International refereed journal of design and architecture print issnYüklə 38,03 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə35/147
tarix17.11.2018
ölçüsü38,03 Mb.
#80180
1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   ...   147

MTD
www.mtddergisi.com
ULUSLARARASI HAKEMLİ TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ
Ocak  /  Şubat / Mart  / Nisan  2017 Sayı: 10 Kış - İlkbahar 
INTERNATIONALREFEREEDJOURNAL OF DESIGNANDARCHITECTURE
January / February / March / April 2017 Issue: 10 Winter – Spring
ID:144 K:240
ISSN Print: 2148-8142 Online: 2148-4880
 (ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)
(Marka Patent No / Trademark)
(2015/04018 – 2015/GE/17595)
71
ULUSLARARASI HAKEMLİ
TASARIM MİMARLIK DERGİSİ
INTERNATIONAL REFEREED
JOURNAL OF DESIGN AND ARCHITECTURE
PRINT ISSN: 2148-8142 - ONLINE ISSN: 2148-4880
Avluya bakan güney iç cephesi giriş eyvanı 
ile ikiye bölünmüştür. Eyvanın sağında ve so-
lunda ikişer adet konaklama odası bulunmak-
tadır (Resim 23). 
Resim 23. Güney İç Cephe Görünüşü
Duvarın eyvana göre doğuda kalan parçası-
nın uzunluğu 10.24 m., batıda kalan parçası-
nın uzunluğu ise 9.68 m., giriş eyvanının ge-
nişliği 4.46 m., derinliği ise, 5.25 m’dir. Du-
varların iç avluya bakan yüzleri düzgün sıralı 
iri moloz taş örgü sistemine sahiptir. Eyvanın 
doğusunda bulunan konaklama odalarının gi-
riş kapılarının üzerinde, 24 cm. genişliğinde 
traverten  taşlarıyla  örülmüş  sivri  kemerler 
bulunmaktadır.  Kapı  açıklığının  her  iki  yan 
duvarı da düzgün kesim traverten taşları ile 
örülmüştür. Buradaki ilk odanın avludan gö-
rünen kapı genişliği 78 cm., kemer altına ka-
dar olan yüksekliği 136 cm’dir. İkinci odanın 
avludan görünen kapı genişliği 79 cm., kemer 
altına kadar olan yüksekliği ise 161 cm’dir. 
Eyvanın  batı  yönünde  bulunan  konaklama 
odalarının giriş kapıları ise, doğu yönündeki 
giriş  kapılarından  faklı  olarak,  kapı  üzerin-
de traverten cinsi uzun bir lento taşı bulun-
maktadır.  Lento  taşının  üzerindeki  alın  ise 
moloz taş ile doldurulmuş olup, alının üzeri 
hafif sivri tuğla kemerle kapatılmıştır. Eyva-
nın avluya bakan yüzünde iç portal kapısı ile, 
doğusunda ahıra giren üçgen alınlı dar geçit 
mazgalı bulunmaktadır (Resim 24). Giriş ho-
lüne açılan iç portal kapısının üzeri traverten 
cinsi diş yapan lento taşı ile kapatılmış olup, 
kapının her iki yan duvarları yine diş yapan 
traverten ince kesim taşlarla örülmüştür. Gi-
riş kapısının üst ve yan kısımlarında açılan bu 
Dişler giriş kapısının içten görünüşünü dışa 
göre daraltmıştır. 
Resim 24. Eyvan, Dar Geçit ve Eyvana 
Açılan İç Portalin Avludan Görünüşü
Avluya bakan batı iç cephede ise iki adet ko-
naklama odası bulunmaktadır (Resim 25). 


MTD
www.mtddergisi.com
ULUSLARARASI HAKEMLİ TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ
Ocak  /  Şubat / Mart  / Nisan  2017 Sayı: 10 Kış - İlkbahar 
INTERNATIONALREFEREEDJOURNAL OF DESIGNANDARCHITECTURE
January / February / March / April 2017 Issue: 10 Winter – Spring
ID:144 K:240
ISSN Print: 2148-8142 Online: 2148-4880
 (ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)
(Marka Patent No / Trademark)
(2015/04018 – 2015/GE/17595)
72
ULUSLARARASI HAKEMLİ
TASARIM MİMARLIK DERGİSİ
INTERNATIONAL REFEREED
JOURNAL OF DESIGN AND ARCHITECTURE
PRINT ISSN: 2148-8142 - ONLINE ISSN: 2148-4880
Resim 25. Batı İç Cephe Görünüşü
Burada da kapıların yan duvarları düzgün ke-
sim traverten taşlarla, duvar yüzeyleri ise iri 
boyutlu ocak taşlarıyla örülmüştür. 
Batı  iç  cephe  duvarının  toplam  uzunluğu, 
10.76 m, yüksekliği 3.05 m’dir. Yapının ku-
zey iç cephesinde
 ise, iki adet ılıca odası bu-
lunmaktadır (Resim 26).
Resim 26. Avludan Güneyde Bulunan Ilı-
ca Odalarının İç Cephe Görünüşü
İlk ılıca odasının avluya açılan giriş kapısı ta-
mamen yıkıktır. Bu odadan girilen diğer ılıca 
odasının avluya açılan herhangi bir pencere 
ve kapısı bulunmamaktadır. Bu cephede du-
var  düzgün  sıra  iri  ocak  taşları  kullanılarak 
örülmüştür.  Oldukça  yıkık  olan  bu  duvarın 
uzunluğu 12.95 m’dir. Ayrıca, ılıca odalarının 
doğu dış duvarından uzayarak üzeri kubbeli 
servis odası duvarına bağlanan iç avlu duva-
rının uzunluğu 12.75 m., yüksekliği ise  avlu 
zemininden itibaren 3.15 m’dir. Yapının, batı, 
kuzey, doğu ve güney iç cephelerine ait ke-
sit-görünüşlerini  içeren  çizimler  Şekil  5’de 
verilmiştir.


MTD
www.mtddergisi.com
ULUSLARARASI HAKEMLİ TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ
Ocak  /  Şubat / Mart  / Nisan  2017 Sayı: 10 Kış - İlkbahar 
INTERNATIONALREFEREEDJOURNAL OF DESIGNANDARCHITECTURE
January / February / March / April 2017 Issue: 10 Winter – Spring
ID:144 K:240
ISSN Print: 2148-8142 Online: 2148-4880
 (ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)
(Marka Patent No / Trademark)
(2015/04018 – 2015/GE/17595)
73
ULUSLARARASI HAKEMLİ
TASARIM MİMARLIK DERGİSİ
INTERNATIONAL REFEREED
JOURNAL OF DESIGN AND ARCHITECTURE
PRINT ISSN: 2148-8142 - ONLINE ISSN: 2148-4880
  
Şekil 5. İç Cephe Kesit-Görünüşleri
Yapım Sistemi ve Malzeme Özellikleri
Karakurt han-ılıcası tek katlı taş yığma yapım 
sistemine  sahiptir.  Duvar  kalınlıkları  doğu 
cephesinde yaklaşık 90 cm., diğer cephelerde 
ise, 145 cm’ye ulaşmaktadır. Yapıda iki adet 
ılıca odası ile birlikte yönetici odasının üzeri 
tuğla kubbe ile örtülmüştür. Kubbelerde kas-
nak  geçişlerinde  pandantifler  kullanılmıştır. 
Kubbelerin tuğla kalınlığı 50 cm’dir. Diğer on 
iki adet oda ile eyvanın üzeri ise, beşik taş to-
nozdur. Tonoz kalınlıkları 40cm’dir. Tonozlar 
taşıyıcı taş duvarlara oturtulmuştur. Kubbe ve 
tonozların üzerinde toprak tabakasının bulun-
ması üzerlerinin çamur ile sıvandığını göster-
mektedir. Yapının beden duvarları genel ola-
rak, alt sıraları düzgün sıralı ve yöreye özgü 
iri ocak taşları ile üst sıralar ise, daha küçük 
sıralı  moloz  taşlarla  örülmüştür.  Bağlayıcı 
olarak, küçük taneli pişmiş toprak parçaları, 
kum  ve  kilden  oluşan  kireç  harcı  kullanıl-


Yüklə 38,03 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   ...   147
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə