortaçının  aktivlərin  yuxarıda  göstərilməyən  qruplarına  investisiyaya  yönəldilmiş  öz  vəsaiti  onun  məcmu 

kapitalının hesablanmasında nəzərə alınmır. 

31.12.2020-ci  il  tarixinə  Cəmiyyət  öz  vəsaitlərini  dövlət  və  qeyri-dövlət  qiymətli  kağızlarına  yönəltmiş, 

banklardakı depozit hesablara yerləşdirmişdir. Diversifikasiya normalarını nəzərə almaqla 2020-ci ilin  sonuna 

Cəmiyyətin məcmu kapitalı  

6042950 


manat təşkil etmişdir. 

 

 Aktivlərin adı 

 Məcmu 

kapitalı təşkil 

edən 

məbləğlər 

Faktiki 

diversifik

asiya 

faizləri 

Qaydalar "ın 

5.1.1-5.1.6-ci 

yarımbəndlərin

də göstərilən 

diversifikasiya 

faizləri  

 Məcmu kapitalı 

təşkil edən 

məbləğlərlərin 

diversifikasiya 

normativlərini 

aşmayan hissələri 

1  Dövlət qiymətli kağızları 

3336612 

55,21 


100 

3336612 


2  Bank hesablarındakı pul vəsaitləri 

2684783 


44,43 

80 


2684783 

3  Daşınmaz əmlak 20 


 

26 


 

4  Qeyri-dövlət qiymətli kağızları üzrə: 15 Sığorta  və  təkrarsığorta  müqavilələri  üzrə  alınmalı  olan  sığorta və təkrarsığorta haqları  

 

  

 

6  Sığorta ehtiyatlarında təkrarsığortaçıların payı  

Həyatın  yığım  sığortası  üzrə  sığortalılara  və  ya  sığorta olunanlara borc verilmiş pul məbləğləri  

Digər  hüquqi  şəxslərin  nizamnamə  kapitalına  qoyulmuş 

vəsaitlər 

0,00 

0,00 


10 

0,00 


9  Öz işçilərinə borc verilmiş pul vəsaitləri 

21555 


0,36 

10 


21555 

10  Digər aktivlər  

CƏMİ


 

6042950 

6042950 

SIĞORTA EHTIYATLARININ INVESTISIYASI 

“Sığorta  fəaliyyəti  haqqında”  Qanunun  64-cü  maddəsinə  əsasən  sığorta  ehtiyatlarını  təmin  edən  pul  vəsaitləri 

etibarlılığı,  mənfəətliliyi,  likvidliyi  və  müxtəlifliyi  nəzərə  alınmaqla  investisiyaya  yönəldilir  və  aktivlərin 

aşağıdakı qrupları ilə ifadə olunur: 

 

dövlət qiymətli kağızları;  

bank hesablarındakı pul vəsaitləri;  

daşınmaz əmlak;  

qeyri-dövlət qiymətli kağızları;  

sığorta və təkrarsığorta müqavilələri üzrə alınmalı olan sığorta və təkrarsığorta haqları;  

sığorta ehtiyatlarında təkrarsığortaçıların payı;  

həyatın yığım sığortası üzrə sığortalılara və ya sığorta olunanlara borc verilmiş pul vəsaitləri. Sığorta  ehtiyatlarını  təmin  edən  pul  vəsaitləri  aktivlərin  yuxarıda  göstərilməyən  qruplarına  investisiyaya 

yönəldilə bilməz. 

31 dekabr 2020-ci il tarixinə sığorta ehtiyatlarını təmin edən vəsaitlərin ifadə olunduğu aktivlərin balans dəyəri 

9386009 


manat  təşkil  etmişdir.    2020-ci  ilin  sonuna  sığorta  ehtiyatlarını  təmin  edən  vəsaitlərin  diversifikasiya 

normalarını aşmayan hissəsi 

 9216294 

manata bərabər olmuşdur. 
 

27 


 

 

 

 Sığorta 

ehtiyatlarını təmin 

edən vəsaitlərin 

ifadə olunduğu 

aktivlərin balans 

dəyəri   

 Sığorta 

ehtiyatlarını təmin 

edən vəsaitlərin 

məcmu məbləğini 

təşkil edən 

məbləğlər 

 "Sığortaçıların 

investisiya 

əməliyyatları ilə 

bağlı Qaydalar"ın 

3.1.1-3.1.7-ci 

yarımbəndlərində 

göstərilən müvafiq 

sığorta ehtiyatları  

Faktiki 

diversifikasiya 

faizləri 

"Sığortaçıların 

investisiya 

əməliyyatları ilə 

bağlı Qaydalar"ın 

3.1.1-3.1.7-ci 

yarımbəndlərinə 

əsasən 

diversifikasiya 

faizləri 

 Sığorta 

ehtiyatlarını təmin 

edən vəsaitlərin 

məcmu məbləğini 

təşkil edən 

məbləğlərin 

diversifikasiya 

normativlərini 

aşmayan hissəsi   

Dövlət qiymətli kağızları 

5396878 

5396878 


9216294 

58,56 


100 

5396878 


Bank hesablarındakı pul vəsaitləri 

2330813 


2330813 

9216294 


25,29 

80 


2330813 

Daşınmaz əmlak 9216294 0,00 

20 


Qeyri-dövlət qiymətli kağızları, o cümlədən emissiyalar üzrə: 

0,00 

0,00 


9216294 

0,00 


15 

Sığorta və təkrarsığorta müqavilələri üzrə alınmalı olan sığorta və təkrarsığorta haqları  

917376,65 

 

 

  

 

 Ödəmə vaxtı 90 gündən artıq müddətə gecikdirilməmiş sığorta və 

təkrarsığorta haqları  

747663 

747663 


9216294 

8,11 


30 

747663 


Ödəmə vaxtı 90 gündən artıq müddətə gecikdirilmiş sığorta və 

təkrarsığorta haqları  

169714 

9216294 0,00 Dövlət icbari şəxsi sığortaları üzrə alınmalı olan sığorta və 

təkrarsığorta haqları 9216294 0,00 

100 


Sığorta ehtiyatlarında təkrarsığortaçıların payı  

740941 

 

  

 

 Bildirilmiş, lakin tənzimlənməmiş zərərlər ehtiyatında 

təkrarsığortaçıların payı 

42280 

42280 


42280 

100,00 


100 

42280 


Bildirilmiş, lakin tənzimlənməmiş zərərlər ehtiyatı istisna 

olmaqla digər ehtiyatlarda təkrarsığortaçıların payı 

698661 

698661 


7939227 

8,80 


75 

698661 


Həyatın yığım sığortası üzrə sığortalılara və ya sığorta olunanlara 

borc verilmiş pul məbləğləri  9216294 0,00 

50 


Digər hüquqi şəxslərin nizamnamə kapitalına qoyulmuş vəsaitlər 

 

 

  

 

 Öz işçilərinə borc verilmiş pul vəsaitləri 

 

  

 

  

Digər aktivlər 

 

 

  

 

 CƏMİ  

9386009 
9216294 


 


 

28 


 

SIĞORTAÇININ TƏLƏB OLUNAN KAPITALI 

Tələb  olunan  kapital  –  sığortaçının  maliyyə  öhdəliklərinin  tam  həcmdə  yerinə  yetirilməsi  üçün  tələb  olunan 

vəsaiti ifadə edən məbləğdir. 

Sığortaçının tələb olunan kapitalının minimum məbləği və müəyyənləşdirilməsi qaydaları sığorta nəzarəti orqanı 

tərəfindən  müəyyən  edilir.  01  yanvar  2018-ci  il  tarixinə  sığortaçılar  üçün  tələb  olunan  kapitalın  minimum 

məbləği 5000000 manat müəyyən edilmişdir. 

“Sığorta  fəaliyyəti  haqqında”  Qanunun  79-cu  maddəsinin  tələblərinə  əsasən  sığortaçının  məcmu  kapitalının 

məbləği onun tələb olunan kapitalının məbləğindən az ola bilməz. 31.12.2020-ci il tarixinə “AtaSığorta” ASC-

nin məcmu kapitalının həcmi 

6042950 


manat təşkil etmişdir. 

24.

 

ZƏRƏRLİLİK DƏRƏCƏSİNİN MÜƏYYƏN EDİLMƏSİ 

Zərərlilik  dərəcəsi  “Həyat  sığortası  və  qeyri-həyat  sığortası  üzrə  sığorta  ehtiyatlarının  formalaşdırılması 

Qaydaları”na əsasən müəyyən edilir. 

Zərərlilik  dərəcəsi  sığorta  fəaliyyətinin  ümumilikdə  və  ayrı-ayrı  sığorta  sinifləri  üzrə  səmərəliliyini,  habelə 

sığortaçının  maliyyə  vəziyyətini  xarakterizə  edir.    Zərərlilik  dərəcəsi  zərər  əmsalı  ilə  xərc  əmsalının  cəminə 

bərabərdir. ZƏRƏR ƏMSALI 

Zərər əmsalı təkrarsığortaçıların payı çıxılmamaqla və çıxılmaqla hesablanır. 

Təkrarsığortaçıların payı çıxılmamaqla zərər əmsalı hər bir sığorta sinifi və ya bütün sığorta portfeli üzrə məcmu 

zərərlərin qazanılmış məcmu sığorta haqlarına nisbətinə bərabərdir. 

Təkrarsığortaçıların  payı  çıxılmaqla  zərər  əmsalı  hər  bir  sığorta  sinifi  və  ya  bütün  sığorta  portfeli  üzrə 

təkrarsığortaçıların payı çıxılmaqla məcmu zərərlərin qazanılmış xalis sığorta haqlarına nisbətinə bərabərdir. 

2020-ci  ilin  nəticələrinə  əsasən  Cəmiyyətdə  qeyri-həyat  sığortası  sinifləri  üzrə  zərər  əmsalı  aşağıdakı  kimi 

olmuşdur:  

 

2020-ci il üzrə 

2019-cu il üzrə Sığortanın sinfi 

Təkrarsığortaçıların 

payı çıxılmamaqla 

zərər əmsalı, % 

Təkrarsığortaçıların 

payı çıxılmamaqla zərər 

əmsalı, % 

Təkrarsığortaçıların 

payı çıxılmamaqla 

zərər əmsalı, % 

Təkrarsığortaçıların 

payı çıxılmaqla 

zərər əmsalı, % 

fərdi qəza və xəstəlik sığortası

 

0,00 0,00 

0,62 


0,00 

tibbi sığorta 

67,26 


67,26 

68,05 


68,05 

əmlakın yanğından və digər risklərdən sığortası

 

19,53 5,51 

12,90 


14,67 

avtonəqliyyat vasitələrinin sığortası

 

50,31 51,27 

72,35 


71,38 

dəmiryol nəqliyyatı vasitələrinin sığortası 

 

hava nəqliyyatı 

vasitələrinin sığortası 

 

su nəqliyyatı vasitələrinin 

sığortası

 

4,67 4,26 

11,15 


0,03 

yüklərin (nəqliyyat) sığortası

 

7,87 6,87 

10,32 


3,30 

kənd təsərrüfatı heyvanlarının sığortası 

40,70 


33,47 

35,33 


35,85 

10 


işçilərin dələduzluğu 

sığortası

 

0,00 


0,00 

8,99 


0,06 

11 


avtonəqliyyat vasitələri 

sahiblərinin mülki 

məsuliyyətinin sığortası

 

13,28 13,37 

6,00 


6,12 


 

29 


 

12 


işəgötürənin məsuliyyət 

sığortası

 

4,67 


5,59 

5,52 


 

0,72 


13 

ümumi mülki məsuliyyətin 

sığortası

 

4,65 7,67 

4,84     

               5,04 

14 


işin dayanması ilə bağlı 

risklərdən sığorta

 

 

 

15 auditorların peşə 

məsuliyyətinin icbari 

sığortası

 

5,45 5,45 

3,27 


 

3,27 


16 

daşınmaz əmlakın icbari 

sığortası

 

12,62 12,46 

14,67 


 

14,99 


17 

daşınmaz əmlakın istismarı 

ilə bağlı mülki 

məsuliyyətin icbari 

sığortası

 

0,95 0,09 

15.35 


16,92 

18 


avtonəqliyyat vasitəsi 

sahiblərinin mülki 

məsuliyyətinin icbari 

sığortası

 

56,40 


58,60 

75,18 


76,33 

19 


səfər sığortası 

77,04 


78,00 

12,69 


 

13,24 


XƏRC ƏMSALI 

Xərc əmsalı bütün sığorta portfeli üzrə xərclərin qazanılmış məcmu sığorta haqlarına nisbətinə bərabərdir. 2020-

ci  il  üzrə  bütün  sığorta  portfeli  üzrə  zərər  əmsalı  təkrarsığortaçıların  payı  çıxılmamaqla  51,39%,  çıxılmaqla 

54,06%, xərc əmsalı isə 50,15%, təşkil etmişdir: 

 

31.12.2020-ci il 

tarixə 

31.12.2019-cu il 

tarixə 

Xərc əmsalı, % 

50,15

 

46,49 Təkrarsığortaçıların payı çıxılmamaqla zərərlilik dərəcəsi, % 

101,54


 

116,25 


Təkrarsığortaçıların payı çıxılmaqla zərərlilik dərəcəsi, % 

104,21


 

118,82 


ZƏRƏRLILIK DƏRƏCƏSI 

Zərərlilik dərəcəsi təkrarsığortaçıların payı çıxılmamaqla və çıxılmaqla hesablanır. 

Zərərlilik  dərəcəsi  təkrarsığortaçıların  payı  çıxılmamaqla  və  çıxılmamaqla  hesablanan  zərər  əmsalı  ilə  xərc 

əmsalının cəminə bərabərdir. 

Bəzi  sığorta  sinifləri  üzrə  təkrarsığortaçıların  payı  çıxılmaqla  hesablanan  zərərlilik  dərəcəsi  100%-dən  artıq 

olmuşdur.  No 

Sığortanın sinfi 

Təkrarsığort

açıların payı 

çıxılmamaqla 

zərər əmsalı 

Təkrarsığort

açıların payı 

çıxılmaqla 

zərər əmsalı 

Xərc 

əmsalı 

Təkrarsığort

açıların payı 

çıxılmamaql

a zərərlilik 

dərəcəsi 

Təkrarsığo

rtaçıların 

payı 

çıxılmaqla 

zərərlilik 

dərəcəsi 

 

 1

 

fərdi qəza və xəstəlik sığortası 

0,00 


0,00 

50,15 


50,15 

50,15 


2

 

tibbi sığorta 

67,26 


67,26 

50,15 


117,41 

117,41 


3

 

əmlakın  yanğından  və  digər  risklərdən sığortası

 

19,53 5,51 

50,15 


69,68 

55,66 


4

 

avtonəqliyyat vasitələrinin sığortası 

50,31 


51,27 

50,15 


100,46 

101,42 


5

 

dəmiryol nəqliyyatı vasitələrinin sığortası  

6

 

hava nəqliyyatı vasitələrinin sığortası  

7

 

su nəqliyyatı vasitələrinin sığortası 

4,67 


4,26 

50,15 


54,82 

54,41 


8

 

yüklərin (nəqliyyat) sığortası 

7,87 


6,87 

50,15 


58,02 

57,02 


9

 

kənd təsərrüfatı heyvanlarının sığortası 40,70 

33,47 


50,15 

90,85 


83,62 

10

 

işçilərin dələduzluğu sığortası 

0,00 


0,00 

11

 

avtonəqliyyat  vasitələri  sahiblərinin  mülki 13,28 

13,37 


50,15 

63,43 


63,52 


 

30 


 

məsuliyyətinin sığortası

 

12

 

işəgötürənin məsuliyyət sığortası 

4,67 


5,59 

50,15 


54,82 

55,74 


13

 

ümumi mülki məsuliyyətin sığortası 

4,65 


7,67 

50,15 


54,80 

57,82 


14

 

işin dayanması ilə bağlı risklərdən sığorta 

15

 

auditorların  peşə  məsuliyyətinin  icbari sığortası

 

5,45 5,45 

50,15 


55,60 

55,60 


16

 

daşınmaz əmlakın icbari sığortası 

12,62 


12,46 

50,15 


62,77 

62,61 


17

 

daşınmaz  əmlakın  istismarı  ilə  bağlı  mülki məsuliyyətin icbari sığortası

 

0,95 0,09 

50,15 


51,10 

50,24 


18

 

avtonəqliyyat  vasitəsi  sahiblərinin  mülki məsuliyyətinin icbari sığortası

 

56,40 58,60 

50,15 


106,55 

108,75 


19 

səfər sığortası 

77,04 

78,00 


50,15 

127,19 


128,15 

 

 25.

 

HESABAT TARİXİNDƏN SONRA BAŞ VERMİŞ HADİSƏLƏR 

 

Hesabat tarixindən sonrakı dövrdə təqdim edilmək üçün əhəmiyyətli hadisə baş verməmişdir. Yüklə 1,17 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   28
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə