Azərba yca n mġLLĠ elm lər akadem ġyasi a. Bakixanov adina tarġX ĠnstġtutuYüklə 5,21 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə198/223
tarix17.09.2017
ölçüsü5,21 Mb.
#420
1   ...   194   195   196   197   198   199   200   201   ...   223

422 

 

120. 

V.Ġ.Lenin. ƏTK, 43-cü с, səh. 151. 

121.

 

Г.Султанов. Нахкрай и его экономика. Баку, 1927, стр. 35.  122.

 

Советская Нахичевань, стр. 50. 123.

 

ARDSPĠIIA, f. 1, s. 74, i. 123, v. 10. 124.

 

Yenə orada, s. 125, i. 107, v. 55. 125.

 

Советская Нахичевань, стр. 54; ARDSPĠHA, f.  1, s. 74, i.  123, v. 144. 

126.


 

Yenə orada, i. 127, v. 166. 

127.

 

Yenə orada, f. 1, s. 74, i. 127, v. 158. 128.

 

3-я сессия Закавказс кого ЦИКа  V созыва . Стеногр. отче т. Тиф-лис, 1931, стр. 98. 

129.


 

Закавказский съезд Советов. Тифлис, 1923, стр. 144.  

130.

 

ARDSPĠHA, f. 1, s. 74, v. 641, v. 7. 131.

 

Yenə orada, v. 3. 132.

 

 Сове тская На хичевань, с тр. 59. 132а.  7-е заседание III сессии Азербайджанского  ЦИКа  Совета Р.К 

Кр. и М.Д. II созыва 16 июля 1923 г. Стеногр. отчет. Баку, 1923, стр. 186.  

133. ARDSPĠHA, f. 1. 74, i. 134, v. 180. 

134.Г.А.Ма да тов. Победа Сове тский влас ти в На хичевани, с тр. 164 -

165. 

135.


 

ARDSPĠHA, f. l,s. 14, i. 135, v. 46. 

136.

 

Yenə orada, v. 43. 137.

 

Газета "Бакинский рабочий", 15 февраля 1924 г., №36.  138.

 

ARDSRĠHA, f. l, s. 74, i. 135, v. 104. 139.

 

Цитата  по  кн.:  Г .А.Мадатов.  Победа  Советской  власти  в Нахичевани, стр. 176. 

140.


 

RFPA, f. 461, s. 1, i. 45452, v. l. 

141.

 

Газета "Во лна", 17 июня 1919 г. 142.

 

Газета "Азербайджан", 1 мая 1920 г. 143.

 

ARDSPĠHA, f. 1, s. 74, i. 120, v. 12. 144.

 

"B.O.C.P... в Армении", стр. 360. 145.

 

"Kommun ist" qəzeti, l may 1920-ci il. 146.

 

RFPA, f. 85, s. 13, i. 41, v. 1. 147.

 

Yenə orada, i. 32, v. 3. 148.

 

Yenə orada, f. 64, s. 1, i. 17, v. 32. 149.

 

Yenə orada, f. 7, sb/№, i. 299, v. 11. 150.

 

ARDSPĠHA, f. Nərimanov, i. 32, v. 46. 151.

 

"B.O.C.P... в Армении", стр. 366. 152.

 

ARDSPĠHA, f. 1, s. 74, i. 120, v. 12. 
423 

 

153. 

Yenə orada. 

154.

 

Yenə orada, v. 46. 155.

 

"B.O.C.P... в Армении", стр. 374. 156.

 

Yenə orada, səh. 385. 157.

 

ARDSPĠHA, f. 609, s. 1, i. 83, v. 1. 158.

 

АРДА, ф. 410, он. 1, ед. хр. 164, л. 26. 159.

 

"B.O.C.P... в Армении", стр. 570. 160.

 

Yenə orada, səh. 576. 161.

 

ARDSPĠHA, f. 1, s. 74, i. 123, v. 64. 162.

 

RFPA, f. 64, s. 1, i. 31, v. 36. 163.

 

Yenə orada, i. 2, v. 73. 164.

 

ARDSPĠHA, f. 1, s. 74, i. 123, v. 64. 165.

 

RFPA, f. 64, s. 1, i. 31, v. 36. 166.

 

Yenə orada, i. 2, v. 73. 167.

 

Yenə orada, s. 2, i. 1, v. 118. 168.

 

Yenə orada. 169.

 

Yenəorada, v. 122. 170.

 

Yenə orada. 171.A RDA, f. 379, s. 1, i. 7481, v. 14. 

172.


 

ARDSPIHA, f. 1, s. 74, i. 123, v. 68. 

173.

 

Yenə orada. 174.

 

Yenə orada, v. 90. 175.

 

Yenə orada, v. 118. 176.

 

Yenə orada. 177.

 

Yenə orada, i. 125, v. 9. 178.

 

Yenə orada. 179.

 

Yenə orada, i. 129, v. 40. 180.

 

Газета "Бакинский рабочий", 2 марта 1922 г.  181.

 

II Все азербайджанский съезд сове тов, с тр. 162.  182.

 

ARDSPĠHA, f. 1, s. 74, i. 41, v. 50. 183.

 

Yenə orada, s. 85. i. 249, v. 418. 184.

 

Yenə orada, s. 74, i. 129, v. 164. 185.

 

Yenə orada, s. 85, i. 249,. v. 423; A RDA, f. 379, s. 3, i. 87, v. 10. 186.

 

ARDSRĠHA, f. 1, s. 74, i. 132, v. 113-114. 187.

 

Yenə orada, i. 329, v. 32. 188.

 

Yenə orada, v. 110. 189.

 

Yenə orada, v. 115. 190.

 

Yenə orada, f. 13, s. 1, i. 264, v. 12. 191.

 

Yenə orada, f. 1, s. 74, i. 132, v. 146. 
424 

 

192. 

Yenə orada, v. 145. 

193.

 

Yenə orada, s. 125, i. 303, v. 29. 194.

 

Yenə orada, v. 170. 195.

 

Газета  "Бакинский  рабочий",  2  июля  1923  г.,  №151;  Сборник узаконений  и  рас  поряжений  рабоче-крестьянского  правительства  Азер-

байджанской ССР за 1923 г. Баку, стр. 384. 

196.

 

ARDSPĠHA, f. 1, s. 74, i. 132, v. 157; v. 166-167, s. 125, i. 303, v. 33-34. 

197.


 

Yenə orada, v. 165. 

198.

 

Yena orada, f. 1, s. 74, i. 132, v. 165. 199.

 

Yenə orada, v. 173. 200.

 

Газета "Бакинский рабочий", 27 июля 1923 г., №167.  201.

 

ARDSPĠHA, f. 1, s. 74, i. 133, v. 2-3. 202.

 

Yenə orada. 203.

 

Yenə orada, v. 166. 204.

 

Yenə orada, s. 125, i. 303, v. 33. 205.

 

Yenə orada, f. 1, s. 74, i. 121, v. 16. 206.

 

Первый всеазербайджанский съезд Советов..., стр. 73.  207.

 

ARDA, f. 379, s. 1, i. 2483, v. 4. 208.

 

Yenə orada, i. 132, v. 169. 209.

 

Yenə orada, s. 85, i. 329, v. 2. 210.

 

ARDSPĠHA, f. 1, s. 74, i. 134, v. 2-3. 211.

 

Yenə orada. 212.

 

Газета "Заря Восто ка", 4 декабря 1923 г., № 279. 213.

 

Yenə orada, 30 noyabr 1923-cü il, № 276. 214.

 

ARDSPĠHA, f. 1, s. 74, i. 134, v. 180. 215.

 

Yenə orada, i. 136, v. 41. 216.

 

Yenə orada, i. 137, v. 30, 56.  

 

  

 

  

 

  

 Yüklə 5,21 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   194   195   196   197   198   199   200   201   ...   223
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə