Microsoft Word \326L\334L?RYüklə 377,31 Kb.
səhifə1/14
tarix25.06.2018
ölçüsü377,31 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


 

ÖLÜL R 


 

 

 M mm dquluzad  C lil 

  

Cild 2. Dram  s rl ri  

 

  

 

  

 

Pdfl dir n: kitablar sayti  

http://www.kitablar.com 

 

 

  

 

 
 

Dörd m clis v  be  p rd li komediya 

 

 

M CL SL R N   HAL S   

 e y x   N   s r u l l a h--45 ya ında.         

 e y x     h m   d--onun  agirdi, 40 ya ında.              

H a c ı   H   s   n-- h rd  möt b r bir hacı, 50 ya ında.          

K   r b   l a y I   F a t m a   x a n ı m--onun övr ti, 40 ya ında.         

 s g   n d   r--onun o lu, 22 ya ında.        

C   l a l--onun kiçik o lu, 10 ya ında.          

N a z l ı--onun qızı, 12 ya ında.         

Z e y n   b--Hacı H s nin qarava ı, 20 ya ında.          

 l i--Hacı H s nin nök ri, 18 ya ında.          

H a c ı   B   x     l i--45 ya ında.          

H a c ı   K   r i m--50 ya ında.          

H a c ı   K a z ı m--50 ya ında.          

M       d i    O r u c--35 ya ında.          

M       d i   O r u c u n   a n a s ı--50 ya ında.            

M i r   B a   ı r   a   a--35 ya ında.          

H e y d   r   a   a--teleqrafçı, 45 ya ında.          

 l i b   y--dilmanc, 30 ya ında.          

M i r z     H ü s e y n--mü llim, 40 ya ında.          

K   r b   l a y ı  V   l i--35 ya ında.        

D ö r d   n   f   r   q ı z-- eyx N srullahın övr tl ri: h r biri 13-14 ya ında.           

A z a r l ı l a r,   a r v a d l a r,   m ü s a f i r l   r,   c a m a a t.       

 

 

hvalat vaqe olur  r van  h rl rinin  birind , iyirmi il bundan ir li.   

 

    

B R NC  M CL S 

 

 

Hacı H s nin evi.  sk nd rin ota ı, küncd  d mir kravat, qaba ında köhn  miz, üstünd  bir-iki kitab;  mizin  yanında iki köhn  stul.  

C   l a l   v  M ü   l l i m   diz üst  qabaq-qaba a oturub d rs oxuyurlar. 

 

C   l a l (qaba ında kitab, duruxa-duruxa oxuyur). Mara çe töhf  ad rdi. M ü   l l i m  (ucadan). Av rdi! 

C   l a l. Av rdi. Küft. B xatir. B xatir da t m ki, çün b d r x t.... 

M ü   l l i m (ucadan). B dir xt! 

C   l a l.  B dir xt gül r smi dam ni, dam ni p r kün m.... 
M ü   l l i m  (ucadan). Pür kün m. 

C   l a l. Pür kün m h diyeyi  shabra,  shabra çün r sid m buy gül m ç ndan m st g rd 

ki, dam n m, dam n m öz d st b rf t. 

M ü   l l i m  (ucadan). Ber ft! 

C   l a l.  z d st ber ft, ey mür i s h r, e qi zip rvan , zip rvan .... 

B i r  k i   i (m

di paltarında t l sik girir iç ri v  töv üy -töv üy  ucadan). Hacı H s n 

mi evd ?...  

C   l a l (ki iy ). A am gedib bazara. 

 

Ki i çıxıb gedir. Mü llim t ccüb il  baxır onun dalınca.  

C   l a l (yen  oxuyur). Zip rvan  beyamu, beyamuz ... gan  ... suxt ra.... 

M ü   l l i m (ucadan). Düz oxu, kon suxt ra ...   eri q l t oxumazlar. 

C   l a l. Kon suxt ra can  üd, can  üd avaz n yam d.... 

 

sk nd rin s si g lir: “Mars, Mars! Mars!” deyib iti ça ıra, ça ıra girir iç ri.  

C   l a l (oxuyur). Kon suxt ra, kon suxt ra ... ( sk nd r ) Dada , çıx get, qoy d rsimi 

oxuyum. 

 

sk nd r itin qulaqlarından yapı ıb, ist yir ç k  iç ri.  t dartınıb g lmir.  

C   l a l ( sk nd r ). S n allah, dada , iti ça ırma iç ri; qoy d rsimi oxuyum. 

 

sk nd r itd n  l ç kib, çox h v sli v  kefli,  lyapasını kravatın üstün  çırpıb, ba layır papiros e m y . 

 

M ü   l l i m  ( sk nd r ). Xudahafiz.  sk nd r b y. Yax ı oldu t rif g tirdiniz. T v qqe el yir m mirz  C lala n sih t el y siniz ki, d rsl rin  can yandırsın. 

 s k   n d   r (oturur kravatın üstünd ). Ba  üst , ba  üst , n sih t el r m. Amma bunu de 

ki, m nim sözüm  qulaq asan kimdi? Odu, allahın iti d  m nim sözüm  baxmır; n  q d r 

el dim, iç ri girm di. Xa ... xa ... xa ... (qah-qah ç kib gülür). 

M ü   l l i m. Yox, el  buyurma. Mirz  C lal a ıllı o landı; mirz  C lal s nin sözün  

baxar; ondan ötrü ki, bu q d r z hm ti ki, m n onun yolunda ç kir m, atası ç kir, g r k 

bu da el  r ftar el y  ki, bu z hm tl r s m r siz qalmayalar. M g r mirz  C lal görmür 

ki, elmsiz insan bir q piy  d ym z?  nsanın ki, elmi olmadı, onun n  q dr-qiym ti ola 

bil r v  n  hörm ti ola bil r. 

 s k   n d   r (ucadan qah-qah ç kib gülür). M g r mirz  C lal görmür ki, elmli insan bir 

q piy  d ym z? Xa ... xa ... xa ... h r k sin ki, elmi var, onun hörm ti yoxdu; h r k sin 

ki, hörm ti var, onun da elmi yoxdu. Xa ... xa ... xa....   nsan ona dey rl r ki, n  elmi ola, 

n  hörm ti ola. Xa ... xa ... xa.... 

M ü   l l i m (C lala). Yox-yox,  sk nd r b y z raf t el yir;  lb tt , z raf t el yir. 

C   l a l (mü llim ). Mirz , vallah dada ım gen  keflidi. 

 s k   n d   r (tez durub g lir C lalın yanına). M n? M n? M n kefliy m? 

 

A zını C lalın a zına tutub, "hu, hu, hu" el yir. Hanı? M n kefliy m? 
 

C   l a l. (ba ını k nara ç kib üzünü tur udur). Vallah, dada , gen  çaxır içmis n. 

 s k   n d   r (gül -gül  ucadan). Yalan deyirs n, vallah yalan deyirs n! Çaxır 

içm mi m araq içmi m! Gördün yalan deyirs n! Xa ... xa ... xa!... 

M ü   l l i m (aya a durub, C lala). Çünki bu gün d rsini yax ı bilmirs n, d xi m n d  

s n  t z  d rs vermir m. Haman d rsi sabah soru aca am. 

B i r   k i   i (m

di paltarında qapıdan t l sik girib, töv üy -töv üy  ucadan). Hacı  mi 

evd ?  

C   l a l (ki iy ). Evd  deyil.  

Ki i gedir. H y td  it hürür ki inin üstün . 

 

 s k   n d   r (qapıya t r f gedib). Kü , kü , kü ! Xa ... xa ... xa! Kü , kü , kü ! Xa ... xa ... xa! Mars, Mars, Mars! Fut, fut, fut! ( ti mu qurur). 

C   l a l ( sk nd r ). Vallah, dada , a am g l nd  dey c y m ki, dada ım iti kü kürürdü 

adamların üstün . 

 s k   n d   r (bir q d r C lala baxandan sonra). M n d  dey c y m ki, C lal d rsini 

bilmirdi. Xa ... xa ... xa! (Gülüb qurtarandan sonra bir az baxıb, g lir C lalın yanına). 

Yox, yox, dem n m, dem n m. S n bilirs n ki, m n s ni çox ist yir m (üzünü  ll yir). 

Amma dada ının sözün  baxmamaqda bir az yax ı el mirs n.  ndi m s l n, bu kitabı 

qoyubsan qaba ına, oxuyursan (Kitabı götürür  lin ).  ndi y qin ki, a an bu kitaba üç 

abbası, b lk  h l  dörd abbası, ya bir manat verib, alıb, s n axmaq qaba ına qoyub 

oxuyursan. Amma o pulları aparıb Karapet  vers ydin, s n  iki  ü  Smirnov ara ı 

ver rdi. S n d  g tirib ver rdin  sk nd r dada ına. M n qoyardım cibim . Birini s h rd n 

iç rdim ax ama kimi s nin sa lı ına, birini d  ax amdan iç rdim s h r  kimi mirz nin 

sa lı ına. Siz sa  olardınız, m n d  kef el rdim (mü llim  t r f). M n ölüm, mirz , 

do ru demir mmi? Xa ... xa ... xa!... 

M ü   l l i m. Ba ı layın,  sk nd r b y, h rç nd b nd nin t r find n küstaxlıqdır siz  

n sih t el m k, amma u aq tayfasına o cür sözl ri dem yiniz bir az bicadır. Siz 

qarda ınıza dem kd n ki, s y el , elm dalınca get, ba layırsız ona lazım olmayan 

n sih tl ri el m y . 

 

C lal ist yir kitabı onun  lind n ala, o da vermir.     

 s k   n d   r. Xa ... xa ... xa!...  (C lala). Elm dalınca get. Xa ... xa ... xa! Elm dalınca get. 

Yava , yava , qulaq as, gör n  deyir m. 

B i r    m       d i (töv üy -töv üy  iç ri girib, ucadan). Hacı H s n  mi evd ? 

 s k   n d   r. Evd di, evd di. 

C   l a l (m

diy ). Dada ım yalan deyir, a am gedib bazara. 

M ü   l l i m  (m

diy ). N  var, n  x b rdi? 

 

Mdi dinm yib gedir. 

 

 s k   n d   r ( lind   kitab, qaçır mdinin  dalınca). A ki i, getm , hacı evd di, getm . 

Mars, Mars, Mars! Kü , kü , kü ! Qoyma getdi. Fut, fut, fut! Aha, aha, fut! Kü , kü , 

kü ! (Ayaqlarını yer  döyür).   

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə