Cü İLDÖNÜMÜNƏ HƏsr olunmuş TƏLƏBƏ VƏ GƏnc təDQİqatçilarin “GƏnclər və elmiYüklə 2,8 Kb.

səhifə9/23
tarix13.11.2017
ölçüsü2,8 Kb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   23

37 
 
15. Məmmədov Babək  Abuzər oğluqrup 194a2 
(AzTU). 
Mövzu: Ulduz birləşmiş üçfazlı dövrədə  xətt və faz 
cərəyan və gərginliklərinin hesablanması. 
Elmi rəhbər: dos. Musayeva S.N. 
16. Abbasov Şahsuvar, Mirsultanov Mirhüseyn,  
qrup 235a2 (AzTU). 
Mövzu: Üçfazlı paylayıcı şəbəkədə aktiv, reaktiv və tam 
gücün bir vattmetrlə ölçülməsi və hesablanması. 
Elmi rəhbər: dos. Məlikov N.Ə. 
 
DÖRDÜNCÜ  İCLAS 
5 may 2017-cı il, saat 14-00,  otaq 315, V  bina
 
Sədr: prof. Həsənov V.H. 
Katib:
 Gülalıyeva Şəhla Gülalı qızı, qr.734a   
 
 
1. Məmmədova Lalə, qrup 675a3 (AzTU). 
Mövzu: Ferorezonans və onun tədbiqi. 
Elmi rəhbər: dos. Hüseynov A.M. 
2. Fətəliyev Abbas Etibar oğlu, qrup 244a3 (AzTU). 
Mövzu:  Müasir cəmiyyətin həyatında elektrik enerjisinin 
rolu. 
Elmi rəhbər: B.m Yusifov A.Ə. 
3. Cəmilli Araz Azər oğlu, qrup 584a1 (AzTU). 
Mövzu:  Simmetrik toplananlar metodu. 
Elmi rəhbər: B.m Əhmədov A.Ə. 
4. Həsənova Gülnar Vaqif qızı, qrup 734a (AzTU).  
Mövzu: Uçuş aparatlarından yerüstü hədəflərə zərbə 
endirilməsinin riyazi modelləşdirilməsi. 
Elmi rəhbər: prof. Həsənov V.H., b/m Abdullayev V.B. 
(H.Əliyev adına AAHM).  
5. Abbasova Lalə Əlvan qızı, qrup M736a (AzTU).  


38 
 
Mövzu: Partlayıcı maddələrdən almazın alınması. 
Elmi rəhbər: prof. Həsənov V.H.   
6. Gülalıyeva Şəhla Gülalı qızı, qrup 734a (AzTU). 
Mövzu: Vertolyot və onun mühərikinin işinə nazarətin 
optimallaşdırılması. 
Elmi rəhbər: b/m Süleymanlı Türkmən Aydın oğlu 
(H.Əliyev adına AAHM). 
7. Астанова Э.Р.  
Тема: Обоснование способа повышения 
работоспособности прецизионных пар форсунки 
дизельных двигателей. 
8. Cahangirov Əli Nuşirəvan oğlu (Azərbaycan Dövlət 
Neft və Sənaye Universiteti). 
Mövzu: Hava elektrik veriliş xətlərində gərginlik altında 
təmir işlərinin aparılması. 
9. Əhmədov Fərid,  qrup 224a3 (AzTU). 
Mövzu: Dünyanın böyük şəhərlərinin həyat fəaliyyətində 
elektrik nəqliyyatının aparıcı rolu. 
Elmi rəhbər:  Məmmədov Ə.T. 
10. Məmmədov Oqtay, qrup 224a3 (AzTU). 
Mövzu: İstismarda olan metropoliten qatarlarının dartı 
elektrik intiqalı sisteminin effektivliyinin müqayisəsi. 
Elmi rəhbər:  Məmmədov Ə.T. 
11. Səfərli Rəvan, qrup 224a2 (AzTU). 
Mövzu: Avtomobillərin müasir və perspektivli elektron 
sistemi. 
Elmi rəhbər:  Məmmədov Ə.T. 
12. Abbasov Zahir, qrup 224a2  (AzTU). 
Mövzu: ВАЗ-110 avtomobillərinin elektron alışdırma 
sistemi. 
Elmi rəhbər: Məmmədov Ə.T. 
 


39 
 
4. METALLURGİYA BÖLMƏSİ  
 
BİRİNCİ  İCLAS 
3 may 2017-cı il, saat 14-00,  otaq 114, V  bina
 
Sədr: prof. A.T.Məmmədov  
Katib:
 E.S.Ağayevqr.M4916a 
1. E.S.Ağayev, qr.M4916a (AzTU). 
Mövzu: Elektroqığılcım üsulu ilə poladların 
möhkəmləndirilməsində elektrod materiallarının seçilməsi. 
Elmi rəhbər: t.e.d., prof. A.T.Məmmədov.  
2. A.V.Əliyeva, qr. M4916a (AzTU).  
Mövzu: Elektroqığılcım emalla alınmış qatda qalıq 
gərginliklərin təyini. 
Elmi rəhbər: dos. R.H.Əliyev.   
3. A.Əhmədov, qr. M566a (AzTU). 
Mövzu: Yeyilən səthlərə metallik zolağın elektrokontakt 
qaynaqla çəkilməsinin xüsusiyyətləri.  
Elmi rəhbər: b/m F.T.Quliyev.   
4. Ş.Məmmədli, qr. M476a (AzTU). 
Mövzu: Müqavimətlə elektrokontakt qaynağın nəzəri 
eksperimental məsələləri.  
Elmi rəhbər: dos. R.A.İmanova.   
5. İ.Y.Həsənəliyev, qr. M475a (AzTU). 
Mövzu: Ovuntu araqatı ilə metallik zolağın yeyilmiş səthə 
çəkilmə texnologiyası.
 
 
Elmi rəhbər: dos. S.A.Cəfərova.  
6. S.N.Zamanova, qr. M475a (AzTU).  
Mövzu: Dirsəkli valların boyuncuqlarının bərpa 
texnologiyasının təkmilləşdirmə məsələləri.  
Elmi rəhbər: dos. A.H.Quliyev.  
7. N.M.Hüseynov, qr.M 555at (AzTU). 


40 
 
Mövzu: Bakı  polad şirkətində texnogen tullantıların tərkib 
və xassələri.  
Elmi rəhbər: t.e.d., prof. N.Ş.İsmayılov.  
8. R.F.Əliyeva, qr.M 456a (AzTU). 
Mövzu: Nanomaterialların alınma üsulları. 
Elmi rəhbər: t.e.d., prof. N.Ş.İsmayılov.  
9. A.İ.Hüseynova (AzTU). 
Mövzu: Modifikatorun 20ХГСЛ poladın tökmə xassəsinə 
təsiri. 
Elmi rəhbər: B/m Z.M.Abdullayev.  
10. N.R.Məmmədli (AzTU).  
Mövzu: Tökmə sexlərində ziyanlı təsirlərin azaldılması 
Elmi rəhbər: B/m Z.M.Abdullayev.  
11. V.E.Namazova, qr.473a (AzTU).  
Mövzu: Kvars ərintisinin qızmar preslənməsi. 
Elmi rəhbər:  prof. S.T.Əmirov.  
12. X.İbrahimov  (AzTU).  
Mövzu: Titanla qənaətlə legirlənmiş alüminium 
ərintilərinin struktur və xassələri. 
Elmi rəhbər: t.e.d., prof. N.Ş.İsmayılov. 
13. G.X.Kərimova (AzTU). 
Mövzu: Dağ-mədən sənayesi tullantılarının emalı 
vəziyyəti. 
Elmi rəhbər: t.e.d., prof. N.Ş.İsmayılov.  
14. P.Ə.Piriyev,  qr.M 485a  (AzTU). 
Mövzu: Maqneziumun korroziya sürətinə legirləyici 
elementlərin təsiri. 
Elmi rəhbər: dos. R.R.Məmmədova.  
15. A.A. Cəfərova (AzTU). 
Тема: Триботехнические характеристики 
оксидированного  порошкового  железографита 
ЖГР0,8. 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   23


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə