ƏLLİ ÜÇÜNCÜ Kİtab ————— sentyabr 2012 oktyabr 2012Yüklə 2,83 Mb.

səhifə123/123
tarix12.10.2018
ölçüsü2,83 Mb.
1   ...   115   116   117   118   119   120   121   122   123

 

392 


II BAKI BEYNƏLXALQ HUMANİTAR FORUMUNDA 

İŞTİRAK  

 

4 oktyabr 2012-ci il  ..................................................................................... 110 

 

URUQVAY ŞƏRQ RESPUBLİKASI NÜMAYƏNDƏLƏR 

PALATASININ KOMİSSİYA SƏDRİ, URUQVAY – 

AZƏRBAYCAN   DOSTLUQ QRUPUNUN RƏHBƏRİ MARİO 

JAİME TROBONUN BAŞÇILIQ ETDİYİ  

NÜMAYƏNDƏ HEYƏTİ İLƏ GÖRÜŞ  

5 oktyabr 2012-ci il ...................................................................................... 132 

 

ÇİLİ RESPUBLİKASI DEPUTATLAR PALATASININ 

KOMİSSİYA SƏDRİ, ÇİLİ – AZƏRBAYCAN  DOSTLUQ 

QRUPUNUN RƏHBƏRİ ENRİKE AKKORSİNİN BAŞÇILIQ 

ETDİYİ NÜMAYƏNDƏ HEYƏTİ İLƏ GÖRÜŞ 

 

5 oktyabr 2012-ci il  ..................................................................................... 134 

 

TƏRTƏR  RAYONUNA SƏFƏR  

 

7 oktyabr 2012-ci il  ..................................................................................... 135 

 

BƏRDƏ RAYONUNA  SƏFƏR   

7 oktyabr 2012-ci il  ..................................................................................... 157 

 

BƏRDƏ RAYON İCTİMAİYYƏTİNİN NÜMAYƏNDƏLƏRİ İLƏ 

GÖRÜŞ  

 

7 oktyabr 2012-ci il  ..................................................................................... 163 

 

YEVLAX RAYONUNA SƏFƏR   

7 oktyabr 2012-ci il  ..................................................................................... 173 

 

ZƏRDAB RAYONUNA SƏFƏR   

 

7 oktyabr 2012-ci il  ..................................................................................... 187 

 

ZƏRDAB RAYON İCTİMAİYYƏTİNİN NÜMAYƏNDƏLƏRİ İLƏ 

GÖRÜŞ  

 

7 oktyabr 2012-ci il  ..................................................................................... 191  

393 


 

MEKSİKA BİRLƏŞMİŞ ŞTATLARI KONQRESİ 

DEPUTATLAR PALATASININ BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏR 

KOMİTƏSİNİN SƏDRİ PORFİRİO MUNYOZ LEDO İLƏ 

GÖRÜŞ  

 

8 oktyabr 2012-ci il  ..................................................................................... 201  

VENESUELA BOLİVAR RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-

ALİLƏRİ CƏNAB UQO RAFAEL ÇAVES FRİASA 

 

9 oktyabr 2012-ci il ...................................................................................... 202  

DÜNYA BANKININ CƏNUBİ QAFQAZ ÜZRƏ REGİONAL 

DİREKTORU HENRİ KERALİ İLƏ GÖRÜŞ 

 

9 oktyabr 2012-ci il  ..................................................................................... 203  

NAZİRLƏR KABİNETİNİN 2012-ci İLİN DOQQUZ AYININ 

SOSİAL-İQTİSADİ İNKİŞAFININ YEKUNLARINA VƏ 

QARŞIDA DURAN VƏZİFƏLƏRƏ HƏSR OLUNMUŞ 

İCLASINDA İŞTİRAK 

 

10 oktyabr 2012-ci il  ................................................................................... 204 

 

YEKUN NİTQİ 

 

10 oktyabr 2012-ci il  ................................................................................... 215 

 

ƏLCƏZAİR XALQ DEMOKRATİK RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB ƏBDÜLƏZİZ 

BUTEFLİKAYA 

 

11 oktyabr 2012-ci il .................................................................................... 229 

 

DÖVLƏT BAYRAĞI MEYDANINDA VƏ ONUN ƏTRAFINDA GÖRÜLƏN ABADLIQ -QURUCULUQ 

İŞLƏRİNİN GEDİŞİ İLƏ TANIŞLIQ 

 

11 oktyabr 2012-ci il .................................................................................... 230 

 

ÖZBƏKİSTAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ İSLAM 

KƏRİMOVUN AZƏRBAYCANA RƏSMİ  SƏFƏRİ 

  

394 


12 oktyabr 2012-ci il .................................................................................... 231 

 

ÖZBƏKİSTAN RESPUBLİKASININ  PREZİDENTİ İSLAM 

KƏRİMOV İLƏ TƏKBƏTƏK GÖRÜŞ  

 

12 oktyabr 2012-ci il .................................................................................... 232  

GENİŞ TƏRKİBDƏ GÖRÜŞ   

 

12 oktyabr 2012-ci il  ................................................................................... 233 

 

SƏNƏDLƏRİN İMZALANMASI MƏRASİMİ  

 

12 oktyabr 2012-ci il .................................................................................... 236 

 

ÖZBƏKİSTAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ İSLAM 

KƏRİMOV İLƏ BİRGƏ MƏTBUAT ÜÇÜN 

BƏYANATLARLA  ÇIXIŞLAR 

 

12 oktyabr 2012-ci il  ................................................................................... 237 

 

ALİ QONAĞIN ŞƏRƏFİNƏ  RƏSMİ QƏBULDA İŞTİRAK    

12 oktyabr 2012-ci il .................................................................................... 247 

 

DÖVLƏT BAYRAĞI MEYDANINI VƏ  

HEYDƏR ƏLİYEV MƏRKƏZİNİ ZİYARƏT  

 

12 oktyabr 2012-ci il  ................................................................................... 251  

ABŞ DÖVLƏT KATİBİNİN AVROPA VƏ AVRASİYA 

MƏSƏLƏLƏRİ ÜZRƏ MÜŞAVİRİ ERİK RUBİNİN BAŞÇILIQ 

ETDİYİ NÜMAYƏNDƏ HEYƏTİ İLƏ GÖRÜŞ 

 

13 oktyabr 2012-ci il  ................................................................................... 252 

 

UEFA-nın PREZİDENTİ MİŞEL PLATİNİ  İLƏ GÖRÜŞ 

 

13 oktyabr 2012-ci il  ................................................................................... 253 

 

FUTBOL ÜZRƏ «FIFA U-17 QADINLARARASI DÜNYA 

ÇEMPİONATI AZƏRBAYCAN–2012»nin FİNAL 

OYUNUNDA İŞTİRAK 
 

395 


 

13 oktyabr 2012-ci il .................................................................................... 254 

 

İRAN İSLAM RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ MAHMUD 

ƏHMƏDİNEJAD İLƏ GÖRÜŞ  

 

15 oktyabr 2012-ci il  ................................................................................... 256  

İQTİSADİ ƏMƏKDAŞLIQ TƏŞKİLATININ XII ZİRVƏ 

TOPLANTISINDA İŞTİRAK  

 

16 oktyabr 2012-ci il  ................................................................................... 257 

 

YEKUN NİTQİ  

16 oktyabr 2012-ci il .................................................................................... 268 

 

TÜRKİYƏ RESPUBLİKASININ BAŞ NAZİRİ RƏCƏB 

TAYYİB ƏRDOĞAN İLƏ GÖRÜŞ 

 

16 oktyabr 2012-ci il  ................................................................................... 270  

TACİKİSTAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ EMOMƏLİ 

RƏHMON İLƏ GÖRÜŞ 

 

16 oktyabr 2012-ci il  ................................................................................... 271 

 

PAKİSTAN İSLAM RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ASİF ƏLİ ZƏRDARİ İLƏ GÖRÜŞ 

 

16 oktyabr 2012-ci il .................................................................................... 272  

TÜRKİYƏ RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ 

CƏNAB ABDULLAH GÜLƏ 

 

18 oktyabr 2012-ci il .................................................................................... 273 

 

TÜRKİYƏ RESPUBLİKASININ BAŞ NAZİRİ ZATİ-ALİLƏRİ  CƏNAB RƏCƏB TAYYİB ƏRDOĞANA 

 

18 oktyabr 2012-ci il .................................................................................... 274  

TÜRKMƏNİSTAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-

ALİLƏRİ CƏNAB QURBANQULU BERDIMƏHƏMMƏDOVA 

  

396 


18 oktyabr 2012-ci il .................................................................................... 275 

 

ÇEX RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB VATSLAV KLAUSA 

 

18 oktyabr 2012-ci il .................................................................................... 276 

 

AVSTRİYA RESPUBLİKASININ FEDERAL PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HAYNTZ FİŞERƏ 

 

18 oktyabr 2012-ci il .................................................................................... 277 

 

MACARISTAN RESPUBLİKASININ  PREZİDENTİ  ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB YANOŞ ADERƏ 

 

18 oktyabr 2012-ci il .................................................................................... 278  

ƏLCƏZAİR XALQ DEMOKRATİK RESPUBLİKASININ 

PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB ƏBDÜLƏZİZ 

BUTEFLİKAYA 

 

18 oktyabr 2012-ci il .................................................................................... 279 

 

BOSNİYA VƏ HERSEQOVİNANIN RƏYASƏT HEYƏTİNİN 

SƏDRİ BAKİR İZETBEQOVİÇİN AZƏRBAYCANA RƏSMİ 

SƏFƏRİ  


 

18 oktyabr 2012-ci il  ................................................................................... 280 

 

BOSNİYA VƏ HERSEQOVİNANIN RƏYASƏT HEYƏTİNİN 

SƏDRİ BAKİR İZETBEQOVİÇ  

İLƏ TƏKBƏTƏK GÖRÜŞ 

 

18 oktyabr 2012-ci il  ................................................................................... 281 

 

GENİŞ TƏRKİBDƏ GÖRÜŞ  

 

18 oktyabr 2012-ci il  ................................................................................... 282 

 

SƏNƏDLƏRİN İMZALANMASI MƏRASİMİ  

 

18 oktyabr 2012-ci il .................................................................................... 284 

  

397 


BOSNİYA VƏ HERSEQOVİNANIN RƏYASƏT HEYƏTİNİN 

SƏDRİ BAKİR İZETBEQOVİÇ İLƏ BİRGƏ MƏTBUATA 

BƏYANATLARLA ÇIXIŞLAR 

 

18 oktyabr 2012-ci il .................................................................................... 285 

 

ALİ QONAĞIN ŞƏRƏFİNƏ RƏSMİ ZİYAFƏTDƏ İŞTİRAK    

18 oktyabr 2012-ci il  ................................................................................... 289 

 

HEYDƏR ƏLİYEV FONDU İLƏ TANIŞLIQ  

18 oktyabr 2012-ci il .................................................................................... 291 

 

ABŞ-ın NƏQLİYYAT KOMANDANLIĞININ KOMANDANI UİLYAM FREYZERİN BAŞÇILIQ ETDİYİ NÜMAYƏNDƏ 

HEYƏTİ İLƏ GÖRÜŞ 

 

18 oktyabr 2012-ci il  ................................................................................... 293 

 

«CONOCOPHİLLİPS» ŞİRKƏTİNİN PREZİDENTİ RYAN 

LANSIN BAŞÇILIQ ETDİYİ NÜMAYƏNDƏ HEYƏTİ İLƏ 

GÖRÜŞ 


 

19 oktyabr 2012-ci il  ................................................................................... 294 

 

QURBAN BAYRAMI MÜNASİBƏTİLƏ AZƏRBAYCAN 

XALQINA TƏBRİK 

 

23 oktyabr 2012-ci il .................................................................................... 295 

 

SAATLI RAYONUNA SƏFƏR  

27 oktyabr 2012-ci il  ................................................................................... 296 

 

SAATLI RAYON İCTİMAİYYƏTİNİN NÜMAYƏNDƏLƏRİ 

İLƏ GÖRÜŞ  

 

27 oktyabr 2012-ci il  ................................................................................... 303  

BEYLƏQAN RAYONUNA SƏFƏR    

28 oktyabr 2012-ci il  ................................................................................... 309 

 


 

398 


ARAN VƏ YUXARI QARABAĞ BÖLGƏSİNDƏ FƏALİYYƏT 

GÖSTƏRƏN SAHİBKARLARLA GÖRÜŞ  

 

28 oktyabr 2012-ci il .................................................................................... 312 

                            

 

YEKUN NİTQİ   

28 oktyabr 2012-ci il .................................................................................... 319 

 

İMİŞLİ RAYONUNA SƏFƏR   

28 oktyabr 2012-ci il .................................................................................... 329 

 

İMİŞLİ RAYON İCTİMAİYYƏTİNİN   NÜMAYƏNDƏLƏRİ 

İLƏ GÖRÜŞ  

 

28 oktyabr 2012-ci il  ................................................................................... 339 

 

RUSİYANIN QARAÇAY-ÇƏRKƏS RESPUBLİKASININ BAŞÇISI RƏŞİD TƏMRƏZOVUN RƏHBƏRLİK ETDİYİ 

NÜMAYƏNDƏ HEYƏTİ İLƏ GÖRÜŞ 

 

29 oktyabr 2012-ci il  ................................................................................... 345 

 

RUMINİYANIN KEÇMİŞ BAŞ NAZİRİ, MƏRKƏZ-SAĞ 

VƏTƏNDAŞ TƏŞƏBBÜSÜNÜN TƏSİSÇİSİ VƏ RƏHBƏRİ 

MİHAY RAZVAN UNQUREANU İLƏ GÖRÜŞ  

29 oktyabr 2012-ci il  ................................................................................... 346 

 

BELARUS RESPUBLİKASI BAŞ NAZİRİNİN BİRİNCİ 

MÜAVİNİ VLADİMİR SEMAŞKONUN BAŞÇILIQ ETDİYİ 

NÜMAYƏNDƏ HEYƏTİ İLƏ GÖRÜŞ 

 

30 oktyabr 2012-ci il .................................................................................... 347 

 

BAKIDA GÖRKƏMLİ OPERA MÜĞƏNNİSİ BÜLBÜLÜN 

ABİDƏSİNİN AÇILIŞI MƏRASİMİ 

 

31 oktyabr 2012-ci il  ................................................................................... 348  

QEYDLƏR ................................................................................................... 358 
 

399 


 

Şəxsi adlar göstəricisi ................................................................................... 384 

 

Coğrafi adlar göstəricisi .............................................................................. 379 


 

400 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Texniki redaktor 

 

Zoya Nəcəfova 

Yığım üzrə operator    

İlhamə Kərimova 

Kompüter tərtibatı  

 

Məhəbbət Orucov 

 

  

 

  

 

 
 

401 


 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

Cildin hazırlanmasında AZƏRTAC-ın materiallarından  

istifadə olunmuşdur. 

 

«Tayms» qarnitur. Formatı 84×1081/32

. Ofset kağızı 1.  

Şərti çap vərəqi 25,0. Uçot nəşr vərəqi 25,5. Tirajı 5000.  

Müqavilə qiyməti ilə. 

 

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı.  

Bakı – Mehdi Hüseyn küç. 61, dalan 2, ev 3. 

 

«Şərq-Qərb» mətbəəsi, Aşıq Ələsgər küçəsi 17. 

 

  Dostları ilə paylaş:
1   ...   115   116   117   118   119   120   121   122   123


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə