Mit dünden bugüne gizli dünyanin bilinmeyenleri tuncay özkan



Yüklə 3,49 Mb.
səhifə36/53
tarix08.03.2018
ölçüsü3,49 Mb.
növüYazı
1   ...   32   33   34   35   36   37   38   39   ...   53

örgütler Türkiye için bugün büyük bir tehdit unsuru haline gelmeş

bulunmaktadırlar. Aynı ılımlı islam tezi, Amerika'nın bugün de Türkiye

üzerindeki baskıları arasında önceliğini korumaktadır. Bu tezin

Güneydoğuda ki PKK uygulaması Türkiye'ye daha ağır zararlar verdirmiştir.

Türkiye'nin dış politika ve istihbarat ile uluslarası ilişkileri açısından

ekonomik bağımlılıklarının, herşeyi temelinden etkilediğini de

belirtmekte büyük yarar bulunmaktadır. Uluslararası ekonomik ilişkiler

bugün herşeyi belirleyen bir güç noktasıdır. Uluslarası siyaset ,

ekonominin altında bir konumdadır. Türkiye'nin IMF, GATT, OECD, AT ve

Amerikan askeri ve sivil yardımları ile uluslararası ekonomik

ilişkilerdeki bağımlılığı , ulusal siyasal karar mekanizmalarını temelden

etkilemektedir. Çünkü ulusal ekonomi kaynakları bu sayılan uluslararası

ekonomik güç merkezlerinin cenderesi veya bağımlılığı altında

faaliyet göstermektedir. Bu, Türkiye'nin uluslararası faaliyetleri

üzerindeki en büyük ipoteği oluştumaktadır.

Bütün bunlara karşın Batı da etkin olamayan Türk istihbarat servisinin

Ortadoğu'da bir etkinliği yok mudur? Bu sorunun yanıtı bir not olarak

verilecek ise istihbarat uzmanları tarafından "iyi" olarak

tanımlanabilmektedir. Dış istihbarat alanında hemen herşeyiyle Batılı

istihbarat servislerine bağımlı olan Türkiye, bir tek Ortadoğu konusunda,

bazı alanlarda Batılı servisleri geçen ilişkiler ağına sahip

bulunmaktadır. Türkiye bölge ülkelerini ve buralarda iktidarı ellerinde

tutan kişiler ile ailelerini de çok iyi tanıdığı için Batılı haberalma

servislerin Ortadoğu'daki iyi partnerlerinden birisi olmaktadır. Burada

hatalarını aktarırken MİT'in bölgedeki Arap serviseriyle kıyaslanmayacak

kadar demokratik ve iyi istihbarat birimlerinden birisi olduğunu da inkar

etmemek gerekir. Aslında elindeki, kolundaki bağlar çözülse belki de en

iyisi olacakatır. Bundan önceki bölümlerde bölgedeki Türk istihbarat

etkinliğine ilişkin örnekler ortadadır. Ancak Ortadoğu denilence akla

gelen İsrail gizli servisi MOSSAD ile ilişkiler olmaktadır. İlişkilerin

kaybeden tarafında Türkiye yeralmaktadır. Bölgedeki istihbarat etkinliğini

MOSSAD ele geçirmiştir. İsrailden daha iyi oynanabilecek bir istihbarat

kartı iyi oynanamadığı için yitirilmiştir.

MİT'e Hiram Abas'ın dönüşünden sonra 1986 ve sonraki yıllarda, bu alanda

belirgin bir ataklık gözlenir. Özellikle dış istihbarat birimleriyle ortak

operasyonlar konusunda gözle görülen gelişmeler vardır. Ayrıca

Ortadoğu'da MİT, özellikle PKK nedeniyle yeniden etkinliğini arttırma

arzusundadır.

ALMANLAR MİT'İ DİNLİYOR MU

Bu sırada Almanlarla da iyi ilişkiler geliştirilmektedir. Aslında 1970

yılından buyana Almanlarla ilişkiler çok iyi düzeydedir. MİT'e bilgisayar

ağının kurulması sırasında Almanlar yardımcı olmuşlardır. Bu yardımın

teknik ekipman olarak yapılması o dönem tehlikeli sonuçlar doğuracağı

gerekçesiyle kabul edilmemiştir. Bu bilgisayar sistemi Alman gizli

servisinin kullandığı sistemin aynısıdır. Alman gizli servisi BND'nin

teknik eleman eğitimi amacıyla MİT mensuplarını Almanya'da eğittiği ve

kullanım konusunda bilgi aktardığı bilinmektedir.

Sistem ihraç eden ülke olarak Almanların , bu yolla MİT'in faaliyetlerini

dinlediği ve izlediği Alman gizli servisini konu edinen Almanya kaynaklı

araştırmalarda dile getirilmektedir. Bu konuyla ilgili olarak görüştüğümüz

MİT yetkililerinin kesin ve peşinen bir yalanlamadan çok, konuya

teknolojik üstünlük açısından yaklaşmaları, soğukkanlı tutum sergilemeleri

bu alandaki alış-verişlerde , veya ilişkilerde işlerin öyle gizli kapaklı

yürütülemeyeceğini göstermesi bakımından ilginçtir. Almanlar veya

Amerika'lılar , aktardıkları teknik malzeme açısından hiç bir zaman

birinci sınıf, kontrol edemeyecekleri ekipmanı hiç kimseye

vermemektedirler. Bütün gizli servisler bir diğerine aktardıkları malzeme

ve teknik ekipmanda karşı tarafı herzaman denetleyebilecekleri araçları

yeğlemektedirler. Verilen teknik yardım son teknolojiyi kapsamamaktadır.

Demode olmuş aletler teknik yardım veya pazarlama kapsamında hibe

edilmekte veya satılmaktadır. Casusluk teknolojisi dünyada en etkin

kontrol edilen ürünlerin başında gelmektedir. Bunların ürün patentleri

veya teknik özellikleri sıkı sıkıya korunmaktadır. Teknoloji

yetersizlikleri de Türkiye gibi gelişmekte olan veya pek çok gelişmiş

ülkede olduğu gibi casusluk alanında bu konudaki tekelleri oluşturan

Amerika, Rusya, İsrail, Almanya, İngiltere, Fransa gibi ülkelere

bağımlılığı arttırmaktadır. Japonya bile sanayi teknolojisindeki

mükemmeliyetine rağmen casusluk teknolojisinde Almanlardan yardım almak

durumunda kalmıştır.

Türkiye dış istihbarat açısından başka ülkelere hep bağımlı kalmış bir

ülkedir. Bu bağımlılık Amerika, İngiltere, Fransa, Almanya ve İsrail gizli

servislerine karşı olmuştur. Onlardan gelen dış istihbarat çoğunlukla

çekedilememiş ve doğru kabul edilmiştir. Oysa bu pek çok alanda hatalı

bilgilenmenin ötesinde, yanlış yönlendirilmelere açık olunmasını ortaya

çıkarmıştır.

Almanlarla ilişkilerde 1980 askeri darbesi sırasında Ruslara karşı ortak

üsler oluşturulduğu ve buraların teknik ekipmanını Almanların karşıladığı

da ortaya çıkmıştır.Aynı durum Amerikalılarla da yaşanmıştır. Amerikalılar

özellikle dinleme alanında Türkiye'yi Ruslara karşı neredeyse

donatmışlardır. Özellikle İran'ın Humeyni ile Amerikan karşıtı

yapılanmaya gitmesi ve buradaki dinleme istasyonlarını söktürmesi

Türkiye'ye yönelinmesine yolaçmıştır. Amerikalılar daha sonra

kullanamadıkları eski teknoloji ürünü bu tesislerden bazılarını Türkiye'ye

hibe ederek "çöplük" lerinden kurtulmuşlardır.

MİT'e Alman gizli servisi'nin dış istihbarat ve Almanya'daki aşırı sağ

veya sol örgütler hakkında bilgi sağladığı ve bunlara karşı operasyonlarda

kontrollü yardımcı olduğu saptanmış bulunmaktadır. Alman Dışişleri

Bakanlarından Klaus Kinkel Alman gizli servisi BND'nin başkanlığından bu

noktaya gelmiş bir siyasetçidir. Kinkel'in Türkiye'deki partneri Hiram

Abas'dır. Almanların İkinci Dünya Savaşı sırasında da Türk

Büyükelçiliklerinin ve gizli servisinin şifrelerini çözmeyi başardıklarını

ve dinlediklerini daha önce ele almıştık.

Bugün de bunun yapılması elbetteki olanaklı gözükmektedir. Ancak bu

durumlara karşı bütün gizli servisler ve ülkeler çok etkin önlemler

almaktadırlar. Dışişlerinin haberleşmesi açısından bu önlemlerin bir

ölçüde aşılabirliği ortadadır ve her zaman bu beklenmektedir. Ancak

MİT'in bilgisayar teknolojisi açısından Almanya'dan bilgi ve eleman

eğitiminde yardım alarak 1977 yılında kurduğu sistem ile, 1995 yılının

sonlarına kadar bir haberleşme faaliyeti gerçekleştirmediğini belirtmek

gerekmektedir. MİT'in bu yolla dinlendiği yolundaki Almanya kaynaklı

iddialar bu açıdan çok inandırıcı olmamaktadır. Çünkü MİT merkez binaları

dışında hiç bir birimiyle bu bilgisayarlar ağıyla iletişim kurmamakta ve

bilgi nakletmemektedir. Bu durumda Almanya'nın Türk gizli servisinin

bilgisayarlarındaki bilgilere ulaştığını savlamak olanakları büyük ölçüde

ortadan kalkmaktadır. Ayrıca burada alınan güvenlik önlemlerini de buna

eklersek, Almanların gizli servisin bilgisayarlarına ulaşarak, bilgilere

elde ettikleri iddasının gerçekleşme yüzdesi çok aşağılara inmektedir.

Ancak 1996 yılından sonra MİT, bilgisayarla haberleşme şebekesini devreye

sokacağından, bu aşamada ortaya çıkacak sorunların neler olacağını

kestirmek mümkün değildir. Bu sistemin başka gizli servisler tarafından

ele geçirilip geçirilemeyeceği konusunda bir şey dile getirmek ise

kahinliğin sınırlarını bile zorlamak anlamına gelecektir.

MİT dış temaslarında ve kontrespiyonaj, yani casusluğa karşı mücadelesinde

elinden geldiğince etkin olmaya çabalamaktadır. Ancak bunda öylesine büyük

bir başarı sayılmasa da azımsanmayacak kadar casus yakalanmıştır. MAH'dan

buyana Türk gizli servisi bugüne kadar 132 casus yakalayabilmiştir.

Bunların büyük kısmı Bulgar, Sovyet ajanlarıdır. Genelkurmay Askeri

Mahkemelerinde yargılanan bu casuslar ve aldıkları cezalar şöyledir:
MİT TARAFINDAN TESBİT EDİLEN CASUSLAR

SIRA NO

ADI SOYADI

UYRUĞU

HİZMET ETTİĞİ ÜLKE

HAKKINDA YAPILAN İŞLEM

1.

İBRAHİMÖZYÜKSEL

TC

BULGARİSTAN

29.01.1944 yılında mahkemeye sevkedilmiş delil yetersizliğinden beraat

etmiştir.

2.

NAİL ŞEKERCİ

BULGAR

"

1945 yılında mahkemeye sevkedilmiş delil yetersizliğinden beraat etmiştir.

3.

SALİH TANDIR

TC

"

1945 yılında mahkemeye sevkedilmiş delil yetersizliğinden beraat etmiştir.

4.

ALİ KARADUTLU

TC

"

1946 yılında mahkemeye sevkedilmiş delil yetersizliğinden beraat etmiştir.

5.

HAKKI ŞİNASİ ARSAL

TC

"

06.06.1946 yılında mahkemeye sevkedilmiş 10 yıl hapis cezasına

çarptırılmıştır.

6.

HASAN CANDAR

TC

"

11.09.1948 yılında mahkemeye sevkedilmiş 9 yıl 8 ay hapis cezasına

çarptırılmıştır.

7.

OSMAN ŞİRİNLER

TC

"

1948 yılında mahkemeye sevkedilmiş 30 yıl hapse mahkum edilmiştir.

8.

AHMET ÖZDEMİR

ROMEN

"

1950 yılında mahkemeye sevkedilmiş 23 yıl 4 ay hapse mahkum edilmiştir.

9.

ALİ TEKEFE

TC

"

06.01.1951 tarihinde mahkemeye sevkedilmiş 10 yıl hapse mahkum

edilmiştir.

10.

ALİ AKTUNA

TC

"

13.04.1951 tarihinde mahkemeye sevkedilmiş delil yetersizliğinden beraat

etmiştir.

11.

İSMET KURTULUŞ

TC

"

1951 yılında mahkemeye sevkedilmiş 6 yıl hapis cezasına çarptırılmıştır.

12.

HÜSEYİN DURMAZ

TC

"

16.01.1951 tarihinde mahkemeye sevkedilmiş 17 yıl 6ay hapse mahkum

edilmiştir.

13.

RAMİZ TOPÇU

TC

"

04.12.1951 tarihinde mahkemeye sevkedilmiş 15 yıl hapse mahkum

edilmiştir.

14.

HÜSEYİN YAVUZ

TC

"

1951 tarihinde mahkemeye sevkedilmiş 3 ay hapse mahkum edilmiştir.

15.

MEHMET EĞRİOĞULLARI

BULGAR

"

26.04.1952 tarihinde mahkemeye sevkedilmiş 15 yıl hapse mahkum

edilmiştir.

16.

OSMAN HASAN OSMAN

BULGAR

"

31.08.1952 tarihinde mahkemeye sevkedilmiş 20 yıl hapse mahkum

edilmiştir.

17.

KEMAL KUNETLİ

TC

"

11.04.1952 tarihinde mahkemeye sevkedilmiş 12 yıl hapse mahkum

edilmiştir.

18.

RECEP MEHMETOV

BULGAR

"

31.08.1952 tarihinde mahkemeye sevkedilmiş 20 yıl hapse mahkum

edilmiştir.

19.

KADİR ATEŞLİ

TC

"

09.05.1953 tarihinde mahkemeye sevkedilmiş 15 yıl hapse mahkum

edilmiştir.

20.

NASUH GÖÇLER

BULGAR

"

16.05.1953 tarihinde mahkemeye sevkedilmiş 24 yıl hapse mahkum

edilmiştir.

21.

PETER NANOF GUREF

BULGAR

"

07.08.1953 tarihinde mahkemeye sevkedilmiş 15 yıl hapse mahkum

edilmiştir.

22.

HÜSEYİN GÜMÜŞ

TC

"

28.01.1954 tarihinde mahkemeye sevkedilmiş 24 yıl hapse mahkum

edilmiştir.

23.

AHMET KURTULMUŞ

TC

"

30.05.1954 tarihinde mahkemeye sevkedilmiş 24 yıl hapse mahkum

edilmiştir.

24.

MAHMUT MİTUŞ

BULGAR

"

20.08.1954 tarihinde mahkemeye sevkedilmiş 15 yıl hapse mahkum

edilmiştir.

25.

MURAT BAKO

TC

"

17.07.1954 tarihinde mahkemeye sevkedilmiş 24 yıl hapse mahkum

edilmiştir.

26.

EMİN HULUSİ AKÇUR

TC

"

1954 yılında mahkemeye sevkedilmiş, delil yetersizliğinden beraat

etmiştir.

27.

ALİ DEMİROF

BULGAR

"

29.06.1955 tarihinde mahkemeye sevkedilmiş 15 yıl hapse mahkum

edilmiştir.

28.

ABDİ ŞANSAL

BULGAR

"

1955 yılında mahkemeye sevkedilmiş 3 yıl hapse mahkum edilmiştir.

29.

AHMET ERÇETİN

TC

"

1955 yılında mahkemeye sevkedilmiş 15 yıl hapse mahkum edilmiştir.

30.

DİMİTRİ BUNDUKOS

YUNAN

"

05.07.1957 tarihinde mahkemeye sevkedilmiş 6 yıl 3 ay hapse mahkum

edilmiştir.

31.

MURAT BAKADUR

TC

"

04.05.1958 tarihinde mahkemeye sevkedilmiş 12 yıl 6 ay hapse mahkum

edilmiştir.

32.

KAMBER YILMAZ

TC

"

06.02.1958 tarihinde mahkemeye sevkedilmiş 12 yıl 6 ay hapse mahkum

edilmiştir.

33.

MUSTAFA HIZLI

TC

"

04.05.1958 tarihinde mahkemeye sevkedilmiş 12 yıl 6 ay hapse mahkum

edilmiştir.

34.

SAİM POLAT

TC

"

11.10.1958 tarihinde mahkemeye sevkedilmiş 12 yıl 6 ay hapse mahkum

edilmiştir.

35.

MEHMET GÜMBÜŞOĞLU

TC

"

25.09.1958 tarihinde mahkemeye sevkedilmiş 12 yıl 6 ay hapse mahkum

edilmiştir.

36.

HASAN SÜLEYMANOV HAFIZOV

BULGAR

"

26.10.1958 tarihinde mahkemeye sevkedilmiş 15 yıl hapse mahkum

edilmiştir.

37.

KADİR ÇEKTİ

TC

"

18.01.1960 tarihinde mahkemeye sevkedilmiş 12 yıl 6 ay hapse mahkum

edilmiştir.

38.

HİLMİ ŞİŞMAN

TC

"

27.05.1960 tarihinde mahkemeye sevkedilmiş 12 yıl 6 ay hapse mahkum

edilmiştir.

39.

DAVUT ÇALIŞKAN

TC

"

30.06.1960 tarihinde mahkemeye sevkedilmiş 15 yıl hapse mahkum

edilmiştir.

40.

GALİP YENGİL

TC

"

15.08.1960 tarihinde mahkemeye sevkedilmiş 12 yıl 6 ay hapse mahkum

edilmiştir.

41.

HASAN SUDA

TC

"

27.02.1958 tarihinde mahkemeye sevkedilmiş 12 yıl hapse mahkum

edilmiştir.

42.

İSMAİL ODUNCU

BULGAR

"

1962 yılında mahkemeye sevkedilmiş 12 yıl 6 ay hapse mahkum edilmiştir.

43.

MEHMET AKTAŞ

BULGAR

"

1962 yılında mahkemeye sevkedilmiş 12 yıl 6 ay hapse mahkum edilmiştir.

44.

TEVFİK ÖZTOPRAK

TC

"

05.03.1962 tarihinde mahkemeye sevkedilmiş 12 yıl 6 ay hapse mahkum

edilmiştir.

45.

HALİL ACAR

TC

"

1962 yılında mahkemeye sevkedilmiş 12 yıl 8 ay hapse mahkum edilmiştir.

46.

NEJAT EROL

TC

"

15.04.1965 tarihinde mahkemeye sevkedilmiş 12 yıl 6 ay hapse mahkum

edilmiştir.

47.

MEHMET BEKTAŞ

BULGAR

"

1965 yılında mahkemeye sevkedilmiş 12 yıl 6 ay hapse mahkum edilmiştir.

48.

NASUF OSMAN FERHAT

BULGAR

"

1965 yılında mahkemeye sevkedilmiş 20 yıl hapse mahkum edilmiştir.

49.

ÜNAL ZÜLKÜFLÜ AKSOY

TC

"

19..07.1972 tarihinde mahkemeye sevkedilmiş 12 yıl hapse mahkum

edilmiştir.

50.

MEHMET EREL

TC

"

1972 yılında mahkemeye sevkedilmiş 12 yıl 6 ay hapse mahkum edilmiştir.

51.

MÜMİN ALTINAY

TC

"

04.02.1980 tarihinde mahkemeye sevkedilmiş delil yetersizliğinden beraat

etmiştir.

52.

MUZAFFER ÇENGİL

TC

"

12.11.1980 tarihinde mahkemeye sevkedilmiş 27 yıl 6 ay hapse mahkum

edilmiştir.

53.

KAMİL MELİH KIRCA

TC

"

12.11.1980 tarihinde mahkemeye sevkedilmiş 7 yıl 6 ay hapse mahkum

edilmiştir.

54.

MUSTAFA KEMAL DERMENCİ

TC

"




Dostları ilə paylaş:
1   ...   32   33   34   35   36   37   38   39   ...   53


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə