Kənd təSƏRRÜfatinin inkişafi və kreditləŞMƏsi layihəsinin


İKA-nın Kİ-yə borc verməsi üçün kredit sənədləri7Yüklə 0,6 Mb.
səhifə8/13
tarix14.09.2018
ölçüsü0,6 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

7.İKA-nın Kİ-yə borc verməsi üçün kredit sənədləri7

  1. Kİ tərəfindən verilən Kredit Müraciət Formaları


Kİ kredit vermə prosesini başlamaq üçün İKA-ya Kredit Sifariş Forması ilə müraciət edəcəkdir.
  1. Kreditin Müəyyənləşdirilməsi Forması


RN müraciət formasında olan məlumata əsaslanaraq Kİ-nin prudensial normalara və İKA tərəfindən yaradılmış normalara uyğun olaraq İKA-dan kredit məbləğini əldə etmək üçün münasibliyini müəyyən etmək məqsədilə diqqətlə nəzərdən keçirəcəkdir.

  1. Kredit Müqaviləsi


Kredit müqaviləsində İKA və Kİ arasında olan şərtlər müəyyən olunacaqdır.
Kredit müqaviləsində aşağıdakılar əks olunacaqdır:

 • Müqavilənin predmeti

 • Kreditləşmənin məqsədi və şərtləri

 • Kreditin ödənilməsi

 • Tərəflərin hüquq və vəzifələri

 • Tərəflərin məsuliyyəti

 • Digər şərtlər

 • Tərəflərin səlahiyyətli nümayəndələrinin adı, atasının adı və soyadı, ünvan, bank rekvizitləri və imzaları

 • İKA-nın və aidiyyatı olan Kİ-nin möhürü  1. İpoteka Müqaviləsi

İpoteka müqaviləsində aşağıdakı şərtlər müəyyən olunacaqdır: • Müqavilənin predmeti

 • Tərəflərin hüquq və vəzifələri

 • Tərəflərin məsuliyyəti

 • Yekun müddəalar

 • Tərəflərin səlahiyyətli nümayəndələrinin adı, atasının adı və soyadı, ünvan, bank rekvizitləri və imzaları

İKA-nın və aidiyyatı olan Kİ-nin möhürü


  1. Kredit Müqaviləsinə əlavə


İKA və Kİ arasında imzalanan Kredit müqaviləsinin tərkib hissəsi olan Kredit Müqaviləsinə əlavədə Kİ-nin geri ödənişləri əks olunur.

  1. Kreditin monitorinq forması


İKA-nın işçi heyəti Kİ əməliyyatlarını yoxlamaq üçün bu formanı istifadə edəcəkdir.

8.Kreditlərin Verilməsi və Qaytarılması


Kİ-lərə kredit verilməsi əvvəlki fəsillərdə təsvir olunan sənədləşmə üzrə olacaq. Kreditin verilməsi aşağıdakı yolla idarə olunacaq:

  1. Tələb olunan sənədlər


Kİ vəzifələrin yerinə yetirilməsinə əsaslanaraq, Bənd 6-da göstərildiyi kimi sənədləri hazırlayır və Kreditin verilməsi müraciətini İKA-ya göndərir8.
Bənd 6-da göstərildiyi kimi Kredit və Monitorinq şöbələri qiymətləndirməni yekunlaşdırdıqda İKA kreditin verilməsi proseduralarına başlaya bilər.

  1. Kreditin verilməsi prosesi


Kredit və Monitorinq şöbələrinin təkliflərinə əsasən İKA-nın Baş Direktoru kredit ittifaqlarına kredit verilməsi barədə əmr verir. Maliyyə Şöbəsi ödəniş tapşırıqları hazırlayır və kredit bank köçürməsi vasitəsi ilə Kİ-nin hesabına köçürülür.


  1. Kreditin qaytarılması prosesi


İKA və Kİ arasında imzalanmış kredit müqaviləsinin şərtlərinə görə, Kİ İKA-nın hesabına əsas borcun qalığını və ona hesablanmış faiz və cərimələri (əgər varsa) ödəməyə borcludur.


9.Kİ-nin monitorinqi


İKA Kİ-yə bir neçə metoddan istifadə etməklə nəzarət edəcək. Monitorinq işi Kİ-nin fəaliyyətinin müxtəlif mərhələlərində faktiki vəziyyətə və real tələbatlara uyğunlaşdırılaraq müxtəlif ola bilər. Kİ-lərə nəzarət etmək üçün əsas monitorinq yolları aşağıdakılardır:
  1. Kİ-nin maliyyə vəziyyətinin monitorinqi

İKA aşağıdakı tələblərə əsasən monitorinq aparacaqdır:
 • AMB-nın Prudensial Normalarına uyğun Kİ-nin maliyyə idarəçiliyinin nəzərdən keçirilməsi,

  • Nizamnamə kapitalının minimum məbləği;

  • Kapitalın minimum məbləği nоrmativi və оnun adekvatlıq əmsalı nоrmativi;

  • Vəsaitlərin qaytarılma balansı;

  • Bir üzvə verilən kreditin maksimum məbləği nоrmativləri;

  • Təminatsız kreditlərin maksimum məbləği nоrmativi;

  • Kİ-nin kapital ehtiyatı nоrmativi və оnun yaradılması qaydaları;
   • Kİ-lərin maliyyə əmsalının nəzərdən keçirilməsi:

Maliyyə Monitorinqi

İKA-nın tələbi

Mütləq göstəricilər

Kİ-nin vəziyyətini müəyyən etmək üçün istifadə olunacaq göstəricilər

Kapital Adekvatlığı

>0.25 1-ci il;

>20% 2-ci il*
Qrant daxil olmaqla Kapital

>və ya 20 000

*
Xalis kredit portfeli balansında. Kapital PCT.

>25%

*
Qalıq kredit/İKA-dan alınan vəsait

>115%

*
30 gün gecikdirilmiş kreditlər – PAR (30)

<4%
*

0-59 gün müddətinə gecikdirilmiş kreditlər

<4%
*

60-179 gün müddətinə gecikdirilmiş kreditlər

<4%
*

180 gün və ya daha çox müddətə gecikdirilmiş kreditlər

<4%
*

Silinmiş kreditlərin həcmi

Orta ümumi kredit portfeli

([Dövrün əvvəlindən Ümumi kredit portfeli+dövrün sonuna ümumi kreditlər]/2)*
Kredit itkiləri üçün faktiki ehtiyat

>50%

*
Kredit itkiləri üçün tələb olunan ehtiyat

> və ya 60%
*

Ümumi Kreditlər/Cəmi aktivlər

>70%
*

Likvid Investisiyalar/Ümumi aktivlər

Maks 10%

*
Nəğd/Xalis Kredit portfeli

>2.5 %Qısa müddətli aktivlər(nəğd)-qısa müddətli öhdəliklər

(hesablar,faizlər,ödəniləcək vergilər+digər öhdəliklər)

/Əmanət depozitləri


> və yaxud 10%Xarici Kredit/Ümumi aktivlər

>və yaxud 60%


Gəlir gətirməyən Aktivlər/ Ümumi aktivlər

< və yaxud 11%
*Maliyyə MonitorinqiİKA-nın tələbi

Kİ-nin yerinə yetirəcəyi Əmsal

Kİ-nin nəaliyyət göstəricisini

Müəyyən etmək üçün istifadə ediləcək ƏmsallarÜmumi Kredit Gəliri/Orta Xalis Kredit Portfeli

> 10%

*
Ümumi Gəlir Həddi/Orta Ümumi Aktivlər

>20%
*

Ümumi Əməliyyat xərcləri/ Orta ümumi Aktivlər

< 10%
*

Kredit itkisinin təminatı üzrə ümumi xərclər/ Orta ümumi aktivlər

Qiymətləndirilmiş

itkilər

*

Xalis Gəlir/Orta Ümumi Aktivlər

İnstitusional Kapital Tələblərini saxlamaq üçün kifayətdir


*

Üzvlərə verilən kreditin artması

Razılaşdırılmış Maliyyə Modelinə görə

*

Cəlb olunmuş vəsaitdə artım

Razılaşdırılmış Maliyyə Modelinə görə

*

Pay Kapitalında artım

Razılaşdırılmış Maliyyə Modelinə görə

*

Institusional kapitalda artım

Razılaşdırılmış Maliyyə Modelinə görə

*

Üzvlüyün artması

Razılaşdırılmış Maliyyə Modelinə görə

*

Ümumi Aktivlərdə artım

Razılaşdırılmış Maliyyə Modelinə görə

*


  1. Dostları ilə paylaş:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə