İnzibati idarəetmə kafedrası Azərbaycan Respublikasının Dövlət Xidməti və Yerli Özünü İdarəetmə fənnindən test sualları. (500 sual)


“Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən aşağıdakılardan hansı doğru deyil?Yüklə 0,75 Mb.
səhifə4/9
tarix14.02.2018
ölçüsü0,75 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

183.“Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən aşağıdakılardan hansı doğru deyil?

A) dövlət qulluqçusu, yaxud pensiyaçı öldükdən sonra onun ailə başçısını itirməyə görə əmək pensiyası almaq hüququ olan ailə üzvlərinə pensiyanın müvafiq qanunvericiliklə müəyyən edilən faizi ödənilmir;

B) dövlət qulluqçusunun pensiyasının və müavinətinin məbləği fəaliyyətdə olan dövlət qulluqçusunun dövlət məvacibinin məbləğində olan sonrakı artımlara uyğun olaraq, müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilən qaydada yenidən hesablanır;

C) müvafiq qanunvericiliyə uyğun olaraq pensiya yaşına çatmasına, əlilliyinə və ya sağlamlıq imkanlarının məhdudluğuna görə könüllü işdən çıxmış, dövlət qulluğunda xidmət illərinin minimum həddinə və əmək pensiyası almaq hüququna malik olmayan dövlət qulluqçusuna qanunvericiliklə müəyyən edilmiş miqdarda ömürlük müavinət təyin edilir;

D)dövlət qulluqçusunun vəzifə borclarını yerinə yetirərkən səylə çalışması hərtəfli mükafatlandırılır. Dövlət qulluqçularının mükafatlandırılmasının növləri və qaydaları qanunvericiliklə müəyyənləşdirilir.

E) dövlət qulluqçusu, yaxud pensiyaçı öldükdən sonra onun ailə başçısını itirməyə görə əmək pensiyası almaq hüququ olan ailə üzvlərinə pensiyanın müvafiq qanunvericiliklə müəyyən edilən faizi ödənilir184.“Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən dövlət qulluqçusu barəsində hansı intizam tənbeh tədbirlərindən biri tətbiq edilə bilməz?

A) bir il müddətinədək vəzifə maaşının 10 faizindən 50 faizinədək azaldılması;

B) həmin təsnifatdan olan, lakin vəzifə maaşı aşağı olan vəzifəyə keçirilməsi;

C)daha aşağı təsnifatdan olan vəzifəyə keçirilməsi;

D) ixtisas dərəcəsinin bir pillə aşağı salınması.

E) bir il müddətinədək vəzifə maaşının 10 faizindən 30 faizinədək azaldılması185.“Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən bu Qanun 25.2-ci maddəsinə uyğun olaraq intizam tənbehinin tətbiqinə əsaslar olduqda dövlət quluqçusunun yazılı izahat verməkdən imtina etdikdə bu halda hansı tədbir görülə bilər?

A) imtina etməsi rəsmiləşdirilir və bu, intizam tənbehinin tətbiqinə mane olmur;

B) bu halda xidməti yoxlamaya xitam verilir;

C) bu halda məhkəmə qaydasında həll olunur;

D) bu halda həmkarlar ittifaqında araşdırma davam etdirilir.

E)bu halda imtina rəsmiləşdirilmir186.“Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən dövlət qulluqçularına intizam tənbehi bu Qanunun 25.2-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş əsaslar aşkar edildiyi gündən neçə ay keçənədək verilə bilər?

A)1;


B) 3;

C) 4;


D)2.

E)5


187.“Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən dövlət qulluqçularına intizam tənbehi bu Qanunun 25.2-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş əsaslar aşkar edildiyi gündən sonrakı müddətə daxil edilir?

A) üzürsüz səbəbə görə işdə olmadığı dövr.

B) ezamiyyətdə olduğu dövr;

C) əmək qabiliyyətini müvəqqəti itirdiyi, habelə barəsində xidməti yoxlama və ya cinayət işinin istintaqı aparıldığı vaxt;

D) dövlət qulluqçusunun məzuniyyətdə olduğu dövr;

E) üzürsüz səbəbə görə işdə olduğu dövr.188.“Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən intizam tənbeh tədbirinin tətbiq edilməsi barədə əmrdən, onun imzalandığı gündən hansı müddətə müvafiq icra hakimiyyəti orqanına şikayət vermək olar?

A) 7 iş günü;

B) 5 günü;

C) 10 iş günü;

D)7 gün.

E) 3 iş günü189.“Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən intizam tənbeh tədbirinin tətbiq edilməsi barədə əmrdən müvafiq icra hakimiyyəti orqanına şikayət verildikdə bu zaman həmin orqan tərəfindən intizam tənbeh tədbiri hansı müddətdə ləğv edilməli və ya qüvvədə saxlanılmalıdır?

A) 10 iş günü;

B) 10 gün;

C)7 iş günü;

D) 7 gün.

E) 5 iş günü190.“Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən aşağıdakılardan hansı doğru deyil?

A) barəsində tibbi xarakterli məcburi tədbirlərin tətbiqinə dair məhkəmənin qanuni qüvvəyə minmiş qərarının olması dövlət qulluğuna qəbul üçün maneə ola bilməz;

B) Rəhbər işçinin göstərişini qanunsuz sayan dövlət qulluqçusunun etirazına baxmayaraq, həmin rəhbər işçi öz göstərişini qüvvədə saxlayırsa və ondan yuxarı vəzifəli rəhbər işçi həmin göstərişi ləğv etmirsə, dövlət qulluqçusu məsuliyyətdən azad olunur;

C)Azərbaycan Respublikasının 16 yaşına çatmış, irqindən, milliyətindən, dinindən, dilindən, cinsindən, sosial mənşəyindən, əmlak vəziyyətindən, yaşayış yerindən, əqidəsindən, ictimai və digər birliklərə mənsubiyyətindən asılı olmayaraq, müvafiq vəzifənin tələblərinə uyğun peşə hazırlığına malik olan və Azərbaycan Respublikasının dövlət dilini sərbəst bilən vətəndaşlarının dövlət qulluğuna qəbul edilmək hüququ vardır;

D) Dövlət qulluqçusu öz hərəkətlərinin qanuniliyi üçün cavabdehdir;

E) barəsində tibbi xarakterli məcburi tədbirlərin tətbiqinə dair məhkəmənin qanuni qüvvəyə minmiş qərarının olması dövlət qulluğuna qəbul üçün maneə ola bilər191.“Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən dövlət qulluğuna vətəndaşlar hansı əsaslarla qəbul edilirlər?

A) müsabiqə və ya müsahibə əsasında

B) yalnız müsabiqə və test əsasında

C) yalnız müsabiqə və qulluqda yüksəliş yolu əsasında;

D) yalnız müsahibə əsasında

E) Test imtahanı ilə192.“Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müraciəti əsasında müraciət daxil olan gündən hansı müddətdə müvafiq dövlət orqanı vakant olan vəzifələr barədə məlumatı təqdim etməlidir?

A) 20gün müddətində;

B)5 gün müddətində;

C) 5 iş günü müddətində;

D) 10 iş günü müddətində.

E) 7 iş günü müddətində193.“Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasənmüsabiqədə iştirak etmək istəyənlər sənədlərini müsabiqənin test mərhələsindən müvəffəqiyyətlə keçənlər sənədlərini neçə gün ərzində müvafiq icra hakimiyyəti orqanına təqdim edirlər?

A) 10;


B) 20;

C) 30;


D) 45.

E) 42


194. "Dövlət qulluğu haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən müsabiqə sənədlərin qəbulu başa çatdıqdan sonra neçə gün ərzində keçirilir?

A) bu müddət nəzərdə tutlmamışdır

B) 30

C) 20


D) 10

E)15


195. "Dövlət qulluğu haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən müsahibə zamanı aşağıdakıardan hansı göstəricilər nəzərə alınır?

A) dinə münasibəti

B) attestasiyanın nəticələri

C) müvafiq vzəifənin tələblərinə uyğun olaraq təkrar hazırlıq keçilməsi və istisasın artırılması

D) ixtisas dərəcəsi

E)iş stajı196. "Dövlət qulluğu haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən bu Qanunda və ona uyğun qəbul edilmiş qanunvericilik aktlarında tənzimlənmyən dövlət qulluğu keçmə ilə bağlı digər məsələlər Azərbaycan Respublikasının hansı qanunvericiliyi ilə tənzimlənir?

A) əmək


B) inzibati

C) mülki


D) dövlət qulluğu

E)siyasi


197. "Dövlət qulluğu haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən bu Qanun nə vaxtdan qüvvəyə minmişdir?

A) 01.08.2001

B) 01.05.2007

C) 01.01.2007

D) 21.07.2000

E) 24.08.2003198. "Dövlət qulluğu haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu nə vaxt qəbul edilmişdir?

A) 21.07.2000

B) 01.07.2001

C) 23.06.2006

D) 01.08.2005

E) 24.08.2003199. "Dövlət qulluğu haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən yardımçı vəzifələrin nüçə təsnifatı müəəyənləşdirilmişdir?

A) 6


B) 9

C) 5


D) 7

E) 8


200. "Dövlət qulluğu haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən yardımçı vəzifə iddiasında olan şəxs hansı təhsilə malik olmalıdır?

A) orta


B)orta ixtisas

C) ali magistr

D) ali

E) natamam ali201. "Dövlət qulluğu haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən "İnzibati və yardımçı vəzifələrin təsnifat toplusu"na nələr daxildir?

A) vəzifələrin təsnifatı və adları, ixtisas dərəcələri və vəzifələrin tutulması şərtləri haqqında məlumatlar

B) dövlət orqanlarının kateqoriyaları təsnifatları

C) yalnız vəzifənin təsnifatı və adları

D) yalnız vəzifələrin tutulması şərtləri

E)ixtisas dərəcələri202. "Dövlət qulluğu haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən dövlət qulluğuna hansı əsaslarla xitam verilə bilməz?

A)dövlət orqanının rəhbəri ləvğ edildikdə

B) dövlət orqanı ləvğ edildikdə

C) dövlət qulluqçularının sayı və ya ştatları ixtisar edildikdə

D) dövlət qulluqçusunun öz arzusu ilə

E) ştatlar ixtisar edildikdə203. "Dövlət qulluğu haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən dövlət qulluqçusu müvafiq qanunvericiliyə uyğun olaraq pensiya yaşına çatmasına görə öz arzusu ilə dövlət qulluğundan çıxdıqda, ona qanunvericiliyə uyğun olaraq digər pensiya növünün təyin edilməsindən asılı olmayaraq, ümumi qaydada hesablanmış aylıq pensiyanın neçə misli məbləğində birdəfəlik haqq verilir?

A) 6


B) 5

C) 3


D) 12

E) 2


204. "Dövlət qulluğu haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən neçə ildə bir dəfədən çox olmayaraq attestasiyadan keçməlidir?

A) 5


B)7

C)10


D) 2

E)3


205. "Dövlət qulluğu haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali məhkəməsi neçənci təsnifat dövlət orqanıdır?

A) 2


B) 3

C) 4


D) 1

E) 5


206. Dövlət qulluğu haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyasının Aparatı neçənci təsnifat dövlət orqanıdır?

A) 4


B)1

C)3


D)5

E)6


207. Dövlət qulluğu haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisinin Aparatı neçənci təsnifat dövlət orqanıdır?

A) 1


B)3

C)2


D)4

E)6


208. Dövlət qulluğu haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən aşağıdakılardan hansı dövlət qulluqçusunun əsas hüquqlarına aiddir?

A) şərəf və ləyaqətinə xələl gətirən məlumatları təkzib etmək üçün xidməti araşdırma aparılmasını tələb etmək

B)seçki komissiyasının həlledici səs hüquqlu üzv olmaq

C) siyasi təşkilatlara birləşmək

D) qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada şəxsi vəsaiti hesabına təhvil almaq

E) şərəf və ləyaqətinə xələl gətirən məlumatları təkzib etmək üçün xidməti araşdırma aparılmasını tələb etməmək209. Dövlət qulluğu haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən dövlət qulluqçusunun fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi kim tərəfindən həyata keçirilir?

A)onun bilavasitə rəhbəri

B)attestasiya komissiyası

C)təşkilat rəhbəri

D)ekspert komissiyası

E) ekspert komissiyası və təşkilat rəhbəri210. ekspert komissiyası Rəhbər işçilərin xidməti fəaliyyəti "Dövlət qulluğu haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa 30-1.3 maddəsində göstərinlənlərə əlavə olaraq aşağıdakı meyarlardan əlavə olaraq hansı meyarlar əsasında qiymətləndirilir?

A) təhlil və proqnozlaşdırma

B) əmək intizamı

C) iş təcrübəsi və onu bölüşmə

D) yaradıcılıq və təşəbbüskarlıq

E)yaradıcılıq211. "Dövlət qulluğu haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən dövlət qulluğunda iş vaxtı neçə saat müəyyənləşdirilmişdir?

A)həftədə 40 saat

B)həftədə 36 saat

C) ayda 160 saat

D) həftədə 24 saat

E) həftədə 21 saat212. "Dövlət qulluğu haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən 15 ildən çox əmək stajına görə əlavə məzuniyyət neçə gün müəyyənləşdirilmişdir?

A)6 təqvim günü

B) 8 təqvim günü

C) 2 təqvim günü

D) 4 təqvim günü

E) 5 təqvim günü213. "Dövlət qulluğu haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən 5 ildən çox əmək stajına görə əlavə məzuniyyət neçə gün müəyyənləşdirilmişdir?

A)2 təqvim günü

B)8 təqvim günü

C) 6 təqvim günü

D) 4 təqvim günü

E) 5 təqvim günü214. "Dövlət qulluğu haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən inzibati vəzifələrdə ən kiçik ixtisas dərəcəsi hansıdır?

A)kiçik dövlət qulluqçusu

B)birinci dərəcə dövlət qulluqçusu

C)üçüncü dərəcə dövlət qulluqçusu

D) dövlət qulluğunun kiçik müşavirin

E)adi dövlət qulluqçusu215. "Dövlət qulluğu haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən müsabiqədən müvəffəqiyyətlə keçmiş namizədlər dövlət orqan rəhbəri tərəfindən hansı müddətə stajçı kimi qulluğa qəbul etməli və vakant vəzifəyə təmin edilməlidir?

A) 1 il


B)2 il

C)6 ay


D)1 il 6 ay

E)1 il 8 ay216. "Dövlət qulluğu haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən stajçı barəsində tövsiyə müsbət olarsa, o hansı sınaq müddətinə dövlət qulluğuna qəbul edilir?

A)6 ay


B)24 ay

C)1 il


D)1 il 6 ay

E)2 il


217. "Dövlət qulluğu haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən dövlət orqanının rəhbəri müsabiqə yolu ilə müvəffəqiyyət əldə etmiş namizədlərin təqdim olunduğu günsən hansı müddətə qəbul etdiyi müvafiq qərar barədə müvafiq icra hakimiyyəti orqanına məlumat verməlidir?

A) 10 iş günü

B)5 iş günü

C)15 iş günü

D)3 iş günü

E)7 iş günü218. "Dövlət qulluğu haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən kimlər yenidən dövlət qulluğuna qəbul edildikdə, onlar barəsində hansı bu Qanunun 28.6 maddəsində nəzərdə tutulmuş staj və sınaq müddəti tətbiq edilmir?

A) bu Qanunun 33.1 maddəsinə uyğun olaraq dövlət qulluğuna xitam verilmiş şəxslər

B)müvafiq vəzifənin ixtisas tələbinə uyğun elmi dərəcəssi olan şəxslər

C) dövlət orqanlarında beş ilədn artıq işləmiş şəxslər

D) məhkəmə hakimiyyəti orqanlarında bir ildən artıq işləmiş şəxslər

E) məhkəmə hakimiyyəti orqanlarında iki ildən artıq işləmiş şəxslər219. "Dövlət qulluğu haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən kimlər bir il ərzində müsahibəyə və müsabiqəyə buraxılmırlar?

A) barələrində intizam tənbehi tətbiq edilmiş dövlət qulluqçuları

B)1 ildən az daimi dövlət qulluğunda olan şəxslər

C)5 ildən az dövlət qulluğunda olan şəxslər

D)6 aydan az dövlət qulluğunda olan şəxslər

E) barələrində intizam tənbehi tətbiq edilməmiş dövlət qulluqçuları220. "Dövlət qulluğu haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən kimlər müsahibədə iştirak edə bilməz?

A) barəsində intizam tənbehi tətbiq edilmiş dövlət qulluqçuları

B)ən çoxu iki təsnifat aşağı inzibati vəzifələrdə qulluq keçən dövlət qulluqçuları

C)vəzifənin təsnifatından ən çoxu iki təsnifat aşağı inzibati vəzifələrdə qulluq keçən dövlət qulluqçuları

D)barəsində məhkəmənin qanunu qüvvəyə minmiş qətnaməsi olan şəxslər

E) barələrində intizam tənbehi tətbiq edilməmiş dövlət qulluqçuları221. "Dövlət qulluğu haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən attestasiyanın keçirilməsi məqsədilə yaradılmış attestasiya komissiyasının ən azı neçə üzvü olmalıdır?

A) 5


B)7

C) 6


D) 3

E)2


222. "Dövlət qulluğu haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən attestasiyadan keçməli olan hər bir dövlət qulluqçusuna attestasiyanın başlanmasına nə qədər vaxt qalmış ona xidməti xasiyyətnamə verilməlidir?

A) ən azı 2 həftə

B)ən azı 1 həftə

C)ən azı 3 həftə

D)ən azı 1 ay

E)ən azı 5 gün

223. "Dövlət qulluğu haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən dövlət qulluqçusu attestasiyanın nəticələrindən hansı vaxt ərzində müvafiq icra hakimiyyəti orqanına şikayət verə bilər?

A) 7 iş günü müddətinə

B)5 gün müddətinə

C)5 iş günü müddətinə

D)7 gün müddətinə

E)6 gün müddətinə224. "Dövlət qulluğu haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən dövlət orqanı rəhbərinin dövlət qulluğunu davam etdirmək barədə qərarı olarsa, dövlət qulluqçusu öz arzusu ilə dövlət qulluğundan çıxmaq barədə ərizəni verdiyi gündən hansı müddətə dövlət qulluğunu davam etdirməlidir?

A)1 ay ərzində

B)3 ay ərzində

C)2 ay ərzində

D)6 ay ərzində

E)4 ay ərzində225. "Dövlət qulluğu haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən dövlət qulluqçusunun dövlət qulluğunda olmasının yaş həddi neçədir?

A)65


B)63

C)70


D)62

E)64


226. "Dövlət qulluğu haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən dövlət qulluqçusunun dövlət qulluğunda olma müddətinin ən çox neçə il uzadılmasına yol verilir?

A) 5


B)1

C) 3


D)10

E) 6


227. "Dövlət qulluğu haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən aşağıdakılardan hansı Dövlət qulluqçusunun dövlət qulluğunda olma müddətinin uzadılması üçün əsas deyil?

A) attestasiyadan iki dəfə müvəffəqiyyətlə keçmə

B)elmi dərəcənin və ya elmi adın olması

C)dövlət təltifi ilə təltif edilmə

D)dövlət qulluğunda intizam tənbeh tədbirlərinin tətbiq edilməməsi

E) attestasiyadan müvəffəqiyyətlə keçmə228."Dövlət qulluğu haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən aşağıdakılardan hansı yardımçı vəzifələrin təsnifatı üzrə ən yuxarı ixtisas dərəcəsidir?

A)dövlət qulluğunun baş referenti

B)dövlət qulluğunun böyük referenti

C)dövlət qulluğunun 3-cü dərəcə referenti

D) dövlət qulluğunun kiçik referenti

E) dövlət qulluğunun 4-cü dərəcə referenti229. "Dövlət qulluğu haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən inzibati vəzifələrin dördüncü-yeddinci təsnifat vəzifələri tutan dövlət qulluqçusunun həmin təsnifat üzrə daha yüksək (növbəti) ixtisas dərəcəsi alması üçün müvafiq vəzifə də daxil olmaqla, həmin təsnifata daxil olan vəzifələrdə nə qədər stajı olmalıdır?

A) azı 4 il əmək stajı

B)azı 2 il qulluq stajı

C)azı 4 il qulluq stajı

D)azı 3 il qulluq stajı

E) azı 1 il qulluq stajı230. "Dövlət qulluğu haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən test imtahanından müvəffəqiyyətlə çəxanlar hansı mərhələyə buraxılırlar

A) söhbət

B)müsahibə

C)müsabiqə

D)sınaq müddətinə

E)buraxılmır231. "Dövlət qulluğu haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən müsahibə sənədlərin qəbulu başa qçatdıqdan sonra hansı müddət əzrində keçirilir?

A) 30 gün ərzində

B)20 gün ərzində

C)10 gün ərzində

D)15 gün ərzində

E)7 gün ərzində232. "Dövlət qulluğu haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən "2007-2015-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin xarici ölkələrdə təhsili üzrə Dövlət Proqramı" çərçivəsində xaricdə təhsil almış şəxslər hansı qaydada dövlət qulluğuna qəbul edilir?

A) müvafiq icra hakmiyyəti orqanında ehtiyat kadr kimi saxlanılır və qanunvericiliyə uyğun olaraq,həmin orqan bu şəxslərin müsabiqədən kənar dövlət qulluğuna qəbul edilməsi üçün müvafiq dövlət orqanına təqdimat verir

B)müsahibə yolu ilə daimi dövlət qulluğuna qəbul edilirlər

C)müsabiqə yolu ilə dövlət qulluğuna qəbul edilirlər

D)müvafiq icra hakimiyyəti orqanında ehtiyat kadr kimi saxlanılır və qanunvericiliyə uyğun olaraq, həmin orqan bu şəxslərin müsahibə yolu ilə dövlət qulluğuna qəbul edilməsi üçün müvafiq dövlət orqanına təqdimat verir

E)Ərizə ilə233. "Dövlət qulluğu haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən inzibati vəzifələrin birinci-beşinci təsnifatlarına uyğun olan vəzifələrin tutulması hansı qaydada həyata keçirilir?

A) yalnız müsahibə keçirilməklə və ya qulluqda yüksəliş yolu ilə

B)yalnız müsabiqə yolu ilə

C)yalnız müsabiqə və müsahibə yolu ilə

D)yalnız qulluqda yüksəliş yolu ilə

E)müsabiqə yolu ilə234. "Dövlət qulluğu haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən hansı qaydada dövlət qulluqçusu müsahibə və müsabiqə keçmədən digər dövlət orqanında tutduğu inzibati vəzifə ilə eyni təsnifatdan və ya aşağı təsnifatdan olan vəzifəyə keçirilə bilər?

A) həmin dövlət orqanları rəhbərlərinin qarşılıqlı razılığı ilə

B)müvafiq icra hakimiyyəti orqanının qərarı əsasında

C)maraqlı dövlət orqanının təqdimatı əsasında

D)qanunvericilikdə bu hal nəzərdə tutulmamışdır

E)məhkəmənin qərarı ilə235.“Dövlət qulluqçularının etik davranış qaydaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu nəyi müəyyən edir?

A) dövlət qulluqçuları üçün etik davranış qaydalarını və prinsiplərini və onlara əməl edilməsi ilə bağlı hüquqi mexanizmlərini;

B) dövlət orqanlarında korrupsiyanın və dövlət qulluqşularının fəaliyyətində maraqların toqquşmasının qarşısının alınmasının hüquqi mexanizmlərin;

C) dövlət orqanlarının və dövlət qulluqçularının fəaliyyətinin qiymətləndirilməsinə vətəndaşların təsiri imkanlarının genişləndirilməsinin hüquqi mexanizmlərin;

D) vətəndaşların etik davranış qaydalarını və prinsiplərini və onlara əməl edilməsi ilə bağlı hüquqi mexanizmlərini.

E) dövlət qulluqçuları üçün etik davranış qaydalarını və prinsiplərini və onlara əməl edilməsi ilə bağlı siyasi mexanizmlərini;236.“Dövlət qulluqçularının etik davranış qaydaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən bu Qanunun kimlərə şamil edilməsi nəzərdə tutulmalıdır?

A)dövlət təşkilatlarında işləyən bütün şəxslərə;

B) yardımçı dövlət qulluqçularına;

C) inzibati vəzifə tutan dövlət qulluqçularına;

D) daimi dövlət qulluğunda işləyən şəxslərə.

E) dövlət təşkilatlarının rəhbərlərinə237.“Dövlət qulluqçularının etik davranış qaydaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən bu Qanunun məqsədlərinə nə aid deyildir?

A) dövlət orqanlarının və dövlət qulluqçularının fəaliyyətinin qiymətləndirilməsinə vətəndaşların təsiri imkanlarının məhdudlaşdırılması.

B) dövlət orqanları və dövlət qulluqçularının fəaliyətində səmərəliliyin və şəffaflığın artırılması;

C) dövlət orqanlarında korrupsiyanın və dövlət qulluqçularının fəaliyyətində maraqların toqquşmasının qarşısının alınması;

D) dövlət orqanlarının və dövlət qulluğunun nüfuzunun artırılması, vətəndaşların dövlət orqanlarına və dövlət qulluqçularına etimadının yüksəldilməsi;

E) dövlət orqanlarının və dövlət qulluqçularının fəaliyyətinin qiymətləndirilməsinə vətəndaşların təsiri imkanlarının məhdudlaşdırılmaması.238.“Dövlət qulluqçularının etik davranış qaydaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən dövlət qulluqçusunun xidməti davranışı nədir?

A) qanunvericiliklə ona verilmiş hüquqların həyata keçirilməsi və vəzifələrinin yerinə yetirilməsi ilə əlaqədar fəaliyyətidir;

B) onların cəmiyyət arasında hər hansı bir fəaliyyətidir;

C)qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada attestasiyanın nəticələrinə əsasən verilən qiymətdir;

D) onun xidməti fəaliyyətinin qiymətləndirilməsinə verilən qiymətdir.

E) qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada attestasiyanın və müsahibənin nəticələrinə əsasən verilən qiymətdir: user data -> files
files -> Ə.Ə. NƏBİyev, E. N. Dostiyari xurma meyvəSİNDƏn müXTƏLİF ÇEŞİDDƏ Qİda məhsullari istehsali texnologiyasinin təDQİQİ baki “elm” 2010 Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Texnologiya Universiteti
files -> Dərslik Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən tarixli saylı əmri ilə dərc olunması üçün qrif verilmişdir
files -> «Mexanika və metallurgiya» kafedrası «ƏMƏk mühafiZƏSİ» fənnindən
files -> Azərbaycan texnologiya universiteti Qİda müHƏNDİSLİYİ VƏ ekspertiza fakultəSİ Qİda müHƏNDİSLİYİ kafedrasi
files -> Azərbaycan Texnologiya Universiteti “Qida və tekistil mühəndisliyi” fakultəsi
files -> TiKİŞ MƏmulatlarinin keyfiYYƏt göSTƏRİCİLƏRİ” FƏnnindən imtahan testləri


Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə