Азярбайъан республикасынын тящсил назирлийиYüklə 3,79 Kb.

səhifə19/88
tarix17.09.2017
ölçüsü3,79 Kb.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   88

57 
 
indi də məni sevindirir 
 
 
V.A.JMUROVUN DEPRESSĠV VƏZĠYYƏTLƏRĠN 
DĠFFERENSIAL DĠAQNOSTiKASININ METODĠKASI 
 
 
Hər bir ifadələr qrupunu oxuyun və uyğun cavab variantını – 0, 1, 2 və ya 3 
seçin. 
1. 0) Mənim əhvalım indi həmiĢə olduğundan pis (qəmgin) deyil. 
   1) Deyəsən, həmiĢə olduğundan daha pisdir (qəmgindir) 
   2) Bəli, həmiĢə olduğundan daha pisdir (qəmgindir) 
   3) Mənim əhvalım həmiĢə olduğundan xeyli çox pisdir (qəmgindir). 
2.  0)  Mən  həmiĢə  hiss  edirəm  ki,  mənim  əhval  –  ruhiyyəm  artıq  qəmgin 
(matəmli) deyil. 
   1) Məndə hərdənbir belə əhvali – ruhiyyə olur. 
   2) Məndə tez – tez belə əhavli – ruhiyyə olur. 
   3) Məndə belə əhvali – ruhiyyə daim olur. 
3.  0)  Mən  özümü  mənim  üçün  çox  vacib  olan  bir  Ģeyi  itirmiĢ  kimi  hiss 
etmirəm. 
    1) Bəzən məndə bu hiss olur. 
    2) Məndə tez – tez bu hiss olur. 
    3) Mən daim özümü elə hiss edirəm ki, elə bil mənim üçün çox vacib olan 
bir Ģeyi itirmiĢəm. 
4. 0) Məndə heç vaxt elə bir hiss olmur ki, guya mənim həyatım çıxılmaz bir 
vəziyyətə düĢüb. 
    1) Məndə bəzən belə hiss olur. 
    2) Məndə tez – tez bu hiss olur. 
    3)  Mən daim özümü elə hiss edirəm ki, sanki mənim həyatım çıxılmaz bir 
vəziyyətə düĢmüĢdür. 
5. 0) Mən özümü qocalmıĢ kimi hiss etmirəm. 
    1) Məndə bəzən belə hiss olur. 
    2) Məndə tez – tez bu hiss olur. 
    3)  Mən özümü qocalmıĢ kimi hiss edirəm. 
6. 0) Mən heç vaxt belə bir vəziyyətdə olmuram ki, ürəyimdə heç nəyə həvəs 
olmasın. 
   1) Mən bəzən bu vəziyyətdə oluram.  
   2) Mənn çox vaxt bu vəziyyətdə oluram. 
   3) Mən daim bu vəziyyətdə oluram. 
7. 0) Mən öz gələcəyimə görə həmiĢə olduğu kimi arxayınam. 
    1) Bəlkə də, gələcək məni həmiĢə olduğundan bir qədər çox narahat edir. 
    2) Gələcək məni həmiĢəkindən xeyli çox narahat edir. 
    3) Gələcək məni həmiĢəkindən qat – qat çox narahat edir. 


58 
 
8.  0)  Mən  adətən  öz  keçmiĢimdə  olduğundan  artıq  heç  bir  pis  Ģeylər 
görmürəm. 
    1)  Mən  adətən  öz  keçmiĢimdə  olduğundan  bir  qədər  artıq  pis  Ģeylər 
görürəm. 
    2)  Mən  adətən  öz  keçmiĢimdə  olduğundan  bir  xeyli  artıq  pis  Ģeylər 
görürəm. 
    3)  Mən  adətən  öz  keçmiĢimdə  olduğundan  qat  –  qat  artıq  pis  Ģeylər  
görürəm. 
9. 0) YaxĢılıqlara olan inam məndə həmiĢə olduğu qədərdir. 
    1) Belə inamlar məndə həmiĢə olduğundan azdır. 
    2) Belə inamlar məndə həmiĢə olduğundan xeyli  azdır. 
    3) YaxĢılıqlara olan inam məndə həmiĢə olduğundan qat – qat azdır. 
10. 0) Mən lazım olduğundan  çox qorxaq deyiləm. 
      1) Mən lazım olduğundan  bir qədər çox qorxağam. 
      2) Mən lazım olduğundan  xeyli çox qorxağam. 
     3) Mən lazım olduğundan  qat - qat çox qorxağam. 
11. 0) YaxĢı olan hər Ģey məni əvvəlki kimi sevindirir. 
      1) Mən hiss edirəm ki, bu məni əvvəlkindən bir qədər az sevindirir. 
      2) Bu məni əvvəlkindən bir xeyli az sevindirir. 
      3) Mən hiss edirəm ki, bu məni əvvəlkindən qat – qat az sevindirir. 
 
12. 0) Mən öz həyatımın mənasız olduğunu hiss etmirəm. 
      1) Məndə bəzən belə hiss olur. 
      2) Məndə tez – tez belə hiss olur. 
      3) Mən daim özümü elə hiss edirəm ki, sanki mənim həyatım mənasızdır. 
13. 0) Mən heç də adətən olduğundan çox inciyən deyiləm. 
      1) Deyəsən mən adətən olduğundan bir qədər çox inciyənəm. 
      2) Mən adətən olduğundan xeyli çox inciyənəm. 
      3) Mən adətən olduğundan qat – qat çox inciyənəm. 
14. 0) Mən əvvəllər olduğu kimi xoĢ olan Ģeylərdən zövq alıram. 
      1) Mən xoĢ olan Ģeylərdən əvvəllər olduğundan bir qədər az zövq alıram. 
      2) Mən əvvəllər olduğundan xeyli az zövq alıram. 
      3) Mən indi xoĢ olan Ģeylərdən zövq almıram. 
15. 0) Mən heç bir səbəb olmadan özümü günahkar hiss etmirəm. 
      1) Bəzən mən özümü elə hiss edirəm ki, elə bil ki,  günahkaram. 
      2)  Mən  çox  vaxt  özümü  elə  hiss  edirəm  ki,  sanki  mən  nəyə  görə  isə 
günahkaram. 
      3)  Mən  daim  özümü  elə  hiss  edirəm  ki,  sanki  mən  nəyə  görə  isə 
günahlandırıram. 
16.  0)  Məndə  nə  isə  alınmayanda  özümü  həmiĢə  olduğundan  çox 
günahlandırıram. 
      1)  Mən  buna  görə  özümü  həmiĢə  olduğundan  bir  qədər  çox 
günahlandırıram. 


59 
 
      2)  Mən  buna  görə  özümü  həmiĢə  olduğundan  bir  xeyli  çox 
günahlandırıram. 
      3)  Məndə  nə  isə  alınmayanda  özümü  həmiĢə  olduğundan  bir  xeyli  çox 
günahlandırıram. 
17. 0) Adətən mən özümə nifrət etmirəm. 
      1) Bəzən mən özümə nifrət edirəm. 
      2) Tez – tez elə olur ki, mən özümə nifrət edirəm. 
      3) Mən özümə nifrət etdiyimi daim hiss edirəm. 
18. 0) Mən özümü boğazıma qədər günahlara batmıĢ kimi hiss edirəm. 
      1) Məndə bəzən belə hiss olur. 
      2) Məndə tez – tez belə hiss olur. 
      3) Mən daim bu hissi keçirirəm. 
19.  0)  Mən  baĢqaların  hərəkətlərinə  görə  özümü  lazım  olduğundan  çox 
günahlandırıram. 
       1) Mən baĢqaların hərəkətlərinə görə özümü lazım olduğundan bir qədər 
çox günahlandırıram. 
       2) Mən baĢqaların hərəkətlərinə görə özümü lazım olduğundan xeyli çox 
günahlandırıram. 
       3) Mən baĢqaların hərəkətlərinə görə özümü lazım olduğundan qat – qat 
çox günahlandırıram. 
20. 0) Məndə adətən elə bir vəziyyət heç olmur ki, hər Ģey adama mənasız 
görünsün. 
       1) Bəzən məndə belə vəziyyət olur. 
       2) Məndə tez – tez belə vəziyyət olur. 
       3) Mən daim bu vəziyyətdəyəm. 
21. 0) Cəzaya layiq olmağım haqqında hisslər məndə olmur. 
      1) Ġndi hərdən olur. 
      2) Məndə bu tez – tez olur. 
      3) Bu hiss demək olar ki, məni tərk etmir. 
22.  0)  Mən  özümdə  əvvəl  olduğundan  heç  də  az  olmayan  müsbət  Ģeylər 
görürəm. 
      1) Mən özümdə əvvəl olduğundan bir qədər az müsbət Ģeylər görürəm. 
      2) Mən özümdə əvvəl olduğundan xeyli az müsbət Ģeylər görürəm. 
      3) Mən özümdə əvvəl olduğundan qat –qat az müsbət Ģeylər görürəm. 
23.  0)  Adətən  mən  belə  düĢünürəm  ki,  baĢqalarına  nisbətən  məndə  mənfi 
Ģeylər çox deyil. 
      1) Bəzən mənə elə bir fikir gəlir ki, mən baĢqalarından çox pisəm. 
      2) Mən tez – tez belə düĢünürəm. 
      3) Mən daim düĢünürəm ki, mən baĢqalarına nisbətən qat – qat pisəm. 
24. 0) Məndə ölmək arzusu olmur. 
      1) Bəzən bu arzu məndə olur. 
      2) Bu arzu indi məndə tez – tez baĢ qaldırır. 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   88


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə