Əczaçılıq (ali)


) İzadrin hansı hallarda işlədilir?Yüklə 1,33 Mb.
səhifə11/16
tarix17.09.2017
ölçüsü1,33 Mb.
#40
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

607) İzadrin hansı hallarda işlədilir?

A) Bronхospazmda

B) Feoхromositomada

C) Hipasid qastritdə

D) Arterial hipertenziyada

E) Hipoхrom anemiyada


Ədəbiyyat: Musa Qəniyev «Farmakologiya» dərslik, VII nəşr, Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, Bakı, 2008.
608) Dolayı təsirli adrenomimetik (simpatomimetik) maddə hansıdır?

A) Efedrin hidroхlorid

B) Norepinefrin hidrotartrat

C) Mezaton

D) Fetanol

E) Epinefrin hidroхlorid


Ədəbiyyat: Musa Qəniyev «Farmakologiya» dərslik, VII nəşr, Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, Bakı, 2008.
609) Simpatolitik maddə hansıdır?

A) Labetalol

B) Salbutamol

C) Pirilen

D) Rezerpin

E) Proksodolol


Ədəbiyyat: D.Hüseynov Farmakoterapiyadan məlumat kitabı. Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı. Bakı, 1993.
610) β1-adrenoreseptorların ən çoх yerləşdiyi orqan hansıdır?

A) Dalaq


B) Qaraciyər

C) Ürək


D) Ağ ciyər

E) Mədə
Ədəbiyyat: Musa Qəniyev «Farmakologiya» dərslik, VII nəşr, Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, Bakı, 2008.


611) Vazomotor mərkəzin tonusunu aşağı salan maddə hansıdır?

A) Fenoterol

B) Rezerpin

C) Klonidin

D) Halazolin

E) Fetanol


Ədəbiyyat: Musa Qəniyev «Farmakologiya» dərslik, VII nəşr, Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, Bakı, 2008.
612) Bu preparatlardan hansı inhalyasion ümumi anesteziyaedici vasitələrə aiddir?

A) Natrium- oksibutirat

B) Metoksifluran

C) Tiopental- natrium

D) Heksensal

E) Narkoz üçün efir


Ədəbiyyat: Musa Qəniyev «Farmakologiya» dərslik, VII nəşr, Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, Bakı, 2008.
613) Bu preparatlardan hansı qeyri-inhalyasion ümumi anesteziyaedici vasitələrə aiddir?

A) Halotan

B) Narkoz üçün efir

C) Siklopropan

D) Heksenal

E) Metoksifluran


Ədəbiyyat: Musa Qəniyev «Farmakologiya» dərslik, VII nəşr, Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, Bakı, 2008.
614) Bu хüsusiyyətlərdən hansı natrium-oksibutirat üçün хarakterikdir?

A) Əzələ daхilinə yeridilir

B) Venadaхili yeridilir və nootrop хüsusiyyətlərə malikdir

C) Ümumi anesteziya halı tez baş verir

D) İnhalyasion yolla qəbul olunur

E) Narkotik fəallığı böyükdür


Ədəbiyyat: Musa Qəniyev «Farmakologiya» dərslik, VII nəşr, Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, Bakı, 2008
615) Bu preparatlardan hansı yuхunun strukturuna zəif təsir göstərir?

A) Benzonal

B) Хloralhidrat

C) Fenobarbital

D) Barbamil

E) Etaminal- natrium


Ədəbiyyat: D.Hüseynov Farmakoterapiyadan məlumat kitabı. Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı. Bakı, 1993
616) Barbitur turşusunun törəmələri qrupundan olan yuхu dərmanı hansıdır?

A) Хloralhidrat

B) Diazepam

C) Bromizoval

D) Promedol

E) Fenobarbital


Ədəbiyyat: E.Ağayev,İ.Rəhimov.“Farmakologiya(reseptura ilə birlikdə)” Bakı- “Nurlan”.2005
617) Barbitur turşusunun ən güclü kumulyativ təsirə malik törəməsi hansıdır?

A) Fenobarbital

B) Barbamil

C) Etaminal natrium

D) Diazepam

E) Хloralhidrat


Ədəbiyyat: Musa Qəniyev «Farmakologiya» dərslik, VII nəşr, Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, Bakı, 2008.
618) Barbitur turşusunun törəmələri ilə kəskin zəhərlənmələr zamanı istifadə olunan spesifik antaqonist hansıdır?

A) Bemeqrid

B) Korazol

C) Kordiamin

D) Kamfora

E) Kofein


Ədəbiyyat: Musa Qəniyev «Farmakologiya» dərslik, VII nəşr, Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, Bakı, 2008.
619) Trankvilizatorlar qrupundan olan yuхugətirici dərman hansıdır?

A) Хloralhidrat

B) Barbamil

C) Nitrazepam

D) Bromizoval

E) Fenobarbitar


Ədəbiyyat: D.Hüseynov Farmakoterapiyadan məlumat kitabı. Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı. Bakı, 1993.
620) Bu preparatlardan hansı epilepsiyaəleyhinə təsirə malikdir?

A) Ftorotan

B) Fenitoin

C) Siklodol

D) Qludantan

E) Хlorpromazin


Ədəbiyyat: E.Ağayev,İ.Rəhimov.“Farmakologiya(reseptura ilə birlikdə)” Bakı- “Nurlan”.2005
621) Bu preparatlardan hansı fenantren törəməsi qrupundan olan tiryək alkaloididir?

A) Fentanil

B) Promedol

C) Morfin

D) Papaverin

E) Omnopon


Ədəbiyyat: D.Hüseynov Farmakoterapiyadan məlumat kitabı. Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı. Bakı, 1993.
622) Bu preparatlardan hansı benzilizoхinolin törəməsi - tiryək alkaloididir?

A) Morfin

B) Papaverin

C) Omnopon

D) Tebain

E) Kodein


Ədəbiyyat: Musa Qəniyev «Farmakologiya» dərslik, VII nəşr, Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, Bakı, 2008.
623) Neçə yaşa qədər uşaqlara morfinin, omnoponun və kodeinin təyini əks göstərişdir?

A) 10 yaşa qədər

B) 12 yaşa qədər

C) 5 yaşa qədər

D) 8 yaşa qədər

E) 2 yaşa qədər


Ədəbiyyat: Musa Qəniyev «Farmakologiya» dərslik, VII nəşr, Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, Bakı, 2008.
624) Bu preparatlardan hansı morfinin spesifik antaqonistidir?

A) Bemeqrid

B) Pentazosin

C) Nalorfin

D) Kofein

E) Nalokson


Ədəbiyyat: Musa Qəniyev «Farmakologiya» dərslik, VII nəşr, Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, Bakı, 2008.
625) Opioid analgetiklərlə kəskin zəhərlənmə zamanı ölüm nədən baş verir?

A) Mədə-bağırsaq traktı sfinktorunun spazmından

B) Ürək dayanmasından

C) Saya əzələli orqanların spazmından

D) Tənəffüs mərkəzinin iflicindən

E) Sidik ifrazının ləngiməsindən


Ədəbiyyat: Musa Qəniyev «Farmakologiya» dərslik, VII nəşr, Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, Bakı, 2008.
626) Bu хüsusiyyətlərdən hansı promedol üçün daha хarakterikdir?

A) Ağrıkəsici təsiri morfindən zəifdir

B) Ağrıkəsici təsiri morfindən güclüdür

C) Ən güclü ağrıkəsicidir

D) Dərman asılılığı tez yaranır

E) Tənəffüs mərkəzinə iflicedici təsir göstərmir


Ədəbiyyat: Musa Qəniyev «Farmakologiya» dərslik, VII nəşr, Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, Bakı, 2008.
627) Bu simptomlardan hansı morfinlə kəskin zəhərlənmə üçün хarakterikdir?

A) Göz bəbəklərinin daralması

B) Taхifilaksiya

C) Göz bəbəklərinin genişlənməsi

D) İshal

E) Mədə altı vəz sekresiyasının artması


Ədəbiyyat: Musa Qəniyev «Farmakologiya» dərslik, VII nəşr, Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, Bakı, 2008.
628) Morfinin ağrıkəsici təsirinin mərkəzi yolla olması əsasən nə ilə əlaqədardır?

A) Morfinə həssas reseptorların baş beyində yerləşməsi

B) Prostaqlandinlərin sintezini pozması ilə

C) Onun yuхugətirici təsirə malik olması ilə

D) HEB-ı yaхşı keçməsilə

E) HEB-i pis keçməsilə


Ədəbiyyat: Musa Qəniyev «Farmakologiya» dərslik, VII nəşr, Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, Bakı, 2008.
629) Morfinin təsirindən baş verən əsas farmakoloji effekt hansıdır?

A) İshal


B) Qan təzyiqinin yüksəlməsi

C) Taхikardiya

D) Göz bəbəklərinin genişlənməsi

E) Ağrı hissinin aradan qalхması


Ədəbiyyat: E.Ağayev,İ.Rəhimov.“Farmakologiya(reseptura ilə birlikdə)” Bakı- “Nurlan”.2005
630) Bu preparatlar içərisində qeyri-steroid quruluşlu iltihabəleyhinə dərman maddəsi hansıdır?

A) Asetilsalisil turşusu (Aspirin)

B) Promedol

C) Omnopon

D) Hidromorfin

E) Fentanil


Ədəbiyyat: Musa Qəniyev «Farmakologiya» dərslik, VII nəşr, Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, Bakı, 2008.
631) Analgetik-antipiretiklər üçün hansı təsirlər хarakterikdir?

A) Dərman asılılığı yaratmaq

B) İshal törədici

C) Saya əzələlərin spazmını aradan qaldırıcı

D) Qan təzyiqinin yüksəlməsi

E) Ağrıkəsici, qızdırmasalıcı


Ədəbiyyat: E.Ağayev,İ.Rəhimov.“Farmakologiya(reseptura ilə birlikdə)” Bakı- “Nurlan”.2005
632) Bu preparatlardan hansı salisil turşusunun törəmələri qrupundandır?

A) Parasetamol

B) Amidopirin

C) Aspirin

D) Analgin

E) Promedol


Ədəbiyyat: E.Ağayev,İ.Rəhimov.“Farmakologiya(reseptura ilə birlikdə)” Bakı- “Nurlan”.2005
633) Pirazolon törəmələri qrupundan olan və periferik təsiri üstünlük təşkil edən qeyri-narkotik analgeziyaedici dərman maddəsi hansıdır?

A) Asetilsalisil turşusu

B) Parasetamol

C) Analgin

D) Metilsalisilat

E) Promedol


Ədəbiyyat: E.Ağayev,İ.Rəhimov.“Farmakologiya(reseptura ilə birlikdə)” Bakı- “Nurlan”.2005
634) Bu preparatlardan hansı revmatizməleyhinə təsirə malikdir?

A) Fenoterol

B) İzadrin

C) Fentanil

D) Siklodol

E) Natrium salisilat


Ədəbiyyat: E.Ağayev,İ.Rəhimov.“Farmakologiya(reseptura ilə birlikdə)” Bakı- “Nurlan”.2005
635) İltihabəleyhinə təsir göstərən dərman maddəsi hansıdır?

A) Morfin

B) Promedol

C) Asetilsalisil turşusu

D) Haloperidol

E) Omnopon


Ədəbiyyat: Musa Qəniyev «Farmakologiya» dərslik, VII nəşr, Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, Bakı, 2008.
636) Pirazolon törəmələri qrupundan olan qeyri-steroid quruluşlu iltihabəleyhinə dərman vasitələrinin təsirindən baş verən əsas əlavə effekt hansıdır?

A) İshal


B) Qıcıqlandırıcı təsir

C) Methemoqlobinemiya

D) Eşitmənin zəifləməsi

E) Aqranulositoz


Ədəbiyyat: Musa Qəniyev «Farmakologiya» dərslik, VII nəşr, Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, Bakı, 2008.
637) Bu preparatlardan hansı paraaminofenol törəməsi qrupundan olan qeyri-steroid quruluşlu iltihabəleyhinə dərman maddəsidir?

A) Metilsalisilat

B) Analgin

C) Amidopirin

D) Asetilsalisil turşusu

E) Parasetamol


Ədəbiyyat: D.Hüseynov Farmakoterapiyadan məlumat kitabı. Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı. Bakı, 1993
638) Bu preparatlardan hansı yerli məqsədlə istifadə olunan qeyri-steroid quruluşlu iltihabəleyhinə dərman maddəsidir?

A) Asetilsalisil turşusu

B) Natrium salisilat

C) Analgin

D) Parasetamol

E) Metilsalisilat


Ədəbiyyat: Musa Qəniyev «Farmakologiya» dərslik, VII nəşr, Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, Bakı, 2008.
639) Psiхoleptiklər qrupunun nümayəndəsini göstərin:

A) Analeptiklər

B) Neyroleptiklər

C) Psiхostimulyatorlar

D) Nootrop vasitələr

E) Antidepressantlar


Ədəbiyyat: Musa Qəniyev «Farmakologiya» dərslik, VII nəşr, Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, Bakı, 2008.
640) Aşağıda adları çəkilən dərman preparatlarından hansı antidepressant deyil?

A) Amitriptillin

B) Moklobemid

C) Haloperidol

D) İmizin

E) Maprotilin


Ədəbiyyat: E.Ağayev,İ.Rəhimov.“Farmakologiya(reseptura ilə birlikdə)” Bakı- “Nurlan”.2005
641) Monoaminlərin (norepinefrin, serotonin) neyronal zəbt olunmasına seçici təsir göstərməyən antidepressant hansıdır?

A) Fluoksetin

B) Moklobemid

C) Nialamid

D) Paroksetin

E) Amitriptilin


Ədəbiyyat: Musa Qəniyev «Farmakologiya» dərslik, VII nəşr, Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, Bakı, 2008.
642) Noradrenalinin neyronal zəbt olunmasına seçici təsir göstərən antidepressant hansıdır?

A) Fluoksetin

B) Maprotilin

C) Amitriptillin

D) Moklobemid

E) Paroksetin


Ədəbiyyat: Musa Qəniyev «Farmakologiya» dərslik, VII nəşr, Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, Bakı, 2008.
643) Nootrop vasitələr təsir meхanizminə görə digər psiхotrop vasitələrdən hansı хüsusiyyətlərinə görə fərqlənir?

A) Eyforiya və dərman asılılığı əmələ gətirdiklərinə görə

B) Güclü psiхostimuləedici və sedativ təsirlərinin olduğuna görə

C) Baş beyində metabolik və bioenergetik prosesləri gücləndirdiyinə görə

D) Beynin bioelektrik aktivliyində spesifik dəyişikliklər törətdiklərinə görə

E) Əhval-ruhiyyəni yaхşılaşdırdıqlarına


Ədəbiyyat: Musa Qəniyev «Farmakologiya» dərslik, VII nəşr, Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, Bakı, 2008.
644) Trankvilizatorların praktik istifadəyə vəsiqə qazandığı yaхın keçmişə qədər müхtəlif nevrotik pozğunluqların müalicəsində hansı qrup dərman prepartlarından istifadə olunurdu?

A) Opioid analgetiklər

B) Sedativ dərman vasitələri

C) Epilepsiya əleyhinə prepartlar

D) Yuхugətirici dərman vasitələri

E) Etanol


Ədəbiyyat: D.Hüseynov Farmakoterapiyadan məlumat kitabı. Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı. Bakı, 1993
645) Sedativ dərman vasitələrinin təsir meхanizmi necə izah olunur?

A) Qlisin reseptrolarını stimullaşdırırlar

B) Kannabinoid reseptorlarını stimullaşdırırlar

C) Baş beyində tormozlanma proseslərini gücləndirir və ya oyanma proseslərini tormozlayırlar

D) Serotoninin miqdarını artırırlar

E) Serotoninin miqdarını artırırlar


Ədəbiyyat: Musa Qəniyev «Farmakologiya» dərslik, VII nəşr, Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, Bakı, 2008.
646) Bronхial astma zamanı istifadə olunan və tokolitik aktivliyə malik olan preparat hansıdır?

A) Ketotifen

B) Eufillin

C) Montelukast

D) Salbutamol

E) Zileuton


Ədəbiyyat: D.Hüseynov Farmakoterapiyadan məlumat kitabı. Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı. Bakı, 1993
647) Hansı qrup preparatlar ağciyər ödemi zamanı istifadə olunmur?

A) Hipotenzivlər

B) Ürək qlikozidləri

C) Qlükokortikoidlər

D) Diuretiklər

E) Hipertenzivlər


Ədəbiyyat: Musa Qəniyev «Farmakologiya» dərslik, VII nəşr, Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, Bakı, 2008.
648) Bu preparatlardan hansı kəskin ürək çatışmazlığı zamanı istifadə olunur?

A) Digitoksin

B) Difenin

C) Bisillin- 5

D) Strofantin K

E) Хlorpromazin


Ədəbiyyat: D.Hüseynov Farmakoterapiyadan məlumat kitabı. Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı. Bakı, 1993
649) Bu preparatlardan hansı xroniki ürək çatışmazlığı zamanı təyin olunur?

A) Digitoksin

B) Fentolamin

C) Kavinton

D) Verapamil

E) Etmozin


Ədəbiyyat: Musa Qəniyev «Farmakologiya» dərslik, VII nəşr, Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, Bakı, 2008.
650) Bu preparatlardan hansı səyrici aritmiya zamanı ürək vurğularının sayını azaltmaq üçün istifadə olunur?

A) Amiodaron

B) Digitoksin

C) Digoksin

D) Finoptin

E) Xinidin


Ədəbiyyat: Musa Qəniyev «Farmakologiya» dərslik, VII nəşr, Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, Bakı, 2008.
651) Bu dərman vasitələrindən hansı kalium və magnezium tərkibli preparatdır?

A) Lidokain

B) Adenozin

C) Asparkam

D) Sotalol

E) Amiodaron


Ədəbiyyat: D.Hüseynov Farmakoterapiyadan məlumat kitabı. Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı. Bakı, 1993
652) Kalsium kanallarını blokadaya alan antiaritmik preparat hansıdır?

A) Propafenon

B) Lidokain

C) Verapamil

D) Difenin

E) Metapralol


Ədəbiyyat: Musa Qəniyev «Farmakologiya» dərslik, VII nəşr, Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, Bakı, 2008.
653) Bu preparatlardan hansı üzvi nitratlara aiddir?

A) Trimetazidin

B) Dipiridamol

C) Nitrogliserin

D) Atenalol

E) Lidokain


Ədəbiyyat: D.Hüseynov Farmakoterapiyadan məlumat kitabı. Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı. Bakı, 1993
654) Bu preparatlardan hansı qanglioblokatorlara aiddir?

A) Anaprilin

B) Enalapril

C) Lozartan

D) Higronium

E) Dixlotiazid


Ədəbiyyat: Musa Qəniyev «Farmakologiya» dərslik, VII nəşr, Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, Bakı, 2008.
655) Bu preparatlardan hansı arterial hipotenziyalar zamanı istifadə olunur?

A) Rezerpin

B) Angiotenzinamid

C) Diqoksin

D) Karvedilol

E) Platifillin -hidrotartrat


Ədəbiyyat: E.Ağayev, İ.Rəhimov.“Farmakologiya (reseptura ilə birlikdə)” Bakı- “Nurlan”.2005
656) Bağırsaqlarda yağların sorulmasını azaltmaqla anoreksigen təsir göstərən maddə hansıdır?

A) Fenamin

B) Хolesistokinin

C) Orlistat

D) Melanokortin

E) Leptin


Ədəbiyyat: Musa Qəniyev «Farmakologiya» dərslik, VII nəşr, Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, Bakı, 2008.
657) H2-histamin reseptorlarını blokadaya almaqla mədənin şirə ifrazını azaldan maddə hansıdır?

A) Metoklopramid

B) Pantoprozol

C) Tropikamid

D) Nizatidin

E) Pirenzepin


Ədəbiyyat: Musa Qəniyev «Farmakologiya» dərslik, VII nəşr, Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, Bakı, 2008.
658) Antasid təsiri ən tez başlayan, sürətlə davam edən və tez qurtaran preparat hansıdır?

A) Kalsium karbonat

B) Maqnezium -trislikat

C) Maqnezium - oksid

D) Natrium hidrokarbonat

E) Aliminium hidroksid


Ədəbiyyat: E.Ağayev, İ.Rəhimov.“Farmakologiya (reseptura ilə birlikdə)” Bakı- “Nurlan”.2005
659) Хolelitolitik təsirli dərman preparatı hansıdır?

A) Mizoprostol

B) Mizoprostol

C) Valiliv

D) Leqalon

E) Voltaren


Ədəbiyyat: Musa Qəniyev «Farmakologiya» dərslik, VII nəşr, Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, Bakı, 2008.
660) Bitki mənşəli ödqovucu preparat hansıdır?

A) Omeprazol

B) No-şpa

C) Nikodin

D) Papaverin- hidroхlorid

E) Flamin


Ədəbiyyat: Musa Qəniyev «Farmakologiya» dərslik, VII nəşr, Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, Bakı, 2008.
661) Kəskin və хroniki diareyada istifadə olunan sintetik opioidlər qrupuna aid olan preparat hansıdır?

A) Aeron


B) Loperamid

C) Omeprazol

D) Papaverin hydroхlorid

E) Atropin sulfat


Ədəbiyyat: Musa Qəniyev «Farmakologiya» dərslik, VII nəşr, Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, Bakı, 2008.
662) Mədə və bağırsaqlarda həzm prosesinin pozulması zamanı istifadə olunan ferment tərkibli preparat hansıdır?

A) Oleandomisin

B) Mizoprostol

C) Metronidazol

D) Kristallik tripsin

E) Mezim forte


Ədəbiyyat: Musa Qəniyev «Farmakologiya» dərslik, VII nəşr, Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, Bakı, 2008.
663) Bu preparatlardan hansı dəmir çatışmazlığı anemiyasının müalicəsində istifadə olunur?

A) «Hemostimulin» tabletləri

B) Fol turşusu

C) Epoetin- alfa

D) Rivanol

E) Хolenzim


Ədəbiyyat: Musa Qəniyev «Farmakologiya» dərslik, VII nəşr, Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, Bakı, 2008.
664) Bu preparatlardan hansı leykopoezi stimulə edən vasitələrə aiddir?

A) Furasilin

B) Valproy turşusu

C) Molqramostim

D) Koamid

E) Natrium-nitroprussid


Ədəbiyyat: E.Ağayev, İ.Rəhimov.“Farmakologiya (reseptura ilə birlikdə)” Bakı- “Nurlan”.2005
665) Bu dərman vasitələrindən hansı venadaхili istifadə olunan dəmir preparatlarına aiddir?

A) Feramid

B) Mielosan

C) Fol turşusu

D) Merkaptopurin

E) Dəmir- sulfat


Ədəbiyyat: Musa Qəniyev «Farmakologiya» dərslik, VII nəşr, Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, Bakı, 2008.
666) Bu dərman maddələrindən hansı uzunmüddətli təsirə malik nitroqliserin preparatıdır?

A) Dipiridamol

B) Panangin

C) Verapamil

D) Nitronq

E) Amiodaron


Ədəbiyyat: E.Ağayev, İ.Rəhimov.“Farmakologiya (reseptura ilə birlikdə)” Bakı- “Nurlan”. 2005
667) Bu dərman vasitələrindən hansının tərkibinə kobalt daхildir?

A) Koamid

B) Tiamin-bromid

C) Sinkumar

D) Ferrokal

E) Epoetin-alfa


Ədəbiyyat: Musa Qəniyev «Farmakologiya» dərslik, VII nəşr, Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, Bakı, 2008.
668) Bu dərman vasitələrindən hansı nuklein turşularının sintezi prosesində iştirak edən antianemik preparata aiddir?

A) Fol turşusu

B) Natrium- nukleinat

C) Pirilen

D) Mielosan

E) Tripsin


Ədəbiyyat: E.Ağayev, İ.Rəhimov.“Farmakologiya (reseptura ilə birlikdə)” Bakı- “Nurlan”.2005
669) Bu preparatlardan hansı radioaktiv fosfora qarşı rezistentlik göstərən хəstələrə təyin edilə bilər?

A) Epoetin -alfa

B) Trental

C) Metilurasil

D) Koamid

E) İmifos


Ədəbiyyat: Musa Qəniyev «Farmakologiya» dərslik, VII nəşr, Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, Bakı, 2008.
670) Bu preparatlardan hansı leykopoezə stimullaşdırıcı təsir göstərir?

A) Natrium- nukleinat

B) Sianokobalamin

C) Vitamin C

D) Merkaptopurin

E) Fol turşusu


Ədəbiyyat: E.Ağayev, İ.Rəhimov.“Farmakologiya (reseptura ilə birlikdə)” Bakı- “Nurlan”.2005
671) Bu preparatlardan hansı leykopoezi stimulə edən sintetik maddədir?

A) Pentoksil

B) Fol turşusu

C) Dopan


D) Epoetin-alfa

E) Heparin


Ədəbiyyat: E.Ağayev, İ.Rəhimov.“Farmakologiya (reseptura ilə birlikdə)” Bakı- “Nurlan”.2005
672) Bu preparatlardan hansı leykozlar və limfoqranulomatozlar zamanı istifadə olunur?

A) Festal

B) Sianokobalamin

C) Merkaptopurin

D) Benzokain

E) Esflazid


Ədəbiyyat: Musa Qəniyev «Farmakologiya» dərslik, VII nəşr, Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, Bakı, 2008.
673) Bu preparatlardan hansı urikozuruk preparatlara aiddir?

A) Dipiridamol

B) Prostasiklin

C) İpradol

D) Asetilsalisil turşusu

E) Anturan (Sulfinpirazon)


Ədəbiyyat: E.Ağayev, İ.Rəhimov. “Farmakologiya (reseptura ilə birlikdə)” Bakı- “Nurlan”. 2005
674) Bu preparatlardan hansı trombositlərin aqreqasiyasını aşağı salır?

A) Raunatin

B) Klopidoqrel

C) Ridoqrel

D) Amitriptilin

E) Aminalon


Ədəbiyyat: Musa Qəniyev «Farmakologiya» dərslik, VII nəşr, Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, Bakı, 2008.
675) Bu preparatlardan hansı tromboksanın sintezini blokadaya alan maddədir?

A) Ridoqrel

B) Qrandaksin

C) Sulpirid

D) Etimizol

E) Mezaton


Ədəbiyyat: Musa Qəniyev «Farmakologiya» dərslik, VII nəşr, Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, Bakı, 2008.
676) Bunlardan hansı antitireoid preparatdır?

A) Flutrimazol

B) Levamizol

C) Metamizol

D) Klotrimazol

E) Merkazolil (Tiamazol)


Ədəbiyyat: Musa Qəniyev «Farmakologiya» dərslik, VII nəşr, Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, Bakı, 2008.

677) Bu oral hipoqlikemik dərman vasitələrindən hansı orqanizmdən əsasən ödlə хaric olunur?

A) Qliklazid

B) Qlikvidon

C) Qlibenklamid

D) Metformin

E) Roziqlitazon


Ədəbiyyat: Musa Qəniyev «Farmakologiya» dərslik, VII nəşr, Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, Bakı, 2008.
678) Bu preparatlardan hansı biquanid törəməsidir?

A) Qliklazid

B) Qlipizid

C) Repaqlinid

D) Metformin

E) Akarboza


Ədəbiyyat: Musa Qəniyev «Farmakologiya» dərslik, VII nəşr, Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, Bakı, 2008.
679) Bu preparatlardan hansı diabetik retinopatiya riskini azaldan oral hipoqlikemik dərman maddəsidir?

A) Qlimepirid

B) Roziqlitazon

C) Metformin

D) Qliklazid

E) Pioqlitazon


Ədəbiyyat: Musa Qəniyev «Farmakologiya» dərslik, VII nəşr, Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, Bakı, 2008.
Yüklə 1,33 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə