B axiş Testlər /3723#01#Y15#01 500/Baxış t est : 3723#01#Y15#01 500Yüklə 0,57 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə9/24
tarix17.09.2017
ölçüsü0,57 Mb.
#532
növüYazı
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   24

sənədlərin çoxaldılması

sənədlərin saxlanması

Sual: Xüsusi kargüzarlığa aiddir? (Çəki: 1)

sənədlərin çap edilməsi

sənədləşdirmənin aparılma qaydası

sənədlərin saxlanması

sənədlərin göndərilməsi

sənəd layihələrinin tərtibi

Sual: Kargüzarlıq dedikdə nə başa düşülür? (Çəki: 1)

xidməti sənədləşdirmə ilə əlaqədar olan bütün əməliyyatın bir yerdə yəni, ya 

əməliyyatların ayrı-ayrı quruluş vahidləri arasında bölüşdürülməsi başa düşülür

sənədlərlə işin vəzifəli şəxsə həvalə olunması başa düşülür

rəhbər işçi və mütəxəsislər öz fəaliyyətlərini həyata keçirilməsi gedişində müəssisə və 

təşkilatlarda sənədlərlə aparılan üsulların məcmusu başa düşülür

sistemlərin uzlaşmasından ibarət əməliyyat sistemi başa düşülür

Sual: Müəssisə və təşkilatlarda kargüzarlıq işinin aparılması təşkili üzrə məsuliyyət kimə həvalə 

olunur? (Çəki: 1)

katibə-makinaçıya

rəhbərə

dəftərxana işçilərinə mühasibə

hamısı


Sual: Müəssisə və təşkilatlarda işin xarakterindən, həcmindən, idarəetmə quruluşundan asılı 

olaraq kargüzarlıq hansı növlərə bölünür? Dolğun cavabı seçin (Çəki: 1)

mərkəzləşdirilmiş

qeyri-mərkəzləşdirilmiş, qarışıq

qarışıq, mərkəzləşdirilmiş

qarışıq


qarışıq, mərkəzləşdirilmiş, qeyri-mərkəzləşdirilmiş

Sual: Aşağıdakı tərif kargüzarlığın hansı növünə aiddir? “.....dedikdə, xidməti sənədləşdirmə ilə 

əlaqədar olan bütün əməliyyatın bir yerdə yəni, ya mühasibatın işçilərində ya da katibə-

makinaçıda cəmləşməsi başa düşülür” (Çəki: 1)

mərkəzləşdirilmiş kargüzarlıq sistemi

qarışıq kargüzarlıq sistemi

qeyri-mərkəzləşmiş kargüzarlıq sistemi

ümumi kargüzarlıq sistemi

xüsusi kargüzarlıq sistemi

Sual: “..... təşkili hər iki sistemin uzlaşmasından ibarət olmaqla əməliyyatların bir hissəsi 

mərkəzləşdirilmiş qaydada bir hissəsi ilə qeyri-mərkəzləşdirilmiş qaydada yerinə yetirilir.” 

Nöqtələrin yerində hansı söz işlənməlidir? (Çəki: 1)

mərkəzləşdirilmiş kargüzarlıq sisteminin

ümumi kargüzarlıq sisteminin

inzibati kargüzarlıq sisteminin

xüsusi kargüzarlıq sisteminin
qarışıq kargüzarlıq sisteminin

Sual: Hansı kargüzarlıq sistemində əmliyyatlar ayrı-ayrı quruluş vahidləri arasında 

bölüşdürülərək həmin bölmənin fəaliyyətinə aid sənədlərlə işin yerinə yetirilməsi vəzifəli 

şəxslərdən birinə həvalə olunur? (Çəki: 1)

qarışıq

xüsusi


inzibati

qeyri-mərkəzləşdirilmiş

mərkəzləşdirilmiş

Sual: Kargüzarlıqda sənəd dövriyyəsi hansı kateqoriyalara bölünür? Dolğun cavabı seçin. 

(Çəki: 1)

1-ci kateqoriya – sənəd dövriyyəsinin həcmi il ərzində 100000-dən çox olan müəssisələr 

xidmət edir; 2-ci kateqoriya _ səndə dövriyyəsinin həcmi il ərzində 2500-100000 arasında 

olan müəssisələr; 3-cü kateqoriya – sənəd dövriyyəsinin həcmi il ərzində 10000-25000 

arasında olan müəssisələr.

1-ci kateqoriya – sənəd dövriyyəsinin həcmi il ərzində 100000-dən çox olan müəssisələr 

xidmət edir; 2-ci kateqoriya _ səndə dövriyyəsinin həcmi il ərzində 2500-100000 arasında 

olan müəssisələr; 3-cü kateqoriya – sənəd dövriyyəsinin həcmi il ərzində 10000-25000 

arasında olan müəssisələr.

1-cü kateqoriya – sənəd dövriyyəsinin həcmi il ərzində 10000-25000 arasında olan 

müəssisələr; 2-ci kateqoriya – sənəd dövriyyəsinin həcmi il ərzində 100000-dən çox olan 

müəssisələr xidmət edir; 3-cü kateqoriya – sənəd dövriyyəsinin həcmi il ərzində 10000-ə 

qədər olan müəssisələr

1-cü kateqoriya – sənəd dövriyyəsinin həcmi il ərzində 10000-ə qədər olan müəssisələr; 

2-ci kateqoriya _ səndə dövriyyəsinin həcmi il ərzində 2500-100000 arasında olan 

müəssisələr; 3-cü kateqoriya – sənəd dövriyyəsinin həcmi il ərzində 10000-ə qədər olan 

müəssisələr

1-ci kateqoriya – sənəd dövriyyəsinin həcmi il ərzində 100000-dən çox olan müəssisələr 

xidmət edir; 2-ci kateqoriya _ səndə dövriyyəsinin həcmi il ərzində 2500-100000 arasında 

olan müəssisələr; 3-cü kateqoriya – sənəd dövriyyəsinin həcmi il ərzində 10000-25000 

arasında olan müəssisələr; 4-cü kateqoriya – sənəd dövriyyəsinin həcmi il ərzində 10000-ə 

qədər olan müəssisələrB

ÖLMƏ

: 0801

Ad

0801Suallardan

12

Maksimal faiz12

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

1 %


Sual: Danışıqlar aparılarkən nəyi etmək səhv sayılmır? (Çəki: 1)

xarici tərəfdaşların işgüzar etiketinin xüsusiyyətlərinin nəzərə alınması

danışıqların pis hazırlanması

danışıqlar masası arxasında nümayəndə heyəti arasında mübahisələrin baş verməsi

nümayəndə heyəti arasında kifayət qədər peşəkar olmayan adamların mövcudluğu

başqa ölkədən olan tərəfdaşların işgüzar ünsiyyət xüsusiyyətlərinin nəzərə alınmaması
Sual: Kommersiya danışıqlarının bütün mərhələlərində işgüzar tərəfdaşlara təsir göstərmək 

üsulu və onun hər bir mərhələdə tətbiqi spesifikası: (Çəki: 1)

paketləşdirmə

çıxıb getmə

uzatma

gözləmə


salyami

Sual: Danışıqların müəyyən mərhələlərində işgüzar tərəfdaşlara göstərilən taktiki təsir 

üsullarına aid deyil: (Çəki: 1)

çıxıb getmə 

tələblərin şişirdilməsi

şəxsi mövqeyində yanlış aksentlərin qoyulması

susmaq

blef


Sual: Aşağıda sadalananlardan hansı kommersiya danışıqları zamanı tərəfdaşınızı öz 

düzgünlüyünüzə inandırmağa kömək edən güclü arqumentə aiddir: (Çəki: 1)

təcrübədə yoxlanılmış nəticələr

şəxsi xarakterli dəlillər

təxminlər, fərziyyələr, hisslər əsasında qurulan dəlillər, versiyalar və ümumiləşdirmələr

tam olmayan statistik məlumatlardan nəticələr əldə edilməsi

analogiyalar və qeyri-səciyyəvi nümunələr

Sual: Kommersiya danışıqları iştirakçılarının danışıqların konstruktiv aparılmasına imkan 

yaradan şəxsi keyfiyyət və xüsusiyyətlərinə aid edilmir: (Çəki: 1)

qətiyyətsizlik

yüksək mənəvi keyfiyyətlər

əsəbi-psixi sabitlik

peşəkarlıq

korporativlik hissi

Sual: Şəxsiyyətin kommunikativ keyfiyyətlərinə aid deyil: (Çəki: 1)

peşəkarlıq

özünü qiymətləndirmə

dindarlıq

sürətlə hərəkət etmək qabiliyyəti

bu variantlardan heç biri

Sual: Aşağıda sadalananlardan hansılar işgüzar danışıqların aparılmasına yumşaq yanaşma 

strategiyasının tərəfdarları üçün xarakterik deyil? (Çəki: 1)

tərəfdaşları təhdid etmək

münasibətlərin inkişafı naminə güzəştə getmək

razılaşmaya nail olmaq üçün birtərəfli güzəştlərə imkan vermək

mehribanlıq

tərəfdaşlara inanmaq

Sual: Danışıqlar aparılmasının «pozitiv ticarət» adlanan metodunu nə xarakterizə edir? (Çəki: 

1)

cüzi vaxt itkisi

Yüklə 0,57 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   24
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə