О‘zbekiston respublikasiYüklə 379,01 Kb.
səhifə1/9
tarix23.11.2017
ölçüsü379,01 Kb.
#11978
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

О‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI

OLIY VA О‘RTA MAXSUS TA’LIM VAZIRLIGI

QARSHI DAVLAT UNIVERSITETI
О‘ZBEK FILOLOGIYASI FAKULTETI
O‘ZBEK ADABIYOTI KAFEDRASI

JAHON ADABIYOTI TARIXI
FANIDAN

TAYanCH MA’RUZALAR MATNI
Tuzuvchi: katta o’qituvchi I.JABBOROV

Qarshi-2013

1-MAVZU: JAHON ADABIYOTI TARIXI FANI PREDMETI VA MAZMUNI
Reja:

1.Kirish. Mif va jahon adabiyoti.

2.Antik adabiyot va madaniyatning istiqlol davri uchun tarixiy ahamiyati.

3.Antik dunyo va Markaziy Osiyoning madaniy aloqalari.

4.Antik dunyoning jahon madaniyatiga ta‘siri.

Adabiyotlar:

1. I. Karimov. Yuksak ma`naviyat – yengilmas kuch. T., Ma`naviyat, 2008.

2.Alimuhamedov N. “Antik adabiyot tarixi”. T.: “O’qituvchi”. 1975 yil.

3.Sulaymonova F. “Sharq va G’arb”. T.: “O’zbekiston”. 1997 yil.

4.Kun N.A. “Qadimgi Yunoniston afsona va rivoyatlari”. Toshkent. 1983 yil.

5.Mahmudov M. “Hayrat va tafakkur”. Toshkent. G’.G’ulom. 1990 yil.

6. SH. Normatova. Jahon adabiyoti. T., CHo’lpon, 2008.
Taxminan bundan 2750-2850 yillar muqaddam Yevropa tuprog’idagi kichkina mamlakatlardan biri – Yunoniston (Gretsiya) da yozma badiiy ijodning dastlabki namunalari yuzaga kela boshladi. Yunonistonda tug’ilib, keyinchalik yuksak kamolot bosqichiga ko’tarilgan bu adabiyot eramizdan avvalgi III asrda Rim madaniyatining barpo etilishida, tarkib topishida ham katta o’rnak bo’ladi. Yer yuzidagi ana shu ikki qadimiy xalq yaratgan madaniyat, san‘at va adabiyot antik madaniyat, antik adabiyot deb ataladi. Lotin tilidagi “antik” so’zining ma‘nosi qadimgi demakdir. Lekin bu atamaning yunon – rim adabiyotlarigagina tatbiq etilishi unchalik to’g’ri emas, chunki madaniyatning asl beshigi Sharq mamlakatlari bo’lgan: dastlabki adabiy yodgorliklari, oldin Misr, Eron, Xitoy, Hindiston, Bobil kabi mamlakatlarda yaratilgan. Binobarin, yunon-rim jamiyati, san‘ati va adabiyotiga nisbatan qo’llanib kelinayotgan “antik” so’zini faqat Yevropaga nisbatan anglamoq darkor. Chunonchi, yunon adabiyoti hech bir xalqning adabiyotiga suyanmasdan mustaqil ravishda paydo bo’lgan adabiyotdir. Hozirgi zamon adabiyoti olamida mavjud bo’lgan badiiy shakllarning ko’pchiligi, uslub vositalari shu xalqning kashfiyotidir.

Yunon adabiyotida mifning roli benihoyat katta. Yunon mifologiyasining ming-ming yillik tarixi bor. Xayoliy tushunchalardan hosil bo’lgan afsonalarni – miflar, ularning yig’indisini mifologiya deb ataladi. Yunon kishilari tasavvuri yer yuzining hukmronlari qabilida Olimp ma‘budalarini yaratadi.

Zevs – momaqaldiroq hamda bulutlar sultoni, ma‘budlar ma‘budi; Poseydon – dengizlar hukmroni; Aid – oxirat hoqoni; Zevsning rafiqasi Gera – osmon ma‘budasi, kelin-kuyovlar rahnomosi. Geraning birinchi o’g’li Gefest – otash ma‘buda, temirchilar piri; Ikkinchi o’g’li Ares – qonli urushlar ma‘budi; Zulmat ma‘budasi Latona, uning o’g’illari Apollon – yorug’lik, san‘at, she‘riyat, muzika ma‘budi. Uning singlisi Artemida – qamar ma‘budi, o’rmonlar va u yerda yashovchilar ma‘budasi. Afina – shaharlar homiysi. Olimp sultonining Zebo qizi Afrodita va uning o’g’li Erot – sevgi va go’zallik ma‘budi. Germes ma‘budlar jarchisi, savdogar va sayyohlar homiysi. Gelios – Quyosh ma‘budi.

Ma‘budlarni odam qiyofasida tasavvur etish, mifologiyani hayotga yaqinlashtirdi.

Mamlakatimiz o’z mustaqilligini qo’lga kiritganidan so’ng ko’plab sohalarga, xususan madaniyat va adabiyotga bo’lgan e‘tibor ortdi. Shu jumladan, xorijiy mamlakatlar tili va adabiyotiga ham munosib o’zgardi. Chunki jahon xalqlari madaniy va ma‘naviy boyliklari bilan tanishish o’z milliy merosimizni munosib baholash imkonini beradi. Bu borada jahon adabiyotini o’rganish, ayniqsa muhim ahamiyat kasb etadi. Jahon adabiyotiga mansub asarlar insoniyat taraqqiyotining eng asil durdonasi hisoblanadi. Antik dunyodan to bugungi kunimizgacha yaratilgan asarlar mukammal tarixiy voqealarni ko’z oldimizda namoyon etib kelayotgani sir emas. Bu asarlarni nashr ettirish yuzasidan mamlakatimizda keng qamrovli ishlar davom etmoqda.

G’arbdagi qadim antik madaniyatning maydonga kelishida Xorazm sarhadlarida ko’z ochgan zardo’shtiylik ta‘limotining hal qiluvchi ta‘sirini kuzatish mumkin. O’z navbatida qadim G’arb antik madaniyati insoniyat tafakkurining yangi bir sahifasi bo’lib, tarixga kirdi. Biroq 1000 yil o’tar-o’tmas, u ham yo’qlikka yuz tutdi. Shunda o’rta asr islom fani unga yangi hayot baxsh etdi. Aristotel, Platon kabi o’nlab daholarni Arastu, Aflotun, nomlari bilan Yevropaga qayta tanitdi. Ayni paytda Al-Xorazmiy, Ahmad Farg’oniy, Farobiy, Beruniy, Ibn Sino kabi tafakkur mash‘allarini dunyoga berdi. Xullas, O’rta Osiyo bilan Yunoniston o’rtasidagi iqtisodiy – madaniy aloqalar juda qadim zamonlardan boshlangan.

Madaniyat osmoni endigina yorishib kelayotgan o’sha uzoq o’tmishda yunon-rim xalqlari qo’li bilan qurilgan ulug’vor va ko’rkam madaniyat obidalari hanuz mag’rur bosh ko’tarib turibdi: Gomer dostonlari, Sofokl tragediyalari hanuz kitobxonlar qalbiga ma‘naviy ozuqa bag’ishlab kelmoqda.

2-MAVZU:ENG QADIMGI YUNON ADABIYOTI.

Reja:

1.Xomerning “Iliada” va “Odisseya” dostonlari.

2.Dostonning mifologik elementlari.

3.“Odisseya” va “Alpomish” dostonlari o’rtasidagi o’zaro yaqinlik masalasi.

4.Xomer masalasi.

5.Gesid – didaktik epos yaratuvchisi.Adabiyotlar:

1. 1. I. Karimov. Yuksak ma`naviyat – yengilmas kkuch. T., Ma`naviyat, 2008.

2.Alimuhamedov N. “Antik adabiyot tarixi”. Toshkent. “O’qituvchi”. 1975 yil.

3.Komilov N. “Tafakkur karvonlari”. Toshkent. “Ma‘naviyat”. 1999 yil.

4.Xomer. “Iliada”. Toshkent. G’.G’ulom nomidagi Adabiyot va san’at nashriyoti. 1988 yil.
Qadimgi yunon yozma adabiyotining bizgacha yetib kelgan yakkayu-yagona yozma namunasi “Iliada” va “Odisseya” dostonlaridir. Gomer degan ulug’ shoirning nomi bilan bog’liq bo’lgan har ikkala poemaning mavzusi Troya afsonalaridan, ya‘ni yunonlar bilan troyaliklar o’rtasida bo’lib o’tgan urush rivoyatlaridan olingan. Ilm ahllarining aytishlaricha, yunonlarning troyaliklar ustiga bostirib kelishlari tarixiy voqea bo’lib, eramizdan taxminan XIII-XII asr ilgari yuz bergandir. Ana shu urush haqidagi rivoyatlar yig’indisidan yunon mifologiyasining “Troya urushi afsonalari” deb ataluvchi turkumi yuzaga kelgan. “Iliada” da urushning o’ninchi yilida bo’lib o’tgan muhim bir hodisa tasvir etilgan. Troyaning ulug’ pahlavoni Gektorning o’limi bilan asar voqealari nihoyasiga yetadi.

Qadimgi yunonlar Troya shahrini “Ilion” deb ham ataganlar. Binobarin, “Iliada” dostonining nomi ostida “Ilion qissasi”, “Ilionnoma” degan ma‘nolarni anglamoq lozim. Iliada dostoni 15700 misradan iborat juda kattakon asar. Qadimgi olimlar poemani 24 bobga – qo’shiqqa bo’lganlar. Asar voqealari tavsifiga kirishdan oldin, shoir ilhom parisiga murojaat qilib, Axill g’azablarini kuylashda ulardan madad so’raydi. Poemaning birinchi qo’shig’i ana shu g’azabning sabablariga bag’ishlangan. “Odisseya” dostonida jafokash Odisseyning o’z vataniga qaytishi va safar mobaynida uning boshidan kechgan mushkulotlar, uchragan ajoyibot va g’aroyibotlar - asarning asosiy mavzusidir. Odisseyning bu sargardonchiliklari rosa o’n yilga cho’zilib ketgan bo’lsa ham, asarda oxirgi qirq kuni hikoya qilinadi.

“Iliada” va “Odisseya” dostonlarining ushbu xususiyatlari mazkur asarni yaratgan adibning yuksak mahorati, san‘atkorligi shohididir.

Gomer asarlarining bosh qahramonlari faqatgina beqiyos pahlavonlar emas, shuningdek, ma‘budlar nasliga mansub barkamol shaxslar ham bo’lganlar. Olimp tog’ining hukmronlari har doim pahlavonlarga hatto mangu hayot ham bag’ishlaydilar. Dostonlarda bir qancha ma‘budlar ishtiroki asar voqealarini yanada jonlantirib yuboradi. “Odisseya” dostonida Poseydon ma‘budining harakatlari o’rinli qo’llangan va asarga juda katta shuhrat keltirilishida miflarning roli ham beqiyos yunon kishilari tabiatdagi hamma jonli narsaga ma‘budlar ta‘siri natijasidagi hodisa deb qarashi asarda ko’rsatib o’tilgan.

Yuqorida qayd etib o’tganimizdek badiiy vositalarning hammasi Gomer poemalariga ajoyib hayotiylik bag’ishlaydi, kishi asarlarni o’qir ekan, tasvir etilgan hodisalarni va qahramonlarning qiyofasini o’z ko’zi bilan ko’rgandek bo’ladi. Mana shu xususiyat O’rta Osiyo xalqlarining mardlik, bahodirlik haqidagi ajoyib dostonlaridan biri “Alpomish” misolida ham ko’rishimiz mumkin.

Alpomish dostonida ham Gomer poemalarida bo’lganidek o’xshatishlar juda muhim o’rin tutadi. O’xshatishlar bahodirlarning kuch-quvvatiga, jasoratiga, qurol-aslahalariga, ayollarning husn-jamoliga nisbatan ishlatiladi. Gomer poemalari bilan “Alpomish” dostoni o’rtasida faqat badiiy vositalarning yaqinligi jihatdangina emas, hatto mazmunning o’xshashligi jihatdan ham mushtaraklik bor. O’zbek xalqi dostonining qahramoni Alpomish ham xuddi Odissey singari dushmanlardan qasos olish niyatida uzoq safarga ketadi. Bu asarlar o’rtasidagi yaqinliklarni faqatgina Yunon va O’rta Osiyodagi ijtimoiy hayotning ma‘lum tarixiy sharoitlarida bir-biriga yaqin bo’lganligi bilan izohlash mumkin.

Gomer yashagan davrni aniqlash borasida ham juda katta qiyinchiliklarga duch kelamiz. Gomer shuhrati antik dunyoda shunchalar keng tarqalgan ediki, butun yunon olami bu zotni o’zining milliy iftixori, shoirlar sultoni deb bilganlar.

Fridrix Avgust Volf nemis olimi Gomer dostonlariga shubha bilan qaraydi. G.V.Nich Gomer dostonlarini o’rganib yagona bir kishining ijodi mahsuli deb aytadi.

Rus tanqidchisi Belinskiy ham Gomer ijodiga yuqori baho berib, “uning badiiy dahosi xalq rivoyatlari, qo’shiqlari, adabiy parchalarning dag’al rudasini sof oltin qilib bizga yetkazib bergan” deydi. Gomer dostonlari V-IV asrlarning ulug’ tragediyanavistlari Eseil, Sofokl, Evripid uchun asosiy manba bo’lgan.

Xullas, og’zaki xalq ijodining bitmas-tuganmas chashmalaridan to’yib-to’yib suv ichgan va o’z navbatida shu adabiyot zaminiga tomir otgan Gomer dostonlarining badiiy yetukligi, ularda ifoda etilgan mardlik va vafodorlik, matonat va zakovat, himmat va saxovat tuyg’ulari, tug’ilib o’sgan yurt kuyida hayotning jamiki zarbalariga bardosh berish g’oyalari – asarlarga hayot bag’ishlaydi.

VIII asrning oxiri VII asrning boshlariga kelib sotsial tabaqalanish vujudga keldi. Bu esa Aristokratlar va qullar sinfini vujudga keltirdi. Bir-biriga zid ikki toifa guruhning qarashlari bir xil emas edi. O’z zamonasidan norozi bo’lgan dehqon ommasi uzoq patriarxal davrlarni qumsaydi. Mana shu kayfiyatlar tamomila yangi adabiy janrni – didaktik eposni dunyoga keltirdi.

Didaktik eposning yunon adabiyotidagi eng birinchi namunasi Gesiodning “Mehnat va kunlar” poemasidir. Gesiodning poemasi inson mehnatining ulug’ligi, adolatning barqarorligi va mehnat ahlining tirikchiligi yo’lida uchraydigan turli-tuman masalalar haqida aytilgan nasihatlar shaklida yozilgan asardir.

Gesiod yer yuzida yashagan insonlarni besh avlodga bo’ladi. Birinchi davr yer yuzining oltin davrida yashaydi. Ular tunu-kun uyin kulgida yashaydi. Kumush davrida esa ular bebosh bo’lib ma‘budlarga sig’inmaydi. Shuning uchun Olimp hukmdori ularni yer qa‘riga kiritib yuboradi. Kumush davridan keyin mis davri boshlanadi. Bu kishilar mehrdan yiroq, jang va qon to’kishdan boshqa narsani bilishmaydi va bular ham o’limdan qochib qutulmaydi. To’rtinchi davr mardu-maydonlar davri deb ataydilar. Bular oldingilardan rahmdilroq edilaru, ammo ular Troya ostonalarida o’lib ketadi. Gesiod o’zi yashagan davrni pastkashlik, zulm hamda adolatsizliklar davri deb Temir davriga kiritadi.

Gesiod qadimgi yunonlar nazarida Gomer qatorida turadigan ulug’ shoir hisoblanadi. Gesiod tub ma‘nosi bilan xalq shoiri zahmatkashlar rahnomosi, hayot donishmandi bo’lib qoldi. Uning dostoni asrlar davomida yunon dehqoni uchun og’ir kunlarning maslahatgo’yi bo’lib keldi.


3-MAVZU:ANTIK DAVRI YUNON ADABIYOTI.

Reja:

1.Yunon lirikasi.

2.Salon ijodi.

3.Sapfo lirikasi.Adabiyotlar:

1. 1. I. Karimov. Yuksak ma`naviyat – yengilmas kkuch. T., Ma`naviyat, 2008.

2. Alimuhamedov N. “Antik adabiyot tarixi”. Toshkent. “O’qituvchi”. 1975 yil.

3.Mahmudov M. “Hayrat va tafakkur”. Toshkent. “G’.G’ulom Adabiyot va san’at nashriyoti”. 1990 yil.

4.Aristotel. “Poetika”. Toshkent. 1980 yil.

5.Chingiz Aytmatov, Muxtor Shoxonov. “Cho’qqida qolgan ovchining ohi-zori”. Toshkent. “Sharq”. 1998 yil.

6.Kun N.A. Qadimgi Yunoniston afsona va rivoyatlari. Jahon adabiyoti jurnali. 2005 yil may.
Yunon tilidagi “lirika” so’zi torli cholg’u asbobi liraning nomidan kelib chiqqan bo’lib, ma‘nosi “muzika jo’rligida ijro etiluvchi she‘r” demakdir. Bu atama lirik she‘riyatning rivojlangan davrlaridan allaqancha keyin, taxminan eramizdan avvalgi III-II asrlarda ellinizm zamonasi olimlari tomonidan iste‘molga kiritilgan. Shu paytga qadar yunonlarning o’zlari mazkur turkumga aloqador bo’lgan asarlarning hammasini - “melos”, “melika” ya‘ni “qo’shiq” deb ataganlar. Binobarin, ma‘lum bo’ladiki, asrlar davomida qadimgi yunonlar lirik she‘riyatni boshqa turli vositalar, masalan, qo’shiq, muzika asbobi va hatto raqs bilan bog’langan holda tasavvur etib kelganlar. Shu sababli har bir lirik shoir bir vaqtning o’zida ham muallif, ham bastakor va ham raqs ustasi bo’lgan. Davrlar o’tishi bilan lirikaning yamb hamda elegiya deb ataluvchi ba‘zi oddiy turlari, asta-sekin muzikadan uzoqlashib, faqatgina o’qish uchun xoslangan adabiy janrga asoslanib qoladi. “Melos” iborasi esa yolg’iz ko’ngil hislarini ifoda etuvchi she‘rlarga nisbatan ishlatilib, bu toifa asarlarning muzika bilan bog’liqligi yana uzoq vaqtlar davom etadi. Asl lirika deb tanilgan va uzoq asrlar musiqaviy kuy xususiyatlarini saqlab qolgan “melos” janri, o’zining mazmuniga va qanday voqealarga atalganligiga qarab yana ikki turkumga bo’linadi: yakka xonanda tomonidan ijro etiluvchi – monodik lirika va ko’pincha ko’pchilik tomonidan ijro etiluvchi – xor lirikasi. Elegik asarlarda ular, aksincha ruhiy tetiklik kayfiyatlarini, botirlik g’oyalarini, jangovar hislarni talqin etganlar. Biroq elegiyaning xususiyatlarini belgilaydigan asosiy o’lchov uning mazmuni emas, balki vaznidir.

Qadimgi Yunonistonning yirik elegiyanavislaridan biri Salondir (taxminan 635-559 yillar). Barcha yunon shoirlariga qaraganda Salonning hayoti ancha aniq. Uning haqida qadimgi zamonning atoqli kishilari – Plutarx, Aristotel ba‘zi ma‘lumotlarni qoldirib ketganlar. Shu manbalarga qaraganda shoir aristokrat oilasida tug’iladi, ammo shoirning tug’ilish vaqtiga kelganda uning nasli o’tmish mavqelarini yo’qotib, ancha kambag’allashib qolgan edi. Salon o’zining iqtisodiy ahvolini tuzatish maqsadida savdo-sotiq ishlari bilan shug’ullanadi. Shu munosabat bilan juda ko’p sayohat qiladi, turli shaharlarda, uzoq mamlakatlarda bo’ladi. Bu sayohatlar uning tajribasini oshiradi, fikrini kengaytiradi va yirik davlat arbobi bo’lib yetishuviga imkon beradi.

Afinaning ravnaq topishi yo’lida ko’rsatgan bir qancha xizmatlari tufayli 595-yilda Salonni Afina davlatining oliy mansabiga saylaydi. Salon poeziyasining ko’pchilik qismi yangi islohot ishlariga bag’ishlangandir. Bu she‘rlarda shoir o’zi joriy etgan usul – qonunlarni tashviq qiladi. Salonning she‘rlari chuqur vatanparvarlik g’oyalari va Afinaning porloq istiqboliga ishonch tuyg’ulari bilan sug’orilgandir. Salon yunon elegiyasini yangi mazmun va yangi g’oyalar bilan boyitadi, axloq, odob masalalari ustida ham to’xtalib zamondoshlarini chinakam inson bo’lishga chaqiradi. Shoir she‘rlarida davrning sadosi shu qadar kuchli yangraydiki, bu sado Yunon va Rim poeziyasiga kuchli ta‘sir ko’rsatadi.

Poeziyaning oddiy turlari hisoblangan yamb hamda elegiya bilan birga VII-VI asrlarda monodik, ya‘ni chkkaxon lirika ham benihoya tez taraqqiy etadi. Bu janrni Pesbos orolida tug’ilib o’sgan ikki ulug’ shoir – Alkey hamda Sapfolar yuksak cho’qqiga olib chiqdilar va yunon poeziyasida ko’rilmagan insoniy his va tuyg’ular bilan sug’ordilar. Manbalarning guvohlik berishicha Alkey poeziyasi o’zining muxtasarligi, tilining ravonligi, misralarning nafisligi bilan antik dunyo kishilari qalbidan joy olgan.

SHoira Sapfo ham aristokrat oilasida dunyoga keladi. U o’z vatanida maktab ochib, Yunonistonning turli yerlaridan kelgan yoshlarga ashula, raqs, muzika, she‘riyatdan dars beradi va maktabini “Muzalar oshiyoni” deb atagan. Shoiraning asarlari ayollarga bag’ishlangandir. Qadimgi manbalar Sapfoning o’nta kitob yozganini xabar qiladilar. Bular barchasi XI asrda yondirib yuborilgan. Sapfo lirikasini o’qir ekansiz, ajoyib bir xususiyat yaqqol ko’zingizga tashlanadi. U ham bo’lsa shoiraning tabiat shaydosi ekanligidir. Sapfo ijodining butun mohiyati, ahamiyati ham poeziyada insonning ichki hissiyot dunyosini ochganligidadir.


4-MAVZU:ATTIKA VA ELLIMIZM DAVRI YUNON ADABIYOTI.

Reja:

1.Dramaning paydo bo’lishi.

2.Yunon teatrining xususiyatlari.

3.Esxil – jahon tragediyasining otasi.

4.Sofokl va jahon dramaturgiyasi

Adabiyotlar:

1. 1. I. Karimov. Yuksak ma`naviyat – yengilmas kkuch. T., Ma`naviyat, 2008.

2. Sulaymonova F. “SHarq va G’arb”. Toshkent. “O’zbekiston”. 1997 yil.

3.Esxil. “Zanjirband Prometey”. Toshkent.G’.G’ulom nomidagi Adabiyot va san’at nashriyoti. 1978 yil.

4.Rahimjonov N. Mustaqillik davri o’zbek she‘riyati. Toshkent. “Fan”. 2007 yil.

5. Kun N.A. Qadimgi Yunoniston afsona va rivoyatlari. Jahon adabiyoti jurnali. 2005 yil may.


Drama so’zining mazmuni “harakat” demakdir. Bu ibora tom ma‘nosi bilan mazkur janrning harakatdan va odamlarning o’zaro suhbatlari – diologidan tarkib topganligidan dalolat beradi. Dramaning kelib chiqish tarixini qadimgi zamon olimlari va hozirgi davr ilm ahli xalq diniy marosimlari bilan bog’laydilar.

Aristotel ham o’zining “Poetika” asarining to’rtinchi bobida qat‘iy fikrlar aytadi. Ulug’ faylasufning izohiga qaraganda, hatto “Tragediya” iborasining o’zi ham Dionis shaxsi bilan mahkam bog’liqdir. Bu atama “trago la oide” degan ikki so’zdan tarkib topgan bo’lib, “echki qo’shig’i” degan ma‘noni anglatadi.

Dramaning barcha turlari diniy marosimlardan tug’ilganligi vajidan qadimgi yunonlar bularning hammasiga chuqur e‘tiqod bilan qaraganlar. Binobarin, teatr tomoshalari davlat qaramog’idagi muhim siyosiy va tarbiyaviy tadbir va choralardan biri hisoblangan. Ikkinchidan, dramaning yuzaga kelishi bevosita Dionis marosimlari bilan bog’liq bo’lganligi tufayli bu tomoshalar shu ma‘budning sharafiga yil sayin uch marotaba o’tkazilgan va bir necha kun davom etadigan bayram paytlarida namoyish qilingan. Yunonlar mazkur tomoshalarga, shunchaki bir ermak deb emas, balki muhim diniy bayram deb qaraganlar va bu bayramlarni mumkin qadar tantanali o’tkazishga tayyorlanib, deyarli hammalari teatr tomoshalariga kelishga oshiqqanlar. Dastlabki davrlarda teatr tomoshalari bepul ko’rsatilgan. Qadimgi Yunonistonda barcha o’yinlar singari, teatr tomoshalari ham musobaqa yo’sinda o’tkazilgan. Bu musobaqalarga qatnashmoqchi bo’lgan shoir, hukumat ixtiyoriga mazmun jihatdan bir-biri bilan bog’liq uchta tragediya va bitta satirlar dramasini topshirgan. Komediyanavis shoirlar esa faqat bitta-bitta asar bilan qatnashganlar. Yunon teatri hozirgi zamon teatriga mutlaqo o’xshamaydi. Avvalo, uning hajmi benihoyat katta, tomoshalar kunduz kuni va ochiq havoda ko’rsatilgan. Afina teatriga 17 ming odam sig’ar ekan, keyinchalik 30-50 ming kishilik teatrlar ham barpo qilingan.

“Teatr” so’zining asl ma‘nosi “ko’rish”, “kuzatish” demakdir. Dastlabki davrlarda tomoshabin o’tiradigan yerni shu nom bilan ataganlar. Bu iborani butun teatr binosiga nisbatan ishlatish meloddan ancha keyin, taxminan V asrlarda iste‘molga kiritilgan. Yunon xalqining ma‘naviy taraqqiyoti tarixida teatrning tutgan o’rni g’oyat buyukdir.

Eramizdan oldingi V asrning dastlabki yillarida boshlangan qizg’in ijtimoiy va siyosiy voqealar – yunon elining eski tuzumdan asta-sekin sinfiy davlatga aylanib borishi, mamlakatda demokratik harakatning toboro mustahkamlanishi Eron-Yunon urushi yillaridagi mislsiz milliy birdamlik va dushman ustidan g’alaba qozonish ishtiyoqi, nihoyat, urushdan keyingi ijtimoiy va madaniy ko’tarilish – o’z ifodasini hammadan ko’ra ko’proq Esxil ijodida topadi. Shoir taxminan 525-524 yillarda Elivsin shahrida aslzoda aristokrat oilasida tug’iladi. Esxil 456 yilda Gela shahrida vafot etgan. Esxil yigirma yoshida birinchi marta dramatik shoirlar musobaqasida qatnashadi, biroq g’alaba qozonish unga qirq yoshida nasib etadi, shundan keyin uning asarlari shoirga yana o’n uch marta g’alaba keltiradi.

Qadimgi olimlarning ma‘lumotlariga qaraganda Esxil nihoyatda mahsuldor yozuvchi bo’lgan. Biroq uning 90 ga yaqin tragediyasidan iborat boy adabiy merosidan bizga qadar faqat yettitasi yetib kelgan. Bular tubandagilardir: “Ertiylar”, “Fivaning yetti dushmani”, “Iltijogo’ylar”, “Zanjirband Prometey” va “Oresteya” trilogiyasiga kiradigan “Agamemnon”, “Xoeforlar” hamda “Evmenidalar” tragediyalari.

Odam bolasining og’ir qismatiga yer yuzidagi zulm va adolatsizliklariga qarshi hayqiriq isyon “Zanjirband Prometey” tragediyasida ayniqsa kuchli jaranglaydi. Bu asar yolg’iz Esxilninggina emas, balki butun jahon adabiyotining ozodlik va insonparvarlik sha‘niga tiklangan buyuk yodgorlikdir. “Zanjirband Prometey” tragediyasi, “Xalos etilgan Prometey” hamda “Otashbardor Prometey” tragediyalari bilan birga qo’shidib yaxlit bir trilogiyani tashkil qiladi, ammo keyingi ikki qismi bizga qadar yetib kelgan emas. Esxil chindan ham tragediyaning otasidir. U asarlarida xorning rolini qisqartirib, ikkinchi aktyorni olib kiradi va diologlar sonini oshiradi. Yunon tragediyasining shakllanishida tutgan o’rni, o’zining poetik mahorati va asarlarida ifoda etilgan ajoyib zamonaviy g’oyalar bilan Esxil butun antik dunyo adabiyotiga kuchli ta‘sir ko’rsatgan.
SOFOKL IJODI

Yunon tragediyasining ikkinchi namoyandasi Sofokl 496 yilda Afinaning yaqinidagi Kolon degan joyda tug’iladi, uning otasi qurol-aslaha korxonasining egasi, zamonasining ancha badavlat va boobro’ kishisi bo’lgan. Sofokl yoshligida yaxshi tahsil ko’radi, turli-tuman bilimlarni o’rganadi; uning adabiy faoliyati erta boshlanib, 28 yoshida ekan, dramatik adiblar musoboqasida ulug’ Esxil ustidan g’alaba qozonadi. Sofokl butun umrini sha‘n-shavkatda, izzat va hurmatda o’z yurtida o’tkazib, 406 yilda vafot qiladi. O’limidan keyin yunon elining ulug’ zotlari qatori u ham qahramon sanalib, xotirasi uchun katta haykal o’rnatiladi va har yili qabri ustida qurbonlik so’yish taomiliga kiritiladi.

Qadimilarning guvohlik berishlariga ko’ra, Sofokl o’zining oltmish yillik adabiy faoliyati davomida 120 dan ortiq asar yozib, 24 marta dramatik shoirlar musobaqasida yutib chiqqan; biroq mazkur asarlardan bizga qadar yettitasigina yetib kelgan, xolos. Sofokl tragediyani tantanali diniy qo’shiqlar shaklidan chinakam dramaga aylantirish ishini yana yuqori pog’onalarga ko’tardi. Sofokl asarlarida qahramonlarning tabiati va ruhiy kechinmalariga ko’proq e‘tibor berish natijasida asarning mazmuni hayotiylik kasb eta boradi.

Jahon adabiyoti tarixiga Sofokl asosan, Edin haqidagi rivoyatlar mavzuida yozilgan asarlari “Edip shoh”, “Edip Kolonda” va “Antigona” tragediyalari bilan kiradi. Antik dunyoda o’tgan dramaturglardan birontasining asari jahon adabiyotida “Edip shoh” tragediyasichalik chuqur iz qoldirmagan. Sofoklning bu asari XVIII asrning oxiri, XIX asrning boshlarida Yevropa adabiyotida “Taqdir targediyasi” deb atalmish maxsus adabiy oqimning tug’ilishiga sabab bo’ladi. Bu oqim tarafdorlari, go’yo Sofokl izidan borib, taqdir mavzuida yozgan asarlarida dunyo bevafo, odam bolalari hayot girdobida beixtiyor oqib yuradigan benavo-bechoralardir, deb da‘vo qiladilar.

Qadimgi yunon kishisining va shaxsan Sofoklning nazarida qismat baxt-saodat, adolat hamda zarurat kabi tushunchalarning ma‘nosi bir-biriga juda yaqin bo’lgan.

Sofokl qadimgi qabilachilik davrlari uchun xos bo’lgan ba‘zi bir diniy, axloqiy taomillarni yangi zamon qonun-qoidalari bilan kelishtirishga urinadi. Bu jihatdan xorning birinchi qo’shig’i juda xarakterlidir. Bu qo’shiqda inson ongining ulug’ qudrati, tabiat hodisalarini itoat ettirgan ajoyib zakovati ko’klarga ko’tariladi, ammo, shu bilan birga, qo’shiqning oxiri, dunyoviy manfaatlarga berilib ketib, ilohiy burchlarni unutib qo’ygan kishilarga qarata aytilgan ta‘nali so’zlar bilan tugaydi, ya‘ni odam bolasi qanchalik ravnaq topmasin, ilgaridan qolgan rasmlarni unutmasligi lozim, aks holda jamiyat halokatga duchor bo’ladi. Sofokl o’zining ajoyib obrazlari bilan bir qatorda, dramatik voqealarni nodir ustalik bilan bir-biriga bog’lagan mohir san‘atkor sifatida ham jahon adabiyotida mashhur. Ulug’ Gyote yunon dramaturgi haqida gapirib, “sahnani va o’z kasbini hech kim Sofokldek bilgan emas”, degan edi.

Xullas, Sofokl o’zining ulkan zamondoshi Esxilga nisbatan, qahramonlarning xarakterini tavsif qilishda turli-tuman usullarni qo’llab, targediya san‘atini yuksak kamolot bosqichiga ko’tardi. Uning ulug’ligi shundaki, shoir faqat hamma odamlarning har xil bo’lishini emas, balki yolg’iz birgina odamning dilida javlon urgan turli-tuman ruhiy o’zgarishlarni, qarama-qarshi sezgi va tuyg’ularning dam-badam tovlanib turishini nodir ustalik bilan tasvirlaydi. Umuman, “Edip shoh” asarining hamma voqealari, boshlanishidan to oxiriga yetguncha, keskin ravishda bir holatdan ikkinchi holatga: shodlikdan qayg’uga, umidvorlikdan – noumidlikka ko’chib turish jarayonida rivojlanib boradi.

Sofokl ijodida yunon tragediyasi yuksak kamolot bosqichiga ko’tarilib, olamshumul ahamiyat kasb etadi. Shoir asarlarining demokratik ruhi, odamparvar mazmuni, noyob badiiy ko’rki – ularning abadiy barhayotligini ta‘minlaydi.


Yüklə 379,01 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə