Microsoft Word Dissert. Necef. Turan son versiya docxYüklə 0,54 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/23
tarix11.08.2018
ölçüsü0,54 Mb.
#62249
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23


 

  

AZƏRBAYCAN RESPUBL KASI TƏHS L NAZ RL Y  

AZƏRBAYCAN DÖVLƏT  QT SAD UN VERS TET  

MAG STRATURA MƏRKƏZ

 

 

Ə

lyazma hüququnda  

 

NƏCƏFƏL YEVA TURAN SƏFƏRƏL  qızı 

(magistrinsoyadı, adı, atasınınadı)  

ASS MMETR K   NFORMAS YANIN  QT SAD   NK ŞAF  

MODELLƏR NƏ TƏTB Q  ST QAMƏTLƏR  

mövzusunda 

 

MAG STR D SSERTAS YASI 

 

 

xtisasın adı və şifri  

060509 

Kompüter elmləri  xtisaslaşmanın adı və şifri 

M 020004 

darəetmənin informasiya 

texnologiyaları 

 

 

Magistr proqramının rəhbəri  

                     dos. T.ƏƏL YEVA 

Elmi rəhbər: 

 

                  akad. Ə.M ABBASOV 

 

Kafedra müdiri: 

 

  akad. Ə.M.ABBASOV  

BAKI - 2016 

 

 


 

  

MÜNDƏR CAT 

REFERAT  ..................................................................................................... 3 

G R Ş ..............................................................................................................  7 

I FƏS L. QLOBALLAŞMA ŞƏRA T NDƏ  QT SAD YYATIN 

  DARƏ ED LMƏS NDƏ  NFORMAS YANIN ROLU .......................... 10 

1.1.


  qtisadi informasiyanı və informasiya iqtisadiyyatını xarakterizə 

 edən amillər .................................................................................................... 10 

1.2.

  Assimmetrik informasiya konsepsiyasının əsasları................................. 22 II FƏS L. BAZARIN SƏMƏRƏL  FƏAL YYƏT NDƏ ASS MMETR K  

NFORMAS YANIN ROLU ........................................................................  27 

2.1. Assimmetrik informasiyanin fəaliyyət sahələri və yayılma üsulları ....... 27 

2.2.  nformasiya assimmetriyasının bazaramənfi təsirləri .............................. 30 

2.3. Assimmetrik  informasiya modellərinin təhlili  ....................................... 32 III FƏS L. QT SADI S STEMLƏR N TRANSFORMAS YASINA 

                    TƏS R EDƏN AM LLƏR ........................................................  59 

3.1. Asimmetrik informasiya probleminin  aradan qaldırılmasında  

       kommunikasiya vasitələrindən istifadə .................................................... 59 

3.2. Üçüncü sektor və sosial şəbəkələr bazarın alternativi kimi ..................... 62 

3.3.Assimmetrik informasiyalı bazarların problemlərinin həlli yolları .... 

66  

NƏT CƏ VƏ TƏKL FLƏR ......................................................................... 71 

ST FADƏ ED LM Ş ƏDƏB YYAT .......................................................... 75 

РЕЗЮМЕ


 ....................................................................................................... 77 

SUMMARY .................................................................................................... 78 


 

  

 

REFERAT 

 

Mövzunun  aktuallığı: nformasiyanın  natamamlığının  ən  çox  öyrənilmiş 

müxtəlifliklərindən  biri  bazarda  assimmetrik  informasiyadır.  Assimmetrik 

informasiya  sövdələşmənin  iştirakçılarından  bir  hissəsinin  malik  olduğu,  digər 

hissəsinin isə malik olmadığı mühüm informasiya ilə bağlı situasiyadır.  

nformasiya  assimmetriyasının  meydana  gəlməsinin  əsas  üç  səbəbi  vardır. 

nformasiyanın  həqiqi  olmadığı  halda  onun  yoxlanılması  əlavə  məsrəflər  tələb  edir. 

Buna görə də subyektin daha həqiqi informasiyaya istiqamətlənməsi mütləq deyildir. 

nformasiyanın  nəhəng  miqdarı  vasitələrin  kifayət  qədər  olmaması  səbəbindən 

onun yığılmasına imkan vermir, bununla yanaşı subyekt düzgün olmayan qərar qəbul 

edə bilər və relevant olmayan informasiyanı əldə edə bilər.  

Bazarın  bütün  subyektləri  qarşılaşdığı  hər  şey  haqqında  informasiyanı  eyni 

səviyyədə  seçə,  toplaya  və  təhlil  edə  bilməz.  Lakin  iqtisadiyyatın  müasir 

mərhələsində  xarici  mühitin  sürətli  dəyişdiyi  bir  şəraitdə  bazar  subyektlərində 

tam,səhih  bazar  informasiyasına  daha  kəskin  zərurət  meydana  çıxır.  Simmetrik 

informasiya  rəqabət  qabiliyyətliliyinin  yüksəldilməsinə  və  subyektlərin  iqtisadi 

potensialının  daha  tam  reallaşdırılmasına  imkan  yaradır.  Eyni  zamandabazarın 

agentləri  arasında  informasiyanın  qeyri-müntəzəm  paylanması  isə  onların  təsərrüfat 

üzrə  xüsusiləşməsi  ilə  şərtlənir,  assimmetriya  fenomenini  doğurur.  nformasiyanın 

assimmetriyası  müxtəlif  bazarlara  aid  olan  və  öz  növbəsində  bazarın  agentlərinə 

xüsusi  təsir  forma  və  xarakteristikalarına  malik  bir  xassədir.  Bu  da,  iqtisadi 

subyektlərin  optimal  qərarları  qəbul  etməsinə  və  resursların  səmərəli  paylanmasına 

maneçilik törədir, mənəvi riskin (moral hazard)meydana çıxmasına, arzu olunmayan 

seçimə gətirib çıxarır və tərəflərin qeyri-prinsipial davranışının reallaşdırılması üçün 

imkanlar  yaradır,  tranzaksiya  yubanmalarını  artırır.  stənilən  bazarda  informasiya 

assimmetriyası  öz  spesifikası  ilə  xarakterizə  olunur.  Onun  təhlili  qərar  qəbuletmə Yüklə 0,54 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə