K. A.ġahbazov, H. S. HəsənovYüklə 1,36 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/63
tarix26.10.2023
ölçüsü1,36 Mb.
#132261
növüDərs
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   63AZƏRBAYCAN RESPUBLĠKASI TƏHSĠL NAZĠRLĠYĠ 
AZƏRBAYCAN DÖVLƏT ĠQTĠSAD UNĠVERSĠTETĠ 
 
 
 
 
K.A.ġahbazov, H.S.Həsənov, 
M.H.Məmmədov, V.N.Nəsibov 
 
 
 
 
 
 
 
ĠDARƏETMƏ 
QƏRARLARI 
 
Dərslik 
 
 
 
Azərbaycan Respublikası Təhsil 
Nazirliyinin 18.02.2014-cü il tarixli 
203 saylı əmri ilə qrif verilmiĢdir
 
Bakı – 2 0 14 Ġqtisad elmləri doktoru, professor K.A.ġahbazovun 
ümumi redaktəsi ilə 
 
 
Rəyçilər: 
 
i.e.d., 
prof. 
T.Ə.Quliyev 
ADĠU-nun 
professoru, Əməkdar elm xadimi 
 
i.e.n., dos. N.Qarayev- AR Prezidenti 
yanında DĠA “Dövlək idarəçiliyi və 
menecment” kafedrasının müdiri 
 
 
 
 
ġahbazov K.A., Həsənov H.S., Məmmədov M.H., 
V.N.Nəsibov. Ġdarəetmə qərarları. 
Dərslik. Bakı, “Ġqtisad 
Universiteti” NəĢriyyatı, 2014. – 176 səh. 
 
BuraxılıĢa məsul: i.e.d., prof. H.S. Həsənov 
 
 
 
Təqdim olunan dərslik müvafiq proqrama uyğun olaraq, idarə-
etmə qərarları sahəsinin nəzəri və praktiki məsələlərinin konseptual qay-
dada araĢdırılmasına, müxtəlif yanaĢmaların müasir baxıĢlar əsasında 
təhlilinə həsr edilmiĢdir. 
Dərslik ali məktəblərin “Menecment” və digər iqtisadi ixtisası üz-
rə bakalavr və magistr pillələrinin tələbələri üçün nəzərdə tutulmuĢdur. 
Bu kitabdan həm dövlət iĢində, həm də iĢgüzar təĢkilatların idarə 
edilməsində çalıĢanlar, eləcə də geniĢ oxucu kütləsi yararlana bilər. 

Yüklə 1,36 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   63
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə