Za zanimanjeYüklə 1,09 Mb.
səhifə10/10
tarix03.05.2018
ölçüsü1,09 Mb.
#40994
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Nakon 2. razreda

84 sata

STRUKOVNA PRAKSA

Nastavne cjeline

Razrada – Nastavne teme / sadržaji

Hidroterapija

Priprema bolesnika zahidroterapijske postupke: higijena bolesnika, prikladna odjeća I obuća, pregled kože.

Priprema i primjena kupki općih ili djelomičnih prema različitim temperaturama vode.

Priprema i primjena umjetnih termomineralnih kupki.

Priprema i primjena različitih vrsta obloga.

Primjena podvodne masaže cijelog tijela i pojedinih dijelova tijela

Krioterapija

Priprema i primjena krioobloga, kriomasaže, kriokupki.

Parafinoterapija

Priprema, održavanje i primjena parafina: oblozi I kupke. Upoznavanje s peloidoterapijom.

Masaža


Izvođenje klasične masaže pojedinih dijelova tijela ili cijelog tijela prema indikacijama liječnika na pojedinim bolesnicima. Primjena vibracijske masaže s elektroaparatima.

Kineziometrijski i kinezioterapijski postupci

Pomoć pri uzimanju mjera opsega pokretljivosti zglobova, mjera obujma udova, duljina, mobilnost kralješnice, prsnog koša.

Hospitiranje pri izvođenju manualnog mišićnog testa. Hospitiranje u dvorani za kinezioterapiju ili na pojedinim stacionarnim odjelima; upoznavanje s pojedinim administrativnim postupcima I medicinskom dokumentacijom.

Postupci elektroterapije

Upoznavanje s pojedinim postupcima elektroterapijskih postupaka.Nakon 3. razreda

126 sati

STRUKOVNA PRAKSA

Termoterapija

Primjena različitih vrsta peloida pomoću kupki cijelog tijela ili dijela tijela, primjena različitih vrsta obloga na pojedine dijelove tijela prema indikacijama liječnika.

Primjena različitih vrsta obloga prema indikacijama. Primjena parafinskih obloga I kupki. Primjena psamoterapije.

Hidroterapija

Primjena različitih vrsta kupki prema temperature vode. Primjena podvodne masaže cijelog tijela ili pojedinih dijelova tijela. Pomoć pri izvođenju vježbi u bazeni ili u Habbardovoj kadi.

Krioterapija

Primjena kriomasaže, krioobloga I kriokupki prema indikacijama liječnika.

Mehanoterapija

Izvođenje pojedinih masažnih tehnika kao što su klasična manualna masaže, manualna limfna drenaža, akupresurna masaža pojedinih bolesnika prema indikacijama liječnika. Izvođenje vibracijske masaže pomoću elektroaparata na pojedinim dijelovima tijela.

Elektroterapija

Primjena zračenja infracrvenim zrakama pojedinih dijelova tijela prema indikacijama.

Primjena zračenja ultraljubičastim zrakama, pomoć pri određivanju biodoze. Pomoć u primjeni galvanizacije. Pomoć u primjeni dijadinamskih struja, ultrapodražajnih struja, interferentnih struja, transkutane električne živčane simulacije. Pomoć u primjeni kratkovalne I mikrovalne dijatermije. Primjena ultrazvučne terapije. Pomoć u primjeni magnetoterapije. Hospitiranje u primjeni lasera.

Kineziterapija

Rad s ortopedskim bolesnicima, traumatiziranim osobama, reumatskim bolesnicima, respiracijskim bolesnicima, neurološkim bolesnicima, gerijatrijskim bolesnicima u stacionarnim odjelima, u dvorani za kinezioterapiju ili u kući bolesnika.

Tijekom prakse učenici pomažu pri izvođenju aktivnih i pasivnih vježbi u svim tehnikama, vježbi relaksacija, disajnih vježbi, vježbi s progresivnim opterećenjem, vježbi mobilizacije zglobova, vježbi samozbrinjavanja uz uporabu pomagala, vježbi hodanja.

U sklopu kineziometrijskih postupaka učenici uz kontrolu, izvode manualni mišićni test, mjere pokretljivost zglobova, mobilnosti kralješnice I prsnog koša, mjere duljinu udova, obujam udova. Rade naevaluaciji sposobnosti obavljanja dnevnih aktivnosti, posebice samozbrinjavanja pojedinih polesnika. Uz pomoć, učenik vodi dnevna izvješća o primjeni pojedinih postupaka.

Nakon 4. razreda
28 sati sati za izradu praktičng dijela završnog rada

6. MATERIJALNI UVJETI ZA IZVOĐENJE PROGRAMA


NASTAVNI PREDMETI

OPREMA

Računalstvo

dva informatička kabineta sa 23 računala s direktnim pristupom na internet ,LCD projektor, pisač, školska ploča

Hrvatski jezik

Strani jezik

Povijest

Etika/Vjeronauk

Geografija

Politika i gospodarstvo

Tjelesna i zdravstvena kultura

Matematika

Fizika

BiologijaKemija

Latinski jezikKlasične učionice s potrebnom opremom:

Katedra


Školska ploča

Školske klupe i stolice

Projekcijsko platno

LCD projektor

Računalo

Grafoskop

Zbirka materijala

Pomična radna pločaElektronika

Anatomija i fiziologija

Uvod u rehabilitaciju

Osnove zdravstvene njege

Osnove kineziologije

Masaža


Kineziterapija

Fizikalna terapija

Zdravstvena psihologija

Socijalna medicina

Patofiziologija

Klinička medicina

Dermatologija

Prva pomoćKlasične učionice s potrebnom opremom

Specijalizirani kabinet i oprema

Školska ploča

Školske klupe i stolice

Projekcijsko platno

LCD projektor

Računalo

Grafoskop

Zbirka materijala:

tlakomjer, sat, toplomjer, temperaturna lista, sredstva, ležaj, podlošci, plahte, primjerene slike s ilustrativnim materijalima, centimetarska vrpca te ostala sredstva koja se rabe u zdravstvenoj ustanoviVježbe iz strukovno-teorijskih predmeta

Vježbe iz strukovno-teorijskih predmeta će se održavati u zdravstvenim ustanovama u kojima se provodi medicinska rehabilitacija i fizikalna terapija, u stacionarnim ili polikliničkim odjelima s kojima ustanova ima sklopljen ugovor.

Strukovna praksa

Zdravstvene ustanove u kojima se provodi medicinska rehabilitacija i fizikalna terapija u stacionarnim ili polikliničkim odjelima i potrebna oprema: cjelokupna oprema, aparati i inventar u zdravstvenoj ustanovi.

Cjelokupna sredstva koja se rabe tijekom primjene fizioterapeutskih postupaka u zdravstvenoj ustanovi.
7. KADROVSKI UVJETI ZA IZVOĐENJE PROGRAMA

OPĆEOBRAZOVNI PREDMETI

IZOBRAZBA

Hrvatski jezik

prof. hrvatskog jezika i književnosti

Strani jezik

prof. stranog jezika i književnosti

Povijest

prof. povijesti

Etika/Vjeronauk

dipl. politolog sa položenim pedagoško-psihološkom izobrazbom, dipl. teolog ili prof. religijskih znanosti

Geografija

prof.geografije, dipl.ing. geografije, dipl. geograf

Politika i gospodarstvo

dipl. politolog sa položenim pedagoško-psihološkom izobrazbom, dipl. sociolog sa položenim pedagoško-psihološkom izobrazbom, dipl.pravnik sa položenim pedagoško-psihološkom izobrazbom

Tjelesna i zdravstvena kultura

prof. tjelesne i zdravstvene kulture, prof. kineziologije

Matematika

prof. matematike,

dipl. ing. matematike sa položenim pedagoško-psihološkom izobrazbomFizika

prof. fizike

Biologija

prof. biologije

Kemija

prof. kemije

Računalstvo

prof. informatike s položenom pedagoško-psihološkom izobrazbom

Latinski jezik

profesor latinskog jezika , pofesor klasične filologije, dipl. klasični filologSTRUKOVNI PREDMETI I

PRAKTIČNA NASTAVA

IZOBRAZBA

Elektronika

dipl. ing. elektrotehnike s položenom pedagoško-psihološkom izobrazbom

dipl. ing. fizike s položenom pedagoško-psihološkom izobrazbom

profesor fizike


Anatomija i fiziologija

doktor medicine s položenim stručnim ispitom

doktor medicine (s položenom pedagoško-psihološkom izobrazbom)Uvod u rehabilitaciju

Teorijska nastava:

doktor medicine, specijalist za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, s položenim stručnim ispitom (s položenom pedagoško-psihološkom izobrazbom)

prof. defektologije smjer tjelesna invalidnost s prethodno završenom srednjom ili višom školom za fizioterapeute, položen stručni ispit, najmanje dvije godine rada u struci

viši fizikalni terapeut smjer fizioterapije s prethodno završenom zdravstvenom školom i položenim stručnim ispitom, najmanje dvije godine rada u struci (s položenom pedagoško-psihološkom izobrazbom)

viši fizikalni terapeut smjer fizioterapija s položenim stručnim ispitom, najmanje dvije godine rada u struci (s položenom pedagoško-psihološkom izobrazbom)

Vježbe:


prof. defektologije smjer tjelesna invalidnost s prethodno završenom srednjom ili višom školom za fizioterapeute, položen stručni ispit, najmanje dvije godine rada u struci(s položenom pedagoško-psihološkom izobrazbom)

viši fizikalni terapeut smjer fizioterapije s prethodno završenom zdravstvenom školom i položenim stručnim ispitom, najmanje dvije godine rada u struci(s položenom pedagoško-psihološkom izobrazbom)

viši fizikalni terapeut smjer fizioterapija s položenim stručnim ispitom, najmanje dvije godine rada u struci (s položenom pedagoško-psihološkom izobrazbom)


Osnove zdravstvene njege

doktor medicine,

viši fizikalni terapeut smjer fizioterapija s prethodno završenom školom za medicinske sestre, položen stručni ispit i najmanje dvije godine rada u struci,

viša medicinska sestra s položenim stručnim ispitom, najmanje 2 godine rada u struci (s položenom pedagoško-psihološkom izobrazbom)


Osnove kineziologije

Teorijska nastava:

doktor medicine, specijalist za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, s položenim stručnim ispitom

prof, defektologije, smjer tjelesna invalidnost s prethodno završenom srednjom ili višom školom za fizioterapeute, položen stručni ispit, najmanje dvije godine rada u struci

viši fizikalni terapeut smjer fizioterapije s prethodno završenom zdravstvenom školom i položenim stručnim ispitom, najmanje dvije godine rada u struci

viši fizikalni terapeut smjer fizioterapija s položenim stručnim ispitom, najmanje dvije godine rada u struci (s položenom pedagoško-psihološkom izobrazbom)

Vježbe:


prof. defektologije smjer tjelesna invalidnost s prethodno završenom srednjom ili višom školom za fizioterapeute, položen stručni ispit, najmanje dvije godine rada u struci

viši fizikalni terapeut smjer fizioterapije s prethodno završenom zdravstvenom školom i položenim stručnim ispitom, najmanje dvije godine rada u struci,

viši fizikalni terapeut smjer fizioterapija s položenim stručnim ispitom, najmanje dvije godine rada u struci(s položenom pedagoško-psihološkom izobrazbom)


Masaža

Teorijska nastava i vježbe:

prof. defektologije smjer tjelesna invalidnost s prethodno završenom srednjom ili višom školom za fizioterapeute, položen stručni ispit, najmanje dvije godine rada u struci.

viši fizikalni terapeut smjer fizioterapija s prethodno završenom zdravstvenom školom s položenim stručnim ispitom, najmanje dvije godine rada u struci,

viši fizikalni terapeut smjer fizioterapija s položenim stručnim ispitom, najmanje dvije godine rada u struci (s položenom pedagoško-psihološkom izobrazbom)Kineziterapija

Teorijska nastava:

doktor medicine, specijalist za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, s položenim stručnim ispitom(s položenom pedagoško-psihološkom izobrazbom)

prof. defektologije, smjer tjelesna invalidnost s prethodno završenom srednjom ili višom školom za fizioterapeute, položen stručni ispit, najmanje dvije godine rada u struci

viši fizikalni terapeut smjer fizioterapija s prethodno završenom zdravstvenom školom i položenim stručnim ispitom, najmanje dvije godine rada u struci,

viši fizikalni terapeut, smjer fizioterapija s položenim stručnim ispitom, najmanje dvije godine rada u struci (s položenom pedagoško-psihološkom izobrazbom)

Vježbe:


prof. defektologije smjer tjelesna invalidnost s prethodno završenom zdravstvenom školom, položen stručni ispit, najmanje dvije godine rada u struci.

viši fizikalni terapeut, smjer fizioterapija s prethodno završenom zdravstvenom školom i položenim stručnim ispitom, najmanje dvije godine rada u struci,

viši fizikalni terapeut smjer fizioterapija s položenim stručnim ispitom, najmanje dvije godine rada u struci (s položenom pedagoško-psihološkom izobrazbom)


Fizikalna terapija

Teorijska nastava:

doktor medicine, specijalist za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, s položenim stručnim ispitom,

viši fizikalni terapeut smjer fizioterapija s prethodno završenom zdravstvenom školom i položenim stručnim ispitom, najmanje dvije godine rada u struci (s položenom pedagoško-psihološkom izobrazbom)

Vježbe:


viši fizikalni terapeut smjer fizioterapija, s prethodno završenom zdravstvenom školom i položenim stručnim ispitom, najmanje dvije godine rada u struci,

viši fizikalni terapeut smjer fizioterapija s položenim stručnim ispitom, najmanje dvije godine rada u struci (s položenom pedagoško-psihološkom izobrazbom)Zdravstvena psihologija

profesor psihologije

diplomirani psihologSocijalna medicina

doktor medicine s položenim stručnim ispitom,

doktor medicine (s položenom pedagoško-psihološkom izobrazbom)Patofiziologija

doktor medicine s položenim stručnim ispitom,

doktor medicine (s položenom pedagoško-psihološkom izobrazbom)Klinička medicina

doktor medicine, specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije, s položenim stručnim ispitom,doktor medicine s položenim stručnim ispitom,

doktor medicine (s položenom pedagoško-psihološkom izobrazbom)Dermatologija

doktor medicine, specijalist dermatolog s položenim stručnim ispitom,

doktor medicine s položenim stručnim ispitom,

doktor medicine (s položenom pedagoško-psihološkom izobrazbom)


Prva pomoć

doktor medicine s položenim stručnim ispitom,

doktor medicine (s položenom pedagoško-psihološkom izobrazbom)Strukovna praksa

Viši fizikalni terapeut, smjer fizioterapija s položenim stručnim ispitom, najmanje dvije godine rada u struci na odjelima fizioterapije u zdravstvenim ustanovama ili u privatnoj praksi koja je pod nadzorom Ministarstva zdravstva i strukovni nastavnik u programu obrazovanja fizioterapeutskog tehničara iz škola.

Osim navedenih nastavnika nastavne predmete mogu izvoditi i drugi predavači prema Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkoj izobrazbi nastavnika u srednjem školstvu ( NN 1/96., 80/99.)

8. LITERATURA

Nastavnici i polaznici koristiti će istu literaturu.

Koristiti će se literatura odobrena od Ministarstva znanosti i obrazovanja za redovno obrazovanje.

Temeljem odobrenih udžbenika izraditi će se posebni pisani didaktički materijali za polaznike.Ako se nastava realizira konzultativno-instruktivnim putem profesor/predavač može izraditi i internu skriptu prema propisanoj literaturi koju će zatim koristiti polaznici.

9. NAČINI PROVJERE STEČENIH ZNANJA I VJEŠTINANaziv predmeta


Obvezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja i vještina

Hrvatski jezik

usmeno, pisano

Strani jezik

usmeno, pisano

Povijest

usmeno pisano

Etika/Vjeronauk

usmeno, pisano

Geografija

usmeno, pisano

Politika i gospodarstvo

usmeno, pisano

Tjelesna i zdravstvena kultura

usmeno, pisano, praktični uradak

Matematika

usmeno, pisano

Fizika

usmeno, pisano

Biologija

usmeno, pisano

Kemija

usmeno, pisano

Računalstvo

usmeno, pisano, praktični uradak

Latinski jezik

usmeno, pisano

Elektronika

usmeno, pisano

Anatomija i fiziologija

usmeno, pisano

Uvod u rehabilitaciju

usmeno, pisano, praktični uradak

Osnove zdravstvene njege

usmeno, pisano, praktični uradak

Osnove kineziologije

usmeno, pisano, praktični uradak

Masaža

usmeno, pisano, praktični uradak

Kineziterapija

usmeno, pisano, praktični uradak

Fizikalna terapija

usmeno, pisano, praktični uradak

Zdravstvena psihologija

usmeno, pisano

Socijalna medicina

usmeno, pisano

Patofiziologija

usmeno, pisano

Klinička medicina

usmeno, pisano

Dermatologija

usmeno, pisano

Prva pomoć

usmeno, pisano

Stručna praksa

praktični uradak

10. ZAVRŠNI RAD

Polaznici će izraditi i obraniti završni rad u skladu s odredbama Pravilnika o izradbi i obrani završnog rada (Narodne novine 118/09).Broj i datum mišljenja na program (popunjava Agencija):

Klasa:
Urbroj:
Datum izdavanja mišljenja na program:Yüklə 1,09 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə