Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciencesYüklə 0,77 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/4
tarix23.07.2023
ölçüsü0,77 Mb.
#119847
  1   2   3   4
90 Yuldashev Sardorbek Adilbekovich 631-634Oriental Renaissance: Innovative, 
educational, natural and social sciences 
 
VOLUME 2 | ISSUE 4/2 
ISSN 2181-1784 
Scientific Journal Impact Factor
 
 SJIF 2022: 5.947 
Advanced Sciences Index Factor 
 ASI Factor = 1.7 
631 
w
www.oriens.uz
April
2022
 
BO‘LAJAK VOLEYBOLCHILARGA QO‘YILADIGAN TALABLAR 
Yuldashev Sardorbek Adilbekovich 
Fakultetlararo jismoniy madaniyat va 
sport kafedrasi mudiri 
Xolbutaev Jaxongir Oibek o‘g‘li 
ADU magistranti 
ANNOTATSIYA 
Talaba nafaqat o‘rgatish (o‘qitish) obyekti va subyektidir, balki u bo‘lajak 
kasbiy-pedagogik faoliyatning ham (o‘qituvchi, trener) obyekti va subyekti sifatida 
ta’lim oladi. Maqolada bo‘lajak voleybolchilarga qo‘yiladigan talablar haqida so‘z 
boradi.
Kalit so‘zlar:
sport, voleybol, o‘qituvchi-trener, talaba, malakaviy talablar
pedagogik funksiyalar, jismoniy tayyorgarlik. 
АННОТАЦИЯ
Учащийся является не только объектом и субъектом обучения, но и 
объектом 
и 
субъектом 
будущей 
профессионально-педагогической 
деятельности (педагог, тренер). В статье рассматриваются требования к 
будущим волейболистам. 
Ключевые слова:
спорт, волейбол, педагог-тренер, воспитанник, 
квалификационные 
требования, 
педагогические 
функции, 
физическая 
подготовка. 
ABSTRACT 
The student is not only the object and subject of learning, but also the object and 
subject of future professional and pedagogical activity (teacher, coach). The article 
discusses the requirements for future volleyball players. 
Keywords: 
sport, volleyball, teacher-trainer, student, qualification requirements, 
pedagogical functions, physical training. 
KIRISH 
XXI asr inson va jamiyat taraqqiyotida ilm-fan, texnika va innovatsion 
texnologiyalarning global miqyosda jadal sur’atlar bilan shakllana borishi, ishlab 
chiqarish, uy-ro‘zg‘or, yo‘l harakatlari, hatto intellektual jarayonlarni “avtomatlar”, 
kompyuterlar va robotlar “qo‘liga” topshirmoqda. Ushbu vaziyat bir tomondan 
odamzot uchun barcha qulayliklarni muhayyo etsa, ish sifati va samaradorligini 
oshirsa, ikkinchi tomondan jismoniy mehnat-mushaklar faoliya-tini nihoyatda 
chegaralab qo‘ymoqda. Aynan ikkinchi holatning ustuvorligi asta-sekin gipokineziya Yüklə 0,77 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə