B axiş Testlər /3723#01#Y15#01 500/Baxış t est : 3723#01#Y15#01 500Yüklə 0,57 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə5/24
tarix17.09.2017
ölçüsü0,57 Mb.
#532
növüYazı
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24

sorğu sənədinin tarixi

Sual: Hansı halda məktuba başlıq yazılmaya bilər? (Çəki: 1)

həcmi 5-6 sətrdən çox olmadıqda

həcmi 8-10 sətrdən çox olmadıqda

həcmi 2-3 sətrdən çox olmadıqda

həcmi 4-6 sətrdən çox olmadıqda

həcmi 7-8 sətrdən çox olmadıqda

Sual: Məktub neçə hissədən ibarət olur? (Çəki: 1)

bir hissə - giriş

iki hissə - giriş və əsas hissə

üç hissə - giriş, əsas hissə, son

dörd hissə - giriş, təkliflər, əsas hissə, son

iki hissə - giriş və son

Sual: Məktubun giriş hissəsində nələr əks olunur? Dolğun cavabı seçin (Çəki: 1)

faktlar, tarixlər

onun tərtib olunma səbəbləri

tarixlər

faktlar, tarixlər, tərtib olunma səbəbləri

tarixlər və sənədin nömrəsi

Sual: Məktubun əsas məntiqi elementlərinə aid olanı seçin. (Çəki: 1)

xülasə, ümumiləşdirmə, şərh, sübut

giriş, fakt, təklif, mülahizə

giriş ( müqəddimə ), şərh, sübut, nəticə, rəy

rəy, fakt, mülahizə, ümumiləşdirmə

xülasə, rəy, nəticə, müqəddimə

Sual: Etika- nın mahiyyət (Çəki: 1)

Bütün cavablar doğrudur

əxlaq, ənənə mənalarını verir

insan davranışı ilə bağlıdır

insan mənəviyyatını əhatə edir

etik normalardan ibarətdir

Sual: Kommersiya etikasının əsasları hesab edilmir (Çəki: 1)

professionallıq

Düzgünlük

Sadiqlik

Açıqlıq 


Qanuna uyğun hərəkət

B

ÖLMƏ

: 0402

Ad

0402Suallardan

18

Maksimal faiz18


Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

2 %

Sual: İşgüzar məktubun ümumiliklə qəbul edilmiş tərtib olunma «standart»ında nəzərdə tutulmur: (Çəki: 1)

məktubda eyni vaxtda bir neçə mövzunun təqdim olunması

məktubda yalnız bir mövzunun təqdim olunması

hər bir yeni fikrin yeni abzasdan başlaması

abzaslar arasında boşluq qoyulmasının zəruriliyi

məktubda bütün vəsait qoyuluşlarının göstərilməsi

Sual: İşgüzar məktuba aşağıda göstərilən element daxildir: (Çəki: 1)

bütün cavablar doğrudur

məktubu göndərən şirkətin adı və ünvanı

məktubun tarixi və nömrəsi

salamlama

məktubun mətni

Sual: Aşağıda sadalananlardan hansılar kommunakasiya sistemini xarakterizə etmir? (Çəki: 1)

bazar subyektlərinin ayrılıqda fəaliyyət göstərməsi

bazar dövriyyəsi iştirakçılarının kompleks şəkildə fəaliyyət göstərməsi

məlumatın toplanması ilə bağlı birgə əməliyyatların həyata keçirilməsi

məlumatların bölünməsi ilə bağlı kompleks fəaliyyətin həyata keçrilməsi

bilavasitə bazar subyektləri arasında şəxsiyyətlərarası təmasların yaradılması

Sual: İşgüzar protokola əsasən şirkətin loqotipi yerləşdirilir: (Çəki: 1)

vizit kartının yuxarı sol küncündə

vizit kartının aşağı sol küncündə

vizit kartının yuxarı sağ küncündə

vizit kartının aşağı sağ küncündə

vizit kartının mərkəzində

Sual: İşgüzar məktublara cavabı neçə gündən gec olmayaraq göndərmək tələb olunur? (Çəki: 

1)

bir gündən gec olmayaraqiki gündən gec olmayaraq

on gündən gec olmayaraq

beş gündən gec olmayaraq

bir aydan gec olmayaraq

Sual: Reklamasiya – kommersiya sənədi olub, müqavilənin hansı şərtləri pozulduqda təqdim 

olunur? (Çəki: 1)

əmtəələrin keyfiyyətinə görə

göndərilmə müddətinə görə

qablaşdırma və ödəmə şərtlərinə görə

hamısı


əmtəələrin sayına görə


Sual: Reklamasiyada hansı məlumatlar öz əksini tapmalıdır? (Çəki: 1)

iddianın təqdim olunmasına əsas

normativ aktlara və sənədlərə istinad edərək sübut, dəlillər

iddia təqdim edən tərəfin konkret tələbləri

əmtəənin dəyişdirilməsi və qiymətinin ucuzlaşdırlıması, müqavilənin pozulması, 

hamısı


Sual: Sərbəst ofertlərdə ciddi ofertlər arasında hansı fərq var? (Çəki: 1)

sərbəst ofertlər qeyr-məhdud sayda potensial alıcılara göndərilir və özündə digər 

göstəricilərdən başqa reklam üzrə məlumatları birləşdirir

sərbəst ofertlər bütün alıcılara göndərilir

sərbəst ofertlər məhdud sayda alıcılara göndərilir

sərbəst ofertlər bir alıcıya göndərilir

alıcı tərəfindən satıcıya göndərilir

Sual: Reklamasiya ( iddiada ) nə tələb olunur? (Çəki: 1)

müqavilə şərtlərini pozan tərəfdən zərərin ödənilməsi tələb olunur

müqavilənin şərtlərini dəyişdirmək tələb olunur

müqavilənin müddətinin uzadılması tələb olunur

müqavilənin ləğv edilməsi tələb olunur

müqavilənin geri qaytarılması tələb olunur

Sual: İşgüzar məktubun mətni neçə hissədən ibarət tərtib olunur? (Çəki: 1)

işgüzar məktubun mətni iki hissədən ibarət tərtib olunur

işgüzar məktubun mətni bir hissədən ibarət tərtib olunur

işgüzar məktubun mətni üç hissədən ibarət tərtib olunur

işgüzar məktubun mətni bir neçə hissədən ibarət tərtib olunur

işgüzar məktubun mətni dörd hissədən ibarət tərtib olunur

Sual: İşgüzar məktub neçə nüsxədə yazılır və kim tərəfindən imzalanır? (Çəki: 1)

işgüzar məktub iki nüsxədə yazılır və sədr tərəfindən imzalanır

işgüzar məktub bir nüsxədə yazılır və hazırlayan tərəfindən imzalanır

işgüzar məktub üç nüsxədə yazılır və firmanın nümayəndəsi tərəfindən imzala-

işgüzar məktub firmanın əməkdaşı tərəfindən imzalanır

işgüzar məktub katiblik tərəfindən imzalanır

Sual: İşgüzar məktublar kimlərə ünvanlana bilər? (Çəki: 1)

müəssisə və təşkilatlara

firma və şirkətlərə

müəssisə və şirkətlərin struktur bölmələrinə

konkret vəzifəli şəxslərə

hamısı

Sual: Kommersiya sövdələşmələrinə nələr daxildir? (Çəki: 1)müqavilələr ( kontraktlar )

anbarlara əmtəənin daxil olması ilə əlaqədar sənədlər

yükdaşıma sənədləri; kommersiya aktları

kommersiya fəaliyyəti üzrə maliyyə-bank sənədləri

bütün cavablar doğrudur
Yüklə 0,57 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə