IndholdsfortegnelseYüklə 173,32 Kb.
səhifə8/8
tarix20.09.2017
ölçüsü173,32 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Casearbejdsdagen er din forberedelsestid. Casearbejdsdagen starter om morgenen, når du får udleveret caseopgavesættet med 5 - 7 delopgaver.

Det fremgår af din eksamensplan, hvilke dage du skal møde på skolen til casearbejdsdage.

Din eksamensplan kan du se på forsiden af elevplan.


Du får udleveret caseopgaven, til det grundfag du skal eksamineres i, tidsrummet kl. 8.20 til 09.00 af Susanne Hald og Tine Hansen på casearbejdsdagen.
Der er mødepligt på casearbejdsdagen. Du skal kvittere for modtagelse af opgaven.

Elektronisk version


På Elevplan vil caseopgaven være tilgængelig på casearbejdsdagen fra kl. 8.20.

Coaching


Hvis du skulle for brug for vejledning vedr. din caseopgave, vil der på casearbejdsdagen være en coach til rådighed på skolen fra kl. 9.00 til 14.00,


Caseopgavesættet


Der er 5-7 delopgaver i et caseopgavesæt. Du skal løse alle delopgaver. Du må gerne tale med andre (undtagen skolens lærere) om løsningen af opgaverne. Du skal forberede en selvstændig præstation, som du kan præsentere til caseeksaminationen. Det er din selvstændige præstation, du bliver bedømt på.
Du må tilføje, justere og forbedre dine opgaver i tiden fra arbejdsdagen og frem til eksamen.
Dit faglige materiale, udarbejdet på casearbejdsdagen, skal ikke afleveres, men du skal huske at medbringe materialet til den mundtlige eksamen.

Hjælp og hjælpemidler på casearbejdsdagen

Du må gerne tale med andre om opgaverne på casearbejdsdagen, for eksempel med andre elever på skolen. Du må også bruge alle hjælpemidler, for eksempel internet, bibliotek, dine notater, lærebøger, opslagsværker, skolernes databaseservice osv.Her må du IKKE få hjælp


Du må ikke få faglig hjælp af skolens personale, herunder skolens lærere – hverken på casearbejdsdagen eller mellem casearbejdsdagen og frem til eksamensdagen.

Du må ikke på noget tidspunkt kontakte casevirksomhedens hovedkontor


Her må du få hjælp


 • Du må få hjælp til at komme i gang med opgaven af den lærer, som din skole kan stille til rådighed på casearbejdsdagen.

 • Hvis der er tvivl om formuleringen, i en eller flere delopgaver i caseopgaven, skal du henvende dig til den lærer, som er vejleder på casearbejdsdagen.

 • Du må få hjælp af skolens administration eller af skolens tekniske personale med løsning og svar på tekniske og praktiske spørgsmål, der ikke har at gøre med selve det fag, som du skal til eksamen i

 • Du må få hjælp til at søge oplysninger af skolens bibliotek

 • Du må få teknisk og praktisk support af den/de person(er), som skolen stiller til rådighed til at hjælpe med tekniske og praktiske spørgsmål på casearbejdsdagen.


Mundtlig eksamen


Det fremgår af din eksamensplan, som du kan finde på Elevplan, hvilke dage du skal møde på skolen til mundtlig eksamination.
Du skal til caseeksamen 2-6 hverdage efter casearbejdsdagen. Eksamen er individuel – du skal altså alene til eksamen. Det er din præstation, der tæller. Du skal kunne gøre rede for alle opgaverne.
Sørg for at møde i god tid, senest 15 min. før planlagt eksaminationstid. Medbring filer, helst på USB-nøgle, overheads, noter mm., som du skal bruge til din præsentation af casen.
Til eksamen skal du have alt dit materiale fra casearbejdsdagen med. Det er fx dine besvarelser og dit præsentationsmateriale. Eksaminationstiden er 30 minutter, og den starter, når du kommer ind i eksamenslokalet.
Censor bestemmer hvilke delopgaver i caseopgavesættet, du skal præsentere under eksamen. Eksaminationstiden slutter, når du har fået din karakter og feedback på din præstation.

Sådan forløber caseeksamen for dig

 • Censor tildeler dig en opgave

 • Du præsenterer din besvarelse

 • Din lærer (eksaminator) stiller dig nogle spørgsmål og starter en samtale med dig, hvor censor også kan deltage

 • Censor siger tak og tildeler dig eventuelt en ny opgave

 • Censor bestemmer, hvornår hele eksaminationen er færdig

 • Censor og eksaminator taler om din præstation, efter du er gået ud

 • Du kommer ind i eksamenslokalet igen og får en karakter og en forklaring på, hvorfor den er blevet givet.

Det bliver du bedømt på


Til eksamen bliver du bedømt på det, du præsterer, og viser i forhold til målene for faget og niveauet, du er til eksamen i.
I bedømmelsen indgår alle de kompetencer, du har vist i din præstation, dvs. i dit materiale fra casearbejdsdagen, i din mundtlige præsentation og i samtalen mellem dig, din lærer og censor.
Alle de opgaver, censor har tildelt dig, er grundlag for bedømmelsen.

Eksamensreglement

Dine lærere er eksaminatorer. Ved særlige omstændigheder, f.eks. sygdom, afgør skolen, hvem der fungerer som eksaminator.


Der må ikke optages lyd eller billeder under eksamen.
Det er lærerne i faget, der udarbejder delspørgsmålene i opgavesættet. Spørgsmålene tager udgangspunkt i casevirksomheden, som er valgt af Ministeriet for børn og undervisning. Delspørgsmålene dækker faget bredt og tager udgangspunkt i målene for niveauet.
Casespørgsmålene udarbejdes på dansk undtagen i engelsk og 2. fremmedsprog niv. F, E, D og C.
Casespørgsmålene udarbejdes på fremmedsproget i engelsk og 2. fremmedsprog niv. D og C.

Casespørgsmålene udarbejdes på dansk og i en fremmedsproget version i engelsk og 2. fremmedsprog niv. F og E.


Eksamensspørgsmålene må først offentliggøres ved begyndelsen af casearbejdsdagen.
Du har selv ansvaret for at medbringe tilladte hjælpemidler, så som ordbøger, lommeregner og grundbøger.

Hvis du møder for sent til den mundtlige eksamination, har du ikke krav på at deltage.

Omprøve


I tilfælde af, at du ved grundforløbsprøven har fået karakteren 00 eller -3, vil du blive tilbudt en omprøve. Ved omprøven vil du blive eksamineret i samme projekt, og således få det bedømt på ny.
Hvis du ikke opnår en bestået karakter ved en grundfagseksamen, tilbydes du en omprøve, altså en ny casearbejdsdag og 5-7 nye spørgsmål, som du skal eksamineres i.
Kort tid efter den ordinære eksamen vil du modtage et brev med oplysninger vedrørende omprøven, samt en tilmeldingsblanket. Det er dit eget ansvar, at du bliver tilmeldt omprøven.
I god tid inden omprøven vil du modtage besked om tidspunkt og sted for din omprøve.

Klagemuligheder


Ønsker du at klage over en opnået karakter ved eksamen, skal du sende en skriftlig klage til Uddannelseschef Hans Severinsen. Det skal ske senest 2 uger efter, at du har fået karakteren.
Se udførlig klagevejledning i Eksamenshåndbogen side 16 – 17. Eksamenshåndbogen finder du på Køge Handelsskoles hjemmeside, www.khs.dk.

Hvis du bliver syg

- skal du omgående ringe til Susanne Hald inden kl. 8.20 på tlf. 56 67 04 62 og snarest derefter fremsende en lægeattest til skolen. Hvis du udebliver fra casearbejdsdagen eller eksamen uden lægeattest, kan du ikke indstilles til sygeeksamen.


Sygeeksamen afholdes i uge 9 og 10. Ved sygeeksamen skal du gennemføre såvel casearbejdsdag og caseeksamen med nyt opgavesæt.


Nyttige linksSKODA

Gå in på www.skoda.emu.dk og vælg den base, du ønsker at søge i.

Du skal bruge det samme brugernavn og adgangskode til alle baserne.
Adgangskoden er dit personlige UNI-C login, som du kan få udleveret i IT / Mediecenter.

Gyldendals røde ordbøger

www.ordbog.gyldendal.dk

(kun adgang fra KHS)
Casehistorie www.uvm.dk (offentliggøres ultimo marts)

http://www.emu.dk/modul/til-elever-den-merkantile-caseeksamen-2015-16-0Online leksikon

www.denstoredanske.dk


Bibliotekernes netguide

http://www.bibliotekernesnetguide.dk/


Bibliotek/DK

www.bibliotek.dk/da

Hjælp til læseuvante elever

www.adgangforalle.dk


Her er det muligt at downloade en såkaldt fjernbetjening, som gør det muligt at markere skriftlige elektroniske tekster og få dem læst op via talesyntese. Funktionen kan udelukkende anvendes på danske tekster. Nærmere instruktion kan findes på www.adgangforalle.dk

Hjælpemiddelcirkulære for eksamination

Fag

Eksamens-

form

Opg. stiller

Tid

Hjælpemidler

Karakter

Bemærk (1

Dansk F og E

Mundtlig

case


KHS

30 min.

Skolen stiller de for faget relevante hjælpemidler til rådighed, herunder PC, adgang til eget drev, projektor, video m.v. – inden for rimelighedens grænser.

Helheds-vurdering af elevens præstation

Eleven skal medbringe og præsentere sin portfolio.

Såvel mundtlighed som skriftlighed indgår i bedømmelsen og vægtes i forhold til kravene i den enkelte caseopgave
Dansk D og C

Mundtlig

case


KHS

30 min.

Skolen stiller de for faget relevante hjælpemidler til rådighed, herunder PC, adgang til eget drev, projektor, video m.v. – inden for rimelighedens grænser.

Helheds-vurdering af elevens præstation

Eleven skal medbringe og præsentere sin portfolio.

Såvel mundtlighed som skriftlighed indgår i bedømmelsen og vægtes i forhold til kravene i den enkelte caseopgave
Engelsk

Tysk


Spansk

F, E, D og CMundtlig

case


KHS

30 min.

Skolen stiller de for faget relevante hjælpemidler til rådighed, herunder PC, adgang til eget drev, projektor, video m.v. – inden for rimelighedens grænser.

Helheds-vurdering af elevens præstation

Eleven skal i en opgave præsentere sit individuelle emne

Salg & service

F og E

KHS
Faget afsluttes med en standpunktskarakter. Eleven bedømmes i forhold til fagets mål.Salg & service

D og C


Mundtlig

case


KHS

30 min.

Skolen stiller de for faget relevante hjælpemidler til rådighed, herunder PC, adgang til eget drev, projektor, video m.v. – inden for rimelighedens grænser.

Helheds-vurdering af elevens præstation

Eleven formulerer selv en besvarelse til den opgave, læreren stiller

IT FKHS
Der skal særskilt udarbejdes 2 dokumentationer. Besvarelserne indgår i bedømmelsen af eleven.IT

E, D og CMundtlig

case


KHS

30 min.

Skolen stiller de for faget relevante hjælpemidler til rådighed, herunder PC, adgang til eget drev, projektor, video m.v. – inden for rimelighedens grænser.

Helheds-vurdering af elevens præstation

Den senest godkendte dokumentation indgår i en eller flere opgaver

Samfundsfag

F og E


Mundtlig

case


KHS
Faget afsluttes med en standpunktskarakter. Eleven bedømmes i forhold til fagets mål.Samfundsfag

D


Mundtlig

case


KHS

30 min.

Skolen stiller de for faget relevante hjælpemidler til rådighed, herunder PC, adgang til eget drev, projektor, video m.v. – inden for rimelighedens grænser.

Helheds-vurdering af elevens præstation
Erhvervs-økonomi

F

KHS
Faget afsluttes med en standpunktskarakter. Eleven bedømmes i forhold til fagets mål.Erhvervs-økonomi

E, D og CMundtlig

case


KHS

30 min.

Skolen stiller de for faget relevante hjælpemidler til rådighed, herunder PC, adgang til eget drev, projektor, video m.v. – inden for rimelighedens grænser.

Helheds-vurdering af elevens præstation
Grundforløbsprøve

Mundtlig

KHS

30 min.1) Eleven bør medbringe materiale til brug ved mundtlig eksamen på USB nøgle.

Bilag 7 - Lærerkvalifikationer
Lærerkvalifikationer

Se i øvrigt hovedbekendtgørelsen for erhvervsuddannelser. Denne beskriver kvalifikationerne ved ansættelsen:


En underviser på Merkantil skal ved ansættelsen have grundlæggende erhvervsrettet uddannelse
Køge Handelsskole tolker grundlæggende erhvervsrettet uddannelse som:


Fag

Eksamenskrav m.m.

Dansk – niveau E, niveau D, niveau C

Sprog – niveau E, niveau D, niveau C

 • Engelsk

 • Tysk

 • Fransk

 • Spansk

 • Bachelor

 • ED – 1 sprog

 • EA – 2 sprog

 • Seminarieuddannelse – med relevant fag som linjefag

 • Anden relevant bacheloruddannelse

Matematik – niveau E, niveau D, niveau C

 • Bachelor

 • Seminarieuddannelse med matematik som linjefag

 • Anden relevant bacheloruddannelse

Samfundslære – niveau E, niveau D, niveau C

 • Bachelor

 • HA

 • Seminarieuddannelse med samfundslære som linjefag

 • Anden relevant bacheloruddannelse

Erhvervsøkonomi – niveau E, niveau D, niveau C

 • Bachelor

 • HA

 • HD

 • + 5 års erhvervserfaring – normalt, kan fraviges

Salg og service – niveau E, niveau D, niveau C

Relevant uddannelse svarende til 2 års studietid, som kan bestå af:

 • Fag fra akademiuddannelser

 • Markedsøkonomuddannelsen

 • HA

 • HD

 • Enkeltfag niv. B

 • Merkonom

 • Detailhandelsakademiet

 • + 5 års erhvervserfaring – normalt, kan eventuelt fraviges

IT – niveau E, niveau D, niveau C

Relevant uddannelse svarende til 1½ års studietid, som kan bestå af:

 • Fag fra akademiuddannelser

 • Markedsøkonomuddannelsen

 • HA

 • HD

 • Enkeltfag niv. ?

 • Merkonom

 • + 5 års erhvervserfaring – normalt, kan eventuelt fraviges

Tilvalgsfag

I henhold til fagets beskrivelse:

 • Erhvervserfaring

 • Interesseområde

Grundfag som tilvalg – se krav til grundfag

Specielt for dekoration: • Relevant uddannelse svarende til 2 års studietid

 • + 5 års erhvervserfaring – normalt, kan

eventuelt fraviges

Grundforløbsprojekt

Ingen særlige krav – det tilstræbes, at de undervisere der har hovedansvaret har en relevant teoretisk baggrund

Eks.:
Profil: 15 års erfaring som salgschef i Bilka. Erhvervet ca. 22 kurser inden for salg og markedsføring samt deltaget i intern lederuddannelse.


Den uddannelsesmæssige baggrund er 10. klasse + EFG + butiksuddannelse.
Vurderes således:
Skal erhverve 1 – 2 års teoretisk uddannelse – se specifikation ovenfor
Erhvervserfaring ok - til grundfaget SS

Det er afdelingens ønske, at lærerne har en bred teoretisk baggrund – og lægger vægt på, at alle bruger deres kompetencer i undervisningen, selv om den teoretiske baggrund ikke giver mulighed for at være censor i faget.


Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə