Clp tüzüğü Rehberlerinin KullanımıYüklə 187,52 Kb.
səhifə2/6
tarix10.11.2017
ölçüsü187,52 Kb.
1   2   3   4   5   6

V.1. Giriş


Giriş kısmında (Bölüm 1) bu rehber doküman için hedef gruba, CLP tüzüğü’nün amacı, tehlike sınıflandırması, etiketleme ve ambalajlama ile ilgili bilgiler, risk değerlendirmesiyle bağlantıları ve AKA’nın rolünü içeren bilgiler detaylı olarak verilmiştir.
2. bölümde CLP kapsamındaki görevler ve sorumluluklar tanımlanmıştır. REACH kapsamındaki aktörler : 1) üretici 2) ithalatçı; 3) alt kullanıcı; 4) distributör; ve 5) eşya üreticileri
Tüzük (CLP Madde 4(9)) sınıflandırma, etiketleme ve ambalajlama gerekliliklerini karşılamak amacıyla tedarik zincirinde işbirliği yapılması için bütün tedarikçileri kapsayan genel bir yükümlülük ortaya koyar. Ayrıca, CLP uyarınca özel yükümlülükleriniz, yukarıda belirtildiği şekilde rolünüze bağlıdır.
Aşağıdaki tabalolarda her rol için yükümlülükler gösterilir ve her durum için bu rehber dokümanın kilit bölümlerine işaret edilir.

TabloV.3 İmalatçı ve İthalatçılar


Üretici ve İthalatçının YükümlülükleriCLP Uyarınca Yükümlülükler

CLP Madde

Rehberin Kilit Böl.

1

Madde ve karışımları piyasaya sürmeden önce CLP’ye uygun olarak sınıflandırmanız, etiketlemeniz ve ambalajlamanız gerekir.

Aynı zamanda REACH Madde 6, 9, 17 veya 18’e (CLP Madde 4) uygun olarak kayıt veya bildirime tabi olan, piyasaya arz edilmeyen maddeleri de sınıflandırmanız gerekir.4

7

2

CLP Başlık II’ye uygun olarak sınıflandırmanız gerekir.

5-14

8 – 13

3

CLP Başlık III’e uygun olarak etiketlemeniz gerekir17-33

14 – 16

4

CLP Başlık IV’e uygun olarak ambalajlamanız gerekir

35

14 ve16

5

Maddeleri piyasaya sürmeniz durumunda, maddenin sınıflandırma ve etiketleme bilgilerini, Ajans’da oluşturulan sınıflandırma ve etiketleme envanterine bildirmeniz gerekir.

40

18

6

Piyasaya süreceğiniz madde veya karışımların sınıflandırılmasını etkileyebilecek yeni bilimsel veya teknik bilgilerin farkında olmanız için erişilebilir bütün mantıklı adımları atmanız gerekir. Böyle bilgilerin farkında olduğunuz zaman, bunların uygun ve güvenilir olduğunu düşünmeniz durumunda, ilgili sınıflandırma konusunda fazla gecikmeden yeni değerlendirmeleri yapmanız gerekir.

15

19

7

Bir madde veya karışımın sınıflandırılması ve etiketlenmesinde herhangi bir değişimi takiben, bazı durumlarda fazla gecikmeden etiketi güncellemeniz gerekir.

30

14-19

8

Bir maddenin uyumlaştırılmış sınıflandırılması ve etiketlenmesinde bir değişime neden olacak yeni bilgilere sahipseniz maddenin piyasaya sürüldüğü Üye Ülkelerden birinde Yetkili Otoriteye bir teklif sunmanız gerekir.

CLP Tüzüğü 37(6) ve Ek VI Bölüm 3

22

9

Bir madde veya karışımı en son tedarik ettiğiniz tarihten en az 10 yıl sonrasına kadar olan sürede CLP uyarınca sınıflandırma ve etiketlendirme amaçları için gerekli bütün bilgileri bir araya getirmeli ve erişilebilir olarak tutmanız gerekir. Bu bilgi REACH Madde 36’da istenen bilgiler ile birlikte tutulmalıdır.

49

21Tablo V.4 Alt Kullanıcılar


Alt-kullanıcının yükümlülükleri (formül yapan kişi / yeniden ithal eden kişi dâhil)

CLP Uyarınca Yükümlülükler

CLP Madde

Rehberin Kilit Böl.

1

Madde ve karışımları piyasaya sürmeden önce CLP’ye uygun olarak sınıflandırmanız, etiketlemeniz ve ambalajlamanız gereklidir. Bununla birlikte, tedarik zincirinde başka bir aktör tarafından CLP Başlık II’ye uygun olarak sınıflandırılan bir madde veya karışımın, bu madde veya karışımın içeriğini değiştirmemek kaydıyla, sınıflandırılmasını kabul edebilirsiniz.

4

7

2

Piyasaya sürdüğünüz madde veya karışımın içeriğini değiştirmeniz durumunda: CLP Başlık II’ye uygun olarak sınıflandırmanız gerekir.

5-14

8 – 13

3

CLP Başlık III’e uygun olarak etiketlendirmeniz gerekir.

17-33

14 – 16

4

CLP Başlık IV’e uygun olarak ambalajlamanız gerekir.

35

14 ve16

5

Piyasaya süreceğiniz madde veya karışımların sınıflandırılmasını etkileyebilecek yeni bilimsel veya teknik bilgilerin farkında olmanız için bütün mantıklı adımları atmanız gerekir. Böyle bilgilerin farkında olduğunuz zaman, bunların uygun ve güvenilir olduğunu düşünmeniz durumunda, ilgili sınıflandırma konusunda fazla gecikmeden yeni değerlendirmeleri yapmanız gerekir.

15

19

6

Bir madde veya karışımın sınıflandırılması ve etiketlenmesinde herhangi bir değişimi takiben, bazı durumlarda aşırı gecikme yapmadan etiketi güncellemeniz gerekir.


30

14 ve 19

7

Bir maddenin uyumlaştırılmış sınıflandırılması ve etiketlendirilmesinde bir değişime neden olacak yeni bilgilere sahipseniz maddenin piyasaya sürüldüğü Üye Ülkelerden birinde Yetkili Otoriteye bir teklif sunmanız gerekir.

CLP Tüzüğü 37(6) ve Ek VI Bölüm

22

8

Bir madde veya karışımı en son tedarik ettiğiniz tarihten en az 10 yıl sonrasına kadar olan sürede CLP uyarınca sınıflandırma ve etiketlendirme amaçları için gerekli bütün bilgileri bir araya getirmeli ve erişilebilir olarak tutmanız gerekir. Bu bilgi REACH Madde 36’da istenen bilgiler ile birlikte tutulmalıdır.

49

21Tablo V.5 Distribütörler


Distribütörlerin Yükümlülükleri

CLP Uyarınca Yükümlülükler

CLP Madde

Rehberin Kilit Böl.

1

Piyasaya sürdüğünüz madde ve karışımları etiketlemeniz ve ambalajlamanız gerekir.

4

14-16

2

Tedarik zincirinde başka bir aktör tarafından CLP Başlık II’ye uygun olarak elde edilen bir madde veya karışımın sınıflandırılmasını kabul edebilirsiniz, örneğin size sunulan bir Güvenlik Bilgi Formundan.

4

7 ve 14

3

CLP Başlık III’e uygun olarak etiketlendirmeniz gerekir.

17-33

14 – 16

4

CLP Başlık IV’e uygun olarak ambalajlamanız gerekir.

35

14 ve16

5

Bir madde veya karışımı en son tedarik ettiğiniz tarihten en az 10 yıl sonrasına kadar olan sürede CLP uyarınca sınıflandırma ve etiketlendirme amaçları için gerekli bütün bilgileri bir araya getirmeli ve erişilebilir olarak tutmanız gerekir.


49

21Tablo V.6 Eşya Üreticileri


Belirli Özel Eşyaların Üreticilerinin Yükümlülükleri

CLP Uyarınca Yükümlülükler

CLP Madde

Rehberin Kilit Böl.

1

CLP Ek I bölüm 2.1’de tanımlanan şekilde bir patlayıcı eşya üretip piyasaya sürmeniz durumunda, piyasaya sürmeden önce bu eşyayı CLP’ye uygun bir biçimde sınıflandırmanız, etiketlemeniz ve ambalajlamanız gereklidir .

Ajansa bildirme yükümlülüğünüzden ayrı olarak aynı yükümlülükler ithalatçılar için olduğu gibi geçerlidir,4 (CLP Ek 1 ve Bölüm 2.1)


7-16

19,21,22


2

Eşyaların üreticisi veya ithalatçısı olarak, REACH Madde 7(1), 7(2), 7(5) veya 9 ’a uygun olarak, kayıt veya bildirime tabi piyasaya sürülmeyen maddeleri de sınıflandırmanız gereklidir. CLP Başlık II’ye uygun olarak sınıflandırmanız gereklidir.

4

5-14


7-12


Bölüm 3’te CLP için nasıl hazırlanılması gerektiği basamak basamak verilmiştir.
Bölüm 4’te, CLP Tüzüğü 61.maddede belirtilen geçiş tarihleri verilmiştir.
Bilindiği üzere CLP Tüzüğü 20 Ocak 2009’da yürürlüğe girmiştir. Bununla birlikte, CLP Tüzüğünün bütün hükümleri hemen zorunlu olmayacaktır. Tehlikeli madde ve karışımların sınıflandırması, tehlike iletişimi ve ambalajlamasını etkileyen iki hedef tarih vardır, bunlar;

  • 1 Aralık 2010: Maddelerin sınıflandırması, etiketlenmesi ve ambalajlanması için CLP, DSD’nin yerine geçer ve

  • 1 Haziran 2015: Karışımların sınıflandırması, etiketlenmesi ve ambalajlanması için CLP, DPD’nin yerine geçer.

Daha detaylı bilgi dördüncü bölümde bulunur. (Şekil 4.1’i de içeren).

Bölüm 5’te CLP Tüzüğü ile DSD/DPD arasındaki benzerlikler ve farklılıklar genel bir bakış açısıyla verilmiştir.
CLP, sınıflandırma ve etiketleme için UN Global Harmonize Sistem’deki yeni kavramları temel alsa da aynı zamanda DSD ve/veya DPD’deki bazı kavramları da içermektedir. Bu yeni bilgiler bütünleyici etiket bilgilerinde yer almaktadır ve CLP Tüzüğü Ek I Bölüm 5 ve Ek II’de bulunmaktadır.
Bütünleyici etiketleme elemanlarının UN sınıflandırmasından gelmediğinin, CLP tehlike ibarelerinden farklı olarak kodlandıklarının belirtilmesi gerekir. CLP Tüzüğü Ek II, Bölüm 1.1 ve 1.2’de refere edilen fiziksel ve sağlık özelliklerine ait bu bütünleyici etiketleme elemanları, madde ya da karışımın CLP kriterlerine gore sınıflandırmasının bulunduğu durumlarda kullanılır.
CLP Tehlike Sınıfları ve Kategorileri aşağıdaki tabloda verilmiştir.Fiziksel Tehlikeler

Sağlık Tehlikeleri

Çevresel Tehlikeler

Patlayıcılar (Kararsız patlayıcılar, Bölüm 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, ve 1,6)

Akut toksisite, (Kategori 1, 2, 3 ve 4)

Sucul ortam için tehlikeli (Akut Kategori 1)

Alevlenebilir gazlar (Kategori 1 ve 2)

Cilt aşındırıcı/tahrişi, (Kategori 1A, 1B, 1C ve 2)

Alevlenebilir aerosoller (Kategori 1 ve 2)

Sucul ortam için tehlikeli (Kronik Kategori 1, 2, 3, ve 4)

Oksitleyici gazlar (Kategori 1)

Ciddi göz hasarı/ tahrişi, (Kategori 1 ve 2)

Basınç altındaki gazlar (Sıkıştırılmış gaz, sıvılaştırılmış gaz, soğutulmuş sıvı gaz, çözünmüş gaz)

Alevlenebilir sıvılar (Kategori 1, 2 ve 3)

Solunum veya cilt hassaslaştırıcı(Kategori 1)

Ozon tabakası için tehlikeli

Alevlenebilir katılar (Kategori 1 ve 2)

Üreme hücresi-mutajen (Kategori 1A, 1B ve 2)
Kolay reaktif madde ve karışımlar (Tip A, B, C, D, E, F, ve G) (Tip A ve B)

Kanserojen, (Kategori 1A, 1B ve 2)
Piroforik sıvılar (Kategori 1)

Üreme sistemine toksik (Kategori 1A, 1B ve 2) D ayrıca laktasyon üzerinde veya aracılığıyla etkileri için ek kategori
Piroforik katılar (Kategori 1)

Kolay ısınan madde ve karışımlar (Kategori 1 ve 2)Su ile temasında alevlenir gazlar çıkaran madde ve karışımlar (Kategori 1,2 ve 3)


Özel hedef organ toksisitesi (STOT) – bir kez maruz kalma ((Kategori 1, 2) D ve sadece bayıltıcı etkiler ve solunum yolları tahrişi için Kategori 3)

Oksitleyici sıvılar (Kategori 1, 2 ve 3) (Kategori 1 ve 2)

Oksitleyici katılar (Kategori 1, 2 ve 3) (Kategori 1 ve 2)

Özel hedef organ toksisitesi (STOT) – tekrarlanan maruz kalma (Kategori 1 ve 2)

Organik peroksitler, (Tip A, B, C, D, E, F ve G) (Tip A’dan F’ye kadar)

Metal aşındırıcılar (Kategori 1)

Aspirasyon tehlikesi (Kategori 1)


Sonuç olarak Bölüm 6’da DSD ve DPD’nin anahtar terimleri CLP’nin terimleri ile karşılaştırılmıştır.
Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə