Beynalxalq əlaqələr nəzəriyyəsi test sualları Diplomatiya sözü hərfi mənada nə deməkdir ?Yüklə 0,75 Mb.
səhifə1/6
tarix06.05.2018
ölçüsü0,75 Mb.
#42442
  1   2   3   4   5   6

Beynalxalq əlaqələr nəzəriyyəsi test sualları

 1. Diplomatiya sözü hərfi mənada nə deməkdir ?

 1. ikiqat yığılmış sənəd

 2. diplomata təqdim edilən sənəd

 3. tərifnamə

 4. etimatnamə

 5. ölkə təhbərinə təqdim edilmək üçün sənəd

 1. İlk dəfə hansı ölkə «diplomatiya» anlayışından istifadə olunub ?

 1. İngiltərədə

 2. Fransada

 3. Rusiyada

 4. Amerikada

 5. Almaniyada

 1. Diplomatiyanın məqsədi ........ nail olmaqdır.

 1. Razılığa

 2. Danışıqlara

 3. Əlaqələrə

 4. Müharibəyə

 5. Münaqişələrə

 1. Diplomatiya yalnız еlə yеrdə müvafıq sayıla bilər ki, orada ......... yoxdur.

 1. razılıq

 2. əlaqə

 3. müharibə

 4. münaqişə

 5. diplomatiya

 1. Diplomatiya tam razılıq şəraitində qеyri-müvafiq, tam narazılıq şəraitində isə ............ vasitədir.

 1. еffеktsiz

 2. əvəzsiz

 3. keyfiyətsiz

 4. lazımsız

 5. lüzumsuz

 1. İlk bеynəlxalq müqavilələrin imzalanması neçənci ilə təsadüf edir ?

 1. E.ə.1278-ci ilə

 2. E.ə. 476-cı ildə

 3. E.ə. I minilikdə

 4. V əsrdə

 5. XII əsrdə

 1. İlk diplomatlar hansı peşə sahibləri olmuşdur ?

 1. Tacirlər

 2. Proksenlər

 3. Misgərlər

 4. Səyyahlar

 5. Xərratlar

 1. Coğrafiya dərsliyi” adlı əsərin müəllifi kimdir ?

 1. Ptolomеy

 2. Plini

 3. Homer

 4. Aristotel

 5. Hippoqrat

 1. Təbiət tarixi əsəri” adlı əsərin müəllifi kimdir ?

 1. Plini

 2. Ptolomеy

 3. Homer

 4. Aristotel

 5. Hippoqrat

 1. Beynalxalq münasibətlər fənnin yaranması neçənci ildə Uels Universitetində (Aberistvis şəhəri) beynəlxalq münasibətlər kafedrasının açılması ilə bağlıdır ?

 1. 1919-cu ildə

 2. 1278-ci ildə

 3. 1476-cı ildə

 4. 1905-ci ildə

 5. 1945-ci ildə

 1. Məşhur fransız sosioloqu Raymon Arona görə, beynəlxalq münasibətlərin məzmununu əsasən dövlətlər arasında olan ...........təşkil edir.

 1. münasibətlər

 2. münaqişələr

 3. müharibələr

 4. sülh

 5. diplomatlar

 1. Misirdə aşkarlanan El-Amarn yazıları hansı dövrə aid edilir ?

 1. E.ə. XV yüzilliyə

 2. E.ə. 476-cı ildə

 3. E.ə. I minilikdə

 4. V əsrdə

 5. XII əsrdə

 1. Roma quldarlıq imperiyasının süqutu hansı dövrü əhatə etmişdir ?

 1. 476-cı il

 2. 1278-ci il

 3. E.ə. XV yüzilliyə

 4. E.ə. I minilikdə

 5. 44-cü il əsrdə

 1. İlliada” və “Odisseya” əsərlərinin müəllifi kimdir ?

 1. Homer

 2. Plini

 3. Ptolomеy

 4. Aristotel

 5. Hippoqrat

 1. Tarix” əsərinin müəllifi kimdir ?

 1. Herodot

 2. Homer

 3. Plini

 4. Ptolomеy

 5. Aristotel

 1. Qədim Yunanıstanda neçə yunan polisi birləşib bir məbəd ittifaqını yaradırdı ?

 1. 12

 2. 7

 3. 5

 4. 15

 5. 17

 1. Qədim Yunanıstanda məbəd ittifaqını neçə kahin daxil idi ?

 1. 12

 2. 7

 3. 5

 4. 15

 5. 17

 1. Qədim Yunanıstanda məbəd ittifaqını kim rəhbərlik edirdi ?

 1. ağsaqqal

 2. kahin

 3. firon

 4. şiva

 5. rahib

 1. Ənənəyə görə, yunan polislərindən heç biri digərinə dərhal müharibə elan edə bilməzdi. Bunun üçün neçə günlük müddəti başa vurmaq lazım idi ?

 1. 40

 2. 12

 3. 7

 4. 30

 5. 45 1. I Afina dəniz ittifaqı nə vaxt yaradılmışdı ?

 1. 479-cu ildə

 2. 379-cu ildə

 3. 476-cı ildə

 4. 1278-ci ildə

 5. 44-cü ildə

 1. II Afina dəniz ittifaqı nə vaxt yaradılmışdı ?

 1. 379-cu ildə

 2. 479-cu ildə

 3. 476-cı ildə

 4. 1278-ci ildə

 5. 44-cü ildə

 1. Makedoniyalı II Filippin təhriki ilə neçənci ildə Korinf şəhərində sinedron-məclis çağırılır ?

 1. e.ə.337-ci ildə

 2. e.ə.379-cu ildə

 3. e.ə.479-cu ildə

 4. 476-cı ildə

 5. 1278-ci ildə

 1. Neçənci ildə gərgin saraydaxili çəkişmələrdən sonra III Dara hakimiyyəti ələ almışdı ?

 1. e.ə.336-cı ildə

 2. e.ə.379-cu ildə

 3. e.ə.479-cu ildə

 4. 376-cı ildə

 5. 278-ci ildə

 1. Makedoniyalı İsgəndərin şərq yürüşü neçənci ildə başlamışdır ?

 1. e.ə.334-cü ildə

 2. e.ə.336-cı ildə

 3. e.ə.379-cu ildə

 4. e.ə.479-cu ildə

 5. e.ə.376-cı ildə

 1. Makedoniyalı İsgəndərlə III Dara arasında Qranik çölündə baş vermiş döyüş neçənci ildə olmuşdur ?

 1. e.ə.334-cü ildə

 2. e.ə.336-cı ildə

 3. e.ə.379-cu ildə

 4. e.ə.479-cu ildə

 5. e.ə.376-cı ildə

 1. Makedoniyalı İsgəndərlə III Dara arasında İss döyüşü neçənci ildə olmuşdur ?

 1. e.ə.333-cü ildə

 2. e.ə.334-cü ildə

 3. e.ə.336-cı ildə

 4. e.ə.379-cu ildə

 5. e.ə.331-ci ildə

 1. İran Əhəmənilər dövləti nə vaxt dağıldı ?

 1. e.ə.330-cu ildə

 2. e.ə.333-cü ildə

 3. e.ə.334-cü ildə

 4. e.ə.336-cı ildə

 5. e.ə.379-cu ildə

 1. Rusiya imperiyasının dağılması hansı ildə olmuşdur ?

 1. 1918-ci il

 2. 1917-ci il

 3. 1914-cü il

 4. 1920-ci il

 5. 1905-ci il

 1. Rusiyada oktyabr çevrilişi nə zaman baş vermişdi ?

 1. 1917-ci il

 2. 1918-ci il

 3. 1914-cü il

 4. 1920-ci il

 5. 1905-ci il

 1. Tiflisdə fəaliyyət göstərən Zaqafqaziya Komissarlığının yaradılması nə vaxt qərara alındı ?

 1. 1917-ci il

 2. 1918-ci il

 3. 1914-cü il

 4. 1920-ci il

 5. 1905-ci il

 1. Zaqafqaziya Komissarlığının Ərzincanda Türkiyə tərəfi ilə 14 maddədən ibarət barışıq müqaviləsi nə vaxt imzalanmışdı ?

 1. 1917-ci il dekabrın 5-də

 2. 1917-ci il noyabrın 11-də

 3. 1918-ci il iyulun 4-də

 4. 1918-ci il aprelin 28-də

 5. 1920-ci il mayın 21-də

 1. Zaqafqaziya Seymi mürəkkəb və ziddiyyətli proseslərlə üzləşməsinə baxmayaraq, nə zaman Zaqafqaziyanı müstəqil, Demokratik Federativ Respublika elan etdi ?

 1. 1917-ci il aprelin 22-də

 2. 1917-ci il noyabrın 11-də

 3. 1918-ci il iyulun 4-də

 4. 1918-ci il aprelin 28-də

 5. 1920-ci il mayın 21-də

 1. Zaqafqaziya Seyminin sonuncu iclasında qurum özünün buraxılması haqqında qərarı nə zaman qəbul etdi ?

 1. 1918-ci il mayın 26-da

 2. 1918-ci il noyabrın 11-də

 3. 1918-ci il iyulun 4-də

 4. 1918-ci il aprelin 28-də

 5. 1918-ci il mayın 21-də

 1. Yaranmış vəziyyətlə əlaqədar olaraq, Zaqafqaziyə Seymində təmsil olunan Azərbaycan fraksiyasının nümayəndələri fövqəladə iclas keçirdi nə vaxt Azərbaycan Müvəqqəti Milli Şurası elan edildi ?

 1. 1918-ci il mayın 27- də

 2. 1918-ci il mayın 28-də

 3. 1918-ci il noyabrın 11-də

 4. 1918-ci il iyulun 4-də

 5. 1918-ci il aprelin 28-də

 1. Nə zaman Nazirlər Şurasının sədri F.X.Xoyskinin Azərbaycan Respubilkasının yaranması ilə bağlı məlumatı radioteleqrafla bütün ölkələrin Xarici İşlər Nazirliklərinə göndərildi ?

 1. 1918-ci il mayın 30-da

 2. 1918-ci il mayın 28-də

 3. 918-ci il noyabrın 11-də

 4. 1918-ci il iyulun 4-də

 5. 1918-ci il aprelin 28-də

 1. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti yarananda onun ilk xarici işlər naziri kim idi ?

 1. Hacınski

 2. Xoyski

 3. Mehmandarov

 4. Şıxlinski

 5. Rəsulzadə

 1. Hansı şəhərdə Azərbaycan və Ermənistan nümayəndələri arasında aparılan danışıqlarda İrəvan şəhəri bu şərtlə ermənilərə güzəştə gedilirdi ki, onlar Qarabağa olan iddialarından əl çəksinlər ?

 1. Batumda

 2. Tiflisdə

 3. Bakıda

 4. Gəncədə

 5. İrəvanda

 1. Nə vaxt Türkiyə, Azərbaycan və Ermənistan arasında “Sülh və dostluq” haqqında müqavilə imzalandı ?

 1. 1918-ci il iyulun 4-də

 2. 1917-ci il dekabrın 5-də

 3. 1917-ci il noyabrın 11-də

 4. 1918-ci il aprelin 28-də

 5. 1920-ci il mayın 21-də

 1. Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə arasında imzalanan saziş hansı neft kəməri ilə bağlı idi və tərəflər razılığa gəlirdilər ki, öz ərazilərində neft kəmərinin təhlükəsizliyini təmin etsinlər ?

 1. Bakı-Batum

 2. Bakı –Supsa

 3. Bakı-Ceyhan

 4. Bakı Novorosiski

 5. Belə müqavilə olmayıb

 1. Bakı nə vaxt işğalçılardan azad edildi ?

 1. 1918-ci il sentyabrın 15-də

 2. 1918-ci il dekabrın 5-də

 3. 1919-ci il noyabrın 11-də

 4. 1918-ci il aprelin 28-də

 5. 1920-ci il aprelin 28-də

 1. Almaniya ilə Sovet Rusiyası arasında 8 fəsildən, 17 maddədən ibarət olan müqavilə nə vaxt imzalanmışdır ?

 1. 1918-ci il avqustun 27-də

 2. 1918-ci il sentyabrın 15-də

 3. 1919-ci il noyabrın 11-də

 4. 1918-ci il aprelin 28-də

 5. 1920-ci il aprelin 28-də

 1. Almaniya ilə Sovet Rusiyası arasında 8 fəsildən, 17 maddədən ibarət olan müqavilənin neçənci maddəsi azərbaycanla bağlı idi ?

 1. 14-cü

 2. 11-ci

 3. 17-ci

 4. 5-ci

 5. Heç biri

 1. Nə zaman İstanbulda olan Azərbaycan nümayəndələri 27 avqust müqaviləsi ilə əlaqədar Almaniyanın Osmanlı dövlətindəki səfirliyinə Azərbaycan hökumətinin etiraz notasını təqdim etdilər ?

 1. 1918-ci il sentyabrın 12-də

 2. 1918-ci il dekabrın 5-də

 3. 1919-cu il noyabrın 11-də

 4. 1918-ci il sentyabrın 15-də

 5. 1920-ci il aprelin 28-də

 1. Almaniya hökuməti 27 avqust müqaviləsinin hüquqi qüvvəsini itirdiyini nə zaman bildirdi ?

 1. 1918-ci il sentyabrın 15-də

 2. 1918-ci il dekabrın 5-də

 3. 1919-cu il noyabrın 11-də

 4. 1918-ci il sentyabrın 12-də

 5. 1920-ci il aprelin 28-də

 1. Türkiyənin Mudros barışığının ağır şərtlərini qəbul etməsi nə zaman olmuşdur ?

 1. 1918-ci il oktyabrın 30-da

 2. 1918-ci il sentyabrın 15-də

 3. 1918-ci il dekabrın 5-də

 4. 1918-ci il sentyabrın 12-də

 5. 1920-ci il aprelin 28-də

 1. Mudros müqaviləsinin neçənci maddəsinə görə Türkiyənin nəzarəti altında olan Zaqafqaziya dəmir yolu müttəfiqlərin nəzarətinə verildi ?

 1. 15-ci maddəsinə görə

 2. 14-cü maddəsinə görə

 3. 17-ci maddəsinə görə

 4. 1-ci maddəsinə görə

 5. 5-ci maddəsinə görə

 1. Müttəfiqlərin Bakıdakı nümayəndəsi general V. Tomson nə zaman Azərbaycan hökumətini tanıdığını bəyan etdi ?

 1. 1918-ci il dekabrın 28-də

 2. 1918-ci il sentyabrın 15-də

 3. 1918-ci il dekabrın 5-də

 4. 1918-ci il sentyabrın 12-də

 5. 1920-ci il aprelin 28-də

 1. Azərbaycan Milli Şurası dövlət müstəqilliyinin tanınması və qorunub saxlanılmasında beynəlxalq sülh konfransının mühüm rol oynayacağını nəzərə alır və ................. “Bütün Azərbaycan əhalisinə” müraciətində bu tədbirə böyük ümid bəslədiyini ifadə edirdi.

 1. noyabrın 28-də

 2. iyulun 4-də

 3. dekabrın 5-də

 4. noyabrın 11-də

 5. aprelin 28-də

 1. Nə zaman təşkil olunan üçüncü hökumət kabinəsi parlamentin Ağsaqqallar Şurası ilə birlikdə beynəlxalq sülh konfransında iştirak edəcək nümayəndə heyətini seçdi ?

 1. 1919-cu il dekabrın 26-da

 2. 1919-cu il noyabrın 28-də

 3. 1919-cu il iyulun 4-də

 4. 1919-cu il dekabrın 5-də

 5. 1919-cu il noyabrın 11-də

 1. Azərbaycanın müstəqilliyi məsələsi ilk dəfə olaraq nə zaman ABŞ Prezidenti V. Vilsonun təşəbbüsü ilə ABŞ, Böyük Britaniya, Fransa və İtaliya hökumət başçılarının təmsil olunduğu Dördlər Şurasının iclasında müzakirə edildi ?

 1. mayın 2-də

 2. noyabrın 28-də

 3. iyulun 4-də

 4. dekabrın 5-də

 5. noyabrın 11-də

 1. Qafqaz Azərbaycanı Respublikasının nümayəndəliyinin Paris sülh konfransına memorandumu” adlı sənəddə Azərbaycanın mübahisəsiz ərazinin neçə min kv.km olduğu göstərilirdi ?

 1. 94 min kv.km.

 2. 114 min kv.km.

 3. 200 min kv.km.

 4. 86.6 min kv.km

 5. 126 min kv.km.

 1. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Böyük Britaniyanın hansı kompaniyası ilə müqavilə imzalamışdı. Müqaviləyə görə, bu kompaniya Azərbaycan neftinin Qara dəniz limanından daşınıb Avropaya satışını təşkil etməli idi ?

 1. Kosmos

 2. BP

 3. Şevron

 4. Lukoil

 5. Qazprom

 1. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətini nə zaman de-fakto səviyyəsində tanıyırlar?

 1. 1920-ci il yanvarın 11-də

 2. 1920-ci il dekabrın 26-da

 3. 1920-ci il noyabrın 28-də

 4. 1920-ci il iyulun 4-də

 5. 1920-ci il dekabrın 5-də

 1. Kvunsi Vrayt diplomatiyanı iki mənada işlədirdi. Bunlar hansılardır ?

 1. populyar

 2. məxvi

 3. xüsusi.

 4. ümumi

 5. ənənəvi

 1. 1,3 b) 1,2 c) 2,3 d) 2,4 e) 3, 5

 1. Diplomatiyanın məqsədi .............. əldə etməkdir ?

 1. razılıq

 2. danışıq

 3. əlaqə

 4. müharibə

 5. münaqışə

 1. Nikolsona görə, tarix boyu diplomatik təcrübənin inkişafına üç diplomatik metod təsir göstərmişdir.Bunlar hansılardır ?

 1. yunan,

 2. italyan

 3. fransız

 4. alman

 5. şərq

 1. 1,2,3 b) 1,2,4 c) 1,3,5 d) 1,4,5 e) 1,3,4

 1. Hansı diplomatik metodu həm də köhnə diplomatiya kimi tanıyırıq ?

 1. fransız

 2. yunan,

 3. italyan

 4. alman

 5. şərq

 1. Fransız diplomatik metodu kimin adı ilə bağlıdır ?

 1. Rişelyenin

 2. Nikolsonun

 3. Vilsonun

 4. Ruzveltin

 5. Napalionun

 1. Diplomatiyanın fransız metodunun, yəni köhnə diplomatiyanın neçə əlaməti vardır ?

 1. 5

 2. 3

 3. 7

 4. 2

 5. 6

 1. Köhnə diplomatiyanın birinci əlamətinə əsasən, yalnız hansı dövlətlər öz aralarında yaranan problemləri danışıqlar vasitəsilə həll edə bilərlər ?

 1. Avropa

 2. Asiya

 3. Böyük Yeddilik dövlətlər

 4. İnkişaf etmiş ölkələr

 5. İnkişaf etməkdə olan Ölkələr

 1. ABŞ neçənci ilədək köhnə diplomatiyadan təcrid olunmuş vəziyyətdə idi ?

 1. 1897-ci ilədək

 2. 1914-cü ilədək

 3. 1945-ci ilədək

 4. 1949-cu ilədək

 5. 1950-ci ilədək

 1. Köhnə diplomatiyanın ikinci əlaməti əsasən nəyi qarşıya məqsəd qoyurdu ?

 1. kiçik dövlətlərin dövlətlərarası münasibətlərdə roluna əhəmiyyət verilmirdi

 2. kiçik dövlətlərin dövlətlərarası münasibətlərdə roluna xüsusi əhəmiyyət verilirdi

 3. böyük dövlətlər kiçik dövlətlərin dövlətlərarası münasibətlərdə özlərini aparmaqlarına və ümumilikdə sülhün qorunmasına görə məsuliyyət daşıyırdılar.

 4. hər bir Avropa ölkəsində peşəkar diplomatik xidmətin təsis edilməsindən ibarət idi.

 5. Diplomatiyanın gizli xarakteri xalqın danışıqların məzmunundan xəbərdar olmamasını və onun danışıqlara hər hansı bir formada təsir etməsinin qarşısının alınmasını nəzərdə tuturdu.

 1. Köhnə diplomatiyanın üçüncü əlaməti əsasən nəyi qarşıya məqsəd qoyurdu ?

 1. böyük dövlətlər kiçik dövlətlərin dövlətlərarası münasibətlərdə özlərini aparmaqlarına və ümumilikdə sülhün qorunmasına görə məsuliyyət daşıyırdılar.

 2. kiçik dövlətlərin dövlətlərarası münasibətlərdə roluna əhəmiyyət verilmirdi

 3. kiçik dövlətlərin dövlətlərarası münasibətlərdə roluna xüsusi əhəmiyyət verilirdi

 4. hər bir Avropa ölkəsində peşəkar diplomatik xidmətin təsis edilməsindən ibarət idi.

 5. Diplomatiyanın gizli xarakteri xalqın danışıqların məzmunundan xəbərdar olmamasını və onun danışıqlara hər hansı bir formada təsir etməsinin qarşısının alınmasını nəzərdə tuturdu.

 1. Köhnə diplomatiyanın dördüncü əlaməti əsasən nəyi qarşıya məqsəd qoyurdu ?

 1. hər bir Avropa ölkəsində peşəkar diplomatik xidmətin təsis edilməsindən ibarət idi.

 2. böyük dövlətlər kiçik dövlətlərin dövlətlərarası münasibətlərdə özlərini aparmaqlarına və ümumilikdə sülhün qorunmasına görə məsuliyyət daşıyırdılar.

 3. kiçik dövlətlərin dövlətlərarası münasibətlərdə roluna əhəmiyyət verilmirdi

 4. kiçik dövlətlərin dövlətlərarası münasibətlərdə roluna xüsusi əhəmiyyət verilirdi

 5. Diplomatiyanın gizli xarakteri xalqın danışıqların məzmunundan xəbərdar olmamasını və onun danışıqlara hər hansı bir formada təsir etməsinin qarşısının alınmasını nəzərdə tuturdu.

 1. Köhnə diplomatiyanın beşinci əlaməti əsasən nəyi qarşıya məqsəd qoyurdu ?

 1. Diplomatiyanın gizli xarakteri xalqın danışıqların məzmunundan xəbərdar olmamasını və onun danışıqlara hər hansı bir formada təsir etməsinin qarşısının alınmasını nəzərdə tuturdu.

 2. böyük dövlətlər kiçik dövlətlərin dövlətlərarası münasibətlərdə özlərini aparmaqlarına və ümumilikdə sülhün qorunmasına görə məsuliyyət daşıyırdılar.

 3. kiçik dövlətlərin dövlətlərarası münasibətlərdə roluna əhəmiyyət verilmirdi

 4. kiçik dövlətlərin dövlətlərarası münasibətlərdə roluna xüsusi əhəmiyyət verilirdi

 5. hər bir Avropa ölkəsində peşəkar diplomatik xidmətin təsis edilməsindən ibarət idi.

 1. Diplomatiyanın gizli xarakteri belə bir arqumentə əsaslanırdı:

 1. danışıqlar zamanı qarşı tərəflər bir-birinə müəyyən güzəştlər edirlər

 2. danışıqlar zamanı tərəflər bir-birinə tarixi dövrü yada salmağı məsləhət görürdülər

 3. danışıqlar zamanı tərəflər bir birlərinə təziq edə bilməzdilər

 4. danışıqlar zamanı tərəflər 40 gün gözləməli idilər

 5. danışıqlar zamanı tərəflər üçüncü dövlətlərin mövqeyini öyrənməlidirlər

 1. Koalisiya diplomatiyası” termini diplomatiya elminə kim gətirmişdir?

 1. Pirson

 2. Rişelye

 3. Nikolson

 4. Vilson

 5. Ruzvelt

 1. Versal sistemi nə zaman yarandı ?

 1. 1919-cu ildə

 2. 1918-ci ildə

 3. 1920-ci ildə

 4. 1939-cu ildə

 5. 1922-ci ildə

 1. Versal sülhünün hazırlanması və qəbul edilməsinə cəlb olunan dövlətlər neçə qrupa bölünmüşdü ?

 1. 4

 2. 3

 3. 5

 4. 2

 5. Heç bir qruplaşma yox idi

 1. Versal sülhünün hazırlanması və qəbul edilməsinə neçə dövlət cəlb olunmuşdu?

 1. 44

 2. 21

 3. 24

 4. 17

 5. 31

 1. Aşağıda göstərilənlərdən biri Versal sülhünün qruplarından biri deyil ?

 1. qalib dövlətlər

 2. aparıcı dövlətlər

 3. Versalda hüququ təmsil olunan dövlətlər

 4. müharibə gedişində Almaniya ilə diplomatik əlaqələri kəsmiş dövlətlər

 5. neytral dövlətlər

 1. Yüklə 0,75 Mb.

  Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə