Reja. Qotishmalarning turlari va ularning mashinasozlikdagi ahamiyatiYüklə 30,91 Kb.
səhifə1/2
tarix28.11.2023
ölçüsü30,91 Kb.
#136689
  1   2
qotishmalar nazariyasiQOTISHMALAR NAZARIYASI HAQIDA MA’LUMOT.

R E J A .

1. Qotishmalarning turlari va ularning mashinasozlikdagi ahamiyati.


2. Qotishmalarning holat diagramalari va ularning tuzilishi.


1.Ikki va undan ortiq elementlarni (metallarni metallar bilan yoki metallarni metalloidlar bilan) birga suyuqlantirish, qizdirib qovushhtirish va boshqa yo’llar bilan olingan murakkab birikmaga qotishma deyiladi.
Tajribalar Shuni ko’rsatadiki, qotishmalar tarkibiga kiruvchi elementlar xiliga miqdoriga va boshqa ko’rasatgichlariga ko’ra ularda quyidagi qotishma uchraydi.
1.Mexanik aralashma. Qotishma tarkibiga kiruvchi komponentlar suyuq holda bir-birida to’la yorib, kristallanishh jarayonida bir-biriga tortilmay, har biri mustaqil kristallar hosil qilsa, bunday qotishmalarga mexanik aralashma beruvchi qotishma deyiladi.
Komponentlari suyuq holatda bir-birida eriydigan, hamma qattiq holatda erimaydigan va o’zaro kimyoviy birikma hosil qilmaydigan qotishmalar mexanikaviy aralashmalar deyiladi.
Bu qotishmalarga kirgan har bir komponent o’z fazoviy kristall panjarasini saqlaydi.
Komponent so’zi lotincha so’zdan olingan bo’lib - tashkil etuvchi degan manoni bildiradi.
Qotishma tarkibiga kiruvchi komponentlar atomlarning diametrlari farqi 15 % dan ortiq bo’lib, turli fazoviy kristall panjarali bo’lgandagina mexanik aralashma hosil bo’ladi.
Bu xil qotishmalar Pv-Sv, Sn-Zn, Rv-Ag qotishmasi misol bo’ladi.
Qotishmalarning birlamchi kristallaniehi o’zgarmas temperaturada sodir bo’ladigan bo’lsa, bunday qotishma evtetik qotishma yoki evtetika deyiladi.
Evtetik qotishmalarning suyuqlanishh temperaturasi ularning tarkibiga kiruvchi komponentlarning suyuqlanishh temperaturasidan past bo’lib, yuqori suyuqlanuvchanlikka ega.
Qotishmaning bir-biridan chegara sirt bilan ajralgan bir jinsli bunday qismga faza deyiladi. Ikki komponentli mexanikaviy aralashma ikki fazali qotishmadir.
Murakkab shaklli quymalar ko’pincha evtetik qotishmalardan olinadi.
2. Qattiq eritmalar. Agar qotishmalar tarkibiga kiruvchi komponentlaning atomlari suyuq holatda bir-birida to’la erib qattiq holatga O’tganda hali bu xususiyatni saqlab qolib, bir jinsli barqaror faza hosil qilsa bunday birikmalarga qattiq eritmalar deyiladi. Bu birikmalar zarbiy kuchlar ta’siriga chidamli bo’ladi.
Qattiq eritmalarda quyidagi bog’lanishhlar uchraydi.
Komponent atomlarining urin almashhishi. Agar eruvchi komponyonit atomlari erituvchi komponentning kristall panjarasiga o’tib, atomlarning urin almashhish jarayoni kechsa, bunda hosil bo’lgan qattiq eritma atomlarning urin almashhishi bilan hosil bo’lgan qattiq eritmalar deyiladi.
Bunday qotishmalarga Fe-Ni, Cu-Zn, Cu-Si kiradi.

Mikrostruktura Sxemasi


Qotishmada eruvchi komponentning atomlari erituvchi komponentning kristall panajarasiga sinishhidan qattiq eritma hosil bo’lishhi mumkin, bunday qattiq eritma singish qattiq eritmasi deyiladi. (metallar bilan metallmaslar.)
Fe-C, Fe-N, Fe-O.
Qotishma tarkibiga kiruvchi komponentlarning o’zaro tasiriga qarab ularning eruvchanligi turlicha bo’ladi. Masalan, nikelda mis yoki misda nikel suyuq va qattiq holida to’la eriy oladi. Bu qotishmalarda erituvchi komponentning yorituvchanligi suyuq holatdagidek, qattiq holatda ham to’la saqlanadi. Bu xususiyat hamma komponentlarga hos bo’lavermaydi. Ko’pchilik metallar eruvchi komponentlarni cheklanmagan miqdorda erita olsa, ba’zilari cheklangan miqdorda eritadi.
CHeklanmagan miqdorda eruvchi komponent atomlari erituvchi komponent atomlari bilan o’rin almashhishi, ya’ni erituvchida to’la erishhi uchun har ikkala komponentning atom diametrlari biri-biriga yaqin bo’lib, kristall panjaralari ham bir xil bo’lishhi lozim.
Agar bir xil kristall panjarali ikki komponentning atom diametrlari o’zaro farq qilsa, yani eruvchi komponent atom diametri erituvchi komponent atom diametridan ancha katta bo’lsa, hosil bo’lgan qattiq eritma kristall panjarasining bir muncha buzilshiga olib keladi.
Bu buzilish ma’lum chegaraga yetgach kristall panjara o’z barqarorligini yo’qotadi. Bu esa erituvchi komponentda eruvchi komponentning eruvchanligi cheklanganligini bildiradi.
3. Kimyoviy birikma. Qotishmalar tarkibiga kiruvchi komponentlarning (M-n: A va V) birlamchi kristallanishh jarayonida o’zaro reaksiyaga kirishhunivchi natijasida hosil bo’lgan (Am Vp) birikmalar kimyoviy birikmalar deyiladi.
Kimyoviy birikmalar tarkibiga kiruvchi komponentlar o’zaro ma’lum nisbatda bog’lanib bir jinsli qotishma hosil qilib, ularning kristall panjarasi ayrim komponentlarning kristall panjaralaridan boshqacha bo’ladi. Bu xil qotishmalarga Fe3C, CuAl2 lar misol bo’ladi.
Bunday birikmalarning qattiqligi ham, elektr qarshiligi ham yuqori bo’ladi.
Komponentlarning kimyoviy birikuvi natijasida hosil bo’lgan qattiq eritma panjarasida buS joylar bo’lsa bunday qattiq eritmalar ayirish qattiq eritmalar deyiladi.
Bu xil eritmalarga Ti bilan NiC,V bilan VC qotishmalar misol bo’ladi.
Qotishma komponentlarining konsentrasiyasi va temperaturasi o’zgarganda fazalarining qanday holatda bo’lishhini ko’rsatuvchi diagramma Shuni qotishmaning holat diagramasi deyiladi.
Bu diagramma eng kichik erkin energiyali barqaror fazalar holatini ko’rasatgani uchun bu diagramma qotishmaning muvozanat diagrammasi deb ataladi.
Qotishmalarning holat diagrammasidan kristallanish davrida faza (struktura) larning hamda ularga ko’ra xossalarining o’zgarishi kuzatiladi.

Aniq qotishmalarning holat diagrammasini tuzish uchun aniq tarkibli qotishmalar olib, ularni tigel deb ataluvchi O’tga chidamli materialdan yasalgan idishga kiritib, pechda suyultirriladi, so’ngra asta - sekin sovitilib boriladi.


Bunda qotishmalarning kristallana boshhlashi va tugashi temperaturaning o’zgarishi termoelektrik pirometr, strukturasi esa maxsus metallog’rafik mikroskop yordamida kuzatib boriladi va olingan material asosida holat diagrammasi tuziladi.
Rv-Sv qotishmasining holat diagrammasini tuzish uchun turli konsentrasiyadagi qotishma olib kritik temperaturasini aniqlaymiz.
Aniqlangan natijalar asosida har bir qotishma uchun sovutish egri chiziqlari chizilib, koordinatalar sistemasining ordinatorlar o’qi bo’ylab qotishmalarning kritik temperaturalarini, absissa o’qi bo’ylab konsentrasiyalarini qo’yib chiqib, qotishmalarning kristallana boshhlash temperaturalari (a nuqta lar) ni tugash temperaturalari (b nuqta lar) ni o’tkazib ularni o’zaro tutashtirsak RV bilan SB qotishmalarining holat diagrammasi tuziladi. (8-rasm). Ma’lumki qotishmaning kristal- lana boshhlash chizig’i ASV dan yuqori temperaturada qotishma suyuq holatda, kristallanishning tugash chizig’i DSE dan quyi temperaturada qattiq holatda va ular oraligida esa suyo’q va qattiq holatda bo’ladi. Qotishma temperaturasi va konsentrasiyasining o’zgarishida uning faza o’zgarishini kuzatish
uchun qotishmaning xarakterli
uch konsentrasiyasini (A, V, S)
olib, ularni suyuq holatdan uy temperaturasiga asta-sekin sovitilib borganda faza o’zgarishini kuzataylik.
Agar A konsentrasiyali suyuq qotishmani 1 - 1 chiziq bo’ylab asta sovitilsa ,u t temperatura(a nuqta gacha) suyuq holatda bo’ladi. Shuvaqtda suyuq eritmadan Rv kristallari ajrala boshhlaydi, chunki bu suyuq eritmada Rv miqdori evtertik tarkibdan ko’pdir.
Qotishma tepyoraturasi t c dan pasaygan sari suyuq eritmadan ajralayotgan Rv kristallari miqdori orta boradi va Shu bilan suyuq eritmada Rv ning miqdori kamayib, Sv miqdori ortib boradi.

1.soha - suyuq eritma


2.soha - RVkr Q suyuq eritma
3.soha - SBkr Q suyuq eritma
4.soha - RVkr Q evtertika
5.soha - SBkv Q evtertika

Ushbu jadvalda RV-SB qotishmalarining aniqlangan kritik temperaturalari keltirilgan. 7 - jadval.
Qotishmaning konsentrasiyasi


Kristallanishning boshhlanish temperaturasi


Kristallanishning tugash temperaturasi oC


100% Rv
95% Rv va 5% Sv


90% Rv va 10% Sv
87% Rv o’v 13% Sv
100% Sv

327
300


246
340
631

27
246


246
246
631  1. Qotishmalarning holat diagrammasidan foydalanib, uning turli sohalaridagi fazalar miqdorini kesmalar qoidasi asosida aniqlanish mumkin. Bir necha masalalarni echish bilan kifoyalanamiz.

1-misol .80% Sv bilan 20% Pv dan iborat qotishmaning 280oS temperaturadagi suyuq va qattiq fazalari miqdori aniqlansin. Bu misolni echish uchun avvalo berilgan qotishmaning holat diagrammasini chizamiz.
Bu diagrammadan berilgan qotishmaning o’rnini, fazalarini aniqlaymiz. Buning uchun diagrammaning abtsissa o’qidan 80 % SB li konsentrasiyani belgilab u yerdan 1 - 1 chiziq, ordinata o’qidan esa 280 S temperaturani ko’rsatuvchi nuqta dan gorizantal chiziq o’tkazib, bu chiziqlar kesishgan nuqta si L ni, yani qotishmaning berilgan o’rnini topamiz.
Ma’lumki holat diagrammaning bu sohasida qotishma SBkr suyuq eritmasdan iborat bo’ladi. Agar qotishmaning umumiy fazalar miqdorini Qu, qattiq faza miqdorini Qk va suyuq faza miqdorini Qs demak kesmalar qoidasiga ko’ra ularningn nisbatlarini quyidagicha ifodalash mumkin.


Yüklə 30,91 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə