International refereed journal of design and architecture print issnYüklə 38,03 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə72/147
tarix17.11.2018
ölçüsü38,03 Mb.
#80180
1   ...   68   69   70   71   72   73   74   75   ...   147

MTD
www.mtddergisi.com
ULUSLARARASI HAKEMLİ TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ
Ocak  /  Şubat / Mart  / Nisan  2017 Sayı: 10 Kış - İlkbahar 
INTERNATIONALREFEREEDJOURNAL OF DESIGNANDARCHITECTURE
January / February / March / April 2017 Issue: 10 Winter – Spring
ID:143 K:236
ISSN Print: 2148-8142 Online: 2148-4880
 (ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)
(Marka Patent No / Trademark)
(2015/04018 – 2015/GE/17595)
152
ULUSLARARASI HAKEMLİ
TASARIM MİMARLIK DERGİSİ
INTERNATIONAL REFEREED
JOURNAL OF DESIGN AND ARCHITECTURE
PRINT ISSN: 2148-8142 - ONLINE ISSN: 2148-4880
müzede  Picasso’nun  spermi  olsun  istedim” 
diye konuşuyor.
2
Bin iki yüz sayfalık otobiyografisinde 35 yıl 
önce  sakladığı  spermini  sildiği  peçetesi  ol-
duğunu  yazdığında  ve  ardından  bunu  2006 
yılında sergilediğinde “teşhircilik” suçundan 
dava da açılmıştır. Sanatçıların tahrikleri izle-
yiciler ve medyanın da pompaladığı tepkiler 
ile karşı karşıya kaldığı önemli örneklerden-
dir. 
Bedri Baykam, sık sık yapılmış olanı yeniden 
sunmaktadır.  Ve  pek  çok  işinde  şu  yazısına 
-bir not gibi iliştirilmiş halde rastlamaktayız; 
‘..this  has  been  done  before’  (bu  daha  önce 
yapılmıştı).
Resim 3. Bedri BAYKAM, Peçete, 2006
ŞÜKRAN MORAL  
2013/4  yılında  Casa  Dell  Arte  Galerisinde, 
özel  bir  azınlığa  sunum  olarak  performans 
2  arsiv.sabah.com.tr/2006/04/30/gny/gny107-
20060430-200.html  (erişim tarihi: 20.12.2016)
sergileyen,  ve  İtalya’da  yaşamını  sürdü-
ren  Şükran  Moral  gibi.  Sanatçı,  “Amemus” 
(Latince  sevmek  anlamındadır)  adlı  perfor-
mansında bir bayan ile küçük bir grup karşı-
sında galeride yerleştirdikleri yatakta sevişti. 
Lezbiyen bir ilişkiyi seyirci karşısında (onlara 
röntgenci bir rol üstlendirerek) gerçekleştirip 
videosunu  ertesi  gün  gelebilecek  saldırılar-
dan  korumak  amacı  ile  kaldırttı. Videoların 
kalması  önemli  miydi,  bence  değil.  Ancak 
gazetelerde  yeterince  yer  kaplayan  yazılar 
yazıldı.  Galeride  bu  gösteriyi  izleyebilecek 
azınlığın tepkileri ve sanatçı ile duygularını 
yansıtan  röportajlar  yapıldı.  Galerinin  veya 
sanatçının reklamı amaçlanmıştı ve sonuç ye-
terince başarılı oldu. 
Güncel Sanat, artık belirli bir zaman diliminde 
görülebilmesiyle  bilinmektedir.  Performans 
böyle  bir  uygulamadır.  Sanat  yapıtı,  artık 
‘evrensel’  bir  kitleye  açık,  ‘anıtsal’  bir  za-
mansallık çerçevesinde tüketilmeye elverişli 
değildir, sanatçı tarafından çağrılmış olan bir 
seyirci kitlesi için bir olay-zamanı içerisinde 
olup biter. Tek kelime ile özetlemek gerekir-
se, yapıt kendi zamansallığını yöneterek kar-
şılaşmalara zemin hazırlar, randevular verir. 
(Bourriaud, 2005: 47)


MTD
www.mtddergisi.com
ULUSLARARASI HAKEMLİ TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ
Ocak  /  Şubat / Mart  / Nisan  2017 Sayı: 10 Kış - İlkbahar 
INTERNATIONALREFEREEDJOURNAL OF DESIGNANDARCHITECTURE
January / February / March / April 2017 Issue: 10 Winter – Spring
ID:143 K:236
ISSN Print: 2148-8142 Online: 2148-4880
 (ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)
(Marka Patent No / Trademark)
(2015/04018 – 2015/GE/17595)
153
ULUSLARARASI HAKEMLİ
TASARIM MİMARLIK DERGİSİ
INTERNATIONAL REFEREED
JOURNAL OF DESIGN AND ARCHITECTURE
PRINT ISSN: 2148-8142 - ONLINE ISSN: 2148-4880
Resim 4. Şükran MORAL, Amemus, Casa 
Dell Arte Galeirisi, 2010
İlişkisel  sanat,  insanların  karşılıklı-eylemle-
rini ve bunun toplumsal içeriğini hedefleyen 
bir sanattır. İletişim çağında karşılaşma me-
kanlarının artmasına rağmen insanların daha 
az ilişki içerisinde olduğu, ilişkiler gerçeklik 
alanından çıkıp birer temsile dönüştüğü söy-
lenebilir. Bu, Guy Debord’un, insan ilişkile-
rinin artık ‘doğrudan yaşanmadığı’, ama yer-
lerini ‘heyecan verici’ temsillerine bırakarak 
insanların birbirinden uzaklaştığı bir toplum 
olarak tarif ettiği ‘Gösteri Toplumu’na doğ-
ru  dönüşümün  son  evresidir.  Örneğin  rek-
lamlar “İki kişilik bir huzur mu arıyorsunuz? 
Öyleyse kahvemizin tadına bakın.” gibi söy-
lemler üretmektedir.
3
3  http://www.lebriz.com/pages/lsd.aspx?lang=TR
§ionID=6&articleID=1293&bhcp=1  (erişim 
tarihi: 24.01.2017) 
TRAYCEY EMIN
Akla  gelen  bir  diğer  çarpıcı  sunum  ise; 
Tracey Emin’in (Kıbrıs’lı Türk asıllı sanatçı) 
ilk New York sergisinde bir yerleştirmesidir. 
Galeriyde kanlı petlerini ve tamponlarını göz-
ler önüne serdi. Tüm özel hayatı gözler önü-
ne seren bu yatak yerleştirmesi, Amerika’da 
muhafazakâr kesimden beklenen tepkiyi gör-
dü.  İzleyicinin  çöp  olarak  gördüğünü  sanat 
nesnesini sunmak izleyicileri öfkelendirmiş-
tir. Çünkü, gelen izleyici bir avangard sergi 
ile karşı karşıya kalacağını bilse bile, yine de 
bir beklenti içerisindedir. Duchamp’ın pisua-
rı, Andy Warhol’un  Brillo  kutuları,  Damien 
Hirst’ün  yerleştirmesi  ile  aynı  kadere  sahip 
olmuştur.
Postmodernizmde  kimlik  anlayışı  sanatçıla-
rın  seslerini  yükseltmeleri  ile  sonuçlanmış-
tır.  “Derin  olmayan  yüzeylere  duyulan  ilgi, 
kişisel  kimliğin  kültürel  parçaların  gevşek 
bir  birleşimi  olarak  görülmesine  dönüşür. 
Modernist kimlik, birçok kod ve bağlam ta-
rafından oluşturulan ve parçalanan bir kimlik 
haline  gelir.  Bu  “post-hümanist”  yaklaşım, 
kimliği çeşitli şekillerde sunar: hibrid, siber-
benzer,  akışkan,  göçebe,  sürekli  bir  “oluş” 
halinde  veya  edimsel  ve  maskeli.”  (Ward, 
2014: 10)
O  döneme  dek,  ezeli  öğreti  olan  mimesis 
üzerinden anlamlandırılmış sanat hüküm sür-
mekteydi. Platon’un idealar ve form olarak, 


Yüklə 38,03 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   68   69   70   71   72   73   74   75   ...   147
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə