Andijon davlat pedagogika instituti



Yüklə 0,82 Mb.
səhifə25/31
tarix28.11.2023
ölçüsü0,82 Mb.
#133285
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   31
MARUZALAR

MODUL FAN (SILLABUS
Maktabgacha ta’lim fakulteti
60110200 – Maktabgacha ta`lim
yo‘nalishi

Fan nomi:

Maktabgacha ta’lim menejmenti

Fan turi:

Majburiy fan

Fan kodi:

MTM1502

Yil:

3

Semestr:

5

Ta’lim shakli:

Kunduzgi

Mashg‘ulotlar shakli va semestrga ajratilgan soatlar:

60

Ma’ruza

8

Amaliy mashg‘ulotlar

10

Seminar mashg‘ulotlar

12

Mustaqil ta’lim

30

Kredit miqdori:

2

Baholash shakli:

Imtihon

Fan tili:

o‘zbek




Fan maqsadi (FM)

F/M1

Maktabgacha ta’lim menejmentining ilmiy asoslari, fanining metodologik asoslari, boshqarish qonuniyatlari haqidagi yahlit tasavvurlarni shakllantirish va bu bo’yicha talabalarda menejment bo’yicha bilim, ko‘nikma va malakalarini hosil qilishdan iborat.



Fanni o‘zlashtirish uchun zarur boshlang‘ich bilimlar




Talabalarga fanining maqsad va vazifalari oʼzlashtirgandan soʼng uning mazmuni, metodlari, maktabgacha ta’lim menejmenti ahamiyatini o’rgatishdan iborat.





Ta’lim natijalari (TN)




Bilimlar jihatidan

TN1

“Maktabgacha ta’lim menejmenti” fanini o’qitishda zamonaviy yondashuvlar va innovatsiyalarni tatbiq qilish uchun zarur bo’ladigan bilim va ko’nikmalarni egallash

TN2

Darslarda zamonaviy ta’lim vositalardan foydalanishni

TN3

Zamonaviy talablar asosida darslarini samarali tashkil qilish yo’llarini

TN4

Ta’lim sohasidagi innovatsion faoliyat asoslarini

TN5

Fanni o’qitishda hamda ilmiy tadqiqotlar olib borishda qo’llaniladigan zamonaviy yondashuvlar va innovatsion texnologiyalardan xabardor bo’lishi



Ko’nikma juihatidan

TN6

Fanni o’qitishda qo’yiladigan hozirgi zamon talablarini bilishi

TN7

Fanning mazmuni, vositalari, metodlari va shakllarining uzviyligi va izchilligini ta’minlash

TN8

Mashg`ulotlarda ta’lim resurslaridan samarali foydalanish

TN9

O’qitish mazmuniga oid axborotlarni qayta ishlash, umumlashtirish va talabalarga yetkazish ko’nikmalariga ega bo’lishi

TN10

Darslarda zamonaviy innovatsion pedagogik texnologiyalarni qo’llash

TN11

Darsga qo’yiladigan zamonaviy talablar asosida darslarni tashkil etish malakalariga ega bo’lishi

TN12

Zamonaviy yondashuvlar va innovatsiyalardan kasbiy faoliyatda foydalanish

TN13

Fanning yutuqlari, amaliyotda qo’llanishi bo’yicha tadqiqotlardan xabardor bo’lish




Fan mazmuni

Mashg‘ulot turi: ma’ruza (M) V-SEMESTR

M1

Ta’lim tizimi va uni boshqarish metodologiyasi

M2

Maktabgacha ta’limda menejment faoliyati turi va boshqaruv tizimi.

M3

Ta’lim menejmenti funksiyalari, metodlari, boshqaruv qarorlari.

M4

Menejmentning ijtimoiy omillari

Mashg‘ulotlar shakli: amaliy(A)

V-SEMESTR

A1

Ta’lim tizimi va uni boshqarish metodologiyasi

A2

Maktabgacha ta`lim tashkilotlarida kadrlar mnejmentini amalga oshirish

A3

Maktabgacha ta`lim tashkilotlarida kadrlar mnejmentini amalga oshirish

A4

Maktabgacha ta’limda menejment faoliyati turi va boshqaruv tizimi

A5

Ta’lim menejmenti funksiyalari, metodlari, boshqaruv qarorlari..




Mashg‘ulotlar shakli: seminar(A) V-SEMESTR

S1

Maktabgacha ta’lim tashkilotlarini menejmentining umumiy tamoyillari.

S2

MTT ni boshqarishda direktorning o’rni

S3

MTT menejmentida uslubchi faoliyati

S4

Menejment tizimida strategik va taktik rejalar.

S5

Maktbgacha ta`limni boshqarishining metodi va vositalari.

S6

Ta’lim tashkiloti faoliyatini tashkil etish.

Mustaqil ta’lim: (MT)

1

Maktabgacha ta’lim va tarbiyani boshqarishning ilmiy asoslarini
o`rganish.

2 soat



2

Ta’lim menejmentining ta’lim tizimi xodimlari bilan ish
faoliyatini takomillashtirish yo`llarini tahlil qilish

2 soat

3

Menejmentning ijtimoiy omillari bo’yicha ma’ruza tayyorlash

2 soat

4

Boshqaruvda- yangi pedagogik texnologiyalarni qo‘llashning shakl
va usullari bo’yicha tarqatma tayyorlash

2 soat

5

Axborot texnologiyalari asosida ta’lim tarbiyaviy ishlarni tashkil etish slayd tayyorlash

2 soat

6

Ta’lim tarbiya jarayonining ilmiy asosida tashkil etish bo’yicha savollar tuzish

2 soat



7

Maktabgacha ta’lim xodimlarining shaxsiy va kasbiy mahoratlarini va sifatlarini asosiy qonuniyatlari bo’yicha berilgan topshiriqlarni bajarish

2 soat

8

Maktabgacha ta’limda metodik jixatdan raxbarlikning shakli. Direktor faoliyatinni o’rganish

2 soat

9

Menejmentning vazifalarini tahlil qilish

2 soat

10

Maktabgacha ta’lim va tarbiyani boshqarish usullari bo’yicha metodist faoliyatini o’rganish

2 soat

11

Maktabgacha ta’lim va tarbiyani boshqarishning yo`llari bo’yicha topshiriqlarni bajarish

2 soat

12

Boshqaruv vazifalari bo’yicha taqdimot tayyorlash

2 soat

13

Maktabgacha ta’lim tashkiloti uslubchi faoliyati bo’yicha tahlil qilish

2 soat

14

Maktabgacha ta’lim muassasini hamkorlik aloqalarini o’rganish

2 soat

15

Mudiraning huquq va vazifalari taqdimot tayyorlash

2 soat

Jami: 30 soat




Asosiy adabiyotlar

1

S.S.G‘ulomov.Menejmet asoslari.T.: «Fan» 2002y.

2

A.Tо‘xtaboyev Ma’muriy menejment. T.: «Moliya» nashriyoti 2003 y.

3

M.Sharifxо‘jayev, Y.Abdullayev Menejment. Darslik. T.: «О‘qituvchi»2001y.

4

Sh.Qurbonov,E.Seytxalilov Ta’lim sifatini boshqarish.T.: «Turon-Iqbol»: 2006y.

5

G‘.M.Qosimov “Tashkilot va tashkiliy boshqarish nazariyasi”. T.: A.Qodiriy 2004 yil.







Qo’shimcha adabiyotlar

1

Mirziyoyev Sh.M. “Qonun ustuvorligi va inson manfaatlarini ta’minlash – yurt taraqqiyoti va xalq farovonligi garovi” mavzusidagi O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilinganining 24 yilligiga bag‘ishlangan tantanali marosimdagi ma’ruzasi. – T.: “O‘zbekiston”, 2017. – 48 b.

2

Sh.M. Mirziyoyev Tanqidiy tahlil, qat’iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik – har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo‘lishi kerak. –T.: “O‘zbekiston”. – 2017.– 102b.

3

Maktabgacha ta’lim va tarbiyaning davlat standarti. Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 22-dekabrdagi 802-son qaroriga ilova.

4

Axborot manbaalari

5

www.pedagog.uz

6

www.ziyonet.uz

7

www.edu.uz







Talabaning fan bo’yicha o’zlashtirish ko’rsatkichini nazorat qilishda
quyidagi mezonlar tavsiya etiladi:

  1. 5 baxo olish uchun talabaning bilim darajasi quyidagilarga javob berishi lozim:

-fanning mohiyati va mazmunini to’liq yorita olsa;
-fandagi mavzularni bayon qilishda ilmiylik va mantiqiylik saqlanib, ilmiy xatolik va chalkashliklarga yo’l qo’ymasa;
-fan bo’yicha mavzu materiallarining nazariy va amaliy ahamiyati haqida aniq tasavvurga ega bo’lsa;
-fan doirasida mustaqil erkin fikrlash qobiliyatini namoyon eta olsa;
-berilgan savollarga aniq va lo’nda javob bera olsa;
-konspektga puxta tayyorlangan bo’lsa;
-mustaqil topshiriqlarni to’liq va aniq bajargan bo’lsa;
-fanga tegishli qonunlar va boshqa me’yoriy-huquqiy xujjatlarni to’liq o’zlashtirgan bo’lsa;
-fanga tegishli mavzulardan biri bo’yicha ilmiy maqola chop ettirgan bo’lsa;
-tarixiy jarayonlarni sharxlay bilsa;

  1. 4 baxo olish uchun talabaning bilim darajasi quyidagilarga javob berishi lozim:

-fanning mohiyati va mazmunini tushungan, fandagi mavzularni bayon qilishda ilmiylik va mantiqiylik chalkashliklarga yo’l qo’ymasa;
-fanning mazmuni va amaliy ahamiyatini tushungan bo’lsa;
-fan bo’yicha berilgan vazifa va topshiriqlarni o’quv dasturi doirasida bajarsa;
-fan bo’yicha berilgan savollarga to’g’ri javob bera olsa;
-fan bo’yicha konspektni puxta shakllantirgan bo’lsa;
-fan bo’yicha mustaqil topshiriqlarni to’liq bajargan bo’lsa;
-fanga tegishli qonunlar va boshqa me’yoriy xujjatlarni to’liq o’zlashtirgan bo’lsa;
v) 3 baxo olish uchun talabaning bilim darajasi quyidagilarga javob berishi lozim:
-fan haqida umumiy tushunchaga ega bo’lsa;
-fandagi mavzularni tor doirada yoritib, bayon qilishda ayrim chalkashliklarga yo’l qo’yilsa;
-bayon qilish ravon bo’lmasa;
-fan bo’yicha savollarga mujmal va chalkash javoblar olinsa;
-fan bo’yicha matn puxta shakllantirilmagan bo’lsa.
g) quyidagi hollarda talabaning bilim darajasi qoniqarsiz 2 baxo bilan baxolanishi mumkin:
-fan boyicha mashg’ulotlarga tayyorgarlik ko’rilmagan bo’lsa;
-fan bo’yicha mashg’ulotlarga doir hech qanday tasavvurga ega bo’lmasa;
-fan bo’yicha matnlarni boshqalardan ko’chirib olganligi sezilib tursa;
-fan bo’yicha matnda jiddiy xato va chalkashliklarga yo’l qo’yilgan bo’lsa;
-fanga doir berilgan savollarga javob olinmasa;
-fanni bilmasa.

Yüklə 0,82 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   31




Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə