«Пул-кредит тянзимлянмяси» фянни цзряYüklə 16,94 Kb.
tarix14.09.2018
ölçüsü16,94 Kb.

«Пул-кредит тянзимлянмяси» фянни цзря

иmtahan sualları (magistratura)

 1. Pul tədavülü və onun strukturu.

 2. Pul kütləsinin aqreqatları.

 3. Monetizasiya.

 4. Azərbaycanda nəğd pul tədavülünün təşkili.

 5. Pul nişanlarının emissiyası.

 6. Depozit multiplikatoru və onun işləmə mexanizmi.

 7. Pul təklifi və faiz dərəcəsi.

 8. Pul nəzəriyyəsinin tarixi.

 9. Pula tələb nəzəriyyəsi.

 10. Klassiklərin pula tələb nəzəriyyəsi.

 11. Keynsin pul tələb nəzəriyyəsi

 12. Portfel nəzəriyyəsi.

 13. M.Fredmanın monetar nəzəriyyəsi.

 14. Pul təklifi nəzəriyyəsi.

 15. Faiz nəzəriyyəsi.

 16. Qibson paradoksu.

 17. Pul siyasətinin məzmunu.

 18. Pul siyasətinin məqsədi.

 19. Pul siyasətinin əsas və əlavə göstəriciləri.

 20. Mərkəzi Bankın alətləri.

 21. Açıq bazar əməliyyatı.

 22. Reeskont siyasəti.

 23. Məcburi ehtiyat normaları.

 24. Pul miqdarına nəzarət.

 25. Pul siyasətinin əməliyyat hədəfləri (operating targets)

 26. Pul siyasətinin vasitəçi hədəfləri (intermediate targets)

 27. Azərbaycanda MB pul siyasətinin məqsəd və alətləri.

 28. Pul-kredit tənzimlənməsi sistemində valyuta tənzimlənməsi

 29. Vayluta tənzimlənməsi haqqında əsas anlayışlar.

 30. Azərbaycanın daxili valyuta bazarı.

 31. Valyuta ehtiyatlarının formalaşması və istifadəsi.

 32. Rezidentlərin xarici valyuta hesabları.

 33. Qeyri-rezidentlərin xarici valyutada və milli valyutada hesabları.

 34. Qeyri-rezidentlərin Azərbaycan Respublikasında valyuta əməliyyat­ları.

 35. Valyuta nəzarəti orqanları və agentləri.

 36. Valyuta siyasəti.

 37. Valyuta kurs siyasəti.

 38. Valyuta kursuna müdaxilə və nəticələri.

 39. Valyuta kursuna təsir edən amillər.

 40. Dollarizasiya və qeyri-sabitlik.

 41. Mərkəzi Bankın məqsəd və funksiyaları.

 42. Mərkəzi Bank dövlətin maliyyə agenti kimi.

 43. Mərkəzi Bank nəğd pul tədavülünün təşkilini həyata keçirən orqan kimi.

 44. Faiz koridoru.

 45. Bankların mahiyyəti

 46. Mərkəzi Bankın əməliyyatları

 47. Bazar iqtisadiyyatında kommersiya bankları, onların vəzifə və funksiyaları

 48. İkipilləli bank sistemində kommersiya banklarının fəaliyyət prinsipləri

 49. Bank fəaliyyətinin tənzimlənməsinin spesifik xüsusiyyətləri

 50. Bank fəaliyyətinin idarə edilməsi

 51. Bankların likvidlik göstəriciləri

 52. Likvidliyin qorunmasında bankların rolu

 53. Beynəlxalq qızıl-valyuta ehtiyatlarının idarə olunması.

 54. Mərkəzi Bankın kredit təşkilatları ilə münasibətləri.

 55. Mərkəzi Bank kredit təşkilatlarının fəaliyyətinə nəzarət edən orqan kimi.

 56. Mərkəzi Bank sonuncu instansiya kreditoru kimi.

 57. Mərkəzi Bank ödəniş sistemin fəaliyyətini tənzimləyən və nəzarət edən orqan kimi.

 58. Юдяниш системляриня нязарят консепсийасы

 59. Nəğdsiz hesablaşma formaları.

 60. Kommersiya banklarında inkassasiya işinin təşkili

 61. Banklarda nəğd pulların formalaşdırılması qaydaları

 62. Banklarda axşam mədaxil kassasının yaradılmasının əhəmiyyəti və rolu

 63. Bankların kassa xidmətləri.

 64. Banklarda xidmətlərin elektron forması.

 65. Müxbir hesablar.

 66. Pul tədavülünün şəffaflığı

 67. cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinə qarşı mübarizə

 68. terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi və ona qarşı mübarizə

 69. Maliyyə monitorinqi xidmətinin fəaliyyət istiqamətləri

 70. Maliyyə monitorinqi xidmətinin vəzifələri

 71. Maliyyə monitorinqi xidmətinin hüquqları

 72. Bank fəaliyyətinin tənzimlənməsinin nəzəri – praktiki aspektləri.

 73. Bank nəzarətinin təşkili.

 74. Maliyyə monitorinqi xidmətinin məqsəd və vəzifələri

 75. Əmanət sığorta fondu

: application -> uploads -> 2016
2016 -> Ali məktəb psixologiyası
2016 -> Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti Magistratura Mərkəzi Hacıyev Tural Eldar oğlu
2016 -> Azərbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti
2016 -> Azərbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti
2016 -> Magistratura məRKƏZİ
2016 -> İxtisas: 5301. 01 Daxili fiskal siyasət və dövlət maliyyəsi İqtisad elmləri üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiya
2016 -> Bilet 1 Davranış iqtisadiyyatı Süni intellektin yaranmasının başlanğıc mərhələsi İnformasiya, verilən, məlumat, bilik Verilənlər bazasının modelləri Bioloji neyron İqtisadi informasiyanın layihələndirmə mərhələləri Genetik alqoritmlər Bilet
2016 -> Dərs vəsaiti kimi tövsiyyə edilmişdir. B a k I 1


Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə