Cəbrayılova SurəYüklə 48,14 Kb.

tarix08.09.2018
ölçüsü48,14 Kb.
növüDərs


Cəbrayılova   Surə      

Ziyad  qızı 

.

İsmayıllı   rayonu  E. Bayramov  adına  Talıstan  kənd  tam  orta   

məktəbinin   ibtidai   sinif  

müəllimi. 

(

Layihə  dərs).
Lahiyənin  adı .

Layihənin  

adı. 


Üçrəngli bayraq.  

2-ci sinif.
Standartlar.                    

1.2.1.


Təxəyyülünə  uyğun    kiçik  mətn  

qurub   danışır.

2.2.4.

Mətindəki   əsas   məqamlarla  bağlı  sualları   cavablandırır , məntiqi  nəticə  

çıxarır.


1.2.1.

Qazandığı   bilikləri  əvvəl  bildikləri  

ilə  müqayisə  edərək  araşdırdığı   

məlumatları  nəql  edir  və   müqayisə  

edir.

1.2.1.


Müşahidə   etdiyi  əşya , hadisələr  

haqqında  və  şəkillər  üzrə  danışır. 

.
Təməl sualı: 

Sizin üşün şərəf və  

qürur nədir ?


Uşaqlar  ,  bayraq   haqqında   bilmədiyiniz   və  

eşitmədiyiniz   qısa   maraqlı  məlumatlar  ilə   sizi   tanış     

edirəm.

Hər  bir  müstəqil  dövlətin  öz  rəmzləri  var.  Onlardan  biri  də 

bayraqdır. Çox  qədimdə  vahid  türk  xalqı  olmuşdur. Müasir  türk  ,  

özbək , tatar , qırğız ,  qazax  və  bir  çox   başqa  millətlər  bu  

xalqdan  törəmişlər.  Azərbaycan   xalqının  da  türk  soyundan  

olduğu bildirilir. 

Müxtəlif    görüşlərdə , idman   yarışlarında   bayraq    qaldırılır. 

Bununla  da   hər   bir   iştirakçının    hansı   ölkədən   olduğu   bilinir. 

Keçmiş   zamanlarda   bayraqdan  döyüşlərdə  də  istifadə  edirdilər.  

Bayrağı  ən   cəsur  döyüşçü   apararmış. Ona 

“ Bayraqdar” 

deyərlərmiş. 

“Bayraqdarı “  

döyüşdə   qoruyardılar.  Çünki ,  bayrağın   

yerə  düşməsi  məğlub  olmaq   demək   idi.

Zaman   keçdikcə   bayraq  xalqların  , dövlətlərin   simvoluna  

çevrildi.

9  noyabr  Azərbaycanda  Dövlət   Bayrağı  Günü  kimi  qeyd   olunur.` 
Bilirsinizmi,   

paytaxtımız   Bakı   şəhərində   Dövlət    Bayrağı    

Meydanı   var. Burada  Azərbaycan    dövlətinin    ən    böyük   və  

ən   uca   bayrağı    dalğalanır.  Bu  meydanın   yaradılması   ideyası    

Prezidentimiz   İlham   Əliyevə   məxsusdur.  Prezidentimiz  2007-ci  

il  30  dekabrda   Bayıl   qəsəbəsində  Dövlət   Bayrağı   Meydanının   

tikintisinin  təməlini   qoydurmuşdur. 2010 –cu  il  sentyabrın  1- də 

Dövlət   Bayrağı   Meydanının   açılışı   oldu. 

Bayrağımızın   dirəyinin   hündürlüyü  162  m-dir.   Dairənin   

diametri   aşağı   hissədə   3 m  20 sm ,  üst  hissədə   1m  9 sm –dir. 

Bayrağımızın   eni   35 m ,  uzunluğu   70 m  -- dir.

Təkcə   bayrağımızın   çəkisi   350  kq ,   dirəklə   birlikdə   ümumi   

çəkisi    isə    220   tondur. 

Bayrağımızın    əhatəsində    dövlət   rəmzləri   yerləşdirilib.   

Burada    çox   maraqlı  muzey  - Dövlət   Bayrağı    Muzeyi    

yaradılmışdır

.     
Bilirəm.

İstəyirəm

biləm.

Öyrəndim.

Üç  rəngli

olduğunu

.

Rənglərin  mənasını.

Öyrəndim.

Bayraqdar  

haqqında.

Azərbaycan

bayrağını  

dünyaya

tanıtmaq


.

Öyrəndim.
MƏQSƏD.

.

1.Bayraqların  içərisindən Azərbayan 

dövlətinin  bayrağını tanımaq .

2.

Azərbaycan dövlətinin  bayrağını  sevmək  və  qorumaq.

3. 


Azərbaycanın   bayrağının  dövlət  

rəmzi   olduğunu   bilmək .

4.

Azərbaycan  dövlətinin  bayrağını   dünyaya  tanıtmaq .       Dövlətin  

daxili və 

xarici  

siyasəti.

Dövlət  

rəmzidir.

Üç   

rənglidir.Aypara, 

səkkizguşəli  

ulduz.

Bayraq.Qruplarla  

iş 


.


• Lalə qrupu .

• Qönçə qrupu .

• Bənövşə qrupu.1.Bayrağımızın   rənglərinin   mənası   nəyi  bildirir?

2.Bayrağımız   haqqında   şeir   bilirsinizmi?

Lalə  qrupu.Mavi rəng - Azərbaycan xalqının türk mənşəli olmasını bildirir, 

mavi rəng türkçülük ideyası ilə bağlıdır. Türklərin göy rəngə 

üstünlük verməsi ilə bağlı müxtəlif izahlar da mövcuddur. Orta

əsrlərdə islam dinində olan türkdilli xalqların yaşadığı ərazilərdə 

saysız-hesabsız qədim abidələr də tikilib və bu abidələrin 

əksəriyyəti göy rəngdə olub. Bu baxımdan göy rəng, həm də 

simvolik məna daşıyır. Göy rəng XIII əsrdə Elxanilər dövrünün

əzəmətini, onların zəfər yürüşlərini əks etdirirdi.Qırmızı rəng - müasir cəmiyyət qurmaq, demokratiyanı inkişaf

etdirmək, bir sözlə müasirləşməni, inkişafa istəyi ifadə edir. XVIII 

əsrin sonlarında Fransa Burjua inqilabından sonra kapitalizmin

inkişafı ilə bağlı Avropa ölkələrində böyük irəliləyişlər baş verib. 

Həmin dövrdə proletariatın kapitalizm quruluşuna qarşı 

mübarizəsi olub. Bu illərdə qırmızı rəng Avropanın simvoluna

çevrildi.

Yaşıl rəng – İslam sivilizasiyasına, islam dininə mənsubluğu ifadə 

edir.Üçrəngli   bayraq.

Bu   üçrəngli   bayrağım 

Gözümün   işığıdır.

Azadlıq   yağışından 

Doğan   göy   qurşağıdır

Üsyündəki   ay-ulduz 

Gəlir   mənim   xoşuma.

Ay   üzüyə   bənzəyir,

Ulduz   onun   qaşına.

Üçrəngli   bayraq   bizə  

Təsəllidir  dayaqdır ,

Yolumuzun   üstünə 

İşıq   saçan  mayakdır.

Rafiq  Yusifoğlu.
1.  Ay ,  ulduz   nəyi   bildirir ?

2. Bayrağımız  hansı məmulatdan             

hazırlanmış  və  nə üçün  lazım  

olmuşdur?Qönçə  qrupu 

.


.

Səkkizguşəli ulduzun və ayparanın açıqlaması.

Tarixçilərin bildirdiklərinə görə, Xalq Cümhuriyyəti tərəfindən üçrəngli bayraq

dövlət bayrağı kimi qəbul olunanda orada rənglərin nəyi ehtiva etdiyi göstərilsə də, 

aypara və səkkizguşəli ulduzun mənaları açıqlanmayıb. Bayrağın üzərindəki aypara və 

səkkizguşəli ulduzun mənaları barədə müxtəlif fikirlər var.

Aypara bir vaxtlar Bizans imperiyasının paytaxtı Konstantinopolun gerbi olub. Türklər 

1453-cü ildə həmin şəhəri aldıqdan sonra həmin gerb Osmanlı İmperiyası tərəfindən 

islam dininin bir rəmzi kimi qəbul edilib və həmin dində olan başqa xalqlara da

keçib. Bayrağın üzərindəki aypara türk xalqlarının simvoludur. Səkkizguşəli ulduzun

mənasına gəlincə bu, “Azərbaycan” sözünün əski əlifbada yazılışı ilə bağlıdır. Belə ki, 

əski əlifbada “Azərbaycan” sözü səkkiz hərflə yazılır.

Tarixdə səkkizguşəli ulduzun mənası belə açıqlanır: türkçülük

islamçılıq, çağdaşlıq, dövlətçilik, demokratiklik

bərabərlik, azərbaycançılıq və mədəniyyətlilikdir. Azərbaycan bayrağında ulduz Azərbaycan memarlıq 

üslubunda

geniş istifadə olunub və səkkiz guşə

-

səkkiz türk xalqının simvoludur
Bayraq -

bir ölkəni, təşkilatı, quruluşu və ya birliyi işarələyən, 

əsasən parçadan olan

, dövlət rəmzi olub, müharibələr, 

inqilablar, nümayişlər zamanı öndə, insanların başı üzərində 

aparılan, müxtəlif rəsmi təşkilatların binalarının qarşısında 

dirəyə asılan və həmin təşkilatı təmsil edən, Vətən uğrunda

şəhid olanların qəbirləri üzərinə salınan dövlət atributudur. 

Bayrağın üzərindəki hər rəng və simvol bir özəl məna daşıyır.

Azərbaycan Respublikasının dövlət atributlarından, dövlətçilik 

rəmzlərindən biri onun Milli Bayrağı – Dövlət bayrağıdır.

Azərbaycan Respublikasının Dövlət bayrağı Azərbaycan 

dövlətinin suverenliyinin rəmzidir.Bənövşə qrupu.

1.Biz  bayrağımızı dünyaya   

necə  tanıda  bilərik ? 
Azərbaycan  

dövlətinin  prezidenti  

İlham   Əliyev  

cənabları   öz   daxili  

və  xarici  siyasəti   ilə  

Azərbaycan  

dövlətinin   bayrağını  

dünyaya   tanıdır   və  

tanıtmaqdadır.Azərbaycan   dövlətinin  

idmançıları   qələbə  

qazanaraq   Azərbaycan  

dövlətinin   bayrağını  

dünyaya   tanıdır   və    

tanıtmaqdadırlar.
Azərbaycan   dövlətinin   dünya   şöhrətli  

sənətkarları   Azərbaycan   dövlətinin    

bayrağını  dünyaya    tanıtmış   və         

tanıtmaqdadırlar. 
Azərbaycan  dövlətinin  

bayrağını Azərbqycanın  

musiqisi-

möhtəşəm


Muğam”ı 


dünyaya  

tanıtdırmış  və  

tanıtdırmaqdadır.  Azərbaycan  

dövlətinin   

bayrağını  

Azərbaycan  

dövlətinin   

güclü  ordusu 

dünyaya 

tanıtmaqdadır. 
Azərbaycan  dövlətinin  bayrağını  

Azərbaycanın  nefti  və “ NEFT “ layihələri  

dünyaya  tanıdır  və  tanıtmaqdadır

.Nəticə.

Azərbaycan    bayrağı     üçrənglidir. Hər   rəngin      

öz   mənası   var .

Mayak   gəmilərə  yol   göstərdiyi   kimi ,

bayraq   da  yolumuza   işıq   saçır  ,  yol   göstərir.

Bayraq   bizim   şərəf   və   qürurumuzdur.   Onu   

sevmək   və   qorumaq ,   zirvələrdə   

dalğalandırmaq     bizim    vətəndaşlıq   

borcumuzdur.Layihəmizi    gözəl  və    maraqlı  hazırladığımız   üçün  

özümüzü   alqışlayıram. (F

5

)01.vııı. 2015.Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə