Azərba yca n mġLLĠ elm lər akadem ġyasi a. Bakixanov adina tarġX ĠnstġtutuYüklə 5,21 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə197/223
tarix17.09.2017
ölçüsü5,21 Mb.
#420
1   ...   193   194   195   196   197   198   199   200   ...   223

419 

 

Баку, 1922, стр. 27. 23.

 

"Kommun ist" qəzeti, 22 fevra l 1921-c i il, № 25. 24.

 

Yenə orada, 19 aprel 1921-ci il, № 89. 25.

 

Yenə orada. 26.

 

ARDSPĠHA, f. 2, s. 22, i. 5, v. 87. 27.

 

Журн. "Советское строительство", Баку, 1921, №1, стр. 4.  27а.Первый 

созыв 


Всеазербайджанского 

съезда 


Советов. 

"Kommun ist" qəzeti, 16 may 1921-ci il, №10. 

28.

 

V.Ġ.Lenin. ƏTK, 43-cü c, səh. 214. 29.

 

Первый  созыв  Всеазербайджанского  съезда  Советов,  стр.  115. 29а. Yenə o rada, səh. 6-7. 

30.


 

Yenə orada, səh. 16.  

30a. Yenə o rada, səh. 5, 6, 9. 

31.Yenə orada, səh. 147. 

31a. Yenə o rada, səh. 44. 

32.


 

ARDSPĠHA, f. 1, s. 74, i. 38, v. 4, 8, 37. 

33.

 

Сборник  узаконений  и  распоряжений  рабоче-крестьянского  правительства Азербайджанской ССР, 1921, №5, стр. 96.  

34.


 

Первый созыв Всеазербайджанского съезда Советов, стр. 150.  

35.

 

Сборник  узаконений  и  распоряжений  рабоче-крестьянского  правительства Азербайджанской ССР, 1921, №5, стр. 109.  

36.


 

"Molla Nəsrəddin" jurnalı, 1922, №1. 

37.

 

ARDSPĠHA, f. 1, s. 125, i. 103, v. 2. 38.

 

RFDA, f. 1318, s. 1, i. 657, v. 29. 38a. A RDA, f. 57, s. 1, i. 14, v. 5. 39.

 

RFDA, f. 1318, s. 1, i. 657, v. 29-30. 40.

 

"Kommun ist" qəzeti, 8 avqust 1920-c i il, №82. 41.

 

ARDA, f. 17, s. 1, i. 275/ 326, v. 66; i. 295/372, v. 17. 42.

 

Yenə orada, f. 17s, s. 1, i. 275/326, v. 72. 43.

 

Yenə orada, v. 82. 44.

 

Г.К.Орджоникидзе. Статьи и речи. Т. 1, М., 1956, стр. 714.  45.

 

"Kommun ist" qozeti, 11 o ktyabr 1920-c i il, №134. 46.

 

RFPA, f. 461, s. 1, i. 320, v. 1. 47.

 

V.Ġ.Lenin. ƏTK, 52-ci c, səh. 152; 43-cü c, səh. 202. 48.

 

Yenə orada, 42-ci c, səh. 380. 49.

 

Yenə orada. 50.

 

ARDSPĠHA, f. 1, s. 74, i. 39, v. 66. 51.

 

Газета "Правда Грузии", 22 апреля 1921 г., №43.  52.

 

ARDA, f. 8s, s. 1, i. 160, v. 80. 53.

 

Газета "Правда Грузии", 21 мая 1921 г., № 66. 
420 

 

54. 

"Kommun ist" qəzeti, 7 mart 1921-ci il, №53. 

55.

 

RFPA, f. 85, s. 18, i. 58, v. 12-13. 56.

 

Н.Нариманов. Т. 2, Баку, стр. 568. 57.

 

"Kommun ist" qəzeti, 30 avqust 1921-ci il, №196. 58.

 

"Советский Кавказ", 1921, №1, стр. 3. 59.

 

ARDSPĠHA,  f.  1,  s.  74,  i.  40,  v.  37.  59a.  "Ko mmun ist"  qəzeti,  30  avqust 1921-c i il, №196. 

60.


 

Газета "Бакинский рабочий", 5 ноября 1921 г., №254.  

61.

 

ARDSPĠHA, f. l, s. 85, i. 116, v. 42. 62.

 

"Kommun ist" qəzeti, 13 noyabr 1921-ci il, №259. 63.

 

ARDA, f. 379, s. 7, i. 20, v. 49. 64.

 

Yenə orada, v. 50. 65.

 

ARDSPĠHA, f. 1, s. 74, i. 123, v. 125. 66.

 

Yenə orada, f. Nərimanov, i. 32, v. 50. 67.

 

V.Ġ.Lenin. ƏTK, 44-cü c, səh. 282. 68.

 

ARDSPĠHA, f. Nərimanov, i. 32, v. 51. 69.

 

Газета "Правда Грузии", 10 декабря 1921 г., №234.  70.

 

Резолюции  и постановления  IV съезда А КП(б).  Баку, 1922, стр.  42. 

71.


 

ARDSPĠHA, f. 1, s. 74, i. 125, v. 21, i. 123, v. 136. 

72.

 

Первый  Закавказский  съезд  коммунистических  организаций.  Сте-ног. о тчет, стр. 100-101. 

73.


 

ARDA, f. 378, s. 7, i. 271, v. 29. 

74.

 

ARDSPĠHA, f. 1, s. 74, i. 126, v. 63. 75.

 

Yenə orada, i. 41, v. 7. 76.

 

История  Советской  Конституции  (в  документах).  1917-1956. М., 1957, стр. 358. 

77.


 

Yenə orada, səh. 359. 

78.

 

Газета "Бакинский рабочий", 1 мая 1922 г., №95.  79.

 

ARDSPĠHA, f. 1, s. 74, i. 128, v. 175. 80.

 

Yenə orada, i. 41, v. 46. 81.

 

Yenə orada, f.  1, s. 85,  i.  233, v. 1,  17; f.  2, s. 63, i.  255, v.  34;  i. 251, v. 29; i. 267, v. 71; s. 125, i. 197, v. 213; i. 233, v. 17. 

82.


 

Yenə orada, f. 1, s. 125, i. 252, v. 4-5. 

83.

 

Yenə orada, s. 85, i. 215, v. 98. 84.

 

V.Ġ.Lenin. ƏTK, 45-ci c, səh. 605. 85.

 

Yenə orada, səh. 236. 86.

 

Yenə orada, səh. 606. 87.

 

ARDSPĠHA, f. 1, s. 74, i. 129, v. 1. 
421 

 

88. 

Yenə orada, f. 2, s. 22, i. 52, v. 45 və f. 1, s. 85, i. 215, v. 107. 

89.

 

RFPA f. 17, s. 4, i. 1066, v. 217. 90.

 

Конференция  Азербайджанской  Коммунистической  Партии  (болынев.), 1-4.XI.1922 г. Резолюции. Баку, 1922, стр . 222. 

91.


 

RFPA, f. 17, s. 4, i. 1066, v. 222. 

92.

 

ARDA,  f.  1114,  s.  2,  i.  882,  v.  23-24;  ситат:  журн.  "Вестник архивов Азербайджанской ССР", 1963, №2, стр. 21.  

93.


 

Вторая 


партийная 

конференция 

коммунистических 

организаций Закавказья.  Стеног. о тчет. Тиф лис,  1992, стр.  17;  газета "Заря 

Востока", 16 ноября 1922 г., №126. 

94.


 

Газета "Бакинский рабочий", 21 ноября 1922 г., №262.  

95.

 

ARDSPĠHA, f. 1, s. 74, i. 129, v. 81. 96.

 

Ситат: журн. "Отечественная история", 1992, №4, стр. 91-92. 97.

 

Yenə orada, səh. 108. 98.

 

Газета "Бакинский рабочий", 16 ноября 1922 г., №258.  99.

 

Yenə orada, 20 noyabr 1922-ci il, №261. 100.

 

Yenə orada, 10 dekabr 1922-ci il, №278. 101.

 

Первый Закавказский съезд Советов. Тифлис, 1923, стр. 1.  102.

 

Yenə orada, səh. 129. 103.

 

Yenə orada. 104.

 

Yenə orada, səh. 147. 105.

 

Газета "Бакинский рабочий", 18 марта 1923 г., №60. 106.

 

Третья  сессия  пленума  АзЦИК,  Советов  Р.К.Кр.  и М.Д.Второго созыва. Стеногр. отчет. Баку, 1923, стр. 420.  

107.


 

Образование  Союза  Советских  Социалистических  Республик.  

Сборник документов. М., 1972, стр. 420. 

108.


 

Газета "Известия", 7 июля 1923 г., №150. 

109.

 

II съезд Сове тов Союза ССР, с тр. 207-208. П.  110.

 

110.Yenə orada. 111.

 

Газета "Бакинский рабочий", 10 апреля 1925 г., №80.  112.

 

V.Ġ.Lenin. ƏTK, 45-ci с, səh. 390-391. 113.

 

ARDSPĠIIA, f. 1, s. 74, i. 124, v. 58-59. 114.

 

"B.O.C.P... в Армении", стр. 438 115.

 

Советская Нахичевань. Баку, 1984, стр. 38. 116.

 

ARDSPĠHA, f. 1, s. 74, i. 121, v. 10. 117.

 

Yenə orada, f. 609, s. 1, i. 6, v. 3. 118а. Советская Нахичевань, стр. 43. 

119.


 

Документы внешней политики  СССР. Т.  1, М .,  1959, стр. 598-

599 Yüklə 5,21 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   193   194   195   196   197   198   199   200   ...   223
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə