Toshkent viloyati chirchiq davlat pedagogika instituti


Jamoaijodiyfaoliyatinirivojlantirishdapedagogiktexnologiyalarningo‘rniYüklə 74,92 Kb.
səhifə11/12
tarix20.04.2022
ölçüsü74,92 Kb.
#85690
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
Ergasheva Gulhayoning kurs ishi
15- bilet javoblari MatyoqubovaNoila, 001 маънавиятшунослик, oila jamoasini jismlashtirish, 2-ma\'ruza. O\'zbekistonning eng yangi tarixi fanidan, 11-tarix-imtihon-javoblari-2022-yil, Abdullayev Baysultan, Mavzu Go’daklar uyida bolalarning ijtimoiy adaptatsiyasi jarayo, 101237, TARIX ONA TILI MAJBURIY FANLAR, Dtm-2022 (1) (1), DTM 2020 ona tili , tarix ona tili 2022-04-15
2.2. Jamoaijodiyfaoliyatinirivojlantirishdapedagogiktexnologiyalarningo‘rni

Darsdantashqarifaoliyatnizamonaviytashkiletishijodiyjarayonbo‘lib, o‘qituvchidanchuqurbilim, malakavaxohish talab qilganikabio‘quvchilardan ham ularningintilishlarivaehtiyojlarini talab etadi. O‘quvchilarningqiziqishlarinirivojlantirishtarbiyaningmuallifliktiziminishakllantirishning yagona yo‘lidir. Bu holdatarbiyashaxskamolotiniboshqarishjarayoni,uningijtimoiylashuvivarivojiuchunsharoitvaimkoniyatlaryaratishmezonisifatidaqaraladi. Darsdantashqarifaoliyat (dam olishnitashkiletish) esashaxsningijodiyimkoniyatlariniyuqorigako‘tarish (birinchinavbatda, o‘qituvchining), uningijtimoiyfaolliginiamalgaoshirishmaydonisifatidatasavvuretilishimumkin.Hordiqkishilarningyangilanish, tiklanish, uningjismoniyvama’naviykuchiniko‘paytirish, shaxsiniboyitish, ijodiyfaolliginichuqurlashtirishvaamalgaoshirishuchunulartomonidanrejalashtirilganvamo‘ljallanganshaxsiyvaqtiningbirqismidir. Shaxso‘zfaoliyatiasosidashakllanibboradi. Jamiyatdayashash, boshqakishilarbilanhamkorlikqilish, o‘zarofaoliyatyuritishkishiningfaqatjamoaishlaridagiishtirokiorqalishakllantiriladi.Shaxso‘zfaoliyatiasosidashakllanibboradi. Jamiyatdayashash, boshqakishilarbilanhamkorlikqilish, o‘zarofaoliyatyuritishkishiningfaqatjamoaishlaridagiishtirokiorqalishakllantiriladi.Jamoaviyijodiyfaoliyatmetodikasinihoyatdasamaralimetodikasifatidatarbiyaniindividuallashtirishtamoyillarini, ishningjamoaviyshakllarida ham tashkiletishimkoniyatiniberadi.Jamoaviyijodiyfaoliyato‘quvchilarniijodgayo‘naltiradi,harakatqilishningzarurshakllarivametodlarinitopishvazifalarinibelgilaydi, maqsadnianiqlashgao‘rgatadi, ishnitashkiletishgayordamberadi, jamoavaalohidao‘quvchilarningtashabbusiniqo‘llab-quvvatlaydivakuchaytiradi, o‘zqobiliyatidanyanadayaxshiroqfoydalanishimkoniyatlarihaqidamaslahatberadi, o‘quvchilarvajamoaningaxloqiyjihatdanrivojlanishinikuzatadi, tartibgasoladi.Xulosa

Boshlang’ich sinf o’quvchilari bilan o’tkaziladigan tarbiyaviy tadbirlarini turlari, tashkil etishning yo’l-usullari, vositalari bilan tanishib chiqdik va tajriba-sinov ishlarini olib bordik. Natijada, quyidagi xulosalarga keldik:

1. Bayram tadbirlarini tashkil etishda o’quvchilarning yosh va individual
xususiyatlarini hisobga olish lozim; bunda bolaning ichki ma’naviy dunyosi, histuyg’ulari, munosabatlari, tengdoshlari bilan aloqalari tarbiyaviy ta’sirdan chetda qolmasligi kerak;

2. Ajdodlarimiz merosida ta’lim-tarbiya ishlariga katta e’tibor qaratishgan,


shuningdek ularning ta’lim-tarbiyaviy g’oyalaridan ma’naviy-ma’rifiy ishlarning
mazmunini takomillashtirishda asos sifatida foydalanish maqsadga muvofiqdir.

3. Ma’naviy-ma’rifiy ishlarning samaradorligi o’qituvchi va o’qituvchilarning


mazkur faoliyatga maxsus yo’naltirilganligiga bog’liqdir.

4. Bayram tadbirlaridainterfaolmetodlarningimkoniyatlaridanfoydalanishni


kengyo’lgaqo’yishzarur. Bu o’rindatakomillashtirishomilisifatidainterfaol
metodlardanfoydalanishmaqsadqilibolinsavaundanunumlifoydalanilsanatija
yuqoribo’ladi.

5.Bayram tadbirlarinio’tkazishdatashkilqilishprinsiplarigaamalqilinsamaqsadgamuvofiqbo’ladi. Boshlang’ichta’limjarayonidabayramtadbirlarinitashkiletishvatakomillashtirishgadoirmetodikqo’llanmalar, ko’rsatmalartayyorlanishivanashretilishivaulardanunumlifoydalanish ham hozirgikunningtalablaridanbiridir.
Yüklə 74,92 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə