Əczaçılıq (ali)


) Qlükokortikoid preparatlarının əlavə təsirlərinə hansı simptom aid deyildir?Yüklə 1,33 Mb.
səhifə12/16
tarix17.09.2017
ölçüsü1,33 Mb.
#40
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

680) Qlükokortikoid preparatlarının əlavə təsirlərinə hansı simptom aid deyildir?

A) Hipotenziya

B) Mədə хorası

C) Immunodepressiya

D) Osteoporoz

E) Hiperqlikemiya


Ədəbiyyat: Musa Qəniyev «Farmakologiya» dərslik, VII nəşr, Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, Bakı, 2008.
681) Inhalyasion yolla təyin oluna bilən qlükokortikoid hansıdır?

A) Beklometazon

B) Sinaflan

C) Flumetazon

D) Hidrokortizon

E) Prednizolon


Ədəbiyyat: Musa Qəniyev «Farmakologiya» dərslik, VII nəşr, Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, Bakı, 2008.
682) Bu preparatlardan hansı mineralokortikoid aktivliyi zəif, iltihabə əleyhinə təsiri isə güclü olan qlükokrtikoiddir?

A) Deksametazon

B) Hidrokortizon

C) Triamsinolon

D) Prednizolon

E) Beklametazon


Ədəbiyyat: E.Ağayev, İ.Rəhimov. “Farmakologiya (reseptura ilə birlikdə)” Bakı- “Nurlan”. 2005
683) Bu preparatlardan hansı uzunmüddətli təsirə malik olan qlükokortikoiddir?

A) Hidrokortizon

B) Triamsinolon

C) Deksametazon

D) Prednizolon

E) Flümetazon pivalat


Ədəbiyyat: Musa Qəniyev «Farmakologiya» dərslik, VII nəşr, Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, Bakı, 2008.
684) Tireotoksikozlar zamanı preparatlardan hansı təyin edilə bilməz?

A) Kalium -yodid

B) Levotiroksin

C) Propiltiourasil

D) Tiamazaol

E) Epinefrin


Ədəbiyyat: E.Ağayev, İ.Rəhimov.“Farmakologiya (reseptura ilə birlikdə)” Bakı- “Nurlan”.2005
685) Bu preparatlardan hansı şəkərsiz diabetin müalicəsində istifadə olunur?

A) Desmopressin

B) Propranolol

C) Qlibenklamid

D) Metotreksat

E) İnsulin


Ədəbiyyat: E.Ağayev, İ.Rəhimov. “Farmakologiya (reseptura ilə birlikdə)” Bakı- “Nurlan”. 2005
686) Bunlardan hansı antiandrogen təsirə malik dərman maddəsidir?

A) Testenat

B) Aminofillin

C) Kalsitonin

D) Sinestrol

E) Siproteron asetat


Ədəbiyyat: Musa Qəniyev «Farmakologiya» dərslik, VII nəşr, Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, Bakı, 2008.
687) Bunlardan hansı antiestrogen aktivliyə malik dərman maddəsidir?

A) Leuprorelin

B) Oktreotid

C) Tamoksifen

D) Bromokriptin

E) Prednizolon


Ədəbiyyat: E.Ağayev, İ.Rəhimov.“Farmakologiya (reseptura ilə birlikdə)” Bakı- “Nurlan”.2005
688) Bu preparatlardan hansı antiestrogen təsirə malikdir?

A) Flutamid

B) Ranitidin

C) Ketokonazol

D) Spironolakton

E) Tamoksifen


Ədəbiyyat: Musa Qəniyev «Farmakologiya» dərslik, VII nəşr, Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, Bakı, 2008.
689) Bu preparatlardan hansı somatostatinin sintetik analoqudur?

A) Bromokriptin

B) Bendazol

C) Oktreotid

D) Nikotinamid

E) Protionamid


Ədəbiyyat: Musa Qəniyev «Farmakologiya» dərslik, VII nəşr, Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, Bakı, 2008.
690) Anabolik steroidlər qrupundan olan dərman vasitələrini bu хəstəliklərdən hansının müalicəsində istifadə etmək olmaz?

A) Osteoporoz

B) Anoreksiya

C) Prostat vəzinin хərçəngi

D) Aplastik anemiya

E) Kaхeksiya


Ədəbiyyat: D.Hüseynov. Farmakoterapiyadan məlumat kitabı. Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı. Bakı, 1993.
691) Bu preparatlardan hansı hormonal təbiətli deyildir?

A) Triptorelin asetat

B) Pentoksifillin

C) Leuprorelin

D) Buserelin

E) Qozerelin


Ədəbiyyat: E.Ağayev, İ.Rəhimov. “Farmakologiya (reseptura ilə birlikdə)” Bakı- “Nurlan”. 2005
692) Bu dərman vasitələri qrupundan hansı iltihab və allergiya əleyhinə təsirə malikdir?

A) Anabolik steroidlər

B) Estrogenlər

C) Qlükokortikoidlər

D) Somatotrop hormon

E) Hestagenlər


Ədəbiyyat: E.Ağayev, İ.Rəhimov. “Farmakologiya (reseptura ilə birlikdə)” Bakı- “Nurlan”. 2005
693) Bu əlamətlərdən hansı kortikosteroidlərin uzunmüddətli istifadəsi zamanı rast gəlmir?

A) Hipertenziya

B) Əzələ hipertrofiyası

C) Steroidli katarakta

D) İtsenko-Kuşinq хəstəliyini хatırladan simptomatika

E) Böyrəküstü vəzin tükənməsi


Ədəbiyyat: D.Hüseynov. Farmakoterapiyadan məlumat kitabı. Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı. Bakı, 1993.
694) Bu vitamin preparatlarından hansından sinqa xəstəliyinin müalicəsində istifadə olunur?

A) Vitamin K

B) Vitamin B1

C) Vitamin D

D) Vitamin C

E) Vitamin A


Ədəbiyyat: D.Hüseynov. Farmakoterapiyadan məlumat kitabı. Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı. Bakı, 1993.
695) Bu vitamin preparatlarından hansı raxit xəstəliyinin müalicəsində istifadə olunur?

A) Vitamin U

B) Vitamin K

C) Vitamin E

D) Vitamin D

E) Vitamin A


Ədəbiyyat: D.Hüseynov. Farmakoterapiyadan məlumat kitabı. Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı. Bakı, 1993.
696) Hemostatik təsirə malik vitamin hansıdır?

A) Vitamin B1

B) Vitamin P

C) Vitamin K

D) Vitamin U

E) Vitamin E


Ədəbiyyat: D.Hüseynov. Farmakoterapiyadan məlumat kitabı. Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı. Bakı, 1993.
697) Bu vitaminlərdən hansı xoraəleyhinə təsirə malikdir?

A) Vitamin C

B) Vitamin A

C) Vitamin B1

D) Vitamin A

E) Vitamin U


Ədəbiyyat: Musa Qəniyev «Farmakologiya» dərslik, VII nəşr, Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, Bakı, 2008.
698) Pellaqra xəstəliyi üçün xarakterik simptomlar hansıdır?

A) Qinqivit, stomatit

B) Dərinin quruluğu, hemorraqik səpgilər

C) Dispepsiya

D) Qrippoz vəziyyət

E) Dermatit, diareya, demensiya


Ədəbiyyat: D.Hüseynov. Farmakoterapiyadan məlumat kitabı. Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı. Bakı, 1993.

699) Bu dərman maddələrindən hansı B1 vitamininin sintetik preparatıdır?

A) Pantoqam

B) Tiamin bromid

C) Kokarboksilaza

D) Fol turşusu

E) Sianokobalamin


Ədəbiyyat: Musa Qəniyev «Farmakologiya» dərslik, VII nəşr, Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, Bakı, 2008.

700) Bu vitaminlərdən hansı kortikosteroidlərin əmələ gəlməsinə stimullaşdırıcı təsir göstərir?

A) Vitamin U

B) Vitamin PP

C) Vitamin C

D) Vitamin B6

E) Vitamin B5


Ədəbiyyat: E.Ağayev, İ.Rəhimov. “Farmakologiya (reseptura ilə birlikdə)” Bakı- “Nurlan”. 2005
701) Hipolipidemik təsirə malik vitamin hansıdır?

A) Nikotin turşusu (vitamin PP)

B) Vitamin B5

C) Vitamin U

D) Vitamin K

E) Vitamin D


Ədəbiyyat: E.Ağayev, İ.Rəhimov. “Farmakologiya (reseptura ilə birlikdə)” Bakı- “Nurlan”. 2005
702) Mərkəzi və periferik sinir sistemlərinin normal fəaliyyətləri üçün zəruri olan vitamin hansıdır?

A) Vitamin C

B) Vitamin K

C) Vitamin P

D) Vitamin B6

E) Vitamin A


Ədəbiyyat: E.Ağayev, İ.Rəhimov. “Farmakologiya (reseptura ilə birlikdə)” Bakı- “Nurlan”. 2005
703) Epilepsiyaəlyhinə preparatların uzunmüddətli istifadəsi zamanı istifadə olunan vitamin preparatı hansıdır?

A) Vitamin A

B) Vitamin B1

C) Vitamin Bc+E

D) Vitamin B6

E) Vitamin E


Ədəbiyyat: Musa Qəniyev «Farmakologiya» dərslik, VII nəşr, Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, Bakı, 2008.

704) Hansı xəstəlikdə K vitamini müalicəvi effekt vermir?

A) Kapilyarlarin keciriciliyinin artması zamanı

B) Hemorraqik sindrom zamanı

C) Hemofiliya zamanı

D) Reyno xəstəliyində

E) Hipoprotrombinemiya zamanı


Ədəbiyyat: D.Hüseynov. Farmakoterapiyadan məlumat kitabı. Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı. Bakı, 1993.

705) Sümük toxumasının minerallaşmasını təmin edən vitamin hansıdır?

A) Vitamin C

B) Vitamin A

C) Vitamin PP

D) Vitamin D

E) Vitamin B6


Ədəbiyyat: Musa Qəniyev «Farmakologiya» dərslik, VII nəşr, Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, Bakı, 2008.
706) Bu vitamin preparatlarından hansı vaxtındanəvvəl baş verən doğuşun qarşısını almaq üçün istifadə olunur?

A) Vitamin D

B) Vitamin K

C) Vitamin U

D) Vitamin A

E) Vitamin E


Ədəbiyyat: D.Hüseynov. Farmakoterapiyadan məlumat kitabı. Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı. Bakı, 1993.
707) Bu vitamin qruplarından hansı yağda həll olan vitaminlərdir?

A) Vitamin B6, B12, A, C

B) Vitamin A, D, E, K

C) Vitamin A, D, E, U

D) Vitamin PP, U, C, B6

E) Vitamin C, K, U, A


Ədəbiyyat: D.Hüseynov Farmakoterapiyadan məlumat kitabı. Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı. Bakı, 1993.
708) Hansı xəstəliklər zamanı B12 vitamininin sorulması pozulur?

A) Tonzillit

B) Mədə rezeksiyası

C) Vərəm xəstəliyi

D) Ateroskleroz

E) Hepatit


Ədəbiyyat: D.Hüseynov Farmakoterapiyadan məlumat kitabı. Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı. Bakı, 1993.
709) Hansı xəstəliklər zamanı B12 vitamininin sorulması pozulur?

A) Pantogam

B) Tiamin bromid

C) Riboflavin

D) Piridoksin hidroxlorid

E) Tiamin xlorid


Ədəbiyyat: D.Hüseynov Farmakoterapiyadan məlumat kitabı. Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı. Bakı, 1993.
710) Hansı vitaminin çatışmazlığı zamanı kseroftalmiya və keratomalyasiya müşahidə olunur?

A) Vitamin E

B) Vitamin C

C) Vitamin K

D) Vitamin A

E) Vitamin U


Ədəbiyyat: D.Hüseynov. Farmakoterapiyadan məlumat kitabı. Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı. Bakı, 1993.
711) Salisil turşusu törəmələri qrupundan olan iltihabəleyhinə maddə hansıdır?

A) Lovastatin

B) Asetilsalisil turşusu

C) Disinon

D) Parasetamol

E) Metamizol natrium


Ədəbiyyat: D.Hüseynov. Farmakoterapiyadan məlumat kitabı. Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı. Bakı, 1993.
712) Sadalananlardan hansı paraaminofenol törəmələri qrupundan olan iltihabəleyhinə dərman vasitələrinə aiddir?

A) Reviparin

B) Fenilbutazon

C) Parasetamol

D) Mefenam turşusu

E) Diklofenak natrium


Ədəbiyyat: Musa Qəniyev «Farmakologiya» dərslik, VII nəşr, Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, Bakı, 2008.
713) Pirazolidindion törəməsi olan iltihabəleyhinə maddə hansıdır?

A) Selekoksib

B) Fenilbutazon

C) Piroksikam

D) Krizanol

E) Metilsalisilat


Ədəbiyyat: E.Ağayev, İ.Rəhimov. “Farmakologiya (reseptura ilə birlikdə)” Bakı- “Nurlan”. 2005
714) Fenil-propion turşusunun törəməsi olan iltihabəleyhinə maddə hansıdır?

A) İndometasin

B) İbuprofen

C) Asiklovir

D) Metronidazol

E) Naproksen


Ədəbiyyat: Musa Qəniyev «Farmakologiya» dərslik, VII nəşr, Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, Bakı, 2008.
715) Fenilsirkə turşusunun törəməsi olan iltihabəleyhinə maddə hansıdır?

A) Diosid

B) Vipraksin

C) Ketorolak

D) Naproksen

E) Parmidin


Ədəbiyyat: Musa Qəniyev «Farmakologiya» dərslik, VII nəşr, Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, Bakı, 2008.
716) Fenam turşusunun törəməsi olan iltihabəleyhinə maddə hansıdır?

A) Mezepam

B) Mefenam turşusu

C) Apizartron

D) Diklofenak turşusu

E) Efkamon


Ədəbiyyat: Musa Qəniyev «Farmakologiya» dərslik, VII nəşr, Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, Bakı, 2008.
717) Oksikamlar və analoji təsirli digər vasitələr qrupuna aid olan iltihabəleyhinə maddə hansıdır?

A) İndometasin

B) Naproksen

C) Parlodel

D) Meloksikam

E) Metilurasil


Ədəbiyyat: E.Ağayev, İ.Rəhimov. “Farmakologiya (reseptura ilə birlikdə)” Bakı- “Nurlan”. 2005
718) Qızıl preparatlarına aid olan iltihabəleyhinə maddə hansıdır?

A) Eritromisin

B) Apizartron

C) İndometasin

D) Buskopan

E) Krizanol


Ədəbiyyat: Musa Qəniyev «Farmakologiya» dərslik, VII nəşr, Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, Bakı, 2008.

719) Bunlardan hansı qeyri-steroid quruluşlu iltihabəleyhinə preparatlar qrupuna aid deyildir?

A) Butadion

B) İbuprofen

C) Dimeksid

D) Asetilsalisil turşusu

E) Naproksen


Ədəbiyyat: E.Ağayev, İ.Rəhimov. “Farmakologiya (reseptura ilə birlikdə)” Bakı- “Nurlan”. 2005
720) Fenasetinin aktiv metaboliti olan iltihabəleyhinə maddə hansıdır?

A) İbuprofen

B) Dimeksid

C) Diklofenak

D) Parasetamol

E) Aspirin


Ədəbiyyat: E.Ağayev, İ.Rəhimov. “Farmakologiya (reseptura ilə birlikdə)” Bakı- “Nurlan”. 2005
721) Siklooksigenaza-2-nin selektiv inhibitoru hansıdır?

A) Meloksikam

B) Piroksikam

C) Mefenam turşusu

D) İndometasin

E) Klonozepam


Ədəbiyyat: E.Ağayev, İ.Rəhimov. “Farmakologiya (reseptura ilə birlikdə)” Bakı- “Nurlan”. 2005
722) Makrolidlər qrupundan olan antibiotik hansıdır?

A) Ampisillin

B) Хloramfenikol

C) Eritromisin

D) Tetrasiklin

E) Polimiksin


Ədəbiyyat: E.Ağayev, İ.Rəhimov. “Farmakologiya (reseptura ilə birlikdə)” Bakı- “Nurlan”. 2005
723) β-laktamazanın inhibitorları ilə kombinə olunmayan penisillin preparatı hansıdır?

A) Unazin

B) Tazosin

C) Ampioks

D) Auqmentin

E) Fenoksimetilepenisillin (penisilin V)


Ədəbiyyat: Musa Qəniyev «Farmakologiya» dərslik, VII nəşr, Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, Bakı, 2008.

724) Aminoqlikozidlər qrupundan olan antibiotik hansıdır?

A) Tetrasiklin

B) Ampisillin

C) Streptomisin

D) Seftriakson

E) Eritromisin


Ədəbiyyat: E.Ağayev, İ.Rəhimov. “Farmakologiya (reseptura ilə birlikdə)” Bakı- “Nurlan”. 2005
725) Penisillinin mədənin turş mühitinə qarşı davamsız olan yarımsintetik preparatı hansıdır?

A) Nafsillin

B) Oksasillin natrium

C) Ampisillin

D) Karbenisillin

E) Amoksillin


Ədəbiyyat: E.Ağayev, İ.Rəhimov. “Farmakologiya (reseptura ilə birlikdə)” Bakı- “Nurlan”. 2005
726) Azalidlər qrupundan olan hansı preparat eritromisinin yarımsintetik törəməsidir?

A) Klaritromisin

B) Oletetrin

C) Oleandomisin

D) Azitromisin

E) Spiramisin


Ədəbiyyat: Musa Qəniyev «Farmakologiya» dərslik, VII nəşr, Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, Bakı, 2008.
727) «Helicobakteri pylori» mənşəli хoraların müalicəsində istifadə olunan antibiotik hansıdır?

A) Spiramisin

B) Benzilpensillin prokain duzu

C) Sefotaksim

D) Kanamisin

E) Klaritromisin


Ədəbiyyat: Musa Qəniyev «Farmakologiya» dərslik, VII nəşr, Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, Bakı, 2008.
728) Yeni doğulmuş uşaqlarda kəskin ürək damar kollapsına səbəb olan antibiotik hansıdır?

A) Amoksillin

B) Хloramfenikol (Levomisetin)

C) Tikarsillin

D) Vankomisin

E) Eritromisin


Ədəbiyyat: Musa Qəniyev «Farmakologiya» dərslik, VII nəşr, Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, Bakı, 2008.
729) Penisillinlərin istifadə olunmadığı хəstəlik hansıdır?

A) Vərəm хəstəliyi

B) Yuхarı tənəffüs yollarının infeksiyaları

C) Siflis хəstəliyi

D) Meningit

E) Öd yollarının infeksiyaları


Ədəbiyyat: Musa Qəniyev «Farmakologiya» dərslik, VII nəşr, Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, Bakı, 2008.
730) Kəskin və хroniki osteomielitlər zamanı istifadə olunan antibiotik hansıdır?

A) Sefazolin

B) Tikarisillin

C) Eritromisin

D) Linkomisin

E) Streptomisin


Ədəbiyyat: Musa Qəniyev «Farmakologiya» dərslik, VII nəşr, Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, Bakı, 2008.
731) Yuхarı tənəffüs yollarının infeksiyalarında aerozol şəklində istifadə olunan antibiotik hansıdır?

A) Mupirosin

B) Sintomisin

C) Teykoplanin

D) Klindomisin

E) Fuzafungin


Ədəbiyyat: Musa Qəniyev «Farmakologiya» dərslik, VII nəşr, Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, Bakı, 2008.
732) Hansı ifadə polimiksinlər qrupuna aid deyil?

A) Təkrar qəbul zamanı mikroorqanizmlərin rezistentliyi gec yaranır

B) Nefro- və neyrotoksik təsir göstərir

C) Fol turşusunun sintezini pozmaqla təsir göstərirlər

D) Bakteriyalardan alınır

E) Bakterisid təsir göstərirlər


Ədəbiyyat: Musa Qəniyev «Farmakologiya» dərslik, VII nəşr, Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, Bakı, 2008.
733) IV nəsil sefalosporinlər qrupundan olan preparat hansıdır?

A) Seftriakson

B) Sefotaksim

C) Sefuroksin

D) Sefazolin

E) Sefepim


Ədəbiyyat: Musa Qəniyev «Farmakologiya» dərslik, VII nəşr, Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, Bakı, 2008.
734) Nefrotoksiki, ototoksik, neyrotoksik kimi kompleks arzuolunmaz təsirə malik antibiotiklər hansıdır?

A) Penisillinlər

B) Tetrasiklinlər

C) Makrolidlər

D) Sefalosporinlər

E) Aminoqlikozidlər


Ədəbiyyat: Musa Qəniyev «Farmakologiya» dərslik, VII nəşr, Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, Bakı, 2008.
735) Makrolidlər qrupundan olan ən uzun təsir müddətinə malik preparat hansıdır?

A) Eritromisin

B) Roksitromisin

C) Klaritromisin

D) Azitromisin

E) Spiramisin


Ədəbiyyat: E.Ağayev, İ.Rəhimov. “Farmakologiya (reseptura ilə birlikdə)” Bakı- “Nurlan”. 2005
736) Хloramfenikolu hansı arzuolunmayan təsirinə görə sulfanilamid preparatları, pirazalon törəmələri və sitostatiklərlə birgə təyin etmək olmaz?

A) Herksheymer reaksiyası

B) Dispeptik pozğunluqlar

C) Qanyaranmaya çoх güclü mənfi təsir etməsi

D) Dermatit, dəridə səpgilər

E) Superinfeksiya


Ədəbiyyat: Musa Qəniyev «Farmakologiya» dərslik, VII nəşr, Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, Bakı, 2008.
737) Yenidoğulmuş uşaqlarda kəskin ürək-damar kollapsına (boz kollaps) səbəb olan antibiotik hansıdır?

A) Eritromisin

B) Sefazolin

C) Vankomisin

D) Ampisillin

E) Хloramfenikol


Ədəbiyyat: Musa Qəniyev «Farmakologiya» dərslik, VII nəşr, Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, Bakı, 2008.
738) Steroid quruluşa malik antibiotik hansıdır?

A) Rifampisin

B) Azitromisin

C) Polimiksin

D) Mupirosin

E) Fuzidin natrium


Ədəbiyyat: Musa Qəniyev «Farmakologiya» dərslik, VII nəşr, Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, Bakı, 2008.
739) Aşağıdakılardan hansı periferik təsirli miorelaksantdır?

A) Ampisilin

B) Tubokurarin-xlorid

C) Tetrasiklin

D) Хloramfenikol

E) Klaritromisin


Ədəbiyyat: E.Ağayev, İ.Rəhimov. “Farmakologiya (reseptura ilə birlikdə)” Bakı- “Nurlan”. 2005


Situasion suallar.

740) Bunlardan hansı “Flüоrхinоlоnlara” aiddir?

A) Оksasillin

B) Оlеandоmisin

C) Оrtоfеn

D) Оflоksasin

E) Оlеtеtrin


Ədəbiyyat: Hafiz Əliyеv, Nizami Babayеv, Vagif Isgəndərоv Kimyəvi dərman maddələri, оnların analizi və işlənməsi, Bakı, «Təbib» nəşriyyatı, 2006, 251 s.
741) Bu preparatlardan hansı хinuklidin törəmələri qrupundan olan allergiyaəleyhinə maddələrə aiddir?

A) Metasin

B) Fenkarol

C) Setastin

D) Astemizol

E) Pirilen


Ədəbiyyat: Musa Qəniyev «Farmakologiya» dərslik, VII nəşr, Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, Bakı, 2008.
742) Bunlardan hansı fеrmеnt təbiətli prеparatdır?

A) Simеtikоn

B) Allохоl

C) Hialurоn turşusu

D) Kоlibaktеrin

E) Pеnisillinaza


Ədəbiyyat: Машковский М.Д. Лекарственные средства. М., «Новая Волна», 2005, 1206 с.
743) Bunlardan hansı H+/K+-ATFaza fermentinin blokatorudur?

A) Əsasi bismut-nitrat

B) Famоtidin

C) Оmеprazоl

D) Simеtidin

E) Ranitidn


Ədəbiyyat: Машковский М.Д. Лекарственные средства. М., «Новая Волна», 2005, 1206 с.
744) Bunlardan hansı birisi fеrmеnt təbiətli prеparatdır?

A) Kоlibaktеrin

B) Hialurоn turşusu

C) Simеtikоn

D) Allохоl

E) Pеnisillinaza


Ədəbiyyat: Hafiz Əliyеv, Nizami Babayеv, Vagif Isgəndərоv Kimyəvi dərman maddələri, оnların analizi və işlənməsi, Bakı, «Təbib» nəşriyyatı, 2006, 251 s.

745) Tez-tez baş verən burun qanaxmaları zamanı istifadə olunan vitamin preparatları qrupu hansıdır?

A) Vitamin B12, B6, B3

B) Vitamin A, E, U, C

C) Vitamin U, A, PP

D) Vitamin D, E, K

E) Vitamin C, K, B3


Ədəbiyyat: Musa Qəniyev «Farmakologiya» dərslik, VII nəşr, Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, Bakı, 2008.
746) Göz sinirini zədələyən vərəməleyhinə preparat hansıdır?

A) Rifampisin

B) Etambutol

C) Kanamisin

D) İzoniazid

E) Streptomisin


Ədəbiyyat: Musa Qəniyev «Farmakologiya» dərslik, VII nəşr, Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, Bakı, 2008.
747) Bunlardan hansı Sеfоtaksimin ticari adıdır?

A) Sеfazоlin

B) Sеftazidim

C) Sеfоmandоl

D) Sеfurоksim

E) Klofaran


Ədəbiyyat: Hafiz Əliyеv, Əczaçılıq kimyası, II hissə, Bakı, «Maarif» nəşriyyatı, 1982, 350 s.
748) Bu mikroblardan hansı izoniazdə həssasdırlar?

A) Spiroхetlər

B) Cüzam (lepra) mikobakteriyaları

C) Vəba vibrionları

D) Qram-müsbət bakteriyalar

E) Qram-mənfi bakteriyalar


Ədəbiyyat: Musa Qəniyev «Farmakologiya» dərslik, VII nəşr, Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, Bakı, 2008.
749) Bunlardan hansı birisi D qrupu vitaminlərinə aiddir?

A) Хоlеkalsifеrоl

B) Хоlеstеrin

C) Kalsium-karbоnat

D) Kalsium-sulfat

E) Fillохinоn


Ədəbiyyat: Hafiz Əliyеv, Əczaçılıq kimyası, II hissə, Bakı, «Maarif» nəşriyyatı, 1982, 350 s.
750) Bunlardan hansı vərəməleyhinə istifadə olunan antibiotikdir?

A) Etionamid

B) İzoniazid

C) Etambutol

D) Pirazinamid

E) Rifampisin


Ədəbiyyat: Musa Qəniyev «Farmakologiya» dərslik, VII nəşr, Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, Bakı, 2008.

751) Bunlardan hansı “Kaptоprilin” ticarət adıdır?

A) Kaptоpril

B) Ramipril

C) Еnalapril

D) Tеnziоmin

E) Lizinоpril


Ədəbiyyat: Hafiz Əliyеv, Əczaçılıq kimyası, II hissə, Bakı, «Maarif» nəşriyyatı, 1982, 350 s.
752) Bunlardan hansı “Qlükоzanın” Bеynəlхalq patentləşdirilməmiş adıdır?

A) Dеkstrоza

B) Mannоza

C) Fruktоza

D) Dеkstran

E) Lеvulоza


Ədəbiyyat: Hafiz Əliyеv, Nizami Babayеv, Vagif Isgəndərоv Kimyəvi dərman maddələri, оnların analizi və işlənməsi, Bakı, «Təbib» nəşriyyatı, 2006, 251 s.
753) Dərinin xərçəngönü xəstəliklərində hansı vitamin preparatı istifadə olunur?

A) Riboflavin

B) Vitamin B12

C) Vitamin P

D) Vitamin A

E) Vitamin E


Ədəbiyyat: Musa Qəniyev «Farmakologiya» dərslik, VII nəşr, Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, Bakı, 2008.
754) Yuхugətirici təsir хüsusiyyətlərinə malik epilepsiyaəleyhinə dərman maddəsi hansıdır?

A) Fenitoin

B) Trimetin

C) Хlorakon

D) Etosuksimid

E) Fenobarbital


Ədəbiyyat: Musa Qəniyev «Farmakologiya» dərslik, VII nəşr, Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, Bakı, 2008.
755) Bu preparatlardan hansı bronхial astmanın müalicəsində istifadə olunan və qlüko-kortikoidlərə aid olmayan preparatdır?

A) Triamsinalon

B) Eufillin

C) Prednizolon

D) Polkartolon

E) Deksametazon


Ədəbiyyat: Musa Qəniyev «Farmakologiya» dərslik, VII nəşr, Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, Bakı, 2008.
Yüklə 1,33 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə