Bölmə Cərrahi anatomiya və operativ cərrahiyyə, şişlərin morfologiyası, şişlərin mərhələlər üzrə təsnifatının ümumi prinsipləri


) Hansı müalicə metodu ilə ağız boşluğu bədxassəli şişlərinin müalicəsi zamanı sağlam toxumaları daha çox qorumaq olar?Yüklə 1,5 Mb.
səhifə14/16
tarix03.05.2018
ölçüsü1,5 Mb.
#41158
növüСправочник
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

802) Hansı müalicə metodu ilə ağız boşluğu bədxassəli şişlərinin müalicəsi zamanı sağlam toxumaları daha çox qorumaq olar?
A) 3DCRT

B) İMRT


C) Radionuklid kapsullar ilə

D) AQAT cihazı vasitəsi ilə

E) Rokus-M cihazı vasitəsi ilə
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev İsa H. İsayev BƏD XASSƏLİ ŞİŞLƏRİN ŞÜA MÜALİCƏSİ: NƏZƏRİ ƏSASLARI, TƏTBİQİ, NƏTİCƏLƏRİ, Bakı, 2012 ( Səh.139)
803) Hansı orqanın bədxassəli şişi zamanı toxumadaxili braxiterapiya aparıla bilər?
A) Dil

B) Beyin


C) Dalaq

D) Ürək


E) Böyrək
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev İsa H. İsayev BƏD XASSƏLİ ŞİŞLƏRİN ŞÜA MÜALİCƏSİ: NƏZƏRİ ƏSASLARI, TƏTBİQİ, NƏTİCƏLƏRİ, Bakı, 2012 ( Səh.154)
804) Ağız –udlaq xərçəngi olan xəstənin şüa müalicəsi zamanı ionlaşdırıcı şüaların kiçik həcm kimi yalnız şişə verilməsi necə adlanır?
A) Tooth

B) MLC


C) Boost

D) Grost


E) HDR
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev İsa H. İsayev BƏD XASSƏLİ ŞİŞLƏRİN ŞÜA MÜALİCƏSİ: NƏZƏRİ ƏSASLARI, TƏTBİQİ, NƏTİCƏLƏRİ, Bakı, 2012 ( Səh.194)
805) Qırtlaq- udlaq xərçəngi olan xəstənin hansı metodla şüa müalicəsi aparıldıqda yaşama göstəricisi daha çoxdur?
A) Sürətləndirilmiş hiperfraksiyalı rejim+5 ftorurasil +sisplatinlə müalicə

B) Braxiterapiya+ Adriamisin

C) Hipofraksiya

D) Sisplatin+ braxiterapiya

E) Multifraksiya
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev İsa H. İsayev BƏD XASSƏLİ ŞİŞLƏRİN ŞÜA MÜALİCƏSİ: NƏZƏRİ ƏSASLARI, TƏTBİQİ, NƏTİCƏLƏRİ, Bakı, 2012 ( Səh.224)
806) Burun-udlaq xərçənginin şüa müalicəsini eyni zamanda hansı qrup preparatlarla apardıqda effektivlik daha yüksək olur?
A) Antibiotiklərlə

B) Neyroleptiklərlə

C) Sitostatiiklərlə

D) Ürək qlikozidləri ilə

E) Mikostatiklərlə
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev İsa H. İsayev BƏD XASSƏLİ ŞİŞLƏRİN ŞÜA MÜALİCƏSİ: NƏZƏRİ ƏSASLARI, TƏTBİQİ, NƏTİCƏLƏRİ, Bakı, 2012 ( Səh.225)
807) Aşağıdakılardan hansı qırtlaq xərçənginin şüa müalicəsinə əks-göstəriş deyil?
A) Xondroperixondrit

B) Qırtlağın kəskin stenozu

C) Bexterev xəstəliyi

D) Ağ ciyərlərin açıq formada vərəmi

E) Qırtlağın kəskin stenozu
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev İsa H. İsayev BƏD XASSƏLİ ŞİŞLƏRİN ŞÜA MÜALİCƏSİ: NƏZƏRİ ƏSASLARI, TƏTBİQİ, NƏTİCƏLƏRİ, Bakı, 2012 ( Səh.249)
808) Qırtlaq xərçəngi zamanı xəstəliyin mərhələsindən asılı olmayaraq şüa müalicəsi zamanı əgər xəstədə kəskin stenoz əlamətləri olarsa taktika necə olmalıdır?
A) 3DCRT aparılmalıdır

B) Konkurrent kimyaradioterapiya aparılmalıdır

C) Antibakterial terapiyaya başlanmalıdır

D) “traxeostoma” qoyulduqdan sonra şüa müalicəsi aparıla bilər

E) Braxiterapiya aparılmalıdır
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev İsa H. İsayev BƏD XASSƏLİ ŞİŞLƏRİN ŞÜA MÜALİCƏSİ: NƏZƏRİ ƏSASLARI, TƏTBİQİ, NƏTİCƏLƏRİ, Bakı, 2012 ( Səh.254)
809) Qırtlaq xərçənginin KT simulyasiyası zamanı KT kəsikləri neçə sm-dən bir aparılması məqsədəuyğundur?
A) 2.3

B) 1.3


C) 0,3

D) 3.3


E) 4.3
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev İsa H. İsayev BƏD XASSƏLİ ŞİŞLƏRİN ŞÜA MÜALİCƏSİ: NƏZƏRİ ƏSASLARI, TƏTBİQİ, NƏTİCƏLƏRİ, Bakı, 2012 ( Səh.254)
810) Qırtlaq xərçənginin 3DCRT- si zamanı CTV-yə neçə sm marqin verilməlidir?(PTV=CTV+?)
A) 3,5

B) 0,5


C) 5,5

D) 2,5


E) 4,5
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev İsa H. İsayev BƏD XASSƏLİ ŞİŞLƏRİN ŞÜA MÜALİCƏSİ: NƏZƏRİ ƏSASLARI, TƏTBİQİ, NƏTİCƏLƏRİ, Bakı, 2012 ( Səh.254)
811) Paranazal sinusların bədxassəli şişlərinin radikal şüa müalicəsi hansı metodla aparıldıqda normal orqan və toxumalar maksimum qorunmuş olar?
A) Radioaktiv Yod ilə

B) Yaxınfokulu rentgenterapiya və radioaktiv Yod ilə

C) Yaxınfokulu rentgenterapiya

D) Rokus-M cihazında DQT

E) 3DCRT, İMRT
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev İsa H. İsayev BƏD XASSƏLİ ŞİŞLƏRİN ŞÜA MÜALİCƏSİ: NƏZƏRİ ƏSASLARI, TƏTBİQİ, NƏTİCƏLƏRİ, Bakı, 2012 ( Səh.269)
812) Hansı metodla maksilyar sinusun xərçənginin şüa müalicəsi aparıldıqda sağlam orqan və toxumalar çox zədələnə bilər?
A) İGRT

B) 3DCRT


C) İMRT və 3DCRT

D) İMRT


E) 2D konvensional
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev İsa H. İsayev BƏD XASSƏLİ ŞİŞLƏRİN ŞÜA MÜALİCƏSİ: NƏZƏRİ ƏSASLARI, TƏTBİQİ, NƏTİCƏLƏRİ, Bakı, 2012 ( Səh.270)
813) Hansı halda xəstəyə radikal şüa müalicəsi planlaşdırıldıqda KT simulyasiya etməyə ehtiyac yoxdur?
A) Ağciyər xərçəngi

B) Əl dərisi bazalioması

C) Düz bağırsaq xərçəngi

D) Beyindaxili şiş

E) Qalxanvari vəzi xərçəngi
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev İsa H. İsayev BƏD XASSƏLİ ŞİŞLƏRİN ŞÜA MÜALİCƏSİ: NƏZƏRİ ƏSASLARI, TƏTBİQİ, NƏTİCƏLƏRİ, Bakı, 2012 ( Səh.280)
814) Paranazal sinusların bədxassəli şişlərinin radikal şüa müalicəsinin planlaması zamanı KT simulyasiya edildikdə KT kəsikləri neçə sm-dən bir aparılması məqsədəuyğundur?
A) 4.3

B) 2.3


C) 3.3

D) 0,3


E) 1.3
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev İsa H. İsayev BƏD XASSƏLİ ŞİŞLƏRİN ŞÜA MÜALİCƏSİ: NƏZƏRİ ƏSASLARI, TƏTBİQİ, NƏTİCƏLƏRİ, Bakı, 2012 ( Səh.254)
815) Aşağıdakılardan hansı qida borusu xərçənginin şüa müalicəsinə əksgöstərişdir?
A) II dərəcəli stenoz

B) I dərəcəli stenoz

C) Ezofageal fistula

D) Şişin kraniokaudal uzunluğunun 7 sm-dən çox olması

E) Regional LAP
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev İsa H. İsayev BƏD XASSƏLİ ŞİŞLƏRİN ŞÜA MÜALİCƏSİ: NƏZƏRİ ƏSASLARI, TƏTBİQİ, NƏTİCƏLƏRİ, Bakı, 2012 ( Səh.338)
816) Qida borusu bədxassəli şişlərinin radikal şüa müalicəsinin planlaması zamanı KT simulyasiya edildikdə KT kəsikləri neçə sm-dən bir aparılması məqsədəuyğundur?
A) 2,8

B) 4,3


C) 3,8

D) 0,5


E) 1,5
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev İsa H. İsayev BƏD XASSƏLİ ŞİŞLƏRİN ŞÜA MÜALİCƏSİ: NƏZƏRİ ƏSASLARI, TƏTBİQİ, NƏTİCƏLƏRİ, Bakı, 2012 ( Səh.338)
817) Aşağıdakı hansı xəstəliyin KT simulyasiyası zamanı per os kontrast maddənin verilməsi hədəfin həcmini daha dəqiq təyin etməyə imkan verir?
A) Qaraciyər xərçəngi

B) Qırtlaq xərçəngi

C) Düz bağırsaq xərçəngi

D) Mədə xərçəngi

E) Ağciyər xərçəngi
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev İsa H. İsayev BƏD XASSƏLİ ŞİŞLƏRİN ŞÜA MÜALİCƏSİ: NƏZƏRİ ƏSASLARI, TƏTBİQİ, NƏTİCƏLƏRİ, Bakı, 2012 ( Səh.363)
818) Hansı şüa müalicəsi metodu ilə pankreas xərçənginin şüa müalicəsi aparıldıqda nazik bağırsaqları daha çox qorumaq olar?
A) Dərin rentgenterapiya

B) Dərin rentgenterapiya və yaxın fokuslu rentgenterapiya

C) 3DCRT

D) Yaxın fokuslu rentgenterapiya

E) İMRT
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev İsa H. İsayev BƏD XASSƏLİ ŞİŞLƏRİN ŞÜA MÜALİCƏSİ: NƏZƏRİ ƏSASLARI, TƏTBİQİ, NƏTİCƏLƏRİ, Bakı, 2012 ( Səh.386)
819) Aşağıdakı hansı şişin şüa müalicəsi zamanı tənəffüs aktları nəzərə alınmalıdır?
A) Qaraciyər

B) Uşaqlıq boynu

C) Uşaqlıq cismi

D) Beyindaxili şiş

E) Bud sümüyü osteosarkoması
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev İsa H. İsayev BƏD XASSƏLİ ŞİŞLƏRİN ŞÜA MÜALİCƏSİ: NƏZƏRİ ƏSASLARI, TƏTBİQİ, NƏTİCƏLƏRİ, Bakı, 2012 ( Səh.417)
820) Kolorektal və anal kanalın xərçəngi olan xəstələrin hansı halda xarici qalça və qasıq limfa düyünlərinin şüa sahəsinə salınması məqsədəuyğundur?
A) Orta ampulyar- T1 halında

B) Bütün hallarda

C) S varibağırsağın xərçəngi- T3 halında

D) Anal kanala sirayət və T4 olduğu hallarda

E) Yuxarı ampulyar – T2 halında
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev İsa H. İsayev BƏD XASSƏLİ ŞİŞLƏRİN ŞÜA MÜALİCƏSİ: NƏZƏRİ ƏSASLARI, TƏTBİQİ, NƏTİCƏLƏRİ, Bakı, 2012 ( Səh.453)
821) Aşağıdakı hansı xəstəliyin şüa müalicəsi zamanı geniş regionar limfa düyünlərini şüalandırmağa adətən ehtiyac olmur?
A) Timoma

B) Düz bağısaq xərçəngi

C) Uşaqlıq boynu xərçəngi

D) Qida borusu xərçəngi

E) Uşaqlıq cismi xərçəngi
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev İsa H. İsayev BƏD XASSƏLİ ŞİŞLƏRİN ŞÜA MÜALİCƏSİ: NƏZƏRİ ƏSASLARI, TƏTBİQİ, NƏTİCƏLƏRİ, Bakı, 2012 ( Səh.471)
822) Timomaların şüa müalicəsi zamanı hansı metodla şüa müalicəsi aparılsa ağciyərlərin arzuolunmaz şüa alması daha az olar?
A) ənənəvi ön-arxa sahələrdən şüalanmada

B) 3DCRT


C) ənənəvi ön-arxa sahələrdən şüalanmada və 3DCRT

D) ənənəvi ön-arxa sahələrdən şüalanmada və İMRT

E) İMRT
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev İsa H. İsayev BƏD XASSƏLİ ŞİŞLƏRİN ŞÜA MÜALİCƏSİ: NƏZƏRİ ƏSASLARI, TƏTBİQİ, NƏTİCƏLƏRİ, Bakı, 2012 ( Səh.472)
823) Aşağıdakılardan hansının timus şişlərinin şüalanması zamanı risk orqanı olması ehtimalı azdır?
A) Ürək

B) Ağciyərlər

C) Pankreas

D) Onurğa beyni

E) Qida borusu
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev İsa H. İsayev BƏD XASSƏLİ ŞİŞLƏRİN ŞÜA MÜALİCƏSİ: NƏZƏRİ ƏSASLARI, TƏTBİQİ, NƏTİCƏLƏRİ, Bakı, 2012 ( Səh.472)
824) IIIA mərhələdə qeyri-kiçik hüceyrəli ağ ciyər xərçəngində xəstələrin müalicəsində hansı metodla müalicə daha effektlidir?
A) Braxiterapiya

B) ənənəvi ön-arxa sahələrdən şüalanma

C) Kimyəvi terapiya

D) konkurrent 3DCRT + kimyəvi terapiya

E) Dərin rentgenterapiya
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev İsa H. İsayev BƏD XASSƏLİ ŞİŞLƏRİN ŞÜA MÜALİCƏSİ: NƏZƏRİ ƏSASLARI, TƏTBİQİ, NƏTİCƏLƏRİ, Bakı, 2012 ( Səh.510)
825) Aşağıdakı hansı xəstəliyin şüa müalicəsi zamanı regionar limfa düyünlərinin şüalanmasına adətən ehtiyac olmur?
A) Mədə xərçəngi

B) Uşaqlıq cismi xərçəngi

C) Ağciyər xərçəngi

D) Yuinq sarkoması

E) Düz bağırsaq xərçəngi
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev İsa H. İsayev BƏD XASSƏLİ ŞİŞLƏRİN ŞÜA MÜALİCƏSİ: NƏZƏRİ ƏSASLARI, TƏTBİQİ, NƏTİCƏLƏRİ, Bakı, 2012 ( Səh.594)
826) Aşağıdakı hansı xəstəliyin şüa müalicəsi zamanı zədələnmiş orqanın bütünlüklə şüalanması məqsədəuyğundur?
A) Hockin limfoması

B) Yuinq sarkoması

C) Qida borusu xərçəngi

D) Ağciyər xərçəngi

E) Qaraciyər xərçəngi
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev İsa H. İsayev BƏD XASSƏLİ ŞİŞLƏRİN ŞÜA MÜALİCƏSİ: NƏZƏRİ ƏSASLARI, TƏTBİQİ, NƏTİCƏLƏRİ, Bakı, 2012 ( Səh.600)
827) Aşağıdakı hansı xəstəliyin şüa müalicəsi zamanı zədələnmiş orqanın fiksasiyası üçün termoplastik maskaya ehtiyac görülmür?
A) Beyindaxili şiş

B) Qırtlaq-udlaq xərçəngi

C) Maksilyar sinusun xərçəngi

D) Bud sümüyünün Yuinq sarkoması

E) Hipofizin adenoması
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev İsa H. İsayev BƏD XASSƏLİ ŞİŞLƏRİN ŞÜA MÜALİCƏSİ: NƏZƏRİ ƏSASLARI, TƏTBİQİ, NƏTİCƏLƏRİ, Bakı, 2012 ( Səh.600)
828) Hansı halda şüa müalicəsi aparmaq məsləhət görülmür?
A) Multifom qlioblastoma

B) Ağciyərin II mərhələli xərcəngi

C) Histoloji verifikasiyası olmayan yumşaq toxuma şişi

D) Qeyri- Hockin limfomasında

E) Düz bağırsağın yuxarı ampulyar şöbəsi xərçəngində
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev İsa H. İsayev BƏD XASSƏLİ ŞİŞLƏRİN ŞÜA MÜALİCƏSİ: NƏZƏRİ ƏSASLARI, TƏTBİQİ, NƏTİCƏLƏRİ, Bakı, 2012 ( Səh.665)
829) Aşağıdakılardan hansı yumşaq toxuma sarkomalarının şüa müalicəsinə əksgöstəriş sayılır?
A) Şişin dəriyə sirayəti müəyyən edildikdə

B) III mərhələli şişlərdə

C) Şişin sümüyə sirayəti müəyyən edildikdə

D) Şişin qanaxma təhlükəli parçalanması

E) Şişin sinirləri sıxması əlamətləri olduqda
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev İsa H. İsayev BƏD XASSƏLİ ŞİŞLƏRİN ŞÜA MÜALİCƏSİ: NƏZƏRİ ƏSASLARI, TƏTBİQİ, NƏTİCƏLƏRİ, Bakı, 2012 ( Səh.665)
830) Aşağıdakı hansı halda şüa müalicəsi məsləhət görülmür?
A) Alt dodaq xərçəngində

B) Bazu nahiyə dərisi II mərhələ xərçəngində

C) Yanaq dərisi II mərhələ bazaliomasında

D) Yanaq dərisi I mərhələ bazaliomasında

E) Dəri xərçənginin radioterapiyadan sonraki residivlərində
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev İsa H. İsayev BƏD XASSƏLİ ŞİŞLƏRİN ŞÜA MÜALİCƏSİ: NƏZƏRİ ƏSASLARI, TƏTBİQİ, NƏTİCƏLƏRİ, Bakı, 2012 ( Səh.701)
831) Aşağıdakı hansı nahiyənin bədxassəli prosesində şüa müalicəsi aparmaq məsləhət deyil?
A) Saidin orta üçdə biri dərisi xərçəngi

B) Burun dərisi xərçəngi

C) Baldır nahiyə dərisi xərçəngi

D) Göz qapağı xərcəngi

E) Burun dərisi bazalioması
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev İsa H. İsayev BƏD XASSƏLİ ŞİŞLƏRİN ŞÜA MÜALİCƏSİ: NƏZƏRİ ƏSASLARI, TƏTBİQİ, NƏTİCƏLƏRİ, Bakı, 2012 ( Səh.704)
832) Hansı xəstəliyin müalicəsində yaxınfokuslu rentgenterapiya daha çox effekt verər?
A) Dərinin Merkel xərçəngi

B) Ayaq pəncəsinin Kapoşi sarkoması

C) Sadalananların heç birində

D) Üz dərisi bazalioması

E) Əl dərisi melanoması
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev İsa H. İsayev BƏD XASSƏLİ ŞİŞLƏRİN ŞÜA MÜALİCƏSİ: NƏZƏRİ ƏSASLARI, TƏTBİQİ, NƏTİCƏLƏRİ, Bakı, 2012 ( Səh.712)
833) Aşağıda sadalanan hansı xəstəliyin şüa müalicəsi zamanı regionar limfa düyünlərinin şüalandırılmasına adətən ehtiyac görülmür?
A) Alt dodaq xərçəngində

B) Dərinin Merkel xərçəngi

C) Baldır nahiyə dərisi xərçəngi

D) Əl dərisi melanoması

E) Burun dərisi bazalioması
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev İsa H. İsayev BƏD XASSƏLİ ŞİŞLƏRİN ŞÜA MÜALİCƏSİ: NƏZƏRİ ƏSASLARI, TƏTBİQİ, NƏTİCƏLƏRİ, Bakı, 2012 ( Səh.712)
834) Hansı xəstəliyin şüa müalicəsini hormonterapiya fonunda aparılması məsləhət görülür?
A) Alt dodaq xərçəngi

B) Mədə xərçəngi

C) Əl dərisi melanoması

D) Göz qapağı xərcəngi

E) Prostat vəzi xərçəngi
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev İsa H. İsayev BƏD XASSƏLİ ŞİŞLƏRİN ŞÜA MÜALİCƏSİ: NƏZƏRİ ƏSASLARI, TƏTBİQİ, NƏTİCƏLƏRİ, Bakı, 2012 ( Səh.766)
835) Prostat vəzi xərçənginin şüa müalicəsi zamanı radikal doza hansıdır?
A) 28 Qr

B) 58 Qr


C) 78 Qr

D) 38 Qr


E) 48 Qr
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev İsa H. İsayev BƏD XASSƏLİ ŞİŞLƏRİN ŞÜA MÜALİCƏSİ: NƏZƏRİ ƏSASLARI, TƏTBİQİ, NƏTİCƏLƏRİ, Bakı, 2012 ( Səh.780)
836) Prostatektomiyadan sonrakı adyuvant radioterapiya zamanı effektiv doza neçə Qr olmalıdır?
A) 15

B) 12,5


C) 25

D) 35


E) 65
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev İsa H. İsayev BƏD XASSƏLİ ŞİŞLƏRİN ŞÜA MÜALİCƏSİ: NƏZƏRİ ƏSASLARI, TƏTBİQİ, NƏTİCƏLƏRİ, Bakı, 2012 ( Səh.766)
837) Prostat vəzinin sümük metastazları təyin edildikdə aşağıdakılardan hansı effektli müalicə metodudur?
A) Zoledron turşusu və DQT

B) Cərrahi əməliyyat və dərin rentgenterapiya

C) Braxiterapiya

D) Cərrahi əməliyyat

E) Dərin rentgenterapiya
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev İsa H. İsayev BƏD XASSƏLİ ŞİŞLƏRİN ŞÜA MÜALİCƏSİ: NƏZƏRİ ƏSASLARI, TƏTBİQİ, NƏTİCƏLƏRİ, Bakı, 2012 ( Səh.766)
838) Hansı orqanın bədxassəli şişinin şüa müalicəsi zamanı “it ayağı” və ya ″xokkey ağacı″ adlanan sahə formalaşdırılır?
A) Alt dodaq xərçəngi

B) Göz qapağı xərcəngi

C) Xaya xərçəngi

D) Əl dərisi melanoması

E) Mədə xərçəngi
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev İsa H. İsayev BƏD XASSƏLİ ŞİŞLƏRİN ŞÜA MÜALİCƏSİ: NƏZƏRİ ƏSASLARI, TƏTBİQİ, NƏTİCƏLƏRİ, Bakı, 2012 ( Səh.842)
839) Aşağıdakı hansı xəstəliyin müalicəsində şüa müalicəsi geniş istifadə olunmur?
A) Böyrəyin renal hücerəli xərçəngi

B) Qırtlaq xərçəngi

C) Burun- udlaq xərçəngi

D) Vilms şişi

E) Hockin limfoması
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev İsa H. İsayev BƏD XASSƏLİ ŞİŞLƏRİN ŞÜA MÜALİCƏSİ: NƏZƏRİ ƏSASLARI, TƏTBİQİ, NƏTİCƏLƏRİ, Bakı, 2012 ( Səh.866)
840) Qreyvs xəstəliyinin şüa müalicəsi zamanı radikal CMD neçə Qr olmalıdır?
A) 50

B) 82


C) 60

D) 74


E) 20
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev İsa H. İsayev BƏD XASSƏLİ ŞİŞLƏRİN ŞÜA MÜALİCƏSİ: NƏZƏRİ ƏSASLARI, TƏTBİQİ, NƏTİCƏLƏRİ, Bakı, 2012 ( Səh.1215)
841) Orbitanın psevdotumorunun şüa müalicəsi zamanı radikal CMD neçə Qr olmalıdır?
A) 20

B) 60


C) 74

D) 82


E) 50
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev İsa H. İsayev BƏD XASSƏLİ ŞİŞLƏRİN ŞÜA MÜALİCƏSİ: NƏZƏRİ ƏSASLARI, TƏTBİQİ, NƏTİCƏLƏRİ, Bakı, 2012 ( Səh.1215)
842) Peyroni xəstəliyinin şüa müalicəsi zamanı optimal BMD nə qədər hesab olunur?
A) 5 Qr

B) 65 Qr


C) 35 Qr

D) 45 Qr


E) 55 Qr
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev İsa H. İsayev BƏD XASSƏLİ ŞİŞLƏRİN ŞÜA MÜALİCƏSİ: NƏZƏRİ ƏSASLARI, TƏTBİQİ, NƏTİCƏLƏRİ, Bakı, 2012 ( Səh.1222)
843) Bütün bədənin şüalandırılması zamanı CMD neçə Qr olmalıdır?
A) 20

B) 69


C) 60

D) 77


E) 87
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev İsa H. İsayev BƏD XASSƏLİ ŞİŞLƏRİN ŞÜA MÜALİCƏSİ: NƏZƏRİ ƏSASLARI, TƏTBİQİ, NƏTİCƏLƏRİ, Bakı, 2012 ( Səh.1225)
844) Şəkillərdə korreksiya olunan radioterapiyanın beynəlxalq abbreviaturası hansıdır?
A) 3DCRT

B) İMRT


C) İGRT

D) Heç biri

E) 2D konvensional
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev İsa H. İsayev BƏD XASSƏLİ ŞİŞLƏRİN ŞÜA MÜALİCƏSİ: NƏZƏRİ ƏSASLARI, TƏTBİQİ, NƏTİCƏLƏRİ, Bakı, 2012 ( Səh.64)
845) Şüalanma zamanı şəkillərin alınması şüa müalicəsinin hansı növündə mümkündür?
A) İGRT

B) Heç biri

C) İMRT

D) 3DCRT


E) 2D konvensional
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev İsa H. İsayev BƏD XASSƏLİ ŞİŞLƏRİN ŞÜA MÜALİCƏSİ: NƏZƏRİ ƏSASLARI, TƏTBİQİ, NƏTİCƏLƏRİ, Bakı, 2012 ( Səh.64)
846) Əsasən sadə metodikalardan istifadə edilməklə aparılan şüa müalicəsi necə adlanır?
A) İGRT

B) İMRT


C) Stereotaktik radioterapiya

D) İMRT və İGRT

E) Konvensional şüalanma
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev İsa H. İsayev BƏD XASSƏLİ ŞİŞLƏRİN ŞÜA MÜALİCƏSİ: NƏZƏRİ ƏSASLARI, TƏTBİQİ, NƏTİCƏLƏRİ, Bakı, 2012 ( Səh.61)
847) Hansı müalicə metodu ilə şüa dəstəsinin intensivliyini modifikasiya etmək olur?
A) İMRT

B) 3D konvensional

C) 3DCRT və HDR braxiterapiya

D) HDR braxiterapiya

E) 3DCRT
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev İsa H. İsayev BƏD XASSƏLİ ŞİŞLƏRİN ŞÜA MÜALİCƏSİ: NƏZƏRİ ƏSASLARI, TƏTBİQİ, NƏTİCƏLƏRİ, Bakı, 2012 ( Səh.62)
848) Şəkillərdə korreksiya olunan radioterapiya hansı mənanı verir?
A) HighDoseRate

B) YaxınFokusluRentgenTerapiya

C) 3DConformalRT

D) LowDoseRate

E) İmageGuide RT
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev İsa H. İsayev BƏD XASSƏLİ ŞİŞLƏRİN ŞÜA MÜALİCƏSİ: NƏZƏRİ ƏSASLARI, TƏTBİQİ, NƏTİCƏLƏRİ, Bakı, 2012 ( Səh.64)
849) Hansı müalicə metodu intensivliyi modifikasiya olunan radioterapiya metodunun daha da təkmilləşdirilməsi sayəsində yaradılmışdır?
A) İGRT

B) İMRT


C) 3DCRT

D) HDR braxiterapiya

E) YFRT
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev İsa H. İsayev BƏD XASSƏLİ ŞİŞLƏRİN ŞÜA MÜALİCƏSİ: NƏZƏRİ ƏSASLARI, TƏTBİQİ, NƏTİCƏLƏRİ, Bakı, 2012 ( Səh.64)
850) Şüa müalicəsinin hansı növündə xəstəyə şüa müalicəsi aparıldığı zamanda R-ji və KT-fik görüntülər almaq mümkündür?
A) 3DCRT

B) MDR braxiterapiya

C) İGRT

D) YFRT


E) İMRT
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev İsa H. İsayev BƏD XASSƏLİ ŞİŞLƏRİN ŞÜA MÜALİCƏSİ: NƏZƏRİ ƏSASLARI, TƏTBİQİ, NƏTİCƏLƏRİ, Bakı, 2012 ( Səh.64)
851) Risk orqanlarının beynəlxalq abbreviaturası hansıdır?
A) AFR

B) OAR


C) CAR

D) PRC


E) ABS
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev İsa H. İsayev BƏD XASSƏLİ ŞİŞLƏRİN ŞÜA MÜALİCƏSİ: NƏZƏRİ ƏSASLARI, TƏTBİQİ, NƏTİCƏLƏRİ, Bakı, 2012 ( Səh.71)
852) Aşağıdakı hansı aparatla şüa müalicəsi aparıldıqda yüksək hazırlıqlı kadrlar-onkoradioloq, mühəndis-radioloq, texnik-radioloq olması tələb olunur?
A) Clinac DHX

B) Rum-7


C) AQAT

D) RTA-40

E) Rokus-M
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev İsa H. İsayev BƏD XASSƏLİ ŞİŞLƏRİN ŞÜA MÜALİCƏSİ: NƏZƏRİ ƏSASLARI, TƏTBİQİ, NƏTİCƏLƏRİ, Bakı, 2012 ( Səh.78)
853) Aşağıdakı hansı cihaz ekoloji cəhətdən daha təhlükəsiz hesab olunur?
A) TERAQAM

B) Heç biri

C) AQAT-B

D) Rokus-M

E) Clinac DHX
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev İsa H. İsayev BƏD XASSƏLİ ŞİŞLƏRİN ŞÜA MÜALİCƏSİ: NƏZƏRİ ƏSASLARI, TƏTBİQİ, NƏTİCƏLƏRİ, Bakı, 2012 ( Səh.78)
854) İnkişaf etmiş ölkələrdə onkoloji xəstələrin 60-70%- nin məruz qaldığı müalicə metodu hansıdır?
A) Etiotrop müalicə

B) Hormonterapiya

C) Cərrahi müalicə

D) İmmunterapiya

E) Şüa müalicəsi
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev İsa H. İsayev BƏD XASSƏLİ ŞİŞLƏRİN ŞÜA MÜALİCƏSİ: NƏZƏRİ ƏSASLARI, TƏTBİQİ, NƏTİCƏLƏRİ, Bakı, 2012 ( Səh.7)
855) Şüalanan obyekt tərəfindən udulan enerjinin miqdarı nədir?
A) Şüalanan obyekt tərəfindən çevrilən və parçalananv enerjinin miqdarıdır

B) Şüa verən obyekt tərəfindən udulan enerjinin miqdarıdır

C) Ionlaşdırıcı şüalanmanın udulma dozası

D) Şüalanan obyekt tərəfindən udulan hissəciklərin sayı

E) Şüalanan obyekt tərəfindən çevrilən enerjinin miqdarıdır
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev İsa H. İsayev BƏD XASSƏLİ ŞİŞLƏRİN ŞÜA MÜALİCƏSİ: NƏZƏRİ ƏSASLARI, TƏTBİQİ, NƏTİCƏLƏRİ, Bakı, 2012 ( Səh.7)
856) Continuous hyperfractionated accelerated radiotherapy abbreviaturası hansıdır?
A) CXART

B) PURT


C) HPART

D) HCART


E) CHART
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev İsa H. İsayev BƏD XASSƏLİ ŞİŞLƏRİN ŞÜA MÜALİCƏSİ: NƏZƏRİ ƏSASLARI, TƏTBİQİ, NƏTİCƏLƏRİ, Bakı, 2012 ( Səh.18)
857) İNTRABEAM PRS cihazı hansı məqsəd üçün nəzərdə tutulmuşdur?
A) HDR braxiterapiya

B) YFRT


C) İntraoperasion

D) External beam RT

E) 3DCRT
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev İsa H. İsayev BƏD XASSƏLİ ŞİŞLƏRİN ŞÜA MÜALİCƏSİ: NƏZƏRİ ƏSASLARI, TƏTBİQİ, NƏTİCƏLƏRİ, Bakı, 2012 ( Səh.18)
858) BOOST nədir?
A) LDR braxiterapiya

B) İMRT


C) YFRT

D) MDR braxiterapiya

E) Kiçik həcm kimi şüanın şişə verilməsi
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev İsa H. İsayev BƏD XASSƏLİ ŞİŞLƏRİN ŞÜA MÜALİCƏSİ: NƏZƏRİ ƏSASLARI, TƏTBİQİ, NƏTİCƏLƏRİ, Bakı, 2012 ( Səh.194)
859) Hansı halda xəstəyə “traxeostoma” qoyulduqdan sonra şüa müalicəsi aparıla bilər?
A) Qırtlaq xərçəngində xəstəliyin mərhələsindən asılı olmayaraq şüa müalicəsi zamanı əgər xəstədə kəskin stenoz əlamətləri olarsa

B) Yanaşı vərəm xəstəliyi aşkar edildikdə

C) Ağciyərlərə metastaz aşkar edildikdə

D) Şişin endofit inkişafı müəyyən edildikdə

E) Qanaxma təhlükəsi aşkar olunduqda
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev İsa H. İsayev BƏD XASSƏLİ ŞİŞLƏRİN ŞÜA MÜALİCƏSİ: NƏZƏRİ ƏSASLARI, TƏTBİQİ, NƏTİCƏLƏRİ, Bakı, 2012 ( Səh.254)
860) Hansı orqanın bədxassəli şişlərinin şüa müalicəsinin KT simulyasiyası edildikdə KT kəsiklərin 0,3 sm-dən bir aparılması məsləhətdir?
A) Sidik kisəsi

B) Ağciyərlər

C) Uşaqlıq boynu

D) Qırtlaq

E) Düz bağırsaq
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev İsa H. İsayev BƏD XASSƏLİ ŞİŞLƏRİN ŞÜA MÜALİCƏSİ: NƏZƏRİ ƏSASLARI, TƏTBİQİ, NƏTİCƏLƏRİ, Bakı, 2012 ( Səh.254)
861) Aşağıdakı hansı halda CTV- yə 0,5 sm marqin əlavə olunması tələb olunur? ( PTV=CTV+ 0,5 sm)
A) Ağciyər xərçəngi

B) Uşaqlıq cismi xərçəngi

C) Uşaqlıq boynu xərçəngi

D) Düz bağırsaq xərçəngi

E) Qırtlaq xərçəngi
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev İsa H. İsayev BƏD XASSƏLİ ŞİŞLƏRİN ŞÜA MÜALİCƏSİ: NƏZƏRİ ƏSASLARI, TƏTBİQİ, NƏTİCƏLƏRİ, Bakı, 2012 ( Səh.254)
862) Aşağıdakı hansı orqanın bədxassəli şişlərinin radikal şüa müalicəsinin planlaması zamanı, KT simulyasiya edildikdə KT kəsiklərin 0,3 sm-dən bir aparılması məqsədəuyğundur?
A) Düz bağırsaq

B) Uşaqlıq boynu

C) Paranazal sinuslar

D) Uşaqlıq cismi

E) Ağciyər
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev İsa H. İsayev BƏD XASSƏLİ ŞİŞLƏRİN ŞÜA MÜALİCƏSİ: NƏZƏRİ ƏSASLARI, TƏTBİQİ, NƏTİCƏLƏRİ, Bakı, 2012 ( Səh.254)
863) Yuinq sarkomasının şüa müalicəsi aparıldıqda regionar limfa düyünləri hansı dozada şüalandırılmalıdır?
A) 20 Qr

B) Şüalandırılmır

C) 52 Qr

D) 28 Qr


E) 25 Qr
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev İsa H. İsayev BƏD XASSƏLİ ŞİŞLƏRİN ŞÜA MÜALİCƏSİ: NƏZƏRİ ƏSASLARI, TƏTBİQİ, NƏTİCƏLƏRİ, Bakı, 2012 ( Səh.600)
Yüklə 1,5 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə