"MUĞanbank" AÇiq səhmdar


“MUĞANBANK”AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİYüklə 1,12 Mb.

səhifə16/32
tarix14.09.2018
ölçüsü1,12 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   32

“MUĞANBANK”AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ 

 

 

MALİYYƏ HESABATLARI ÜZRƏ QEYDLƏR  

31 DEKABR 2017-Cİ İL TARİXİNDƏ BAŞA ÇATMIŞ İL ÜZRƏ (DAVAMI) 

(Min Azərbaycan Manatı ilə)

 

 

39  

13.  PUL VƏSAİTLƏRİ VƏ AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MƏRKƏZİ BANKINDA YERLƏŞDİRİLMİŞ 

VƏSAİTLƏR 

 

Nağd pul və ARMB-də yerləşdirilmiş vəsaitlərə aşağıdakılar daxildir: 

 

 31 dekabr  

2017-ci il 

 

31 dekabr  

2016-cı il 

 

  

 

Kassadakı pul vəsaitləri 15,377 

 

3,660 ARMB-də yerləşdirilmiş vəsaitlər  

7,598 


 

52,388 


ARMB-də yerləşdirilmiş qısamüddətli vəsaitlər  

31,060 


     

 

Cəmi pul vəsaitləri və ARMB-da yerləşdirilmiş vəsaitlər 

54,035 

 

56,048 

 

 31  dekabr  2017-ci  və  2016-cı  il  tarixlərinə  ARMB-də  yerləşdirilmiş  vəsaitlərə,  müvafiq  olaraq,      

1,447  min  AZN  və  1,583  min  AZN  məbləğində  ARMB-də  tələb  olunan  minimal  ehtiyatlar  daxil 

edilmişdir. Bank, müxbir hesablarında olan vəsaitləri tamamilə o şərtlə istifadə edə bilər ki, 30 gün 

müddəti üzrə orta günlük qalıq tələb olunan ehtiyatlardan artıq olsun. 

 

Pul vəsaitlərinin hərəkəti hesabatı üçün pul və pul ekvivalentləri aşağıdakılardan ibarətdir:   

 

31 dekabr  2017-ci il 

 

31 dekabr  

2016-cı il 

 

    

Pul vəsaitləri və ARMB-də yerləşdirilmiş vəsaitlər 

54,035 

 

56,048 İƏİT ölkələrində yerləşən banklardan alınacaq vəsaitlər

məhdudlaşdırılmış qalıqlar istisna olmaqla (Qeyd 30) 

9,872 

 

4,615  

   

 

 

63,907  

60,663 

 

  

 

Çıxılsın ARMB-dəki məhdudiyyət qoyulmuş pul vəsaitləri (1,447) 

                (1,583) 

Çıxılsın ARMB-dəki məcburi ehtiyatlar 

              (49,314)  

   

 

Cəmi pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri   

62,460 

 

9,766 

 

 31  dekabr  2017-ci  il  tarixinə  müştərilərə  verilmiş  kreditlər  üzrə  hesablaşmalar  nəticəsində  Bank 

2,277 AZN məbləğində (2016-cı il: 1,481 AZN) müştərilərə məxsus əmlakı müsadirə etmişdir. Bu 

əməliyyatlar, nağd pul vəsaitlərinin istifadəsini ehtiva etməmişdir və bu səbəbdən pul vəsaitlərinin 

hərəkəti hesabatından çıxarılmışdır. 

 

31 dekabr 2016-cı il tarixinə 49,314 min AZN məbləğində ARMB-də yerləşdirilmiş və istifadəsinə məhdudiyyət qoyulmuş pul vəsaitləri 40,000 min AZN məbləğində milli valyuta ilə ARMB-dən cəlb 

olunmuş borc vəsaitləri üzrə girov təminatı olaraq ABŞ dolları ilə nağd pul vəsaitlərinin qalığını əks 

etdirir. 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 “MUĞANBANK”AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ 

 

 

MALİYYƏ HESABATLARI ÜZRƏ QEYDLƏR  

31 DEKABR 2017-Cİ İL TARİXİNDƏ BAŞA ÇATMIŞ İL ÜZRƏ (DAVAMI) 

(Min Azərbaycan Manatı ilə)

 

 

40  

14.  BANKLARDAN VƏ DİGƏR MALİYYƏ QURUMLARINDAN ALINACAQ VƏSAİTLƏR 

 

Banklardan və digər maliyyə qurumlarından alınacaq vəsaitlər aşağıdakılardan ibarətdir:  

 

31 dekabr  2017-ci il 

 

31 dekabr  

2016-cı il 

 

    

Digər banklardakı və maliyyə qurumlarındakı müxbir hesablar 

10,366 

 

4,819 İstifadəsi məhdudlaşdırılmış əmanətlər 

2,577 


 

2,479 


Yerli banklarda yerləşdirilmiş əmanətlər 

216 


 

Banklara və digər maliyyə qurumlarına verilmiş kreditlər  

655  

 

  

Çıxılsın dəyərsizləşmə zərərləri üzrə ehtiyatlar 

(132)   

(78) 


 

 

  

Cəmi banklardan və digər maliyyə qurumlarından alınacaq  

vəsaitlər  

13,027 

 

7,875 

 

 

Bloklaşdırılmış  müxbir  hesabları  müştərilərə  verilmiş  kreditlərin  üçüncü  tərəfə  köçürülməsi səbəbindən  və  təqdim  edilmiş  zəmanətlər  üzrə  bloklaşdırılmış  iki  müxbir  bankda  yerləşdirilmiş 

vəsaitləri əks etdirir.   

 

31  dekabr  2017-ci  və  2016-cı  il  tarixlərində  başa  çatmış  il  üzrə  banklardan  və  digər  maliyyə qurumlarından alınacaq vəsaitlərin qalıqları üzrə dəyərsizləşmə zərərləri üçün ehtiyatlarda hərəkətlər 

7 saylı Qeyddə açıqlanmışdır. 

 

31  dekabr  2017-ci  və  2016-cı  il  tarixlərinə  banklardan  və  digər  maliyyə  qurumlarından  alınacaq vəsaitlər  üzrə  hesablanmış  faiz  xərclərinə  daxil  edilmiş  vəsaitlər,  müvafiq  olaraq  1  min  AZN  və  

5 min AZN təşkil etmişdir. 

 

31  dekabr  2017-ci  və  2016-cı  il  tarixlərinə  banklardan  və  digər  maliyyə  qurumlarından  alınacaq vəsaitlər üzrə maksimal kredit riskinin məbləği, müvafiq olaraq, 13,027 min AZN və AZN 7,875 min 

AZN təşkil etmişdir. 

 

 

15.  MÜŞTƏRİLƏRƏ VERİLMİŞ KREDİTLƏR  

Müştərilərə verilmiş kreditlər aşağıdakılardan ibarət olmuşdur: 

 

 

31 dekabr  2017-ci il 

 

31 dekabr  

2016-cı il 

(Yenidən təqdim 

olunmuş) 

 

  

 

Korporativ kreditlər 91,118 

 

76,698 Fiziki şəxslərə verilmiş kreditlər – təqaüdçü kreditləri 

95,954 


 

119,312 


Fiziki şəxslərə verilmiş kreditlər – ipoteka kreditləri 

95,463 


 

67,366 


Fiziki şəxslərə verilmiş kreditlər – sahibkarlıq kreditləri 

90,020 


 

98,377 


Fiziki şəxslərə verilmiş kreditlər – istehlakçı kreditləri 

26,207 


 

23,690 


Fiziki şəxslərə verilmiş kreditlər – avtomobil kreditləri 

4,715 


 

6,446 


 

 

  

Çıxılsın kreditlərin dəyərsizləşməsi üzrə ehtiyat 

(66,825) 

 

(56,818)  

 

 

 

Cəmi müştərilərə verilmiş kreditlər, xalis 

336,652 

 

335,071 

 

31 dekabr 2017-ci və 2016-cı il tarixlərinə  müştərilərə verilmiş kreditlər üzrə hesablanmış faizlər, müvafiq olaraq, 52,231 min AZN və 44,266 min AZN təşkil etmişdir. 

 

31  dekabr  2017-ci  və  2016-cı  il  tarixlərinə  müştərilərə  verilmiş  kreditlərin  dəyərsizləşməsi  üzrə ehtiyatların hərəkəti 7 saylı Qeyddə əks etdirilmişdir. 

 

Aşağıdakı cədvəl, girovla təmin olunmuş kreditlərin qalıqlarına görə təhlilini təqdim edir:  
Dostları ilə paylaş:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   32


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə