Za zanimanje


II. POSEBNI STRUKOVNI DIOYüklə 1,09 Mb.
səhifə8/10
tarix03.05.2018
ölçüsü1,09 Mb.
#40994
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

II. POSEBNI STRUKOVNI DIO

Važeći izvor: MZOŠ, Glasnik, posebno izdanje br. 12, Zagreb, prosinac 1997.

3. razred – 49 sati

Nastavni predmet: ELEKTRONIKANastavne cjeline

Razrada – Nastavne teme / sadržaji

Opća elektronika

Struja u vakuumu

Katodna cijev

Otpori izmjenične struje

Titraj ni krug

Filtri

Modulacija i demodulacijaTelekomunikacije

Televizija

Fizikalne osnove lasera Vrste lasera Uređaji s laserom

Primjena lasera u zdravstvu

Poluvodička elektronika

Energije elektrona u kristalu Materijali za poluvodiče

Poluvodiči P i N tipa P-N prijelaz

Ispravljačka dioda, ispravljanje izmjenične struje

Ostale vrste poluvodičkih dioda

Tranzistor

Tranzistor kao pojačalo Tranzistor kao prekidač Režim rada tranzistora Astabilni multivibrator Visokofrekventne struje Bi nar, brojači Elektronska vrata Termistor Tiristor

Ostali poluvodički elementi Mikroelektronika

Bioelektronika

Električni model organizma

Ponašanje organizma pri prolazu struje

Zaštita pri rukovanju električnim aparatima

Izvori bioelektričnih potencijala i elektrofiziologija

Mjerenje bioelektričnih potencijala

Uređaji za mjerenje i registraciju bioelektričnih

potencijala (EKG, EEG, EMG)

Uređaji za obradu bioelektričnih potencijala

Mjerenje bioloških neelektričnih veličina (tlak, protok

krvi, respiracija)

Mjerni uređaji u intenzivnoj skrbi

Električna stimulacija

Elektrode za električnu stimulaciju

Pacemaker

Defibrilator

Ostale mogućnosti električne stimulacije Ultrazvuk

Ultrazvučna dijagnostička tehnika Rentgenske zrake Rentgenska tehnika

Rentgenska kompjutorizirana tomografija (CT) Nuklearna magnetna rezonancija Termografija

Gdje je moguće poželjna je demonstracija kompjutorske animacije pojedinih tema.1. razred – 49 sati

Nastavni predmet: ANATOMIJA I FIZIOLOGIJANastavne cjeline

Razrada – Nastavne teme / sadržaji

Uvod u anatomiju i fiziologiju

Definicija anatomije i fiziologije. Podjela anatomije. Organizacija čovječjeg tijela, organski sustavi. Okvirna topografija čovječjeg tijela.

Stanica


Građa i funkcija stanice. Vrste stanica. Umnožavanje stanica.

Tkiva
Definicija i vrste. Značajke epitelnog, potpornog, mišićnog i živčanog tkiva.

Sustav organa za kretanje

Koštani sustav

Građa i oblik kostiju. Funkcija kostura. Razvoj koštanog sustava. Biološko ponašanje kosti. Kosti lubanje: kosti moždanog i utrobnog dijela lubanje.

Kosti trupa: kralješnica, kralješak, skupine kralješaka.

Kostur prsnog koša. Kosti zdjelice.

Kosti gornjih udova: kostur ramenog obruča, kostur

ruke.


Kosti donjih udova.

Sustav zglobova

Značenje zglobova. Nepokretni i pokretni spojevi među kostima. Građa i funkcija zgloba. Spojevi glave. Spojevi i zglobovi kralješnice. Zglobovi prsnog koša.

Zglobovi gornjih udova: zglobovi i spojevi ramenog obruča, rameni i lakatni zglob, zglobovi šake. Zglobovi donjih udova: zglobovi i spojevi zdjeličnog obruča, zglob kuka, koljenski zglob, zglobovi stopala.
Mišićni sustav
Građa i funkcija mišića. Podjela mišića. Mišićje glave, mišići lica i žvačni mi{i}i. Mišići vrata: površinski i dubinski sloj. Mišići trupa: prsni mišići, trbušni mišići s mišićima zdjelice, leđni mišići. Mišići gornjih udova. Mišići donjih udova. Topografija organa sustava za kretanje.

2. razred – 49 sati

Nastavni predmet: ANATOMIJA I FIZIOLOGIJANastavne cjeline

Razrada – Nastavne teme / sadržaji

Živčani sustav


Uloga živčanog sustava, podjela. Živčana stanica i podjela.

Građa i funkcija središnjeg živčanog sustava. Kralješnična moždina i mozak: moždano deblo, mali mozak, međumozak i krajnji mozak. Moždanice i moždana tekućina. Periferni živčani sustav: moždani i moždinski živci, funkcija.

Autonomni živčani sustav: simpatikus i parasimpatikus, funkcija.

Osjetni organi


Građa i funkcija oka. Građa i funkcija uha, osjetilo ravnoteže i sluha. Osjetila njuha i okusa. Građa i funkcija kože.

Srčano-žilni sustav


Srce građa i funkcija (sistola, dijastola, provodna srčana

muskulatura). Krvne žile: arterije i vene (građa i

podjela). Kapilare, građa i uloga. Cirkulacija i

regulacija cirkulacije krvi (puls, krvni tlak).

Krv: sastav i funkcija krvi (krvna plazma i stanice,

mehanizam zgrušavanja krvi).

Krvne grupe. Rh faktor.

Limfni sustav


Stvaranje i tok limfe. Limfni čvorovi. Funkcija limfnog sustava

Dišni sustav

Građa i položaj dišnih organa (nos, grkljan, dušnik, dušnice, pluća). Poplućnica. Sredoprsje. Fiziologija dišnog sustava (ventilacija pluća, difuzija plinova u plućima, transport plinova u krvi, regulacija i vrste disanja). Plućni volumen i kapaciteti.

Probavni sustav


Podjela probavnog sustava. Potrbušnica. Probavni organi: usna šupljina, ždrijelo, jednjak, želudac, tanko i debelo crijevo. Žlijezde probavnog sustava slinovnice, gušterača, jetra (građa i funkcija). Funkcija probavnog sustava: proces probave, apsorpcija, regulacija probave

Metabolizam


Metabolizam: katabolizam, anabolizam. Metabolizam sladora, bjelančevina, masti, minerala i vitamina. Tjelesne tekućine. Stanična tekućina, vanstanična tekućina.

Uloga elektrolita i vode. Acidobazični status

Mokraćni organi

Građa i položaj mokraćnih organa: bubreg, mokraćovod, mokraćni mjehur, mokraćna cijev. Funkcija mokraćnog sustava. Mokraća.

Spolni organi

Građa i funkcija muških spolnih organa. Građa i funkcija ženskih spolnih organa. Menstruacija. Spolnost. Začeće.

Žlijezde s unutrašnjim izlučivanjem
Građa, smještaj i funkcija žlijezda s unutrašnjim izlučivanjem. Opća svojstva hormona (sastav, djelovanje). Mehanizam regulacije povratnom spregom. Međusobno djelovanje hormona.

Imunološki sustav


Imunološki organi. Stanična i humoralna imunost. Imunološke reakcije.

1. razred – 49 sati teorija + 35 vježbe

Nastavni predmet: UVOD U REHABILITACIJUNastavne cjeline

Razrada – Nastavne teme / sadržaji

Uvod u rehabilitaciju

Pojam rehabilitacije i njezino značenje u medicini. Povijesni osvrt.

Kompleksnost rehabilitacijskog procesa; oblici rehabilitacije.

Medicinski pojam zdravlja i bolesti; utjecaj pojedinih čimbenika na zdravlje.

Klasifikacija i značajke posljedica bolesti: oštećenje, nesposobnost, hendikep.

Tjelesna invalidnost i značajke pojedinih skupina.

Zdravstvena zaštita


Značajke zdravstvene zaštite. Povijesni osvrt na razvoj medicine. Načela i mjere zdravstvene zaštite. Zdravstvene ustanove na primarnoj razini. Zdravstvene ustanove na sekundarnoj razini. Zdravstvene ustanove na tercijarnoj razini. Zdravstveni djelatnici. Rehabilitacijski centri i zavodi, lječilišta.

Medicinska rehabilitacija


Sadržaji i zadaće medicinske rehabilitacije; članovi rehabilitacijskog tima, djelatnost. Metode klasičnog liječenja. Konzervativni i operativni postupci. Specifičnosti njege bolesnika u rehabilitaciji. Dnevne aktivnosti; samozbrinjavanje. Pomagala u rehabilitaciji. Terapija radom: zadaće, metode. Invalidski šport

Fizikalna medicina


Značenje fizikalne medicine; fizikalna preventiva; fizikalna dijagnostika; fizikalna terapija. Primjena fizikalnih agensa u svrhu promicanja zdravlja, poboljšanja psihofizičkih sposobnosti zdravih osoba u športu i rekreaciji.

Metode primjene fizikalne medicine u rehabilitaciji.

Etika zdravstvenih djelatnika
Kodeks etike zdravstvenih djelatnika. Hipokratova prisega, objašnjenje. Obveze djelatnika prema bolesniku i svim korisnicima medicinskih usluga; profesionalna tajna.

Kulturne navike i pravila uljudnog ponašanja; međuljudski odnosi.

Zaštita na radu
Zaštitna sredstva i uporaba; zaštitni položaji. Zaštita od mehaničkih, termičkih, električnih, kemijskih, radijacijskih sredstava.

VJEŽBE 35 sati

Stavovi, položaji i pokreti tijelom

Glavni stavovi tijela, centar gravitacije — oslonac, pomoćni stavovi tijela. Nazivlje pokreta i položaja tijela. Osnovni pokreti glavom, trupom, nogom i rukom, palpacije agonističkih mišićnih skupina. Fiziološki položaji i relaksacija

Terapijski pokreti

Aktivni i pasivni pokreti, vježbe disanja.

Komplikacije dugotrajnog ležanja

Primjena zaštitnih položaja i pokreta te drugih mjera za sprječavanje komplikacija.

Upoznavanje s ustrojem zdravstvene ustanove za medicinsku rehabilitaciju

Hospitiranje u odjelima za hidroterapiju, kineziterapiju, parafinoterapiju, krioterapiju, peloidoterapiju, elektroterapiju.

1. razred – 13 sati teorija + 18 vježbe

Nastavni predmet: OSNOVE ZDRAVSTVENE NJEGE

Nastavne cjeline

Razrada – Nastavne teme / sadržaji

Značenje zdravstvene njege
Definicija zdravstvene njege, ciljevi. Ustroj zdravstvene njege. Proces zdravstvene njege.

Bolnica, bolnički odjel, bolesnička soba
Tipovi bolnica i ustroj rada. Bolnički odjel, prostorije, bolesnička soba, bolesnički krevet, krevet inkontinentnog bolesnika. Tehnike namještanja bolesničkog kreveta. Položaji bolesnika u krevetu.

Osobna higijena bolesnika

Održavanje osobne higijene pokretnog i nepokretnog bolesnika, pribor.Sprječavanje infekcija

Značenje infekcije i postupci za zaštitu od infekcije. Pravilno korištenje zaštitnih sredstava. Postupci s infektivnim materijalom.Sterilizacija

Značenje sterilizacije i metode. Rukovanje sterilnim materijalom.Vitalne funkcije

Temperatura tijela, puls, krvni tlak, disanje; postupci mjerenja, upisivanje, uočavanje fizioloških i patoloških promjena.2. razred – 49 sati teorija+ 35 sati vježbe

Nastavni predmet: OSNOVE KINEZIOLOGIJE

Nastavne cjeline

Razrada – Nastavne teme / sadržaji

Uvod u kineziologiju

Pojam i definicija kineziologije. Povijesni osvrt na razvoj znanostiStruktura kineziologije

Temeljne kineziologijske discipline. Pomoćne kineziologijske discipline. Primijenjene kineziologijske discipline.Osnove kineziologijske fiziologije

Aktivne sile lokomotornog sustava: osobine, oblici i građa mišića. Podjela mišića prema funkciji, funkcionalnim odnosima, polugama i drugim značajkama.

Pomoćni organi mišića. Osnove mišićne kontrakcije.

Aktinskomiozinski kompleks. Faze mišićne

kontrakcije. Biokemijski procesi mišićne kontrakcije.

Zakon mišićne kontrakcije. Umor mišića.

Vrste mišićnih kontrakcija, značajke. Analiza

elemenata mišićne sile: intenzitet, smjer, mjesto i linija

djelovanja.

Sustav poluga u organizmu: poluge ravnoteže; poluge

snage; poluge brzine.

Utjecaj poluga na mišićnu silu.

Utjecaj sile gravitacije na mišićnu silu.

Utjecaj dodatnog opterećenja na mišićnu silu.Motoričke sposobnosti i poremećaji

Somatski senzibilitet; kinestetski receptori. Mišićni tonus.

Motoričke funkcije: refleksi, automatizirani pokreti, voljni pokreti.

Temeljne motoričke sposobnosti; pojedine vrste snage; koordinacija; brzina; ravnoteža; fleksibilnost. Učenje motoričkih sposobnosti i kontrola. Oštećenja motoričkih funkcija. Hipotonija, atonija, hipertonija mišića. Promjene u mišićnoj masi.

Pareza i paraliza, rasprostranjenost. Ataksija, tremor. Hiperkineza. Hipokineza.

VJEŽBE - 35 sati

Goniornetrijsko testiranje
Pojam fleksibilnosti. Mjerni postupci.

Mjerni instrumenti.

Načela goniometrijskog testiranja

Mjere opsega gibanja u zglobovima

Mjere mobilnosti kralješnice i po segmentima.

Mjere mobilnosti prsnog koša.

Mjere pokretljivosti u ramenom zglobu, laktu, šaci,

prstima.

Mjere pokretljivosti kuka, koljena, stopala.Mjere obujma
Mjere obujma pojedinih dijelova udova: nadlaktica, podlaktica, natkoljenica, potkoljenica, stopalo; zglobovi.

Mjere duljine udova

Mjere duljine pojedinih dijelova gornjih i donjih udova.3. razred – 25 sati teorija + 70 sati vježbe

Nastavni predmet: OSNOVE KINEZIOLOGIJENastavne cjeline

Razrada – Nastavne teme / sadržaji

Kineziometrija

Funkcionalni status, somatski status, metode procjena. Objektivne i subjektivne metode kineziometrije. Tehnike testiranja mišićne snage. Povijesni osvrt.

Opća načela manualnog mišićnog testiranja. Ocjenjivanje snage mišića ocjenama i postocima. Dinamometrijsko testiranje.
Analiza pokreta glavom
Hvatišta agonista, inervacije, sinergističke funkcije, fiksacija, faktori ograničenja pojedinih pokreta.
Analiza pokreta trupom i zdjelicom

Hvatišta agonista, inervacije, sinergističke funkcije, fiksacija, faktori ograničenja pojedinih pokreta.Analiza pokreta noge
Hvatišta agonista, inervacije, sinergističke funkcije, fiksacija, faktori ograničenja pojedinih pokreta

Analiza pokreta ruke
Hvatišta agonista, inervacije, sinergističke funkcije, fiksacija, faktori ograničenja pojedinih pokreta.

Analiza funkcije mimičnih mišića

Hvatišta pojedinih mišića i njihova funkcija.VJEŽBE - 70 sati

Manualni mišićni test za mišiće vrata

Fleksori, ekstenzori, lateralni fleksori glave.Manualni mišićni test za mišiće trupa

Fleksori, ekstenzori, rotatori trupa.Manualni mišićni test za mišiće lopatice

Ekvatori, abduktori, aduktori, depresori lopatice.


Manualni mišićni test za mišiće zdjelice i
natkoljenice

Elevatori zdjelice, fleksori, ekstenzori, abduktori, aduktori, izvanjski i unutarnji rotatori natkoljenice.Manualnimišićni test za mišiće potkoljenice

Flekstori, ekstenzori potkoljenice.Manualni mišićni test za mišiće stopala i prstiju

Fleksori, ekstenzori, invertori, evertori, abduktori, aduktori, stopala i prstiju.Manualni mišićni test za mišiće nadlaktice

Flekstori, ekstenzori, abduktori, aduktori, izvanjski i unutarnji rotatori, horizontalni abduktori i aduktori nadlakticeManualnimišićni test za mišiće podlaktice

Fleksori, ekstenzori podlaktice. Supinatori, pronatori podlaktice.


Manualni mišićni test za mišiće šake

Flekstori, ekstenzori, abduktori, aduktori šake.


Manualni mišićni test za mišiće prstiju
Fleksori i ekstenzori prstiju, abduktori, aduktori, oponensi prstiju.

Manualni mišićni test za mišiće lica

Mišici i žvačni mišićiDinamometrijsko testiranje

Načela i postupci dinamometrijskog testiranja.2. razred – 25 sati teorija + 70 sati vježbe

Nastavni predmet: MASAŽANastavne cjeline

Razrada – Nastavne teme / sadržaji
Uvod u medicinsku masažu

Značenje masaže u medicinskoj rehabilitaciji; povijesni osvrt.

Uvjeti za izvođenje masaže, prostor, oprema, pribor, lik masera.

Klasična manualna masaža
Fiziološki učinci klasične manualne masaže: opći, lokalni; podjela masaže.

Ciljevi higijenske, športske, medicinske masaže.Tehnike klasične masaže
Hvatovi glađenja, učinak. Hvatovi trljanja, učinak. Hvatovi gnječenja, učinak. Hvatovi lupkanja, učinak. Hvatovi vibracije, učinak.

Klasična masaža pojedinih dijelova tijela: ruka, noga, prsa, trbuh, leđa, vrat, glava.


Športska masaža

Primjena klasične masaže prije treninga ili natjecanja; za vrijeme treninga ili natjecanja; poslije treninga ili natjecanja.

Primjena masaže kod pojedinih športskih disciplina.

VJEŽBE - 70 sati

Uvježbavanje hvatova klasične masaže

Hvat glađenja: površinsko, dubinsko, grebenasto.

Hvat trljanja: površinsko, dubinsko.

Hvat gnječenja: istiskivanje, ritmičko, kontralateralno,

protiskivanje.

Hvat perkusija: lupkanje, sjeckanje, pljeskanje. Hvat vibracija manualno.


Uvježbavanje klasične masaže pojedinih dijelova
tijela i cijelog tijela

KMM ruke, noge, prsa, trbuh, vrat, leđa, glava. KMM cijeloga tijela.Uvježbavanje klasične masaže za športaše

Uvježbavanje masažnih hvatova s promijenjenim tempom i intenzitetom pritiska.3.razred – 25 sati teorija + 70 sati vježbe

Nastavni predmet: MASAŽANastavne cjeline

Razrada – Nastavne teme / sadržaji

Manualna limfna drenaža
Fiziologija limfnog sustava. Limfni zastoj, limfni edem, vrste, uzorci.

Fiziološki učinci manualne limfne drenaže; indikacije i kontraindikacije.


Pokreti u manualnoj limfnoj drenaži

Stojeći kružni pokret. Crpeći pokret.

Pokret davanja. Zaokretni pokret.

Obrada pojedinih dijelova tijela: lica, vrata, ruke, noge,

zatiljka, leđa.

Akupresurna masaža

Koncepcija akupresurne masaže; povijesni osvrt. Fiziologija energije.

Meridijani, podjela; akupresurne točke, podjela; anatomski smještaj.

Fiziološki učinci akupresurne masaže, opće indikacije i kontraindikacije.

Tehnika izvođenja APM; akupresurna obrada kralješnice, trupa, ruke, noge, glave. Primjena APM kod bolnih stanja pojedinih dijelova tijela; primjena APM kod poremećene motorike.

VJEŽBE - 70 sati

Tehnika izvođenja manualne limfne drenaže
Uvježbavanje osnovnih pokreta MLD; stoje

i kružni pokret, crpe

i pokret ili pokret pumpanja; davanja, zaokretni pokret, pokret glađenja.

Obrada pojedinih dijelova tijela MLD

Obrada lica, vrata, zatiljka, leđa, ruke, noge, trbuha.Tehnika akupresurne masaže
Meridijani, akupresurne točke; pronalaženje, tehnika rada, stimulacija.

APM kralješnice svim potezima.

Obrada akupunkturnih točaka kod bolnih sindroma ruke: šaka, podlaktica, nadlaktica, rame.

Obrada akupunkturnih točaka kod bolnih sindroma noge.

Obrada akupunkturnih točaka kod bolnih sindroma segmenata kralješnice.

Obrada akupunkturnih točaka kod bolnih sindroma glave.

Obrada akupunkturnih točaka kod pareza i paraliza.

4.razred – 22 sati teorija + 96 sati vježbe

Nastavni predmet: MASAŽANastavne cjeline

Razrada – Nastavne teme / sadržaji

Vezivnotkivna masaža

Masaža refleksnih zona u vezivnom tkivu. Povijesni osvrt.

Fiziološki učinci vezivnotkivne masaže. Primjena VTM. Tehnika izvođenja VTM. Mala obrada; velika obrada VTM. I., II., III. nadogradnja. Obrada VTM pojedinih dijelova tijela: glava, vrat, rame, nadlaktica, podlaktica, noga, lice. Indikacije i kontraindikacije.

Refleksoterapija stopala
Masaža refleksnih zona na stopalu.

Fiziološki učinci refleksoterapije.

Načela refleksoterapijske masaže stopala.

Tehnika masaže; tehnika opuštanja stopala; smjerovi.

Refleksološke zone po Fitzgeraldu.

Indikacije i kontraindikacije.

Obrada refleksnih zona kralješnice.

Obrada refleksnih zona kuka, koljena, noge.

Obrada refleksnih zona glave i vrata.

Obrada refleksne zone pluća.

Obrada refleksnih zona na dlanu.

Primjena masažnih tehnika u rehabilitaciji

Primjena masažnih tehnika na prirođenim i stečenim deformitetima; ozljeda lokomotornog sustava; reumatskih bole'sti, neuroloških bolesti, dišnih bolesti, pedijatrijskih bolesti, psihijatrijskih bolesti.VJEŽBE - 96 sati

Tehnika izvođenja vezivnotkivne masaže

Uvježbavanje male obrade VTM u sjedećem, bočnom, supiniranom i proniranom položaju. Uvježbavanje velike obrade VTM; I., II., III. nadgradnja obrada interkostalnog područja, obrada ramena i pazuha, obrada vrata, obrada nadlaktice, podlaktice, noge, obrada lica i glave.


Tehnika refleksoterapije stopala

Uvježbavanje tehnike izvođenja plantomasaže. Uvježbavanje tehnike opuštanja stopala. Uvježbavanje obrade refleksnih zona kralješnice, noge, glave.Primjena pojedinih masažnih tehnika u rehabilitaciji

Uvježbavanje primjene masažnih tehnika na osobama s deformitetima kralješnice, prsnog koša, nogu i stopala.

Uvježbavanje masažnih tehnika na osobama s ozljedama zglobova, ozljedama mekih dijelova lokomotornog sustava, imobiliziranih osoba. Uvježbavanje masažnih tehnika na osobama s flakcidnom i spastičnom kljenuti. Uvježbavanje masažnih tehnika na bolesnicima s bolestima dišnog sustava.

Uvježbavanje masažnih tehnika na osobama s degenerativnim bolestima kralješnice, zglobova, izvanzglobnim reumatizmom. Uvježbavanje masažnih tehnika na osobama starije životne dobi te psihijatrijskim bolesnicima.3. razred – 25 sati teorija + 105 sati vježbe

Nastavni predmet: KINEZITERAPIJANastavne cjeline

Razrada – Nastavne teme / sadržaji


Uvod u kineziterapiju

Značenje kineziterapije u medicini i rehabilitaciji. Načela kineziterapije; značenje motivacije, ranog početka; postupnosti; sistematičnosti; raščlambe; razumijevanja; izbjegavanja bola; aktivnog sudjelovanja; kontinuiteta; evidencije. Komunikacije bolesnik terapeut. Fiziološki učinci kineziterapije na organske sustave; učinci KT na temeljne motoričke sposobnosti.Planiranje i programiranje kineziterapije
Planiranje KT: ciljevi i zadaće KT; utvrđivanje inicijalnog stanja, utvrđivanje faktora ograničenja. Programiranje KT: izbor vježbi; volumen vježbi (intenzitet, intervali, trajanje): tehnika izvođenja; tranzitno stanje bolesnika; završni rezultati. Evaluacija sposobnosti za obavljanje dnevnih aktivnosti.

Tehnike kineziterapijskih postupaka
Sredstvo KT: pokret—vježba, vrste. Značenje aktivnih vježbi; fiziološki učinci; tehnika izvođenja aktivnih vježbi za sve dijelove tijela.

Statičke kontrakcije; fiziološki učinci; tehnika izvođenja.

Aktivno potpomognute vježbe; fiziološki učinci. . Manualne AP vježbe za sve dijelove tijela; tehnika izvođenja.

Vježbe u rasteretnom položaju na suspenzijskoj dasci. Vježbe u suspenzijskom uređaju; položaji dijelova tijela, fiksacijske točke; vježbe za pojedine dijelove tijela, tehnika izvođenja.

Aktivne vježbe uz otpor; načela izvođenja vježbi temeljene na biomehaničkim zakonima; fiziološki učinci na motoričke sposobnosti.

Vježbe progresivnog opterec'enja silom gravitacije;

tehnika izvođenja.

Vježbe maksimalnog otpora.

Vježbe opterećenja uz primjenu pomagala; tehnika

izvođenja.

Vježbe aktivnog istezanja svih zglobova; tehnika izvođenja.

Značenje pasivnih vježbi; značajke; učinci; vrste;

tehnika izvođenja.

Vježbe mobilizacije svih zglobova.

Vježbe disanja; vrste; tehnika izvođenja.

Vježbe relaksacije pojedinih dijelova tijela i cijelog

tijela; tehnika izvođenja.

Vježbe u vodi za relaksaciju; individualno; skupno. Vježbe u vodi za poboljšanje pokretljivosti zgloboa; individualno, skupno.

Vježbe u vodi za povećanje mišićne snage; individualno, skupno.

Ustrojstvo kineziterapije
Značenje individualnih vježbi; učinci.

Značenje skupnih vježbi; učinci; primjerena mjerila

za odabir skupine.

Prostorni uvjeti za KT.

Bolesnička soba, oprema.

Dvorana za KT, oprema: sredstva i pomagala.Yüklə 1,09 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə