Toshkent farmatsevtika instituti ijtimoiy fanlar kafedrasi


v) Jamiyat taraqqiyotidagi asosiy omil ilm-fan, ma’rifat deb bilishYüklə 0,87 Mb.
səhifə17/18
tarix17.11.2018
ölçüsü0,87 Mb.
#80707
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18

v) Jamiyat taraqqiyotidagi asosiy omil ilm-fan, ma’rifat deb bilish;

g) Geografik muhit-jamiyat taraqqiyotini belgilaydi;

d) Jamiyat barcha a’zolarining manfaatlarini ifoda etish.

36. Islom fundamentalizmi tushunchasi nima?

a) Jamiyat a’zolariga diniy saboq berishni izchil tashkil etish kerakligi to‘g‘risidagi qarashlar;

b) Qur’on va xadislar har qanday dunyoqarashning asosidir deb tushunuvchi kishilar mafkurasi;

v) Barcha ijtimoiy munosabatlar shariat qonunlari asosida qayta qurilishi shart deb hisoblovchi kishilarning qarashlari;

g) Islom dinini boshqa dinlardan ustun qo‘ying.

d) Hammasi to‘g‘ri.

37. I.Karimov fuqarolik jamiyatining eng muhim belgilari deb nimalarni e’tiborga olish to‘g‘risida ta’kidladi?

a) Ko‘p partiyaviylik, markazlashgan davlatchilik, tenglik;b) Qonun ustuvorligi, shaxs kamoloti uchun shart-sharoit, inson erkinligi uchun

ijtimoiy makon;

v) Milliy manfaatning ustuvorligi, sinfiy tabaqalanishning zarurligi, umuminsoniy manfaatlarning ustuvorligini e’tirof etish;

g) Ko‘ppartiyaviylik va milliy g‘oya.

d) Demokratiya.


38. O‘zbekistonning haqiqiy boyligi nima? degan savolga I.Karimov qanday javob bergan?

a) Mamlakat hududlarining xom-ashyolarga nihoyatda boyligi nazarda tutilgan;b) Kishilarimizning jismonan sog‘ligi va ma’naviy kamoloti nazarda tutilgan;

v) Farbning ilg‘or texnologiyasi va fanini o‘zlashtirib olishga qodir iqtidorli yoshlar nazarda tutiladi;

g) Ilmiy-texnika rivoji.

d) Tabiat boyligi.39. SHo‘ro zamonidan qolgan ta’lim-tarbiya tizimiga xos kamchiliklar nimadan iborat?

a) Kommunistik mafkuraning yakkaxokimligi, o‘quv dasturlarining haddan tashqari murakkablashtirilganligi;b) Mafkuraviy qarashlardan kutilmaganlik, uzluksz ta’lim-tarbiyaning echilmaganligi va taraqqiy etgan demokratik davlatlar talablariga javob bera olmasligi;

v) SHo‘ro mafkurasi sarqitlarining saqlanib qolishi, milliy ta’limning inkor etilishi;

g) Ta’lim-tarbiya tizimining dialektik-materialistik dunyoqarashga asoslanishi, zamonaviy jahon andozalariga to‘g‘ri kelmasligi va diniy ta’limning.

d) Hammasi to‘g‘ri.40. Qaysi ta’lim turida o‘qish qonunda ixtiyoriy deb belgilangan?

a) Akademik litsey yoki kasb-xunar kollejida;

b) Umumiy o‘rta maktabda;

v) Oliy o‘quv yurtida;

g) To‘g‘ri javob yo‘q.

d) Hammasi to‘g‘ri.

41. Kadrlar tayyorlash milliy modelining tarkibiy qismlari.

a) shaxs, fan;

b) davlat va jamiyat, shaxs, fan;

v) fan, ishlab chiqarish va shaxs;g) shaxs, fan, davlat va jamiyat, uzluksiz ta’lim va ishlab chiqarish;

d) to‘g‘ri javob yo‘q.42. Diniy ekstremizm nima?

a) Dinning va diniy dunyoqarashning millat va jamiyat taraqqiyotidagi ahamiyatini bo‘rttirib ko‘rsatish;

b) O‘zi e’tiqod qiladigan diniy dunyoqarashni mutlaq haqiqat deb tushunuvchi kishining mafkurasi;

v) Milliy o‘zlikni anglash faqat diniy dunyoqarash orqaligina ro‘y beradi deb tushunish;g) Hokimiyat uchun zo‘rlik bilan kurashuvchi diniy-siyosiy harakat.

d) Kuch ishlatish.43. Polietnik davlatlarning asosiy belgilari?

a) Ikki yoki undan ortiq etnik guruhlarning ixtiyoriy tarzda bir davlat tarkibida yashashi;

b) Muayyan davlatning yagona bir millatdan tashkil topishi;

v) Ikki yoki undan ortiq etnik guruxlarning bir davlat doirasida faoliyat olib borishi;

g) Urug‘-aymoqchilik rivojlanganligi.

d) Millatlararo kurash.

44. Hozirgi zamondagi g‘ayriinsoniy g‘oyalarni asosiy ko‘rinishlarini ko‘rsating

a) Kosmopolitizm, irqchilik;

b) Paneronizm, demokratiya;

v) Kommunizm, panturkizm;

g) Neofashizm, bag‘rikenglik;

d) Urug‘-aymoqchilik, fashizm.

45. Oliy majlis qanday organ?

a) Qonun chiqaruvchi;

b) Ijro etuvchi;

v) Nazorat qiluvchi;

g) a, b, v.

d) Hammasi to‘g‘ri.

46. O‘zbekiston xalqining kimlar tashkil qiladi?

a) Respublikadagi o‘zbek millati vakillari;

b) O‘zbekistonda 5 yildan ortiq yashagan turli millat vakillari;

v) O‘zbekistonda tug‘ilgan fuqarolar;g) Millatidan qat’iy nazar O‘zbekiston Respublikasi fuqarolari.

d) Barcha o‘zbeklar.47. Respublikada istiqomat qilayotgan fuqaroligi bo‘lmagan shaxslar bilim olishda O‘zbekiston Respublikasi fuqarolari bilan teng huquqga egami?

a) Ha, agar Respublikada 5 yildan ortiq istiqomat qilsa;

b) Ega emas;

v) Teng huquqga ega;

g) Ha, agar 3 yildan ortiq istiqomat qilsa.

d) Barcha hollarda.

48. Quyidagi ta’limlardan qaysi biri respublikada majburiy hisoblanadi?

a) umumiy o‘rta ta’lim va o‘rta maxsus kasb-hunar ta’limi;

b) umumiy o‘rta ta’lim;

v) boshlang‘ich ta’limga;

g) oliy ta’limga.

d)ixtiyoriy.

49. O‘zbekistonda kuchli ijtimoiy siyosatning tub mohiyati nimalarda ko‘rinadi?

a) Ijtimoiy tabaqalar o‘rtasida mumkin qadar tenglik prinsipining joriy

qilinishida;

b) Millatlararo hamjihatlikni va xalqaro totuvlikni vujudga keltirishda;v) Kam ta’minlangan ijtimoiy tabaqalarning manfaatlarini himoya qilish orqali ijtimoiy barqarorlikni ta’minlashda;

g) Qariyalar va bolalarni ijtimoiy himoya qilishda.

d) Barchaga bir xil g‘amxo‘rlikda.

50. O‘zbekiston tashqi siyosiy va tashqi iqtisodiy aloqalarni shakllantirishda qanday tamoyillarga amal qilmoqda?

a) Faqat umuminsoniy manfaatlar inobatga olinadi;

b) Faqat milliy manfaatlar asosida ish yuritiladi;

v) Sinfiy va umuminsoniy manfaatlarga asoslanadi;g) Umuminsoniy va milliy manfaatlarning mushtarakligi asosida ish yuritiladi.

d) Barcha manfaatlarga.


51. Fuqarolik jamiyati asoslarini barpo etishning eng muhim tarkibiy qismi bo‘lib nima hisoblanadi?

a) Ong va tafakkurning shaxsni turli buzg‘unchi g‘oyalardan himoya qila olish qobiliyat;b) Ma’naviyat va ma’rifat sohasidagi shaxsni muntazam kamol toptirish borasida uzluksiz ish olib berish;

v) G‘ayriinsoniy g‘oyalar majmui;

g) Siyosiy g‘oyalar to‘qnashuvi;

d) Barchasi.52. Buzg‘unchilik g‘oyalarni toping

a) Bosqinchilik, millatchilik, yovuzlik;

b) Vatansizlik, yovuzlik, ozodlik;

v) Mahalliychilik, do‘stlik, birdamlik;

g) Adolat, tenglik, irqchilik;

d) Barchasi.

53. Mustaqil O‘zbekiston mafkurasi qanday nomlanadi?

a) Xalq mafkurasi;

b) Milliy mafkura;

v) Miliy istiqlol mafkurasi;

g) Istiqlol mafkurasi;

d) Adolat mafkurasi.

54. O‘zbekiston jahon hamjamiyati uchun qanday mamlakat?

a) Markaziy Osiyodagi eng katta mamlakat;

b) SHarq darvozasi;

v) Bozor iqtisodiyotiga qadam qo‘ygan mamlakat;g) Dunyo uchun ochiq mamlakat.

d) Boy tabiatga ega mamlakat.55. «Islom omili» nima?

a) zamonga moslashuv;b) islomning siyosiy faollashuvi jarayoni;

v) o‘z tarixi va an’analariga murojat etish;

g) milliy ongni o‘sishi.

d) islom rivoji.56. SHovinizmning kelib chiqish sabablari nimada?

a) milliy mumtozlik;

b) boshqa millatlarga ishonmaslik;

v) o‘zaro madaniyatli hamkorlik qilishga tayyor emaslik va xoxlamaslik;

g) millatlar o‘rtasida adovat solish.

d) g‘ayri dinlar hukmronligi.

57. Mafkuraviy poligon nima?

a) Er yuzining turli mintaqalari xalqlarining ongi va qalbi turli

g‘oyalarni sinash maydoni;

b) Ong va tafakkurning shaxsni turli buzg‘unchi g‘oyalardan himoya qila olish

qobiliyati;

v) G‘oyalar majmui;

g) G‘ayriinsoniy g‘oyalar majmui;

d) Energetika ob’ektlarining maydoni.


58. Markaziy Osiyo mamlakatlari integratsiyasining xususiyatlari nimada?

a) yagona iqtisodiy makon;

b) energetika ob’ektlarining o‘ziga xosligi;

v) etakchi tarmoqlarning mushtarak emasligi;

g) mustaqil davlatlar qurish g‘oyalari.

d) hammasi to‘g‘ri.

59. Biz qanday jamiyat barpo etmoqdamiz?

a) axborotlashgan jamiyat;

b) rivojlangan kapitalistik jamiyat;

v) bozor iqtisodiyotiga asoslangan adolatli jamiyat;g) bozor iqtisodiyotiga asoslangan erkin demokratik jamiyat.

d) kuchli jamiyat.60. O‘zbekiston Respublikasida ta’limning qaysi bosqichi majburiy?

a) Umumiy o‘rta ta’lim;b) Umumiy o‘rta, shuningdek o‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limi;

v) Oliy ta’lim;

g) Kasb-hunar ta’limi.

d) Hech biri.61. Davlat ta’lim standartlari nima?

a) fanlar ro‘yxati;

b) mutaxassislik malaka tasnifi;

v) ta’lim mazmuniga hamda sifatiga qo‘yiladigan talablar;

g) ta’lim xalqaro mezonlari.

d) javob yo‘q.

62. I.Karimov tomonidan mamlakat barqarorligining asosiy shartlari deb qanday shartlar nazarda tutilgan?

a) Mamlakatimiz aholisining mintaqa aholisi tarkibidagi miqdoriy salmog‘i;

b) Milliy qadriyatlar, tariximizning chuqur ildizi, milliy o‘zlikni anglash, umuminsoniy manfaatning ustuvorligini e’tirof etish;

v) Kuchli ijtimoiy siyosat va odamlarni da’vat etuvchi ijtimoiy omillarni ro‘yobga chiqarish;

g) Kadrlar tayyorlash va sog‘liqni saqlash bo‘yicha milliy dasturni qabul qilish.

d) Ko‘rsatilganlarni hammasi.

63. I.Karimov tomonidan korrupsiya va jinoyatchilikka qarshi kurashning asosiy strategik yo‘nalishlari qilib nimalar olingan?

a) Siyosiy, huquqiy xalqaro tashkilotlar tajribasi;b) Iqtisodiy, huquqiy jazolarni yanada kuchaytirish, korrupsiya va jinoyatchilikka qarshi kurash muhitini yaratish;

v) Inson huquqlari deklaratsiyasi moddalariga rioya qilinishini ta’minlash;

g) Ta’lim-tarbiyani kuchaytirish.

d) Hammasi.64. Maxalliychilik va urug‘-aymoqchilikning eng katta salbiy oqibati deganda asosan nimani tushunish kerak?

a) Milliy ma’naviy barqarorlikka raxna soladi;

b) Boshqa etnik guruxlarda ishonchsizlikni keltirib chiqaradi;

v) Mamalakatning xalqaro obro‘siga putur etkaziladi;

g) Qonun buzilishiga olib keladi.

d) Ziddiyat kuchayadi.

65. I.Karimov fikricha: «Odam o‘zining chinakam mulkdor deb xis qilmas ekan» bunday paytda u ... (to‘g‘ri javobni toping)

a) Ishlab chiqarish samaradorligi uchun, jamiyat barqarorligini saqlab qolish uchun kurashmaydi;

b) Milliy qadriyatlarning ahamiyatini etarli darajada olaolmaydi;

v) Umumxalq mulkini asrab-avaylashning uddasidan chiqa olmaydi;

g) CHinakam vatanparvar bo‘laolmaydi.

d) Boyimaydi.

66. «Siyosiy partiyalar mavjudligining eng asosiy va birdan bir prinsipi» qilib nimalar belgilab berilgan?

a) Davlatning konstitutsiyaviy meyorlarini hurmat qilish va ularga rioya etish;

b) Xalq manfaatini himoya qilish va uni qonun orqali muxofaza qilish;

v) Turli ijtimoiy guruhlarning ijtimoiy kundalik ongi darajasidagi kayfiyatlarni mafkura sifatida shakllantirish;

g) Ma’lum guruh manfaatlarini ifoda qilish.

d) Hokimiyatni egallash.

67.Aholini ijtimoiy himoyalashni yaxshilash Respublikada qanday muhim vazifalarni xal etishga bog‘liq deb bilasiz?

a) Ishlab chiqarishni barqarorlashtirishning davlat tomonidan belgilangan reja asosida rivojlantirilishi;

b) Davlat mablag‘lari bilan bir qatorda mehnat jamoalari, jamoat va xayriya tashkilotlari va jamg‘armalarining mablag‘larini kengroq jalb etish;

v) Odamlarning kuch va qobiliyatlaridan jamiyat ravnaqi yo‘lida to‘laroq foydalanish mexanizmini vujudga keltirish;g) b va v xollarida.

d) Turizmni kuchaytirish.68. O‘zbekiston bozor munosabatlariga o‘tishda eng avvalo nimaga e’tibor berdi?

a) iste’molga;

b) raqobatga;

v) chetdan olingan qarzlarni to‘lashga;g) investitsiyani ko‘paytirishga.

d) kredit berishga.69. Bozor iqtisodiyotiga o‘tishda islohotlar qachon sezilarli samara beradi?

a) ekologiya muammolari xal bo‘lganda;

b) Rossiya bilan O‘zbekiston o‘rtasidagi iqtisodiy munosabatlar yanada chuqurlashsa;

v) baynalmilallashuv va milliy xususiyatlar yo‘q bo‘lganda;g) chinakam mulkdorlar sinfi shakllanganda.

d) milliy ong kuchaysa.70. Respublikamiz iqtisodiy mustaqilligini ta’minlashning muhim tayanchi nima?

a) Respublika chegaralarini mustahkamlash;

b) Markaziy Osiyo hamdo‘stligini mustahkamlash;

v) Narkotik moddalar ishlab chiqarish va ular bilan savdo qilishni tugatish;g) Iqtisodiyotda chuqur tarkibiy o‘zgarishlarni amalga oshirish.

d) Qurolsizlanish.71. Respublikada ijtimoiy-demografik ahvolning muhim xususiyatlaridan biri nimada?

a) Islom dini omilining kuchayishida;

b) «Sovuq urush» barxam topganligida;

v) Markaziy Osiyo mintaqasini yadroviy qurollardan xoli hudud deb e’lon qilinishida;g) Jamiyatning asosi bo‘lgan kuchli oila tizimi tashkil topganligida.

d) Ko‘p bolalik.72. O‘zbekiston jahon hamjamiyati bilan hamkorlik qilganida nimalarga amal qiladi?

a) integratsiyani chuqurlashtirishga;

b) ichki ishlariga aralashmaslikka;

v) o‘z mahsulotlarini ko‘proq eksport qilishga;g) bir davlat bilan yaqinlashish hisobiga boshqasidan uzoqlashmaslikka.

d) hammasi to‘g‘ri.


73. O‘zbekiston o‘zining tashqi aloqalarini qanday asosda tashkil etmoqda?

a) NATO doirasida;

b) EHHT doirasida (Evropa xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti);

v) Xalqaro valyuta fondi orqali;g) Tashqi aloqalarini ham ko‘p tomonlama, ham ikki tomonlama asosda tashkil etish orqali.

d) BMT doirasida.74. G‘oya nima?

a) Inson tafakkurida vujudga kelajak, ijtimoiy kuchga ega bo‘lgan, ruhiyatga kuchli ta’-sir etkazib, jamiyat va odamlarni harakatga keltiradigan, ularni maqsad-muddao sari etaklaydigan fikr;

b) Muayyan guruh yo qatlamning, millat yoki davlatning ehtiyojlarini, maqsad va intilishlarini, ijtimoiy-ma’naviy tamoyillarining ifoda etadigan g‘oyalar, ularni amalga oshirish usul va vositalari tizimi;

v) Biron-bir mamlakat xalqining tub manfaatlarini ifoda etadigan, uni o‘z oldiga qo‘ygan maqsadlari sari birlashtiradigan va safarbar etadigan eng ilg‘or nsonparvar fikr majmuasi;

g) Tarixiy jihatdan zaruriyat hisoblangan g‘oyalar;

d) Milliy ong, milliy xis-tuygu.

75. Buyuk davlatchilik shovinizmi va agressiv millatchilikning moxiyati nimada?

a) milliy ayirmachilik;

b) millatlar borasida adovat solishni targib qilish;

v) yirik davlatlarning uz munosabatlarini ustunlik asosida amalga oshirishi;

g) ezilgan xalkning maxalliy millatchiligi formasi.

d) kuch ishlatishda.

76. Korrupsiya va jinoyatchilik kanday okibatlarga olib keladi?

a) Jamiyat ma’naviy axlokiy asoslarini emiradi;

b) isloxatlarga karshilik kursatmadi;

v) fukarolar xukuk va erkinliklari ximoyasini pasaytiradi;

g) fukarolarning tadbirkorligiga tusiklik kiladi.

d) urushga.

77. Maxalliychilik va urug-aymokchilik - u kanday tushuncha?

a) bu etnik birlik tushuncha;

b) bu kon-karindoshlik alokalari;

v) kondoshlik rishtalari bilan boglangan ijtimoiy gurux birligi o‘ringa qo‘yadigan uyushmalar;g) davlat tuzilmalarida tor guruxchilik manfaatlari birinchi o‘ringa qo‘yadigan uyushmalar.

d) hammasi to‘g‘ri.78. Mustakillikning ma’naviy zaminlari kaysilar?

a) milliy ong, milliy xis-tuygu;

b) milliy bardamlik;

v) milliy uzligini anglash;g) xammasi.

d) hech biri.79. Milliy siyosat kanday koidalarga amal kiladi?

a) shaxs xukukining ustuvorligi;

b) milliy xukuklarning ustuvorligi;

v) millatlararo munosabatlar - shaxs va milliy ozchilik xukuklarini ta’minlash;

g) ijtimoiy ximoyalash.

d) hammasi to‘g‘ri.

80. Maxalliychilik va urug-aymokchilikning davlat manfaatlariga kanday taxdidi bor?

a) maxalliychilik kayfiyatini shakllantiradi;

b) xududiy farkni mutlax xodisa darajasiga ko‘tarish;

v) maxalliychilik, guruxbozlikni vujudga keltiradi;g) mamlakat yaxlitligiga putur etkazadi.

d) shaxslar iqtisodiga zarar keltirar.81. Tashki siyosiy va iktisodiy munosabatlarni shakllantirishning asosiy prinsiplari:

a) mafkuraviy karashlar umumiyligi;

b) davlat ichki normalarining ustuvorligi;

v) ikki tomonlama tashki alokalar;g) uzaro manfaatlarni xisobga olgan xolda,

d) foydalilik.82. Mintakaviy mojaro. Bu kanday mojaro?

a) ikki mamlakat urtasidagi echilmagan muammolar;

b) bu ikki va undan ortik chegaradosh davlatlar urtasidagi siyosiy karama-karshilik;

v) aloxida olingan davlat ichidagi mojaro;g) bir necha mamlakatlar urtasidagi va darajasidagi tarixiy, siyosiy, etnik muammolar.

d) qurolli mojaro.83. «Milliy ma’naviy qadriyatlar» deganda nimani tushunasiz?

a) Muayyan millatga tegishli bo‘lgan barcha (axloqiy, diniy, badiiy, madaniy, huquqiy, siyosiy) ma’naviy merosni;

b) O‘zbek millatiga tegishli barcha og‘zaki va yozma badiiy, ilmiy, falsafiy ta’limotlarni;

v) Faqat bir millat tomonidan yaratilgan, avloddan avlodga etib ;

g) Badiiy adabiyot, teatr, musiqa, me’morchilik soxasida yaratilgan barcha yodgorliklarni.

d) Barchasi to‘g‘ri.

84. «Milliy ong nima?

a) Faqat biror millatga xos bo‘lgan milliy ruxiyot, kayfiyat, tuyg‘ular, qarashlar, nazariyalar va g‘oyalar majmuasi;

b) Muayyan millatning ilg‘or kishilari tomonidan ishlab chiqilib, ushbu millat kishilari o‘rtasida yoyilgan ijtimoiy-siyosiy qarashlar;

v) Biron-bir millatga tegishli bo‘lgan ong;

g) Millatning ravnaqi uchun xizmat qiladigan, uning mustaqilligini ta’minlovchi g‘oyalar.

d) Millatni ulug‘lovchi g‘oya.

85. «Milliy g‘urur» nima?

a) Biror millat vakilining millatga tegishli bo‘lgan madaniy yodgorliklar, osori-atiqalar, milliy qahramonlar, tarixiy shaxslar mavjudligidan mamnunlik xissiyotlari;

b) Biror millatning yoki millat vakilining boshqa bir millatga yoki millat vakiliga nisbatan afzalligini xis etish;

v) Insonning o‘z millati erishgan yutuqlaridan, g‘alabalaridan, muvaffaqiyatlaridan g‘ururlanish;

g) Biror millat yashaydigan hududning kattaligi, er osti qazilmalari ko‘pligidan g‘ururlanish, iftixor qilish.

d) Millatni o‘rganish.

86. Vatan tuyg‘usi deganda nimani tushunasiz?

a) O‘zi tug‘ilib, voyaga etgan, avlodlar qoni to‘kilgan Vatanni sevish, e’zozlash, uni himoya qilish, uning ravnaqi uchun mehnat qilish, undan fahrlanish;

b) Vatan uchun jon fido qilgan vatandoshlarini eslash, moddiy va ma’naviy, milliy qadriyatlarni eslash;

v) Kishi tug‘ilib o‘sgan joyi, mahalla, el-yurt, qarindosh, yaqin insonlarni sog‘inish;

g) Vatanni doimo eslab yurish, avlodlar yashab o‘tgan va dafn etilgan joylarni ziyoratqilish, yaqin oshna-og‘aynilarni sog‘inish xissiyotlari.

d) Hammasi to‘g‘ri.

87. «Demokratiya va ma’naviyat» nisbatlariga munosabatingiz qanday?

a) Demokratik tartiblar ma’naviy etuklik natijasidir;

b) Demokratiya va ma’naviyat bir-birlariga daxlsiz;

v) Demokratiya - siyosiy termin bo‘lganligi uchun uning ma’naviy hayotga bog‘liq joyi yo‘q;

g) Demokratiya va ma’naviyat bir-birlarini istisno qiladi.

d) Turli vaqtlarda sodir bo‘ladi.

88. Buyuk davlatchilik shovinizmi Prezident I.Karimovning qaysi asarida bayon etilgan?

a) Milliy istiqlol g‘oyasi: asosiy tushuncha va tamoyillari;b) O‘zbekiston XXI asr bo‘sag‘asida: xavfsizlikka taxdid, barqarorlik shartlari va taraqqiyot kafolatlari;

v) Ma’naviy yuksalish yo‘lida;

g) Buyuk kelajagimizni o‘z qo‘limiz bilan quramiz.

d) “YUksak ma’naviyat-engilmas kuch” .89. Faqat eng kuchli, ta’sirchan, zalvorli fikrlargina...

a) kuch bo‘la olishi mumkin;

b) mafkura bo‘la olishi mumkin;

v) g‘oya bo‘la olishi mumkin;

g) ma’rifat bo‘la olishi mumkin.

d) foydali.

90. Qaysi g‘oya mazmuniga ko‘ra iymon-e’tiqodning negizini tashkil etadi?

a) diniy g‘oya;

b) badiiy g‘oya;

v) falsafiy g‘oya;

g) milliy g‘oya.

d) barchasi.

GLOSSARIY
Milliy g‘oya - millatning o‘tmishi, buguni va istiqbolini o‘zida mujassamlashtirgan, uning tub manfaatlari va maqsadlarini ifodalab, taraqqiyotga xizmat qiladigan ijtimoiy g‘oya shakli.

Milliy mafkura - millatning etnoijtimoiy birlik sifatida mavjud bo‘lishi va rivojlanishini, erkin va ozod taraqqiyotini g‘oyaviy asrash, ta’minlashga qaratilgan qarashlar tizimi.

«Milliy mafkura»ni faqat bitta millat yoki xalqning mafkurasi, deb tushunish to‘g‘ri emas. U muayyan jamiyat yoki davlatning umumiy mafkurasi ma’nosini ham anglatadi. CHunki «milliy» sifati «millat» so‘zidan kelib chiqqan bo‘lib, nafaqat muayyan etnik birlik, balki «davlat» ma’nosini ifodalash uchun ham xizmat qiladi. Masalan, «milliy daromad», «milliy qurolli kuchlar» birikmalarida u aynan, «davlat» so‘zining ma’nodoshi sifatida ishlatiladi.Istiqlol mafkurasi - har bir kishining jamiyat hayotidagi faoliyati, yurti, millati, o‘zi va oilasi oldidagi burch va mas’uliyatini qay darajada his etayotgani va bajarayotganini belgilaydigan ma’naviy mezon hamdir.

Milliy istiqlol mafkurasining yurtimizda yashovchi har bir fuqaro uchun qadrliligi shundaki, uning mohiyatida umuminsoniy tamoyillar yotadi.Globallashuv - turli mamlakatlar iqtisodi, madaniyati, ma’naviyati, odamlari o‘rtasidagi o‘zaro ta’sir va bog‘liqlikning kuchayishidir.

Buyuk davlatchilik shovinizmi - (SHovinizm - fran. burjua mil-latchiligining o‘ta reaksion formasi). SHovinizm siyosati boshqa millat va xalqlarga nafrat va dushmanlikni avj oldirishga qaratilgan. SHovinizm go‘yo to‘laqonli bo‘lmagan boshqa millatlar va irqlar ustidan hukmronlik qilishga da’vat etilgan bir millatning alohidaligini («mumtozligini») targ‘ib etadi.

SHovinizm ba’zi ko‘p sonli millatlarning nafaqat ko‘p millatli imperiya doirasida, balki uni o‘rab turgan jo‘g‘rofiy - siyosiy makonda ham o‘zining mutlaq hukmronligini o‘rnatish uchun kurashda namoyon bo‘ladi.

Buyuk davlatchilik shovinizmi boshqa millatlar va mamlakatlar bilan o‘zaro madaniyatli hamkorlik qilishga tayyor emaslikdan kelib chiqadi. Uning ifodachilari harbiy imperiyalardir.


Yüklə 0,87 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə