Azərbaycan və Rusiya prezidentləri görüşdə çıxış etdilər. Azərbaycan Prezidenti İlham ƏLİyev dediYüklə 256,09 Kb.

səhifə5/6
tarix07.11.2018
ölçüsü256,09 Kb.
1   2   3   4   5   6

http://www.amu.edu.az

28 sentyabr 2018-ci il

6

Çin 2020-ci ildə orqan transplantasiya 

üzrə dünyada birinci 

olacaq.

AZƏRTAC xəbər verir ki, bunu 

Çin Orqan Bağışlama və Trans-

plantasiya Milli Komitəsinin di-

rektoru Xuan Ciefu deyib.

Sian şəhərində işə başlayan 3-cü Çin 

beynəlxalq orqan bağışlama konfran-

sında çıxış edən komitə direktoru bildi-

rib ki, bu il ölkədə könüllü olaraq orqan 

bağışlamaq üçün müraciət edənlərin 

sayı 615 minə yaxınlaşıb.

Cari il ərzində Çində orqan trans-

plantasiyası üzrə 54 min 956 uğurlu 

cərrahiyə əməliyyatı aparılıb.Çin orqan transplantasiyası üzrə 

dünyada birinci olacaq

Qohumları Altsheymer xəstəliyindən əziyyət çəkən 

David Vidal Andres adlı 27 

yaşlı ispaniyalı “Cuidum 

Purple” şirkəti ilə birlikdə 

dünyada yeganə Altsheymer 

“tərcüməçisi” yaradıb.  

AZƏRTAC xəbər verir ki, 

Altsheymerin əlamətləri 

nəticəsində xəstələr və onlara 

baxanlar arasında münaqişə 

yarandığı mürəkkəb psi-

xoloji anda “tərcüməçi”nin 

köməyindən istifadə etmək olar.

Məsələn, əgər yaşlı ana oğlunu 

tanımırsa və onun kim olduğunu so-

ruşursa, “tərcüməçi” ona məlumat 

verir və unutqanlığının səbəbinin 

xəstəliklə əlaqəli olduğunu xatırla-

dır.


Bu əlavəni “Google”da yükləmək

ondan smartfon və planşet vasitəsilə 

ödənişsiz istifadə etmək olar.Avstriyanın paytaxtı Vyanada Epilepsiya ilə Beynəlxalq Mübarizə Li-

qası (International League against Epi-

lepsy) tərəfindən təşkil edilən Epilepto-

logiya üzrə 13-cü Avropa Konqresində 

Azərbaycan Tibb Universitetinin nev-

rologiya kafedrasının əməkdaşı, Epilep-

siya ilə Beynəlxalq Mübarizə Liqasının 

Azərbaycan Bölməsinin katibi, t.ü.f.d. 

Şəhla Məlikova da iştirak etmişdir. 

  

    Ş.Məlikovanın «Epilepsiyalı qadınlar-

da hamiləliyin nəticələri» mövzusunda 

poster prezentasiyası konqres iştirakçı-

ları tərəfindən maraqla qarşılanmışdır. 

Konqresdə 100-dən çox ölkəni təmsil 

edən 2500-dən çox nevroloq iştirak et-

mişdir. Konqresin sessiyaları və məruzələri 

dünyanın 200-dən artıq ən qabaqcıl epi-

leptoloqları tərəfindən aparılmışdır (Sa-

muel Wiebe, Alla Guekht,  Meir Bialer, 

Eugen Trinka, Emilio Perucca, Simon Shor-

von, Helen Cross, Torbjörn Tomson, Fede-

rico Vigevano, Michel Baulac, Matthew 

Walker, Charlotte Dravet, Philippe Ryvlin, 

Martin Brodie, Christian Elger və başqa-

ları). Epilepsiyanın müxtəlif aspektlərinə 

dair bir çox maraqlı məruzələr konqres 

iştirakçıların nəzərinə çatdırılmışdır.

  A.Strzelczyk, F.Rosenow (Almani-

ya), A.Schiefecker (Avstriya), S.Rüeggin 

(İsveçrə) təqdim etdiyi «Refrakter və su-

perrefrakter epileptik status» (Refrac-

tory and superrefractory status Epilep-

ticus) adlı sessiyyada refrakter epileptik 

status zamanı lakosamid, brivasetam 

preparatlarının istifadəsi barədə ma-

raqlı məlumatlar verilmişdir. Epilepsiya 

əleyhinə preparatların teratogenliyinə 

(Teratogenicity of antiepileptic drugs) 

həsr olunmuş sessiyada R.Fennel (ABŞ), 

M.Bialer (İsrail), T.Tomson (İsveç), S.Şorvon 

(Böyük Britaniya) tərəfindən maraqlı 

məruzələr təqdim olunmuşdur. Hamiləlik 

planlaşdıran epilepsiyalı qadınlarda epi-

lepsiya əleyhinə preparat seçimində 

ehtiyatlı olmaq tövsiyə olunmuşdur, la-

motridjin və levetirasetam isə daha az 

teratogen effektə malik olan epilepsiya 

əleyhinə preparatlar kimi göstərilmişdir. 

C.Baumgartner (Avstriya), P.Marusic (Çexi-

ya), P.Kahane (Fransa) tərəfindən təqdim 

edilmiş videosessiya (Advanced teaching 

video session: Seizure semiology – adult: 

Illustrating the new ILAE seizure classifi-

cation for focal seizures) zamanı Epilepsi-

ya ilə Beynəlxalq Mübarizə Liqasının yeni 

təsnifatına uyğun olaraq böyüklərdə fo-

kal tutmaların semiologiyası (avtonom və 

emosional, tonik və klonik, hiperkinetik 

və koqnitiv tutmalar) nümayiş etdirilmiş-

dir.


İspaniyalı gənc dünyada yeganə 

Altsheymer “tərcüməçisi” yaradıb

Əməkdaşımız Epileptologiya üzrə 13-

cü Avropa Konqresində iştirak edib

1959-cu ildə N.Nərimanov adına 

Tibb İnstitutunun əczaçılıq fakültəsini 

bitirərək bir müddət Sumqayıt və 

Bakı şəhərinin apteklərində işləyən 

F.Təhməzov 1960-cı ildə əczaçılıq 

fakültəsinin Elmi Şurasının tövsiyəsi 

əsasında dərman formalarının tex-

nologiyası üzrə aspiranturaya daxil 

olmuş və 1963-cü ildə aspiranturanı 

başa vurmuşdur. 1965-ci ildə disser-

tasiya müdafiə edib əczaçılıq elmləri 

namizədi elmi dərəcəsi almışdır. 1965-

ci ilin fevralından Azərbaycan Tibb 

Universitetində işləyən F.Təhmazov 

əvvəlcə aspirantura şöbəsi üzrə ins-

pektor, istehsalat təcrübəsinin rəhbəri, 

dərman texnologiyası kafedrasının as-

sistenti, baş müəllimi, 1968-ci ildən isə 

dosenti vəzifəsində çalışıb.

F.Təhmazov dosent işlədiyi müddətdə 

kafedranın tədris işlərinə rəhbərlik 

etmiş, laboratoriya məşğələləri üçün 

metodik işləmələr, dərs vəsaitləri və 

dərslik çap etdirmişdir.

Tədris-metodik işlərlə yanaşı, elmi 

axtarışlarla da məşğul olan Fərman 

müəllim kafedranın və fakültənin icti-

mai həyatında da yaxından iştirak et-

mişdir.


O, 1983-1992-ci illərdə əczaçılıq 

fakültəsinin dekan müavini, sonra deka-

nı, 1990-2000-ci illərdə dərman forma-

larının texnologiyası kafedrasının mü-

diri vəzifələrində çalışmışdır. Eyni za-

manda Azərbaycan Əczaçılarının Elmi 

Cəmiyyəti idarə heyətinin, Baş Apteklər 

İdarəsi attestasiya komissiyasının üzvü 

olmuşdur.

F.Təhmazov kafedranın və fakültənin 

ictimai işində fəallıq göstərdiyinə görə 

professor-müəllim heyəti və tələbələr 

arasında hörmət və nüfuza malikdir.

0, 58 elmi məqalə, metodişləmə, dərs 

vəsaiti və dərsliyin müəllifidir.

Əczaçılıq texnologiyası, idarəçiliyi 

kafedrasının əməkdaşları Fərman 

Təhmazovu 85 illik yubileyi münasibəti 

ilə səmimi qəlbdən təbrik edir, ona 

möhkəm cansağlığı, gümrahlıq, şərəfli 

həyat yollarında uğurlar arzulayırlar!

Əczaçılıq texnologiyası, idarəçiliyi 

kafedrasının əməkdaşları

Bu günlərdə həyatının 48 ilini Tibb 

Universitetində elmi-pedaqoji işə həsr et-

miş əczaçılıq texnologiyası və idarəçiliyi 

kafedrasının sabiq dosenti Fərman Əlibala 

oğlu Təhmazovun 85 yaşı tamam oldu.

Fərman Təhməzov-85 

Şərəfli  həkimlik,  alim­

lik,  pedaqoji  fəaliyyətlə 

uzun  illər  məşğul olan 

Azərbaycan  Tibb  Uni­

versitetinin  nevrologi­

ya  kafedrasının  dosenti  

Mahirə  Məmməd  qızı 

 

Məm mədova  respublika­

da uşaq  nev 

rologiyası 

 

xidməti yaranan  ilk 

illərdən etibarən  bu  peşəyə  

sahiblənənlərdən  biridir. 

 

 

Bu  il ATU-nun  nevrolo-giya  kafedrasının  dosenti  

Mahirə  Məmmədovanın  70  

yaşı  tamam  oldu.  O, peşəsini,  

sənətini  sevməsi,  xəstələrə  

daim  diqqət  yetirməsi,  onla-

ra  şəfa  verməsi,  insanlığı  və  

xeyirxahlığı  ilə  seçilir.  Tibb  

Universitetində    işlədiyi 

 

müd dətdə  biliyini,  bacarı-ğını  böyük  mehribanlıq  və  

qayğıkeşliklə  tələbələrin 

 

təhsilinə    həsr    etmişdir.                                                                                                                                       Qeyd edək ki, Mahirə 

 

Məmmədova  10 iyun  1948-ci  ildə  Ağstafa  şəhərində  

anadan  olmuşdur.  1966-

cı  ildə  Bakı  şəhərinin  27 

saylı  məktəbini  bitirib,  elə  

həmin  il  Azərbaycan  Dövlət  

Tibb  İnstitutunun  pediatri-

ya  fakültəsinə  daxil  olmuş  

və  1972-ci  ildə  institutu  

bitirdikdən  sonra  5 saylı  

Birləşmiş  Uşaq  Yoluxucu  

Xəstəliklər  Xəstəxanasının  

poliklinika  şöbəsində 

 

sahə  pediatrı  işləmişdir.  1973-cü  ildə  Uşaq  Nevro-

loji  Xəstəxanasının  ordi-

natoru,  1974-cü  ildə  ADTİ-

nin  II  sinir  xəstəlikləri  

kafedrasında  baş  labo-

rant,  asisstent,  1996-cı 

 

ildən etibarən isə  dosent  vəzifəsində  çalışır.    

Kafedrada  işlədiyi 

 

müddətdə  özünü  sa-vadlı  həkim,  müəllim  kimi  

göstərmiş,  klinika  əmək daş -

larının və tələbələrin  hör  -

mə  tini  qazanmışdır.  19 86-cı  

ildə  namizədlik  dis 

serta-


si 

ya 


sını  müdafiə  etmiş-

dir. O,  1  mo noqrafiyanın,    

Azər baycan  dilində  “Uşaq  

sinir  xəstəlikləri”  dərs-

li 

 

yinin,  3 metodik  tövsi-yə 

 

nin    həmmüəllifi,  1 sə   mə   rələşdirici 

 

təklifin, 108  elmi    işin    müəllifidir.                                                                             

Dərs  deməyə  başladığı  gün-

dən  tələbələrə  qarşı  həmişə  

mehriban,  səmimi,  yaxın  bir  

insan  kimi  xoş  münasibət  

bəsləmişdir.   M.Məmmədova  

daim kafedranın,  fakültənin  

və  universitetin  ictimai 

 

işlərində  fəal  iştirak  edir.  1989-cu  ildən  Azərbaycan  

Respublikasının  Nevroloqlar  

Və  Tibbi  Genetiklər  Assosi-

asiyasının  elmi  katibi,  1995-

2012-ci  illərdə  pediatriya  

fakültəsinin  elmi  şurasının  

katibi,  2008-2015-ci  illərdə  

Nevrologiya  və  Psixiatriya  

üzrə  problem  komissiyası-

nın,  2004-cü  ildən etibarən 

psixonevrologiya  ixtisası 

 

üzrə  ilkin  müdafiə  şurasının,  Nevroloqlar  Beynəlxalq  Fe-

derasiyasının,  Epilepsiya  ilə  

Beynəlxalq  mübarizə  Liqası  

və  Azərbaycan  Nevroloqlar  

Assosiasiyasının  üzvüdür.

M.Məmmədova  həm çi-

nin iş  yoldaşları  ilə  də yaxşı  

münasibətdədir. Ona uzun 

 

ömür,  can  sağlığı,  gələcək  fəaliyyətində  böyük  uğurlar  

arzulayırıq.Nevrologiya  kafedrasının  

əməkdaşları

Mahirə Məmmədova – 70


: tebib qezeti
tebib qezeti -> BöYÜk elmi Şurada 2 Bakıda ikinci Azərbaycan- alman-türk tibb konqresi keçirilib
tebib qezeti -> S.ƏLİyev: “TƏDRİSİn yüKSƏk səVİYYƏDƏ aparilmasi müƏLLİMLƏRİn təLƏBƏLƏRƏ olan
tebib qezeti -> Qış semestr imtahan larına start verilib 20 yanvar faciƏSİ tariXİMİZİn qürur səHİFƏSİDİR
tebib qezeti -> Tədris Terapevtik Klinikasının diaqnostik və müalicə işlərinin vəziyyəti, onların yaxşılaşdırılması yolları müzakirə edilmişdir
tebib qezeti -> Tibb Universitetində beynəlxalq elmi konfrans keçirilib Kardiologiya Akademiyasının ilk toplantısı
tebib qezeti -> Azərbaycan Tibb Universiteti üzrə 2013/2014 cü tədris ilində
tebib qezeti -> Atu-nun Tələbə Gənclər Təşkilatının sədri Fəxri Fərmanla təltif edilib
tebib qezeti -> Azərbaycan Tibb Universitetində Dünya Böyrək Günü qeyd edilib
tebib qezeti -> Atu-da “Düzgün kliniki Praktika” seminarı keçirilib
tebib qezeti -> Tələbələr robotlar üzərində təcrübə keçirlər Azərbaycan Tibb Universiteti rezidentlərinin


Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə