Azərbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏt pedaqoji universitetiYüklə 4,51 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/35
tarix20.09.2017
ölçüsü4,51 Kb.
#877
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35


 
 
 

 
 
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ 
 
AZƏRBAYCAN DÖVLƏT PEDAQOJİ UNİVERSİTETİ 
 
FİLOLOGİYA FAKÜLTƏSİNİN 
 
İNGİLİS DİLİ KAFEDRASI 
 
(P A S P O R T ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAKI-2016/2017 
 


 
 
 

                                                                                              M Ü N D Ə R İ C A T 
 
1.
 
Ön söz........................................................................................................................................................................................3 
2.
 
Kafedranın tarixi.......................................................................................................................................................................5 
3.
 
Kafedraya rəhbərlik...................................................................................................................................................................5 
4.
 
Kafedra haqqında ümumi məlumat...........................................................................................................................................5 
5.
 
Müəllim heyətinin tərkibi və ümumi dərs yükü........................................................................................................................7 
6.
 
Kafedranın tədris etdiyi dərs modeli..........................................................................................................................................9 
7.
 
Kafedranın tədris fəaliyyəti....................................................................................................................................................11 
8.
 
İngilis dili kafedrasının elmi-tədqiqat işlərinin planı..............................................................................................................33 
9.
 
Kafedranın doktorant və dissertantları.....................................................................................................................................39 
10.
 
Kafedra əməkdaşlarının elmi məqalələri və çap işləri.............................................................................................................41 
11.
 
Kafedra əməkdaşlarının qısa tərcümeyi-halı........................................................................................................................122 
12.
 
Kafedranın illik iş planı........................................................................................................................................................174 
13.
 
Kafedranın əsasnaməsi..........................................................................................................................................................180 
 
 
 
 


 
 
 

                                                                                            1.  Ö N    S Ö Z 
 
              Müstəqillik  əldə  etdikdən  sonra  ölkəmizin  içtimai-siyasi  həyatında  çox  böyük  dəyişikliklər  baş  vermişdir.  Hazırda 
dövlətimiz  dünyanın  ən  qabaqcıl  ölkələrinə  sürətlə  inteqrasiya  edir,  saysız-hasabsız  ölkələrlə  iqtisadi,  siyasi,  mədəniyyət,elm,  
təhsil və başqa sahələr üzrə bağlanmış müqavilələr uğurla həyata keçirilir.  
        Respublikamızın  təhsil  ocaqlarında  hazırlanan  milli  mütəxəssislər  ölkəmizdəki  xarici  ölkə  şirkətlərində,  həmçinin  xaricdə 
bir sıra elm və istehsalat müəssisələrində əcnəbi vətəndaşlarla çiyin-çiyinə çalışırlar. Bütün bunlar təhsil müəssisələrimizdə kadr 
hazırlanması  işinə  yaşadığımız  geniş  qloballaşma  dövrünün  tələblərilə  yanaşmaq  zərurəti  doğurur.  İndi  hər  hansı  sahə  üzrə 
mütəxəssis    hazırlanarkən    ilk  növbədə    ölkəmizdə  baş  verən    hərtərəfli    inkişaf,  geniş  quruculuq  işlərinin  hazırkı  səviyyəsi, 
gələcək perspektivləri, həmçinin ölkəmizin elm və  iqtisadiyyatının  təşkilində  dünya  standartlarına çatmaq əzmi və s. cəhətlər 
nəzərə  alinmalıdır.    Başqa  sözlə,  bu    günün  mütəxəssisi  həyatın  günü-gündən  artan  tələblərinə  cavab  verməyi  bacarmalıdır.  Bu 
işdə  digər  fənlər  kimi  xarici  dilin  tədrisinin  də  qarşısında  mühüm  vəzifələr  durur.    Buna  görə  də  təlimin  ilk    mərhələsindən  
başlayaraq tələbələrdə xarici dili mükəmməl  öyrənməyə  tələbat  formalaşdırmaq  lazımdır. Tələbə özünün hərtərəfli biliyə malik 
kadr  kimi  yetişməsində,  gələcək  şəxsi    həyatında,  karyerasında,  ictimai  həyatın    hər    hansı  bir  sahəsində  layiqli  yer  tuta 
bilməsində xarici dili yaxşı bilməyin vacib olduğunu süurlu olaraq dərk etməlidir.  
        İxtisası    xarici  dil  olmayan  fakültələrdə    xarici    dilin  təlimində  qarşıya  qoyulan  əsas  məqsəd  tələbələrdə  şifahi  danışıq 
bacarıq  və  vərdişlərini    formalaşdırmaqdan,  həmçinin  onlarda  xarici  dildə  danışığı,  dinləyib  –  anlama  bacarığı    aşılamaqdan  
ibarətdir.  


 
 
 

        Ali    məktəbi    bitirən  hər    bir  gənc  xarici  dillərin  birində    sərbəst    danışmağı,  söhbət    və    müzakirələrdə,  müvafiq  dil 
situasiyalarında fəal iştirak etməyi bacarmalıdır.Tələbələr təkcə auditoriya şəraitində deyil, eləcə də qeyri-rəsmi yerlərdə,  ailə və 
məişət, istirahət  və  gəzintilərdə, alış-verişdə, kinoteatr və əyləncə mərkəzlərində xarici dildə ünsiyyət yaratmağı bacarmalıdırlar. 
        Tələbədə  xarici  dildə  sərbəst  danışmaqla  yanaşı  öz  ixtisasına  dair  elmi  yığıncaq  və  konfranslarda  çıxış  etmək  üçün  xarici 
dildə  məruzələr  hazırlamaq bacarığının  formalaşmasına   nail  olmaq  da   bu sahədəki  vəzifələrdən biridir. Xarici dilin təlimində 
məqsəd  yalnız  tələbələrdə  həmin  dildə  praktik  danışıq  bacarıq  və    vərdişləri  formalaşdırmaqdan  və  onlarda  ixtisasa  dair  elmi 
ədəbiyyatdan  əməli  işdə  bəhrələnmək  bacarığı  aşılamaqdan  ibarət  deyildir.  Bu  işdə  ən  ümdə  vəzifələrdən  biri  də  tələbələrdə 
vətənpərvərlik,  dünya    dövlətləri    sırasında  özünə  layiqli  yer  tutan  ölkəmizə  olan  qürur  və  məhəbbət  hisslərini  daha  da 
gücləndirmək və bu zəmində onlarda başqa xalqlara hörmət və beynəlmiləl ideyalara  rəğbət  oyatmaqdan  ibarətdir.  
         Dilin  müxtəlif  aspektləri (fonetik, qrammatik, leksik, sintaktik və s.)  müvafiq  mətn və çalışmalar üzərində tədris edilməli, 
bütün mərhələlərdə onların bir-birilə  əlaqələndirilməsi və qarşılıqlı təsirinin nəzərə alınması diqqət mərkəzində saxlanılmalıdır.  
        Xarici  dilin  tədrisinin    İKT-dən    geniş    istifadə    etməklə    kommunikativ  formada    həyata    keçirilməsi  müasir    dövrün  
tələbidir. Xarici dilin təlimində texniki vasitələrdən, diktor  ifasında  seçilmiş materiallar  əsasında  hazırlanmış lent yazılarından, 
video-maqnitofon və kompyuterdən, həmçinin ayrı-ayrı mövzulara dair müvafiq əyani vəsaitlərdən (film, slaydlar, çarxlar və s.) 
istifadə edilməsi  nəzərdə  tutulur. 
 
 
 
 


Yüklə 4,51 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə