B axiş Testlər /3723#01#Y15#01 500/Baxış t est : 3723#01#Y15#01 500Yüklə 0,57 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə7/24
tarix17.09.2017
ölçüsü0,57 Mb.
#532
növüYazı
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   24

Sual: Protokolun mətn başlığında nə əks olunur? (Çəki: 1)

yığıncağın adı

onun tərtib olunma yeri

sədr və katibin imzası

tarix

sənədin sıra nömrəsiB

ÖLMƏ

: 0501

Ad

0501Suallardan

16

Maksimal faiz16

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

2 %


Sual: Vəzifəli şəxslərin aldıqları müxtəlif təbriklərə cavab olaraq göndərilən işgüzar kağız növü 

adlanır: (Çəki: 1)

təşəkkür açıqcası

blank


vizit kartı

təminat məktubu

reklamasiya (tələb məktubu)

Sual: Almaniyaya göndərilən işgüzar məktubda aşağıda göstərilən ənənəvi müraciət 

formasından istifadə edilməlidir: (Çəki: 1)

«Əziz cənab doktor (soyadı)»

«əziz cənab doktor»

Cənab (soyadı)

Əziz cənab (soyadı)

Doktor (soyadı)

Sual: Avstriyaya və ya İsveçrəyə göndərilən işgüzar məktubda aşağıda göstərilən ənənəvi 

müraciət formasından istifadə edlməlidir: (Çəki: 1)

«Əziz cənab doktor»

cənab (soyadı)

əziz cənab (soyadı)

«Əziz cənab doktor (soyadı)»

doktor (soyadı)

Sual: İşgüzar məktubun yazılması qaydasına aid deyil: (Çəki: 1)

işgüzar məktubun uzun cümlələrlə yazılmalıdır

işgüzar məktub dəqiq və aydın formada yazılmalıdır

işgüzar məktubda mürəkkəb, anlaşılmaz (əcnəbi dildə odan, son dərəcə xüsusiləşmiş) söz 

və ifadələrdən uzaq olmaq lazımdır

işgüzar məktub uzun olmamalıdır

işgüzar məktub savadlı tərtib olunmalıdır

Sual: Sənədləşdirilməyən informasiya mübadiləsinə aid deyil: (Çəki: 1)məktublar

şifahi izahlar

şəxsi göstərişlər

telefonla verilən göstərişlər

təlimatlandırma

Sual: Seminarlarda, müşavirələrdə iştirak etməyi təklifi edən məktublar adlanır: (Çəki: 1)

dəvət məktubları

xahiş məktubları

müşayət məktubları

sorğu məktubları

zəmanət məktubları

Sual: Ünvan sahibinə müxtəlif sənədlərin, maddi dəyərlərin istiqamətləri haqqında məlumat 

vermək üçün tərtib edilirlər: (Çəki: 1)

müşayət məktubları

dəvət məktubları

xahiş məktubları

sorğu məktubları

zəmanət məktubları

Sual: Digər müəssisəni və ya maraqlanan şəxsi baş vermiş fakt barəsində vaxtında xəbərdar 

etmək hansı işgüzar məktubun əsas məqsədidir? (Çəki: 1)

məlumat xarakterli məktublar

təşəkkür məktubları

imtina məktubu

cavab məktubları

zəmanət məktubları

Sual: İşgüzar məktublar neçə məsələ üzrə tərtib olunur? (Çəki: 1)

bir məsələ üzrə

iki məsələ üzrə

üç məsələ üzrə

dörd məsələ üzrə

beş məsələ üzrə

Sual: İşgüzar məktubun həcmi nə qədər olduqda başlıq yazılması tələb olunmur? (Çəki: 1)

işgüzar məktubun həcmi 4-6 sətrdən çox olmadıqda

işgüzar məktubun həcmi 6-8 sətrdən çox olmadıqda

işgüzar məktubun həcmi 8-10 sətrdən çox olmadıqda

işgüzar məktubun həcmi 10-12 sətrdən çox olmadıqda

işgüzar məktubun həcmi 12-14 sətrdən çox olmadıqda

Sual: İşgüzar məktubu göndərənin soyadı və telefon nömrəsi rekvizit blankının hansı 

hissəsində qeyd olunur? (Çəki: 1)

blankın sol aşağı küncündə

blankın sağ aşağı küncündə

blankın sol yuxarı küncündə

blankın sağ yuxarı küncündə

blankın ortasında
Sual: İşgüzar məktubların texniki emalı nə vaxt çətin olur? (Çəki: 1)

məktubda həm xahiş, həm də bildiriş kimi bir neçə məsələyə toxunduqda

xahişlə bağlı məsələyə toxunduqda

bildirişlə bağlı məsələyə toxunduqda

bir məsələ ilə bağlı olduqda

imtina ilə bağlı olduqda

Sual: İşgüzar məktub neçə səhifədən çox olmamaq şərti ilə tərtib olunur? (Çəki: 1)

iki səhifədən çox olmamaq şərti ilə

beş səhifədən çox olmamaq şərti ilə

altı səhifədən çox olmamaq şərti ilə

yeddi səhifədən çox olmamaq şərti ilə

on səhifədən çox olmamaq şərti ilə

Sual: Məktubun başlıca məqsədi onun hansı hissəsində dəqiq şəkildə ifadə olunur? (Çəki: 1)

girişdə


sonda

təkliflərdə

əsas hissədə

giriş və sonda

Sual: İmza rekvizitində nələr əks olunur? (Çəki: 1)

məktubun yazılma səbəbləri

faktlar, tarixlər

vəzifəli şəxsin adı, şəxsin imzası

yalnız vəzifəli şəxsin adı

yalnız vəzifəli şəxsin imzası

Sual: Protokol hansı növ kağızlarda yazılmalıdır? (Çəki: 1)

yalnız ümumi blanklarda

yalnız təmiz standart A4 kağızda

həm ümumi blanklarda, həm də təmiz standart A4 kağızda

həm ümumi blanklarda, həm də təmiz standart A5 kağızda

yalnız təmiz standart A5 kağızda B

ÖLMƏ

: 0601

Ad

0601Suallardan

5

Maksimal faiz5

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

1 %


Sual: Aşağıda sadalananlardan hansılar dərkənarın hazırlanması qaydalarına aid deyil? (Çəki: 

1)

icraçıya münasibət forması xidməti etiket qaydalarına uyğun olmamalıdırdərkənarda məktubun icra edilmək üçün kimə göndərildiyi qeyd olunmalıdır


sənəd yalnız bir icraçıya göndərilməlidir

dərkənar sənədin müxtəlif formada oxunmasını istisna etməlidir

dərkənarda müvafiq rekvizitlər (şərtlər) olmalıdır

Sual: Aşağıda göstərilənlərdən hansılar açıq təklifi (oferta) xarakterizə etmir? (Çəki: 1)

açıq təklif konkret şəxsə ünvanlanmalıdır

açıq təklif ona cavab verən hər kəsə ünvanlanmalıdır

malların satış yerlərinə çıxarılması, onların nümunələrinin nümayiş etdirilməsi və ya satılan 

mallar haqqında məlumatların verilməsi malın qiymətinin göstərilməsindən, yaxud pərakəndə 

satış müqaviləsinin şərtlərinə əməl edilməsindən asılı olmayaraq, açıq təklif (oferta) kimi 

qəbul olunur.

açıq təklifdə (oferta) müqavilənin bağlanması üçün təklif edilən bütün vacib şərtlər mövcud 

olur 


açıq təklif (oferta) onu istiqamətləndirən şəxsin iradəsini ifadə edir və təklifə cavab verən 

istənilən şəxslə müqavilə bağlandığını hesab etməyə imkan verir 

Sual: İşgüzar yazışmanın müasir formaları 150 il əvvəl formalaşmışdır: (Çəki: 1)

İngiltərədə

Almaniyada

Azərbaycanda

Hindistanda

Rusiyada


Sual: Sorğu nədir? (Çəki: 1)

kommersiya sənədi olub, əmtəələr haqqında məlumatın və göndəriş barədə alıcının 

satıcıya, idxalcının ixracatçıya müraciətidir

özündə satıcının alıcıya müraciətini əks etdirən kommersiya sənədidir

özündə istehsalçının alıcıya müraciətini əks etdirən işgüzar protokoldur

özündə istehsalçının alıcıya müraciətini əks etdirən müqavilədir

istehsalçının alıcıya göndərdiyi tələbnamədir

Sual: Təklif ( oferta ) kim tərəfindən göndərilir? (Çəki: 1)

satıcı tərəfindən alıcıya

alıcı tərəfindən satıcıya

istehlakçı tərəfindən istehsalçıya

hüquqi şəxs tərəfindən fiziki şəxsə

fiziki şəxs tərəfindən hüquqi şəxsə

B

ÖLMƏ

: 0602

Ad

0602Suallardan

9

Maksimal faiz9

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

1 %


Sual: Kommersiya yazışmalarının tərtib olunması prinsipi hansıdır? (Çəki: 1)

bütün cavablar doğrudur

Yüklə 0,57 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   24
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə