Verbal hiss ə AnalogiyalarYüklə 294,89 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə5/8
tarix03.05.2018
ölçüsü294,89 Kb.
#41475
1   2   3   4   5   6   7   8

15

 

 M

əntiq 

Bu cür tapşırıqlar göstəricilər və çıxarılası nəticələr baxımından bir-birindən fərqlənir. Buna görə 

d

ə  hər  tapşırığı  müşayiət edən suala xüsusi diqqət yetirin və  verilən  variantlardan  müvafiq  cavabı 

seçin. 

Göst

əricilərin çertyoj formasında əks etdirilməsi bəzi suala cavab verilməsini asanlaşdırır. 

 

 

31.

 

“Balıq kimi ağzıma su alıb susaram”, - deyimi ehtimala görə balıqların səs ioqasının olmaması ilə əlaqədardır. Bəzi tədqiqatçıların ehtimalına görə onların səs çıxarma qabiliyyəti olmamalıdır. 

Aşağıda sadalananlardan hansı fakt bu ehtimala ziddir? 

 

(a) Professor  Diana Reys delfinl

ərə cüzi dil öyrədə bilmiş və onu simvol halında təqdim etmişdir. 

(b) Balıqlar qəlsəmələrini açıb-örtür və nəticədə müxtəlif səslər – boğuq yaxud alqış səslərinə bənzər 

s

əslər çıxarırlar.  (c)  Balıqların  yaxşı  eşıtmə  qabiliyyəti  vardır.  Onların  bir  çox  növləri bədəninin hər iki tərəfinin 

ortasında, uzunluq zolağı boyunca yerləşmiş hüceyrələri vasitəsilə səs dalğaları yaymaqla yaranmış 

t

əzyiqi tanıya bilirlər.  (ç) Okeanoloq Robert Bercesin fikrinc

ə, quruda yaşayan heyvanlar kimi, əks cinsin nümayəndələrinin 

diqq

ətini cəlb etmək üçün balıqlar da müxtəlif siqnallardan, məsələn, qanadlarının hərəkətlərindən istifad

ə edirlər.    

(d)  Sualtı  gəmilərin heyəti öz səslərini ört-basdır  etmək  üçün  su  heyvanlarının  səslərindən istifadə 

edirl


ər. 

 

 32.

  

İki müddəa verilir:  

Heç bir şahmatçı iradəsiz deyildir.  

Bəzi şahmatçılar yaxşı siyasətçidirlər. 

 

Aşağıda sadalananlardan bu iki müddəadan hansı irəli gəlir? 

 

(a) B


əzi siyasətçi iradəsizdir 

(b) B


əzi siyasətçi iradəsiz deyildir 

(c) B


əzi iradəsiz adam siyasətçi deyildir 

(ç) B


əzi şahmatçılar  nə siyasətçi, nə də iradəsizdirlər 

(d) B


əzi adamlar siyasətçi, həm də iradəsizdirlər, lakin onların arasında şahmatçılar yoxdur. 

 16

 

 33.

 

Dostların – Datonun, Natianın, Ketinin və Giorginin müxtəlif markalı avtomobilləri vardır: Porşe, Hiunday, Toyota v

ə Mersedes. Aşağıda verilən dörd sübutdan ancaq biri düzgündür: 

 

Datonun Porşesi vardır  

Natianın Porşesi yoxdur  

Ketinin Mersedesi yoxdur  

Giorginin Porşesi yoxdur  

Aşağıda  sadalananlardan  avtomobillərin  dostlar  arasında  bölüşdürülməsini  hansı  sətir düzgün əks 

etdir

ə bilər? 

 

Dato   

Natia   

Keti 

 

Giorgi 

(a) 

Porşe   


Hiunday 

Mersedes 

Toyota 

(b) 


Mersedes  

Hiunday 


Toyota  

Porşe 


(c) 

Porşe   


Mersedes 

Hiunday 


Toyota 

(ç) 


Toyota  

Mersedes 

Hiunday 

Porşe 


(d) 

Toyota  


Porşe   

Mersedes 

Hiunday 

 

 34.

 Cüml


ələrin altında verilmiş cütlüklərdən hansı eyni məzmunlu cümlələrdən ibarətdir? 

 

(a) İşıqforda qırmızı işıq yananda küçəni keçmək olmaz.       

İşıqforda qırmızı işıq yananda küçəni keçmək olar. 

(b) Bu şəhərdə bu qüllə bütün binalardan ucadır.  

      


Bu şəhərdə heç bir bina bu qüllədən uca deyildir. 

(c) S


ənə məxsus olmayan şeyi almağa heç vaxt cəhd göstərmə. 

     S


ənə məxsus olan şeyi almaqdan heç vaxt imtina etmə. 

(ç) Sabah hava yaxşı olsa, şəhərdən kənarda gəzəcəyəm. 

     

Hava yaxşı olmasa, sabah şəhərdən kənarda gəzməyəcəyəm.  (d) Sabah havanın yaxşı olacağı doğru deyildir. 

     


Kim sabah havanın yaxşı olacağını düşünürsə, səhv edir. 

 

  

 

  


17

 

 Oxunmuş mətnin düşünülməsi  

 

M

ətni diqqətlə oxuyun və düşünün. Hər sualın ehtimal olunan cavabından verilən mətn üzrə düzgün 

olan variantı seçin. 

 

Təqlid  yaxud  yamsılama  heyvanların  qrup  halında  davranışının  ən  maraqlı  və  bioloji  baxımdan 

mühüm növüdür. Yamsılama hərəkəti heyvanlar aləmində geniş  yayılmışdır və ayrı-ayrı fərdlərin və 

ümumiyy

ətlə, növlərin ətraf mühitin dəyişkən şəraitinə uyğunlaşmasında mühüm rol oynayır. Ancaq əsl yamsılama hərəkəti barədə o zaman danışmaq olar ki, fərd davranışın onun növü üçün anadangəlmə 

davranışın repertuarına  daxil olmayan formalarını təqlid etsin. Yüksək inkişaf etmiş orqanizmlərdə - 

qrup halında həyatın müxtəlif  yamsılama ilə davranış tələb etdiyi primatlarda və balinakimilərdə  əsl 

t

əqlid davranışı xüsusilə geniş yayılmışdır. Delfinl

ərin bəzi növləri,  əsasən afalinlər  insanın  bu  və  ya digər hərəkətlərini  yamsılaya  bilirlər. 

M

əsələn, delfinlərin tədqiqatçıları  C.  Tayler  və  C.  Sayman  bir  hovuza  salınmış  afalinlərin “instrumental davranış”ının xüsusiyyətlərini öyrənirdilər. Afalinlər onların hovuzu təmizləmə prosesinə 

böyük  maraqla  baxırdılar.  Hovuzun xidmətçilərinin istifadə  etdikləri alətlər kürəkcikdən və  rezin 

borudan ibar

ət idi. Bir dəfə bu alətləri gecə hovuzda qaldı. Onlara afalinlərdən biri sahib oldu və xeyli 

müdd

ət onlarla manipulyasiya etdi. İnsanı yamsılamaqla o borunu qanadları ilə tutdu, ağzını kürəkciyə sürt

ərək onu hovuzun dibində  gəzdirməyə  başladı.  Bu  aləti delfinlərdən gizlətdikdən sonra onlar 

hovuzu  “yığışdırmaq  üçün”  kaşı  qırıntılarından  istifadə  etməyə  başladılar.  Afalinlər  dişləri ilə 

tutduqları kaşı qırıntıları ilə qida üçün istifadə etdikləri su bitkilərini toplayırdılar. 

Al

ətlərdən həm oynamaq (hovuzun təmizlənməsinin  yamsılanması),  həm də  qida toplamaq üçün istifad

ə etmək nümunələri göstərir ki, delfinlər insanın müəyyən tipli davranışını əxz etməklə yanaşı, 

h

əm də öz tələblərinə müvafiq olaraq onların şəklini dəyişdirə bilirlər. Delfinl

ərlə  aparılmış  digər tədqiqatlar  əsasında  müəyyən  edilmişdir  ki,  istər  akvalanqların 

buraxdıqları hava kürəciklərinin uğultusuna bənzər səslər, istərsə də adamların dedikləri sözlər və sadə 

ifad


ələr olsun, onların müxtəlif səsləri təqlid etmək qabiliyyəti də vardır. Həmçinin müəyyən edilmişdir 

ki, delfinl

ərin səsləri təkrar etmələri üçün onlara yad olan səs siqnallarını 1-3 dəfə eşitmələri kifayətdir. 

Ehtimala gör

ə delfinlərin təbii mühitində onların arasında əlaqə yaradılmasında yüksək səviyyədə 

inkişaf  etmiş  “vokal”  yamsılama  qabiliyyəti  mühüm  rol  oynayır.  Məlum  olduğu  kimi,  afalinlər 

özl

ərinin fərdi “fit-avtoqrafları”  ilə  -  delfinlərin bir-birini  tanımalarına  kömək edən bir növ səs siqnalları ilə səciyyəvidir. Ehtimala görə bu  “fit-avtoqrafları” qrupun üzvlərinin bir-birini təqlid etməsi 

n

əticəsində  elə  ümumi xüsusiyyətlər  qazanmışdır  ki,  onları  başqa  qrupun  üzvlərinin “fit-avtoqrafları”ndan fərqləndirir. Delfinlər bu siqnallarla qardaşlarını digər qrupun üzvlərindən seçə və öz 

qruplarını tapa bilirlər. 

Delfinl

ərin  qrup  halında  müxtəlif fəallığında  “vokal”  və  motorsayağı  yamsılama  rolu  barədə t

ədqiqatçıların  ehtimallarının  çox  maraqlı  və  inandırıcı  olmasına  baxmayaraq,  tənqidçilərin fikrincə, 

onlara yen

ə də eksperiment halında sübut lazımdır. 

 

 Yüklə 294,89 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə