Indholdsfortegnelse


Offentliggørelse af eksamensfagYüklə 173,32 Kb.
səhifə2/8
tarix20.09.2017
ölçüsü173,32 Kb.
#944
1   2   3   4   5   6   7   8

Offentliggørelse af eksamensfag

UVM udsender elektroniske prioriteringslister gældende for hver eksamenstermin via EASY-C. Adgang til listerne har elevadministrationen, der er eksamensansvarlig for Merkantil.


Elevadministrationen foretager kontrol af de udtrukne eksamensprøver gældende for de respektive eksaminander.
Eksaminatorerne orienteres direkte til eksamensmødet i maj måned og eleverne orienteres ligeledes efterfølgende i maj måned, jvf. tidsplan for Merkantil for skoleåret. Vær opmærksom på, af standpunktskarakterer skal være afleveret til elevadministrationen inden et specifikt tidspunkt. I tilfælde af, at ikke alle karakterlister er afleveret, vil eksaminatorer og elever ikke blive orienteret i henhold til planen.

Eksaminatorkvalifikationer


Lærerkvalifikationer – se skolens fortolkning i bilag 8.


 • Evne til at bedømme/fortolke elevbesvarelser i forhold til fagets mål (overblik over, hvad der er kontrolleret, og hvad der mangler).
 • Evne til at stille gode og præcise spørgsmål, der hjælper/støtter eksaminanden og samtidig giver eksaminanden mulighed for at "udfolde" sig.
 • Skriftlige kommunikationsfærdigheder med eksaminand og censor:
  • Skriftlige opgaver

  • Tilhørende forklaringer

  • Brug af tavle, papir e.l. ved mundtlig eksamen

  • Kommunikation med censor før og efter eksamen
   • Evne til at stille supplerende spørgsmål, der understøtter eksaminandens forklaring og hjælper eksaminanden videre i forklaringen (struktureringen af en samtale).
   • Indsigt i regler og bestemmelser.
   • Skal kende skolens procedure omkring planlægning og afvikling af en eksamen.
   • Skal kende proceduren i forbindelse med eventuelle uforudsete hændelser i forløbet, bl.a.:
  • Syg eksaminator

  • Syg censor

  • Syg eksaminand

  • Andre forstyrrelser i forløbet
 • Evne at skabe en "naturlig/tryg" stemning.
 • Situationsfornemmelse og psykologisk forståelse.
 • Evne til forhandling med censor.Censorkvalifikationer

Lærerkvalifikationer – se skolens fortolkning i bilag 8.


Evne til at bedømme/fortolke eksaminandbesvarelser i forhold til fagets mål (overblik over, hvad der er kontrolleret, og hvad der mangler).
Skriftlige kommunikationsfærdigheder med eksaminator i forhold til:


 • Forslag om ændringer til skriftlige opgaver, tilhørende forklaringer, brug af tavle, papir eller ved mundtlig eksamen kommunikation med eksaminator før og efter eksamen
 • Indsigt i regler og bestemmelser.
 • Evne til at medvirke til en naturlig og tryg stemning.
 • Situationsfornemmelse og psykologisk forståelse.
 • Evne til forhandling med eksaminator.
 • Skal kunne forklare/diskutere karakterfastsættelse i forhold til målene.
 • Skal kunne tage stilling til evt. uregelmæssigheder omkring et prøveforløb og beslutte den videre procedure.
 • Skal kende sin rolle som eksaminandens og systemets "advokat".
 • En censor kan ikke nægte at medvirke ved en eksamen, men kan ved uregelmæssigheder lave en indberetning til skolen/Undervisningsministeriet, UVM.Eksamenssituation


beskrivelse af en eksamen
For enhver eksamen gælder, at alle aktører

 • eksaminand

 • eksaminator, censor, tilsyn

 • eksamensadministration, uddannelsesleder

skal være bekendte med:
 • skolens eksamensreglement og konsekvens af overtrædelser

 • tilladte hjælpemidler til forberedelse og eksamination – jvf. hjælpemiddelcirkulæret

 • evt. mulighed for "særforanstaltninger" - eks. pædagogiske støttemidler

 • forberedelsestid og eksaminationslængde

 • tidsfrister

 • de enkelte aktørers handlemuligheder/roller - også i evt. særlige tilfælde

 • dokumentationsforpligtelsen

 • hensynet til eksaminandens retssikkerhed

 • evt. andre særlige regler for den enkelte eksamen kan omhandle:

   • Trækning af spørgsmål

   • Forberedelse

   • Andet


Mundtlig eksamen
Eksamen med forberedelsestid:
Aktørerne skal kende procedureforhold omkring:

 • krav til emner og antal af emner

 • tildeling af emne (lodtrækning, almindelig trækning, andet)

 • eksaminationen i emner

 • tidsfrister

 • karakterfastsættelsen

 • andet


Eksamen med udgangspunkt i en projektrapport:
Aktørerne skal kende egen rolle omkring:

 • eksaminationen i projektet

 • karakterfastsættelsen

 • andetGenerel vejledning for eksaminator/censor

En mundtlig eksamen har typisk følgende faser:
 1. Eksamination i det forberedte emne/spørgsmål

 2. Karakterfastsættelse

 3. Afslutning

 4. Censorforpligtelse

Formålet med en mundtlig eksamen er at teste eksaminandens viden om fagets mundtlige dimensioner.


Derfor testes der her på nogle helt andre mål end ved en evt. tilhørende skriftlig eksamen.

1. Eksamination i det forberedte emne/spørgsmål
Eksaminationens varighed er som regel fastsat som et antal minutter inkl. votering. Dvs. at selve eksaminationstiden er lidt kortere.
Censor har særlige opgaver i forbindelse med caseeksamen, idet det er censor der bestemmer, hvilke opgaver eksaminanden skal eksamineres i.
Det er censor, der vurderer, hvornår eksaminanden har dokumenteret sine færdigheder i emnet/spørgsmålet.
Det er eksaminatoren, der foretager eksaminationen, således at situationen bliver så naturlig som mulig. Censor kan ikke eksaminere, men hvis censor ønsker et svar uddybet, kan censor med eksaminators tilladelse stille enkelte spørgsmål til eksaminanden.
Det er eksaminatorens opgave, at give eksaminanden mulighed for at dokumentere sine færdigheder i så mange af fagets mål som muligt. Dvs. spørge efter så mange oplysninger som muligt og hjælpe eksaminanden på vej, hvis eksaminatoren ud fra sit kendskab til eksaminanden skønner, at eksaminanden ved mere, end han/hun har givet udtryk for i første omgang. Der eksamineres i både generelle og specifikke kompetencemål.
Dette stiller krav til emnets/spørgsmålets formulering og eksaminatorens og eksaminandens disponering af tiden.
Det kan være en ide at lade eksaminanden selv påbegynde fremlæggelsen af emnet/ spørgsmålet, blot skal aktørerne (eksaminand, censor og eksaminator) være enige om dette - og alle kende denne beslutning.
Derved kan eksaminanden dokumentere sin evne til at disponere stoffet, og eksaminator og censor kan så vælge at springe noget over for at nå det efterfølgende.

2. Karakterfastsættelse

(se også afsnittet om Regler for karaktergivning s. 14)


Når eksaminationen er afsluttet, og eksaminanden har forladt eksaminationslokalet, skal der ske en fastsættelse af karakteren.
Karakteren fastsættes af lærer og censor jf. eksamensbekendtgørelsens bestemmelser, såfremt andet ikke er fastsat.
Karakteren fastsættes i forhold til fagets mål, såvel generelle som specifikke, efter absolutte kriterier. Jf. skolens bedømmelsesplan og dennes bilag.
Det er censor, der først foreslår en karakter.
Drøftelsen kan kvalificeres ved hele tiden at henholde sig til, hvad eksaminanden under selve eksaminationen har dokumenteret af viden i forhold til fagets mål.
Når karakteren er fastsat, nedskrives denne straks og meddeles derefter direkte til eksaminanden.

Det kan anbefales, at karakteren afgives til eksaminanden i overværelse af både eksaminator og censor.


Man bør naturligvis kunne argumentere for en given karakter ud fra fagets mål.

3. Afslutning
Når eksaminationen af alle eksaminander er afsluttet, skal de nødvendige blanketter udfyldes.

Karakterlister skal udfyldes og underskrives af såvel lærer som censor. Dette er skolens dokumentation for udskrivning af diverse beviser og den senere karakterindberetning til ministeriet.

De gældende procedurer for honorering af censor skal følges.

4. Censorforpligtelse
Censor skal:


 • påse, at prøverne er i overensstemmelse med målene, både de generelle og de specifikke, og andre krav i reglerne om de pågældende fag

 • medvirke til og påse, at prøverne gennemføres i overensstemmelse med de gældende regler

 • medvirke til og påse, at eksaminanderne får en ensartet retfærdig behandling og give eksaminandernes præstationer en pålidelig bedømmelse

 • skal gøre notater om præstationen og karakterfastsættelsen til personligt brug ved udarbejdelse af en udtalelse i en eventuel klagesag. Notaterne skal opbevares indtil klagefristen er udløbet. Hvis der er indgivet en klage, skal notaterne opbevares, indtil klagemulighederne er udtømt.

 • Specielt med hensyn til caseeksamen

  • skal censor bestemme hvilke opgaver eksaminanden skal eksamineres i,

  • kan censor stille spørgsmål under eksaminationen

  • giver censor feedback til eleven på præstationen

Finder censor, at kravene ikke er opfyldt, afsendes censorindberetning herom til skolen med kopi til Undervisningsministeriet, Kontor for erhvervsfaglige uddannelser (se eks. næste side fra 2000). Søg på ministeriets hjemmeside efter ”censorindberetningsskema


Skolen videresender indberetningen til Undervisningsministeriet, Afdelingen for erhvervsfaglige uddannelser, med sine eventuelle bemærkninger.
Desuden afgiver censor efter anmodning fra skolen eller fra Undervisningsministeriet indberetning om eksamensafholdelse og eksamensresultater.

Særlig censur

Under ordningen med særlig censur skal censor udfylde en spørgeramme. Spørgerammen kan læses på dette link:


http://www.uvm.dk/Uddannelse/Erhvervsuddannelser/Adgang%20og%20eksamen/Eksamen/Saerlig%20censur.aspx
Yüklə 173,32 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə