Dərslik (əlavə olunmuş və redaktə edilmiş ikinci nəşri)Yüklə 5,01 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/238
tarix30.09.2017
ölçüsü5,01 Kb.
#2480
növüDərs
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   238


AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ 
 
 
 
 
 
 
 
MƏDƏNİYYƏT  
TARİXİ  
VƏ  
NƏZƏRİYYƏSİ 
 
Dərslik 
(əlavə olunmuş və redaktə edilmiş ikinci nəşri) 
 
 
 
 
 
 
 
Dərslik Azərbayjan Respublikası Təhsil Nazirliyi Elmi-Metodik Şurası  
«İnjəsənət və musiqişünaslıq» bölməsinin 07.10.2005-ji il tarixli  
əmrilə təsdiq edilmişdir (protokol № 01) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAKI - 2010 


 
2
Dərslik Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 
 12 oktyabr 2005-ci il tarixli, 700 №-li qərarı ilə təsdiq edilmişdir 
 
Rəyçilər:  AMEA-nın «Memarlıq və İncəsənət» İnstitutunun şöbə müdiri, AMEA-nın 
müxbir üzvü, sənətşünaslıq doktoru, professor   
 İNQİLAB KƏRİMOV; 
 
Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyasının  
professoru, filologiya elmləri doktoru  
                 GÜLTƏKİN SULTANOVA
 
Bülbül ad.Bakı OİMM-nin direktoru, fəlsəfə elmləri doktoru, professor 
NİGAR CƏRULLA qızı; 
 
Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasının  
professoru, fəlsəfə elmləri doktoru 
                 ŞƏHRƏDDİN MƏMMƏDOV 
 
Elmi redaktor :  Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyasının «Humanitar və ictimai 
elmlər» kafedrasının müdiri, Əməkdar İncəsənət Xadimi, filologiya elmləri namizədi,  
 
professor VALİDƏ İMRAN qızı MƏMMƏDOVA 
 
Mədəniyyət tarixi və  nəzəriyyəsi. Ali məktəblər üçün dərslik 
M.J.MANAFOVA,  N.T.ƏFƏNDİYEVA  və  S.A.ŞAHHÜSEYNOVANIN ümumi 
redaktəsilə. Bakı: Sabah nəşriyyatı (2008), 2010, 876 səh.  
 
İSBN 5-86106-104-1 
 
Dərslik mövcud proqram əsasında yazılaraq mədəniyyətin nəzəri problemlərini və dünya 
mədəniyyətinin əsas dövrlərini əhatə edir. Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin 
əməkdaşlarının hazırladığı bu dərslik tələbələr, magistrlar, aspirantlar, tədqiqatçılar, müəllimlər və 
müvafiq problemlərlə maraqlanan geniş oxucu auditoriyası üçün nəzərdə tutulmuşdur.  
 
2008
029
4901000000

Qrifli nəşr. 
 
©M.J.Manafova, N.T.Əfəndiyeva, S.A.Şahhüseynova  
© Sabah, 2008. 
© Təkrar nəşri, 2010 


 
3
MÜNDƏRİCAT: 
 
Ön söz - Maral Manafova 
 
I BÖLMƏ 
MƏDƏNİYYƏTİN NƏZƏRİYYƏSİ 
 
1.1. Mədəniyyət tarixi və nəzəriyyəsinə giriş - M.Manafova 
1.2. Mədəniyyət anlayışına tarixi və müasir yanaşmalar – M.Manafova 
1.3. Mədəniyyət və sivilizasiya - M. Manafova 
1.4. Mədəniyyətin tədqiqində müxtəlif məktəb və nəzəriyyələr-M. Manafova 
1.5. Mədəniyyət və təbiət - M. Manafova 
1.6. Maddi və mənəvi mədəniyyət - M. Manafova 
1. 7. Mədəniyyətin funksiyaları - M. Manafova 
1.8. Mədəniyyətdə milli və beynəlmiləl cəhətlər. Mədəniyyətin inkişafında varislik 
qanunu - M. Manafova 
1.9. Mənəvi mədəniyyətin tərkib hissələri - M. Manafova 
1. 10.Estetik mədəniyyətin tarixi və kulturoloji aspektləri – Apdin Əlizadə 
1.11. Milli müəyyənlik və estetik mədəniyyət – A.Əlizadə 
1.12. Estetik mədəniyyətin inkişafında bədii irsin rolu – A.Əlizadə 
1. 13. Mədəniyyətin qorunması və müdafiəsi - M.Manafova  
1. 14. Mədəniyyətdə mentalitet problemi – M. Manafova  
1.15.Elitar və kütləvi mədəniyyət anlayışları. «Elitarizm» və «kütləvi cəmiyyət» 
nəzəriyyələri – M. Manafova 
1.16. Elitar və kütləvi mədəniyyət sosial-mənəvi fenomen kimi – M.Manafova  
1.17.Azərbaycan mədəniyyətinin inkişaf problemləri – M.Manafova  
1.18.Azərbaycanın mədəniyyət siyasəti – Yeganə Əliyeva 
1.19. Qloballaşma sosio-mədəni reallıq kimi – Y. Əliyeva 
1.20. Gender və mədəniyyət – Aygün Eyvazlı  
1.21. Mədəniyyətin gender aspektləri – A.Eyvazlı 
 
II BÖLMƏ 
MƏDƏNİYYƏT TARİXİ 
 
I FƏSİL 
İBTİDAİ İCMA VƏ QƏDİM DÖVR MƏDƏNİYYƏTİ 
2.1.1. İbtidai icma dövrü mədəniyyəti – M.Manafova 
2.1.2. Misir mədəniyyəti – M.Manafov 
2.1.3. Mesopotamiya mədəniyyəti – M.Manafova 
2.1.4. Fələstin, Finikiya və Suriya mədəniyyəti – M.Manafova 
2.1.5. Hettlərin mədəniyyəti – M.Manafova 
2.1.6. İran mədəniyyəti – M.Manafova 
2.1.7. Azərbaycan mədəniyyəti – M.Manafova 
2.1.8. Hindistan mədəniyyəti – M.Manafova 
2.1.9. Çin mədəniyyəti – M.Manafova 
2.1.10. Yaponiya mədəniyyəti – M.Manafova 


 
4
2.1.11. Koreya mədəniyyəti – M.Manafova 
2.1.12. Vyetnam mədəniyyəti – M.Manafova 
2.1.13.Şimali Amerika xalqlarının mədəniyyəti –Leylaxanım Atakişiyeva 
2.1.14.Cənubi Amerika mədəniyyəti – L. Atakişiyeva 
2.1.15.Mezoamerika mədəniyyəti – L.Atakişiyeva 
 
II FƏSİL 
ANTİK DÖVR 
2.2.1. Yunanıstan mədəniyyəti. Krit-Miken dövrü – Sədaqət Əliyeva 
2.2.2. Homer və arxaik dövr mədəniyyəti – S.Əliyeva 
2.2.3. Klassik dövr mədəniyyəti – S.Əliyeva 
2.2.4. Ellinizm mədəniyyəti – S.Əliyeva  
2.2.5. Qədim Roma. Etrussk mədəniyyəti – S.Əliyeva 
2.2.6. Romada Respublika dövrü mədəniyyəti – S.Əliyeva 
2.2.7. Romada imperiya dövrü mədəniyyəti – S.Əliyeva 
 
III FƏSİL 
ORTA ƏSRLƏR MƏDƏNİYYƏTİ 
2.3.1. Qərbi Avropa mədəniyyəti – Sevinc Şahhüseynova 
2.3.2. Roman və qotika mədəniyyəti – S.Şahhüseynova 
2.3.3. Bizans mədəniyyəti – S.Şahhüseynova 
2.3.4. Slavyan xalqlarının mədəniyyəti – Validə Məmmədova 
2.3.5. Qurani-Kərim: strukturu və mədəniyyətdə önəmi – Niyazi Mehdi  
2.3.6. Ərəb-müsəlman mədəniyyəti - M.Manafova 
2.3.7. İran mədəniyyəti – M.Manafova 
2.3.8. Orta Asiya xalqlarının mədəniyyəti -.M.Manafova 
2.3.9.Osmanlı imperiyası dövründə türk mədəniyyəti–Yeganə Eyvazova 
2.3.10. Azərbaycan mədəniyyəti – M.Manafova  
2.3.11. Hindistan mədəniyyəti – M. Manafova 
2.3.12. Çin mədəniyyəti – M.Manafova 
2.3.13. Yaponiya mədəniyyəti – M.Manafova 
2.3.14. Cənub-Şərqi Asiya dövlətlərinin mədəniyyəti: İndoneziya, Tailand, Kampuçi, 
Birma – Zərifə ƏliyevaAfət Mollayeva 
2.3.15. Koreya mədəniyyəti – M.Manafova 
2.3.16. Vyetnam mədəniyyəti – M.Manafova 
2.3.17. Monqolustan mədəniyyəti – Zərifə Əliyeva 
2.3.18. Avstraliya köçərilərinin mədəniyyəti – Tamilla Əhmədova 
2.3.19. Afrika mədəniyyəti (Quzey və tropik) – Dilarə Mehdi 
 
IV FƏSİL 
        YENİ DÖVR MƏDƏNİYYƏTİ 
2.4.1. İntibah mədəniyyəti – S.Əliyeva 
2.4.2. Şimali Avropa İntibahı – S.Əliyeva 
2.4.3. Barokko mədəniyyəti - S.Şahhüseynova 
2.4.4. Klassisizm mədəniyyəti – S.Şahhüseynova 
2.4.5. Avropada maarifçilik dövrü mədəniyyəti – Z.Əliyeva Yüklə 5,01 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   238
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə