Azərbaycan Respublikası NazirlərYüklə 384,99 Kb.
səhifə3/4
tarix02.05.2018
ölçüsü384,99 Kb.
#40900
növüQaydalar
1   2   3   4

Qeyd. Atılan diktorbalı torların bütün növlərində hər bir köməkçi qolların, yaxud dəhlizin uzunluğu, həmin ov alətlərinin qollarının və ya çəpərinin uzunluğunun üçdə birindən çox olmamalıdır.

____________________


“Balıq və digər su bioresursları ovunun Qaydaları”na

2 nömrəli əlavə
Balıq və digər su bioresurslarının idman və həvəskar ovuna

Tələblər
1. Azərbaycan Respublikasında balıq və digər su bioresurslarının idman və həvəskar ovuna bu Tələblərin 5-ci hissəsində göstərilən sahələr və müddətlər istisna olmaqla, Azərbaycan Respublikasının bütün su obyektlərində balıq və digər su bioresurslarının idman və həvəskar ovuna icazə verilir.

2. Balıq və digər su bioresurslarının idman və həvəskar ovuna icazə verilən ov alətləri aşağıdakılardır:

2.1. hər bir ov alətində qarmaqların sayı 3 ədəddən, qarmaqların ümumi sayı 7 ədəddən çox olmamaq şərtilə tilov;

2.2. lövbərciklə ağırlaşdırılmış balıqcıqlar (metaldan) ilə, tilov ipinin uzunluğu 30 m-dən, diametri 0,7 mm-dən artıq, qarmağın ölçüsü 12 nömrədən çox olan tilovlar;

2.3. bir nəfərin istifadəsi üçün diametri 0,5 m-dən kiçik 1 ədəd domca və ya xərçəngtoplayan.

3. Ovlanan balıq və digər su bioresurslarının miqdarına aşağıdakı məhdudiyyətlər tətbiq edilir:

3.1. gün ərzində 10 ədəddən çox olmayan xərçəng;


    1. gün ərzində 0,5 kq-dan artıq olmayan krevet və digər onurğasızlar;

3.3. balıqçılıq su obyektində olduğu müddətdə 5 kq-dan çox olmayaraq balıqlar (ovlanmış bir balığın çəkisinin 5 kq-dan çox olması halları istisna edilir).

4. Ovuna icazə verilən balıq və su onurğasızlarının minimum ölçüləri (santimetrlə):
Sıf

43

Çəki

40

Çapaq

26

Külmə

17

Qarasol

17

Xəşəm

41

Kütüm

35

Kefal

24

Şamayı

19

Şirbit

52

Qarabel siyənək

20

Şişqarın siyənək

14

Xramulya

24

Xərçəng

10

Krevet

5

5. Aşağıdakı yerlərdə və müddətlərdə balıq və digər su bioresurslarının idman və həvəskar ovu qadağandır:Qadağanın qüvvədə olduğu müddət intervalı

Xəzər dənizi
Şabran limanında

1 yanvar -15 iyun

Körpə balıqların buraxılışı zamanı Şirvan Nərəbalıqartırma Zavodunun nohurlarından Baş Şirvan Kollektorunun mənsəbinə kimi sahədə

1 iyun - 20 iyul

Kür çayı
Mingəçevir şəhər körpüsündən Varvara su anbarının sahillərinə kimi 10 km-lik ərazidə

1 - 30 aprel

Çay ilə əlaqəsi olan su hövzələrində

1 may - 30 iyun

Xəzər dənizinə axan bütün çaylarda

1 may - 30 iyun

Krevetlərin kürüləmə müddətində

1 iyun - 1 iyul

Şabran limanının Xəzər dənizi ilə birləşdirən kanalın və onun mənsəbindəki hər iki tərəfə 1 km, dənizə doğru 2 km-lik ərazilərdə

1 yanvar -15 avqust

Xərçəng ovu

1 aprel - 31 oktyabr

____________________“Balıq və digər su bioresursları ovunun Qaydaları”na

3 nömrəli əlavə
Balıqçılıq obyektlərinə aid edilmiş qiymətli balıq və digər su bioresurslarının

Siyahısı


Sıra №-si

Növün adı

1

2
Azərbaycan dilində

Latın dilində
Minoqakimilər fəsiləsi

Petromyzontidae

1.

Xəzər minoqası

Caspiomyzon wagneri (Kessler, 1870)
Nərəkimilər fəsiləsi

Acipenseridae

2.

Bölgə

Huso huso (Linnaeus, 1759)

3.

Rus nərəsi

Acipenser güldenstäedtii Brandt et Ratzeburg, 1833

4.

Kür (fars) nərəsi

Acipenser güldenstäedtii persicus Borodin, 1897

5.

Qaya balığı (kələmo)

Acipenser nudiventris Lovetsky, 1828

6.

Uzunburun nərə

Asipenser stellatus Pallas, 1771
Qızılbalıqkimilər fəsiləsi

Salmonidae

7.

Xəzər qızılbalığı

Salmo trutta caspius Kessler, 1870

8.

Ağ qızılbalıq

Stenodus leucichthys (Güeldenstäedt, 1772)
Siyənəkkimilər fəsiləsi

Clupeidae

9.

Ançousabənzər kilkə

Clupeonella engrauliformis (Borodin, 1904)

10.

İrigöz kilkə

Clupeonella grimmi Kessler, 1877

11.

Xəzər kilkəsi

Clupeonella delicatula caspia Stetovidov, 1941

12.

Xəzər şişqarını

Alosa caspia (Eichwald, 1838)

13.

İrigöz siyənək

Alosa brashnikovi autumnalis (Berg, 1913)

1

2

14.

Volqa siyənəyi

Alosa kessleri volgensis (Berg, 1913)

15.

Qarabel siyənək

Alosa kessleri (Grimm, 1887)

16.

İrigöz şişqarın

Alosa saposchnikowii (Grimm, 1887)

17.

Dolgin siyənəyi

Alosa braschnikowii braschnikowii (Borodin, 1904)
Çəkikimilər fəsiləsi

Cyprinidae

18.

Kütüm (Ziyad)

Rutilus frisii kutum (Kamensky, 1901)

19.

Şəmayı

Chalcalburnus chalcoides (Güeldenstäedt, 1772)

20.

Xəzər qarasolu

Vimba vimba persa (Pallas, 1774)

21.

Kür (Azərbaycan) külməsi

Rutilus rutilus caspicus (Jakovlev, 1870)

22.

Həşəm

Aspius aspius taeniatus (Eichwald, 1831)

23.

Xəzər şirbiti

Barbus brachycephalus caspius (Berg, 1914)

24.

Qızılı dabanbalığı

Carassius carassius (Linnaeus, 1758)

25.

Gümüşü dabanbalığı

Carassius gibelio (Bloch, 1782)

26.

Çəki

Cyprinus carpio Linnaeus, 1758

27.

Şərq çapağı


Abramis brama orientalis Berg, 1949

28.

Ağ amur

Ctenopharyngodon idella (Valenciennes, 1844)

29.

Ağ qalınalın

Hypophthalmichthys molitrix (Valenciennes, 1844)
Durnabalıqkimilər fəsiləsi

Esocidae

30.

Adi durnabalığı

Esox lucius Linnaeus, 1758
Naxakimilər fəsiləsi

Siluridae

31.

Adi naxa

Silurus glanis Linnaeus, 1758
Xanıkimilər fəsiləsi

Percidae

1

2

32.

Çay sıfı

Sander lucioperca (Linnaeus, 1758)
Kefalkimilər fəsiləsi

Mugilidae

33.

Qızılı kefal

Lisa aurata (Risso, 1810)

34.

Sivriburun kefal

Lisa saliens (Risso, 1810)
Məməlilər

Mammalia

35.

Xəzər suitisi

Phoca caspica Gmelin
Xərçəngkimilər

Crustacea

36.

Avropa-afrikan kreveti

Palaemon elegans Rathke

37.

Avropa kreveti

Palaemon adspersus Rathke

____________________“Balıq və digər su bioresursları ovunun Qaydaları”na

4 nömrəli əlavə

Ovu nəzərdə tutulan balıq və digər su bioresurslarının

Növləri


Sıra №-si


Növün adı

1

2
Azərbaycan dilində

Latın dilində
Minoqakimilər fəsiləsi

Petromyzontidae

1.

Xəzər minoqası

Caspiomyzon wagneri (Kessler, 1870)
Nərəkimilər fəsiləsi

Acipenseridae

2.

Bölgə

Huso huso (Linnaeus, 1759)

3.

Rus nərəsi

Acipenser güldenstäedtii Brandt et Ratzeburg, 1833

4.

Kür (fars) nərəsi

Acipenser güldenstäedtii persicus Borodin, 1897

5.

Qaya balığı (kələmo)

Acipenser nudiventris Lovetsky, 1828

6.

Uzunburun nərə

Asipenser stellatus Pallas, 1771
Qızılbalıqkimilər fəsiləsi

Salmonidae

7.

Xəzər qızılbalığı

Salmo trutta caspius Kessler, 1870

8.

Ağ qızılbalıq

Stenodus leucichthys (Güeldenstäedt, 1772)
Siyənəkkimilər fəsiləsi

Clupeidae

9.

Ançousabənzər kilkə

Clupeonella engrauliformis (Borodin, 1904)

10.

İrigöz kilkə

Clupeonella grimmi Kessler, 1877

11.

Xəzər kilkəsi

Clupeonella delicatula caspia Stetovidov, 1941

1

2

12.

Xəzər şişqarını

Alosa caspia (Eichwald, 1838)

13.

İrigöz siyənək

Alosa brashnikovi autumnalis (Berg, 1913)

14.

Volqa siyənəyi

Alosa kessleri volgensis (Berg, 1913)

15.

Qarabel siyənək

Alosa kessleri (Grimm, 1887)

16.

İrigöz şişqarın

Alosa saposchnikowii (Grimm, 1887)

17.

Dolgin siyənəyi

Alosa braschnikowii braschnikowii (Borodin, 1904)
Çəkikimilər fəsiləsi

Cyprinidae

18.

Kütüm (Ziyad)

Rutilus frisii kutum (Kamensky, 1901)

19.

Şəmayı

Chalcalburnus chalcoides (Güeldenstäedt, 1772)

20.

Xəzər qarasolu

Vimba vimba persa (Pallas, 1774)

21.

Kür (Azərbaycan) külməsi

Rutilus rutilus caspicus (Jakovlev, 1870)

22.

Həşəm

Aspius aspius taeniatus (Eichwald, 1831)

23.

Xəzər şirbiti

Barbus brachycephalus caspius (Berg, 1914)

24.

Qızılı dabanbalığı

Carassius carassius (Linnaeus, 1758)

25.

Gümüşü dabanbalığı

Carassius gibelio (Bloch, 1782)

26.

Çəki

Cyprinus carpio Linnaeus, 1758

27.

Şərq çapağı

Abramis brama orientalis Berg, 1949

28.

Ağ amur

Ctenopharyngodon idella (Valenciennes, 1844)

29.

Ağ qalınalın

Hypophthalmichthys molitrix (Valenciennes, 1844)
Durnabalıqkimilər fəsiləsi

Esocidae

30.

Adi durnabalığı

Esox lucius Linnaeus, 1758
Naxakimilər fəsiləsi

Siluridae

Yüklə 384,99 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə