O‘zbekiston respublikasi sog‘liqni saqlash vazirligi


Mustaqil ta’lim tashkil etishning shakli va mazmuniYüklə 3,79 Mb.
səhifə5/43
tarix08.03.2018
ölçüsü3,79 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   43

Mustaqil ta’lim tashkil etishning shakli va mazmuni

“Tayyor dori vositalarini sifatini baholash, qadoqlash va o‘rash” bo‘yicha talabaning mustaqil ta’limi shu fanni o‘rganish jarayonining tarkibiy qismi bo‘lib, uslubiy va axborot resurslari bilan to‘la ta’minlangan.

Talabalar auditoriya mashg‘ulotlarida professor-o‘qituvchilarning ma’ruzasini tinglaydilar, misol va masalalar echadilar. Auditoriyadan tashqarida talaba darslarga tayyorlanadi, adabiyotlarni konspekt qiladi, uy vazifa sifatida berilgan misol va masalalarni echadi. Bundan tashqari ayrim mavzularni kengroq o‘rganish maqsadida qo‘shimcha adabiyotlarni o‘qib referatlar tayyorlaydi hamda mavzu bo‘yicha testlar echadi. Mustaqil ta’lim natijalari reyting tizimi asosida baholanadi.

Uyga vazifalarni bajarish, qo‘shimcha darslik va adabiyotlardan yangi bilimlarni mustaqil o‘rganish, kerakli ma’lumotlarni izlash va ularni topish yo‘llarini aniqlash, internet tarmoqlaridan foydalanib ma’lumotlar to‘plash va ilmiy izlanishlar olib borish, ilmiy to‘garak doirasida yoki mustaqil ravishda ilmiy manbalardan foydalanib ilmiy maqola va ma’ruzalar tayyorlash kabilar talabalarning darsda olgan bilimlarini chuqurlashtiradi, ularning mustaqil fikrlash va ijodiy qobiliyatini rivojlantiradi. Shuning uchun ham mustaqil ta’limsiz o‘quv faoliyati samarali bo‘lishi mumkin emas.

Uy vazifalarini tekshirish va baholash laboratoriya mashg‘uloti olib boruvchi o‘qituvchi tomonidan, konspektlarni va mavzuni o‘zlashtirish darajasini tekshirish va baholash esa ma’ruza darslarini olib boruvchi o‘qituvchi tomonidan har darsda amalga oshiriladi.

“Tayyor dori vositalarini sifatini baholash, qadoqlash va o‘rash” fanidan mustaqil ish majmuasi fanning barcha mavzularini qamrab olgan va quyidagi 20 ta katta mavzu ko‘rinishida shakllantirilgan.Talabalar mustaqil ta’limining mazmuni va hajmiMustaqil ta’lim mavzulari

Berilgan topshiriqlar

Bajar.

muddat

Hajmi

(soatda)
I semestr

Zamonaviy yordamchi moddalar. Ularning sifatini baholash usullari.

Adabiyotlardan konspekt qilish. Individual topshiriqlarni

Bajarish


2-hafta

6Dori vositalarini qadoqlashda ishlatiladigan zamonaviy qadoqlash matеriallari va asbob-uskunalar.

Adabiyotlardan konspekt qilish. Individual topshiriqlarni

Bajarish


3-hafta

6Dori vositalarini o’rashda ishlatiladigan mahalliy va zamonaviy o’rovchi matеriallar.

Adabiyotlardan konspekt qilish. Individual topshiriqlarni

Bajarish


4- hafta

6Tayyor dori vositalarini yorliqlashda ishlatiladigan asbob-uskunalar.

Adabiyotlardan konspekt qilish. Individual topshiriqlarni

Bajarish


5-hafta

4Fenasal kukuni sifatini baholash, qadoqlash va o‘rash.

Adabiyotlardan konspekt qilish. Individual topshiriqlarni

Bajarish


6-hafta

4O‘t haydovchi yig‘ma sifatini baholash, qadoqlash va o‘rash.

Adabiyotlardan konspekt qilish. Individual topshiriqlarni

Bajarish7-hafta

4Insti granulasi sifatini baholash, qadoqlash va o‘rash.

Adabiyotlardan konspekt qilish. Individual topshiriqlarni

Bajarish


8-hafta

4Mukaltin tabletkasi sifatini baholash, qadoqlash va o‘rash.

Adabiyotlardan konspekt qilish. Individual topshiriqlarni

Bajarish


9-hafta

4Diazolin draje sifatini baholash, qadoqlash va o‘rash.

Adabiyotlardan konspekt qilish. Individual topshiriqlarni

Bajarish


10-hafta

4Iramoks kapsulasi sifatini baholash, qadoqlash va o‘rash.

Adabiyotlardan konspekt qilish. Individual topshiriqlarni

Bajarish


11- hafta

4Indometatsin surtmasi sifatini baholash, qadoqlash va o‘rash.

Adabiyotlardan konspekt qilish. Individual topshiriqlarni

Bajarish


12-hafta

4Anuzol shamchasi sifatini baholash, qadoqlash va o‘rash.

Adabiyotlardan konspekt qilish. Individual topshiriqlarni

Bajarish


14-hafta

454II semestr

Lyugol eritmasi sifatini baholash, qadoqlash va o‘rash.

Adabiyotlardan konspekt qilish. Individual topshiriqlarni

Bajarish


15-hafta

6Na’matak qiyomi sifatini baholash, qadoqlash va o‘rash.

Adabiyotlardan konspekt qilish. Individual topshiriqlarni

Bajarish


16-hafta

6Qalampir yalpiz nastoykasi sifatini baholash, qadoqlash va o‘rash.

Adabiyotlardan konspekt qilish. Individual topshiriqlarni

Bajarish


17-hafta

6Qizilmiya suyuq ekstrakti sifatini baholash, qadoqlash va o‘rash.


Adabiyotlardan konspekt qilish. Individual topshiriqlarni

Bajarish


18-hafta

5Dimеdrol in’eksiya uchun eritmasi sifatini baholash, qadoqlash va o‘rash.

Adabiyotlardan konspekt qilish. Individual topshiriqlarni

Bajarish


19-hafta

4Lеvomisеtin ko’z tomchilari sifatini baholash, qadoqlash va o’rash.

Adabiyotlardan konspekt qilish. Individual topshiriqlarni

Bajarish


20- hafta

4Ingalipt aerozoli sifatini baholash, qadoqlash va o‘rash.

Adabiyotlardan konspekt qilish. Individual topshiriqlarni

Bajarish


21-hafta

4Mumifеr tabletkasini biosmaradorligini aniqlash.


Adabiyotlardan konspekt qilish. Individual topshiriqlarni

Bajarish


23-hafta

4Fеraskofol tabletkasini biosamaradorligini aniqlash va korrelyasion koeffitsientni hisoblash.


Adabiyotlardan konspekt qilish. Individual topshiriqlarni

Bajarish


24-hafta

4Zamonaviy biofarmasеvtik tahlil usullari. Biologik suyuqliklardan dori moddalarini ajratib olish usullari.

Adabiyotlardan konspekt qilish. Individual topshiriqlarni

Bajarish


25- hafta

4Tayyor dori vositalarining saqlanish muddatiga ta’sir qiluvchi omillar.

Adabiyotlardan konspekt qilish. Individual topshiriqlarni

Bajarish


27-hafta

4Tabletkalarning turg‘unligini ta’minlash: askofitin tabletkasi misolida.

Adabiyotlardan konspekt qilish. Individual topshiriqlarni

Bajarish


28-hafta

4
Jami

55
Hammasi 109 soat


Dasturning informatsion-metodik ta’minoti

“Tayyor dori vositalarin sifatini baholash, qadoqlash va o‘rash” fanini o‘zlashtirishda ajratilgan soatlar uchun laboratoriya mashg‘uloti va ma’ruza darslari, ta’limning zamonaviy (xususan interfaol) metodlari, pedogogik va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini qo‘llash orqali olib boriladi.

Fanni o‘qitish jarayonida internet tizimi, qo‘shma korxonalarda ishlatilayotgan zamonaviy texnologiyalar, ularning ishlash mohiyati bilan talabalar uzluksiz tanishtirib boriladi.

Mazkur fanni o‘zlashtirishda zamonaviy metodlaridan, pedagogik (blits, bumerang, 3x3 va boshqa o‘yin texnologiyalari) va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini qo‘llanilib, ma’lumotlarni grafik ko‘rinishda, ovozli, video, animatsiya, darslik va matnlardan foydalanish maqsadga muvofikdir.

- kapsullarni sifatini baholash, qadoqlash va o‘rash mavzusidagi ma’ruzalarda zamonaviy kompyuter texnologiyalari yordamida prezentatsion va elektron-didaktik texnologiyalarini;

- farmatsevtik eritmalarni sifatini baholash, qadoqlash va o‘rash mavzularida o‘tkaziladigan laboratoriya mashg‘ulotlarida kichik guruhlar musobaqalari, guruhli fikrlash pedogogik texnologiyalarini;

- in’eksion eritmalarni sifatini baholash, qadoqlash va o‘rash bo‘yicha laboratoriya mashg‘ulotlarida aqliy hujum, guruhli fikrlash pedagogik texnologiyalarini;

- yumshoq dori shakllarini sifatini baholash, qadoqlash va o‘rash ma’ruzalarda zamonaviy kompyuter texnologiyalari yordamida prezentatsion va elektron-didaktik texnologiyalarini qo‘llash nazarda tutiladi.


Tayyor dori vositalarini sifatini baholash, qadoqlash va o‘rash” fanidan talabalar bilimini reyting tizimi asosida baholash mezoni.

“Tayyor dori vositalarini sifatini baholash, qadoqlash va o‘rash” fani bo‘yicha reyting jadvallari, nazorat turi, shakli, soni hamda har bir nazoratga ajratilgan maksimal ball, shuningdek joriy va oraliq nazoratlarining saralash ballari haqidagi ma’lumotlar fan bo‘yicha birinchi mashg‘ulotda talabalarga e’lon qilinadi.

Fan bo‘yicha talabalarning bilim saviyasi va o‘zlashtirish darajasining Davlat ta’lim standartlariga muvofiqligini ta’minlash uchun quyidagi nazorat turlari o‘tkaziladi:


 • joriy nazorat (JN) – talabaning fan mavzulari bo‘yicha bilim va amaliy ko‘nikma darajasini aniqlash va baholash usuli. Joriy nazorat fanning xususiyatidan kelib chiqqan holda laboratoriya mashg‘ulotlarida og‘zaki so‘rov, test o‘tkazish, suhbat, nazorat ishi, kollekvium, uy vazifalarini tekshirish va shu kabi boshqa shakllarda o‘tkazilishi mumkin;

 • oraliq nazorat (ON) – semestr davomida o‘quv dasturining tegishli (fanlarning bir necha mavzularini o‘z ichiga olgan) bo‘limi tugallangandan keyin talabaning nazariy bilim va amaliy ko‘nikma darajasini aniqlash va baholash usuli. Oraliq nazorat bir semestrda bir marta o‘tkaziladi va shakli (yozma, og‘zaki, test va hokazo) o‘quv faniga ajratilgan umumiy soatlar hajmidan kelib chiqqan holda belgilanadi;

 • yakuniy nazorat (YN) – semestr yakunida muayyan fan bo‘yicha nazariy bilim va amaliy ko‘nikmalarni talabalar tomonidan o‘zlashtirish darajasini baholash usuli. YAkuniy nazorat asosan tayanch tushuncha va iboralarga asoslangan “YOzma ish” shaklida o‘tkaziladi.

ON o‘tkazish jarayoni kafedra mudiri tomonidan tuzilgan komissiya ishtirokida muntazam ravishda o‘rganib boriladi va uni o‘tkazish tartiblari buzilgan hollarda, ON natijalari bekor qilinishi mumkin. Bunday hollarda ON qayta o‘tkaziladi.

Oliy ta’lim muassasasi rahbarining buyrug‘i bilan ichki nazorat va monitoring bo‘limi rahbarligida tuzilgan komissiya ishtirokida YN ni o‘tkazish jarayoni muntazam ravishda o‘rganib boriladi va uni o‘tkazish tartiblari buzilgan hollarda, YN natijalari bekor qilinishi mumkin. Bunday hollarda YN qayta o‘tkaziladi. Talabaning bilim saviyasi, ko‘nikma va malakalarini nazorat qilishning reyting tizimi asosida talabaning fan bo‘yicha o‘zlashtirish darajasi ballar orqali ifodalanadi.

«Tayyor dori vositalarini sifatini baholash, qadoqlash va o‘rash» fani bo‘yicha talabalarning semestr davomidagi o‘zlashtirish ko‘rsatkichi 100 ballik tizimda baholanadi.

Ushbu 100 ball baholash turlari bo‘yicha quyidagicha taqsimlanadi:

YA.N.-30 ball, qolgan 70 ball esa J.N.-50 ball va O.N.-20 ball qilib

taqsimlanadi.
Ball

Baho

Talabalarning bilim darajasi

86-100


A’lo

Xulosa va qaror qabul qilish. Ijodiy fikrlay olish. Mustaqil mushohada yurita olish. Olgan bilimlarini amalda qo‘llay olish. Mohiyatini tushuntirish. Bilish, aytib berish. Tasavvurga ega bo‘lish

71-85


Yaxshi

Mustaqil mushohada qilish. Olgan bilimlarini amalda qo‘llay olish. Mohiyatini tushuntirish. Bilish, aytib berish. Tasavvurga ega bo‘lish.

55-70


Qoniqarli

Mohiyatini tushuntirish. Bilish, aytib berish Tasavvurga ega bo‘lish.

0-54

Qoniqarsiz

Aniq tasavvurga ega bo‘lmaslik. Bilmaslik.
 • Fan bo‘yicha saralash bali 55 ballni tashkil etadi. Talabaning saralash balidan past bo‘lgan o‘zlashtirishi reyting daftarchasida qayd etilmaydi.

 • Talabalarning o‘quv fani bo‘yicha mustaqil ishi joriy, oraliq va yakuniy nazoratlar jarayonida tegishli topshiriqlarni bajarishi va unga ajratilgan ballardan kelib chiqqan holda baholanadi.

 • Talabaning fan bo‘yicha reytingi quyidagicha aniqlanadi:

V ∙ O’

R = ----------,

100­­­

bu erda: V - semestrda fanga ajratilgan umumiy o‘quv yuklamasi (soatlarda);O’ -fan bo‘yicha o‘zlashtirish darajasi (ballarda).

 • Fan bo‘yicha joriy va oraliq nazoratlarga ajratilgan umumiy ballning 55 foizi saralash ball hisoblanib, ushbu foizdan kam ball to‘plagan talaba yakuniy nazoratga kiritilmaydi.

 • Joriy JN va oraliq ON turlari bo‘yicha 55 ball va undan yuqori ballni to‘plagan, kurs ishini topshirgan talaba fanni o‘zlashtirgan deb hisoblanadi va ushbu fan bo‘yicha yakuniy nazoratga qo‘yiladi.

 • Talabaning semestr davomida fan bo‘yicha to‘plagan umumiy bali har bir nazorat turidan belgilangan qoidalarga muvofiq to‘plagan ballari yig‘indisiga teng.

 • ON va YaN turlari kalendar tematik rejaga muvofiq dekanat tomonidan tuzilgan reyting nazorat jadvallari asosida o‘tkaziladi. YaN semestrning oxirgi 2 haftasi mobaynida o‘tkaziladi.

 • JN va ON nazoratlarda saralash balidan kam ball to‘plagan va uzrli sabablarga ko‘ra nazoratlarda qatnasha olmagan talabaga qayta topshirish uchun, navbatdagi shu nazorat turigacha, so‘nggi joriy va oraliq nazoratlar uchun esa yakuniy nazoratgacha bo‘lgan muddat beriladi.

 • Talabaning semestrda JN va ON turlari bo‘yicha to‘plagan ballari ushbu nazorat turlari umumiy balining 55 foizidan kam bo‘lsa yoki semestr yakuniy joriy, oraliq va yakuniy nazorat turlari bo‘yicha to‘plagan ballari yig‘indisi 55 balldan kam bo‘lsa, u akademik qarzdor deb hisoblanadi.

 • Talaba nazorat natijalaridan norozi bo‘lsa, fan bo‘yicha nazorat turi natijalari e’lon qilingan vaqtdan boshlab bir kun mobaynida fakultet dekaniga ariza bilan murojaat etishi mumkin. Bunday holda fakultet dekanining taqdimnomasiga ko‘ra rektor buyrug‘i bilan 3 (uch) a’zodan kam bo‘lmagan tarkibda apellyasiya komissiyasi tashkil etiladi.

 • Apellyasiya komissiyasi talabalarning arizalarini ko‘rib chiqib, shu kunning o‘zida xulosasini bildiradi.

 • Baholashning o‘rnatilgan talablar asosida belgilangan muddatlarda o‘tkazilishi hamda rasmiylashtirilishi fakultet dekani, kafedra mudiri, o‘quv-uslubiy boshqarma hamda ichki nazorat va monitoring bo‘limi tomonidan nazorat qilinadi.


Talabalar ON dan to‘playdigan ballarning namunaviy mezonlari

Talabani ON 20 balli reyting tizimi bo‘yicha bir semestrda ikki marotoba o‘tkaziladi. ON kafedra majlisining qaroriga muvofiq bir semestrda 2 marotaba (o‘quv yilida 4 marta) yozma va tеst shaklida o‘tkaziladi.


Talabalar ON dan to’playdigan ballarning namunaviy mеzonlariKo’rsatkichlar

ON ballari

maks

1-ON

2-ON

1

Darslarga qatnashganlik darajasi. Ma’ruza darslaridagi faolligi, konspеkt daftarlarining yuritilishi va to’liqligi.

4

0-2

0-2

2

Tеst, yozma va og’zaki savol-javoblar va boshqa nazorat turlari natijalari bo’yicha

16

0-8

0-8
Jami ON ballari

20

10

10

ON ga laboratoriya mashg‘ulotlaridan qarzi bo‘lmagan talabalar qo‘yiladi.


Talabalar JN dan to‘playdigan ballarning namunaviy mezonlariO‘zlashtirish %

Ballar

Baho

Talabaning bilim darajasi

1

86-100

5

a’lo

- mavzu bo‘yicha berilgan pedogogik texnologiya savollariga to‘liq javob bersa;

- amalda bajariladigan ish daftarga yozib kelingan bo‘lsa;

- laboratoriya ish natijasi, ya’ni tayyorlangan dori shakli talabga javob bersa;

- ma’ruza matni yozilgan bo‘lsa.2

71-85

4

yaxshi

- mavzu bo‘yicha berilgan pedogogik texnologiya savollariga yaxshi javob bersa;

- laboratoriya ish natijasi, ya’ni tayyorlangan dori shakli talabga javob bersa;

- ma’ruza matni yozilgan bo‘lsa;

- amalda bajariladigan ish daftarga yozib kelingan bo‘lsa.3

55-70

3

o‘rta

- mavzu bo‘yicha pedogogik texnologiya savollarining muxokamasida to‘liq qatnashmasa;

- laboratoriya ish natijasi, ya’ni tayyorlangan dori shakli talabga javob bersa;

- ma’ruza matni yozilgan bo‘lsa;

- amalda bajariladigan ish daftarga yozib kelingan bo‘lsa.4

55 dan kam

2

qoniqarsiz

Talaba uy vazifasini daftariga yozib kelgan, lekin mavzu bo‘yicha savollarga javob bera olmaydi. Mohiyatini tushunmaydi.

Yakuniy nazorat “Yozma ish” shaklida belgilangan bo‘lsa, u holda yakuniy nazorat 30 ballik “Yozma ish” variantlari asosida o‘tkaziladi.

YN ga mazkur kursni muvoffaqiyatli yakunlagan, kurs ishini topshirgan hamda JN va ON dan 55% dan yuqori ball to‘plagan talabalar qo‘yiladi. Institut ilmiy kengashining qaroriga muvofiq Yan “yozma” shaklida o‘tkaziladi va 30 ball asosida baholanadi.

17 dan kam - qoniqarsiz

17 dan - 21 gacha qoniqarli

22 dan - 25 gacha yaxshi

26 dan - 30 gacha a’lo
Talabani musataqil ishi (TMI)

Talabaning mustaqil ishi O‘zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligining 21.02.2005 yildagi 34-sonli buyrug‘i va institut rektori tomonidan 2013 yil 27 fevralda tasdiqlangan “Talaba mustaqil ishini tashkil etish, nazorat qilish va nazorat tartibi to‘g‘risidagi Nizom asosida tashkil etiladi.”

TMI “Tayyor dori vositalarini sifatini baholash, qadoqlash va o‘rash” fani dasturiga muvofiq taklif etiladi: talabalarni o‘quv izlanish ishlarini alohida keltirilgan mavzular bo‘yicha; jadvallar, slaydlar, vaziyatli masalalar, testlar tuzish bilan. O‘quv jurnalida har bir semestr laboratoriya mashg‘ulotidan keyin alohida ustuncha ajratilib, unga talabaning mustaqil bajargan ishiga ball qo‘yiladi.

TMI kafedra arxivida ro‘yhatga olinadi va 2 yil mobaynida saqlanadi.

TMI ning hajmini kafedra xodimlari har bir talaba uchun quyidagi hajmda belgilaydi.

I. Agar talaba tanlagan mavzusi bo‘yicha vaziyatli masala tuzadigan bo‘lsa;

10 va undan yuqori masala uchun 5 ball;

5 tadan 10 tagacha 4 ball;

3 tadan 5 tagacha 3 ball bilan baholanadi.

3 tadan kam bo‘lsa baholanmaydi.

II. Agar talaba tanlagan mavzusi bo‘yicha test tuzadigan bo‘lsa: (testlarning har birini 5 tadan javobi bo‘lishi shart);

30 va undan yuqori test tuzilsa 5 ball;

20 tadan 30 tagacha 4 ball;

10 tadan 20 tagacha 3 ball bilan baholanadi.

10 tadan kam testlar baholanmaydi.

III. Agar talaba tanlagan mavzusi bo‘yicha adabiyotlar taxlilini beradigan bo‘lsa;

5 yillik adabiyotlarni ko‘rib chiqib, internet ma’lumotlaridan foydalanib, qo‘lyozma tipida 15 bet referat tayyorlasa 5 ball;

5 yillik adabiyotlarni ko‘rib chiqib, internet ma’lumotlaridan foydalanib, qo‘lyozma tipida 10 bet referat tayyorlasa 4 ball

5 yillik adabiyotlarni ko‘rib chiqib, internet ma’lumotlaridan foydalanib, qo‘lyozma tipida 7 bet referat tayyorlasa 3 ball bilan baholanadi.

7 betdan kam tayyorlangan referat baholanmaydi.

IV. Talaba tanlagan mavzu bo‘yicha asbob uskunalarni rangli tasvirini tayyorlasa 5 ball bilan baholanadi. Agar tuzilgan tasvir ko‘rimsiz, sifatsiz va talabga javob bermasa, mustaqil ish qabul qilinmaydi.
TALABANI FAN BO‘YICHA ATTESTATSIYADAN O‘TKAZISH TARTIBI


JN (9 ta dars)


JN o‘rtacha qiymati – 5+5+5+5+5+5+5+5+5=45

JN bali = 45 + 5 (TMI) = 50 ball (a’lo)ON


1ON = 10 ball (a’lo)

2 ON = 10 ball (a’lo)

1ON + 2 ON = 20 ball (a’lo)


YN


YN = 30 ball (a’lo)

Fandan olingan baho

JN + ON + YN = 50 + 20 + 30 = 100 ball (a’lo)


Kurs ishlarini baholash

Talabalarning kurs ishlari “Tayyor dori vositalarini sifatini baholash, qadoqlash va o‘rash” fani dasturiga muvofiq taklif etiladi. Kurs ishining mavzulari talabalarga o‘quv yilining boshida tarqatilib, tayyor kurs ishlari o‘quv yilining oxirida yig‘ib olinadi. Talabalar o‘quv yili davomida olgan bilim va ko‘nikmalaridan to‘laqonli foydalangan xolda kurs ishlarini bajaradilar. Kurs ishlari kafedra arxivida ro‘yhatga olinadi va 2 yil mobaynida saqlanadi.

Kurs ishlarini baholash tartibi quyidagicha:
O‘zlashtirish, ball

Baho

Kurs ishining yozilish darajasi

1

86-100

a’lo

- kurs ishida mavzu bo‘yicha berilgan topshiriqlarning barchasiga to‘liq javob bo‘lsa;

- kirish qismi va xulosalarda o‘zining aniq fikrlarini ifodalagan bo‘lsa;

- kurs ishini rasmiylashtirilishi talabga javob bersa;

- kurs ishining asosiy jihatlari taqdimot ko‘rinishida ximoya qilinsa;

- ximoya vaqtida berilgan savollarga to‘liq javob bersa.


2

71-85

yaxshi

- kurs ishida mavzu bo‘yicha berilgan topshiriqlarning barchasiga to‘liq javob bo‘lsa;

- kirish qismi va xulosalarda umumiy fikrlar ifodalagan bo‘lsa;

- kurs ishini rasmiylashtirilishi talabga javob bersa;

- kurs ishi bo‘yicha berilgan savollarga to‘liq javob bersa.3

55-70

o‘rta

- kurs ishida mavzu bo‘yicha berilgan topshiriqlarning ba’zi birlariga javob bo‘lmasa;

- kirish qismi va xulosalarda umumiy fikrlar ifodalagan bo‘lsa;

- kurs ishini rasmiylashtirilishi talabga javob bersa;

- kurs ishi bo‘yicha berilgan savollarga qisman javob bersa.4

55 dan kam

Qoniqarsiz

kurs ishida mavzu bo‘yicha berilgan topshiriqlarning ba’zi birlariga javob bo‘lmasa;

- kirish qismi va xulosalarda umumiy fikrlar ifodalagan bo‘lsa;

- kurs ishini rasmiylashtirilishi talabga javob bermasa;

- kurs ishi bo‘yicha berilgan savollarga umuman javob bermasa.
Foydalaniladigan adabiyotlar ro‘yxati
Asosiy adabiyotlar

 1. Gosudarstvennaya farmakopeya. Odinatsatoe izdanie. Vipusk 2. Obщie metodi analiza. Lekarstvennoe rastitelnoe sirya. Moskva. «Meditsina». 1990. 400 s.

 2. Dori vositalari sifat standartlari. Asosiy qoidalar. Tarmoq snandarti. Tst 42-01:2002. 54 s.

 3. Katalog texnologicheskogo oborudovaniya ximiko-farmatsevticheskoy promishlennosti. Uchebnoe posobie dlya studentov dnevnoy i zaochnoy formi obucheniya spetsialnosti «Texnologiya farmatsevticheskix preparatov». Vinnitsa. NOVA KNIGA, 2010. 266 S.

 4. Pravila proizvodstva i kontrolya kachestva lekarstvennix sredstv. Izdanie ofitsialnoe. 2009 «Standartinform» Moskva.131 S.

 5. Xaydarov V.R., Djalilov X.K. Tayyor dori vositalarini sifatini baholash, qadoqlash va o’rash fanidan laboratoriya mashg‘ulotlarini bajarish bo‘yicha o‘quv-uslubiy qo‘llanma. Toshkent. 2014. – 214 b.

Qo‘shimcha adabiyotlar

 1. Aladisheva J.I., Beregovix V.V., Meshkovskiy A.P. i dr. Osnovnie prinsipi provedeniya validatsii na farmatsevticheskom proizvodstve. Moskva. 2005. 185 S.

 2. Menshutina N.V., Mishina YU.V., Alves S.V. Innovatsionnie texnologii i oborudovanie farmatsevticheskogo proizvodstva. – T.1. – M.:Izdatelstvo BINOM. 2012. – 328 s.

 3. Menshutina N.V., Mishina YU.V., Alves S.V., Gordienko M.G., Guseva E.V., Troyankin A.YU. Innovatsionnie texnologii i oborudovanie farmatsevticheskogo proizvodstva. – T.2. – M.:Izdatelstvo BINOM. 2013. – 480 s.

 4. Promishlennaya texnologiya lekarstv /Pod red. Prof. V.I. CHueshova. Tom 1. Xarkov. 2002. 327 s.

 5. Promishlennaya texnologiya lekarstv /Pod red. Prof. V.I. CHueshova. Tom 2. Xarkov. 2002. 398 s.


Internet saytlari

 1. http://www.ziyonet.uz/

 2. http://nonfood.unipack.ru/937/

 3. http://www.lxn.ru/index.php?id=843

 4. http://medbuy.ru/articles/oborudovanie-dlya-farmacevticheskogo-proizvodstva

 5. http://pharmic.ru/

 6. http://www.minipress.ru/

 7. http://www.fptl.ru/Y4eba_osnovi-gls.htmlII.SILLABUS


OTMning nomi

va joylashgan manzili:

Toshkent farmatsevtika instituti

Oybek, 45

Kafedra:


Dori vositalari sanoat texnologiyasi

1o‘quv binosi 3 qavat

Ta’lim sohasi va yo‘nalishi:


510000 – Sog‘liqni saqlash

5510600 – Sanoat farmatsiyasi (turlari bo‘yicha)
Fanni (kursni) olib boradigan o‘qituvchi to‘g‘risida ma’lumot:

Mamasolieva Shaxnoza Askarovna kafedra assistenti

e-mail:


mamasolieya@mail.ru

Dars vaqti va joyi:


Dars jadval asosida kafedrada

Kursning

davomiyligi:4 kurs 7/8 semestr

Individual grafik asosida ishlash vaqti:

dushanba va chorshanba kunlari 15.00 dan 17.00 gacha


Fanga ajratilgan soatlar


Auditoriya soatlari

Mustaqil ta’lim
74 soat

Ma’ruza

56

Amaliyot

-

Laboratoriya mashg‘ulotlari

112

Fanning boshqa fanlar bilan bog‘liqligi (prerekvizitlar):

– tayyor dori turlari texnologiyasi, dori vositalarini ishlab chiqarish,farmatsevtik kimyo fanlaridan olgan bilimlariga asoslanadi.

(postrekvizitlar):

Ushbu fan barcha mutaxassislik fanlarni o‘zlashtirish uchun asos bo‘ladi
Fanning mazmuni

Fanning dolzarbligi va qisqacha mazmuni:


Fanni o‘rganish jarayonida talaba quyidagi natijalarga erishishi lozim:

Fanning maqsadi: Mazkur fanning asosida qattiq, yumshoq, suyuq va boshqa turdagi dori shakllari, shuningdek oddiy va murakkab dori vositalarini sifatini baholash, qadoqlash va o‘rashni o‘rganishga mo‘ljallangan bo‘lib, unda dori va yordamchi moddalarning o‘zaro mutanosibiligi, ular orasidagi bog‘lanishlar, ularni tayyor mahsulotning sifat ko‘rsatkichlariga ta’siri, qadoqlash va o‘rash turlarini tayyor mahsulotning saqlanish muddati va turg‘unligiga ta’siri bayon etilgan. Talabalarda tayyor dori vositalarini sifatini baholash, qadoqlash va o‘rash bo‘yicha umumiy tushunchalarini shakllantirish va rivojlantirish, o‘zining fikr-mulohaza, xulosalarini asosli tarzda aniq bayon etishga o‘rgatish hamda egallangan bilimlar bo‘yicha, ko‘nikma va malakalarni shakllantirishdir.

Fanning vazifalari: talabalarga mutaxassislik mahoratini egallash, dori vositalarini ishlab chiqarish texnologiyasi bo‘yicha olingan umumiy ko‘nikmalarni ularni sifatini baholash, qadoqlash va o‘rash orqali hosil qilish, hamda ularni zamonaviy texnologiya nuqtai-nazaridan sifatini baholash, qadoqlash va o‘rash usul va uslublarini takomillashtirish, saqlash sharoitlarini belgilash va turg‘unligini ta’minlashdan iborat.

“Tayyor dori vositalarini sifatini baholash, qadoqlash va o‘rash” fanini o‘zlashtirish jarayonida bakalavr:

- dori vositalari: kukunlar, granulalar, tabletkalar, qobiqlangan tabletkalar, mikrotabletkalar, galen preparatlari (nastoykalar, suyuq, quyuq va quruq ekstraktlar, ekstrakt konsentratlar), ta’siri uzaytirilgan dori turlari, aerazol dori turi, kapsula va mikrokapsulalar, yumshoq dori turlari (surtmalar, kremlar, linimentlar, pastalar va gellar), organopreparatlar, farmatsevtik eritmalar (suvli va suvsiz eritmalar) in’eksion dori turlari uchun maqsadga muvofiq bo‘lgan qadoq turlari va qadoqlash usullari, ularni o‘rashda ishlatiladigan materiallar, sifatini baholash, son va miqdor ko‘rsatkichlari, amaldagi me’yoriy hujjatlar haqida tasavvurga ega bo‘lishi; - dori vositalarining sifat ko‘rsatkichlariga qadoqlovchi materiallarning ta’sirini, turg‘unligi va saqlanish muddatini belgilashni shuningdek, dori vositalarini biofarmatsevtik xossalarini bilishi va ulardan foydalana olishi;

- dori vositalarini qadoqlash va o‘rashda ishlatiladigan asbob-uskunalar va apparatlar, avtomatlar va yarim avtomatlar bilan ishlash, doi vositalarining biologik samaradorlikka ta’sir qiluvchi omillarni o‘rganish, tayyor dori vositalarini GMP talablariga muvofiq ishlab chiqarish, sifatini baholash va tashkil qilish malakalariga ega bo‘lishi kerak.Talabalar uchun talablar


- o‘qituvchiga va guruhdoshlarga nisbatan hurmat bilan munosabatda bo‘lish;

- institut ichki tartib-intizom qoidalariga rioya qilish;

- uyali telefonni dars davomida o‘chirish;

- berilgan uy vazifasi va mustaqil ish topshiriqlarini o‘z vaqtida va sifatli bajarish;

- darsda tibbiy formada bo‘lish;

- o‘quv xonalarining ozodaligini saqlash;

- darslarga qatnashish majburiy hisoblanadi, dars qoldirilgan holatda qoldirilgan darslar qayta o‘zlashtirilishi shart;

- darslarga oldindan tayyorlanib kelish va faol ishtirok etish;

- talaba o‘qituvchidan so‘ng, dars xonasiga - mashg‘ulotga kiritilmaydi;

- laboratoriya mashg‘ulotlarda berilgan topshiriqlar talab darajasida bajarilishi va o‘qituvchi imzosi bilan tasdiqlanishi lozim.- talaba reyting ballidan norozi bo‘lsa, e’lon qilingan vaqtdan boshlab 1 kun mobaynida apellyasiya komissiyasiga murojat qilishi mumkin.

Elektron pochta orqali munosabatlar tartibi

Professor-o‘qituvchi va talaba o‘rtasidagi aloqa elektron pochta orqali ham amalga oshirilishi mumkin, telefon orqali baho masalasi muhokama qilinmaydi, baholash faqatgina institut hududida, ajratilgan xonalarda va dars davomida amalga oshiriladi. Elektron pochtani ochish vaqti soat 15.00 dan 20.00 gacha


FAN MAVZULARI VA UNGA AJRATILGAN SOATLAR TAQSIMOTI:

Ma’ruza mavzulariFanning bo‘limi va mavzusi, ma’ruza mazmuni

Soatlar

jami

ma’ruza

lab. mashg‘u­lotlari

1

Tayyor dori vositalarining sifat ko‘rsatkichlari va ularga qo‘yilgan umumiy va xususiy talablar. Jahon standartlari. Namuna olish tartibi..

6

2

4

2

Dori va yordamchi moddalarga qo’yilgan umumiy va xususiy talablar. Ularning sifatini baholash. Sifatini baholashda qo’llaniladigan usullar arxitekturasi va tarkibiy tuzilmasi

6

2

4

3

Dori vositalarini qadoqlash va o’rash. Qadoqlash va o’rashda ishlatiladigan materiallar va asbob-uskunalar.

6

2

4

4

Tayyor dori vositalarini yorliqlash va tashish.

6

2

4

5

Kukunlarni qadoqlash, o‘rash va sifatini baholash.

6

2

4

6

Dorivor o‘simlik xom ashyolari va ulardan tayyorlangan yig‘malarni sifatini baholash, qadoqlash va o‘rash.

6

2

4

7

Granulalarni sifatini baholash, qadoqlash va o‘rash.

6

2

4

8

Tabletkalarni sifatini baholash, qadoqlash va o‘rash.

6

2

4

9

Drajelarni sifatini baholash, qadoqlash va o‘rash.

6

2

4

10

Kapsulalarni sifatini baholash, qadoqlash va o‘rash.

6

2

4

11

Surtmalar, linimentlar, kremlar, pastalar va gellarni sifatini baholash, qadoqlash va o‘rash.

6

2

4

12

Shamchalarni sifatini baholash, qadoqlash va o‘rash.

6

2

4

13

Farmatsevtik eritmalarni sifatini baholash, qadoqlash va o‘rash.

6

2

4

14

Ajratmalarni sifatini baholash, qadoqlash va o‘rash.

6

2

4
II semestr


15

Ampuladagi in’eksion dori turlarini qadoqlash, o‘rash va sifatini baholash.

6

2

4

16

Ko’z tomchilarini sifatini baholash, qadoqlash va o‘rash.

6

2

4

17

Aerozol dori vositasini sifatini baholash, qadoqlash va o‘rash.

6

2

4

18

Boshqa turdagi dori vositalarini sifatini baholash, qadoqlash va o‘rash.

6

2

4

19

Biofarmatsiya. Biologik samaradorlik va unga ta’sir qiluvchi omillar.

6

2

4

20

Biologik samaradorlik va uni aniqlash usullari.

6

2

4

21

Biofarmasevtik tahlil. Biofarmasevtik tahlil uslublarini tanlash prinsipi va usullari. Biofarmasevtik tahlil usullarini o’ziga xosligi.

6

2

4

22

Dori vositalarining bioekvivalentligi.

6

2

4

23

Korellyasion koeffitsientni xisoblash va tahlil qilish usullari.

6

2

4

24

Tayyor dori vositalarining turg‘unligini ta’minlash.

6

2

4

25

Tayyor dori vositalarining saqlanish muddatini belgilash.

6

2

4

26

Yaxshi ishlab chiqarish amaliyotini “Dori vositalari sifatini boshqarish”ga nisbatan talablari.

6

2

4

27

Yaxshi ishlab chiqarish amaliyotini “Dori vositalari sifat nazorati”ga nisbatan talablari.

6

2

4

28

Validatsiya.

6

2

4


Laboratoriya mashg‘ulotlarni tashkil etish bo‘yicha mavzular, ko‘rsatma va tavsiyalar
Laboratoriya mashg‘ulotlarning nomi va mazmuni

Ajratilgan soat

1

Tayyor dori vositalarini sifat ko‘rsatkichlari va ularga qo‘yilgan umumiy va xususiy talablar. Namuna olish tartibi.

4

2

Dori va yordamchi moddalarga qo’yilgan umumiy va xususiy talablar. Ularning sifatini baholash. Natriy karboksimetilsellyuloza.

4

3

Dori vositalarini qadoqlash. Qadoqlashda ishlatiladigan materiallar vani tanlash. Qadoqlashda qo’llaniladigan asbob-uskunalarni ishga tayyorlash.

4

4

Dori vositalarini o’rash va o’rashda ishlatiladigan yordamchi materiallarni tanlash hamda asbob-uskunalarni ishga tayyorlash

4

5

Tayyor dori vositalarini yorliqlashda ishlatiladigan yordamchi materiallar va asbob-uskunalarni ishga tayyorlash. Tayyor dori vositalarini tashish.

4

6

Kukunlarni sifatini baholash, qadoqlash va o‘rash. In’eksiya uchun sefatoksim natriy kukuni 0,5 va 1,0 g.

4

7

Dorivor o‘simlik xom ashyolari va ulardan tayyorlangan yig‘malarni sifatini baholash, qadoqlash va o‘rash. Safro haydovchi Xodjimatov yig‘masi. Talabalar bilimini joriy va oraliq baholash bo’yicha reyting ballarini jamlash

4

8

Granulalarni sifatini baholash, qadoqlash va o‘rash. Blemaren granulasi.

4

9

Tabletkalarni sifatini baholash, qadoqlash va o‘rash. Diklofenak tabletkasi 0,05 g.

4

10

Drajelarni sifatini baholash, qadoqlash va o‘rash. Gekasavit drajesi.

4

11

Kapsulalarni sifatini baholash, qadoqlash va o‘rash. Ferask kapsulasi.

4

12

Surtmalar, linimentlar va kremlarni sifatini baholash, qadoqlash va o‘rash. Mikoseptin surtmasi.

4

13

Pastalar va gellarni sifatini baholash, qadoqlash va o‘rash. Flusinar geli 0,25 mg/g. Talabalar bilimini joriy va oraliq baholash bo’yicha reyting ballarini jamlash

4

14

Shamchalarni sifatini baholash, qadoqlash va o‘rash. Anuzol shamchasi.

4
II semestr
15

Farmatsevtik eritmalarni sifatini baholash, qadoqlash va o‘rash. Maltofer tomchisi 50 mg/ml.

4

16

Qiyomlarni sifatini baholash, qadoqlash va o‘rash. Fitovit qiyomi.

4

17

Nastoykalarni sifatini baholash, qadoqlash va o‘rash. Valeriana nastoykasi.

4

18

Ekstraktlarni sifatini baholash, qadoqlash va o‘rash. Na’matak suyuq ekstrakti.

4

19

Ampuladagi in’eksion eritmalarni sifatini baholash, qadoqlash va o‘rash. Diklofenak natriy- RG in’eksiya uchun eritmasi.

4

20

Ko’z tomchilarini sifatini baholash, qadoqlash va o’rash. Sofradeks ko’z va quloq tomchilari.

4

21

Aerozol dori vositasini sifatini baholash, qadoqlash va o‘rash. Bioparoks aerozoli. Talabalar bilimini joriy va oraliq baholash bo’yicha reyting ballarini jamlash

4

22

Plastir va xantal qog’ozini sifatini baholash, qadoqlash va o’rash.

4

23

Biofarmatsiya. Biologik samaradorlik va unga ta’sir qiluvchi omillar. Yordamchi moddalar turi va miqdorini TDV larining biologik samaradorligiga ta’siri.

4

24

Biologik samaradorlikni in vitro usulida aniqlash. Ibuprofen tabletkasi misolida.

4

25

In vivo usulida biologik samaradorlikni aniqlash. Biofarmasevtik tahlil usullari. Amitriptillin tabletkasi misolida.

4

26

Korellyasion koeffitsientni xisoblash va tahlil qilish usullari. Flateron tabletkasi misolida.

4

27

Tayyor dori vositalarining saqlanish muddatini belgilash. Inebrin tabletkasi misolida. Talabalar bilimini joriy va oraliq baholash bo’yicha reyting ballarini jamlash.

4

28

Tayyor dori vositalarining turg‘unligini ta’minlash. Indometatsin quruq qiyomi misolida.

4

Talabalar bilimini baholash tizimi:

t/r

Nazorat turi

Maksimal ball

Saralash bali

1

Joriy nazorat

50

28

2

Oraliq nazorat

20

11

3

Yakuniy nazorat

30

17

4

Jami

100

56

Talabalarning JN bo’yicha ballarda ifodalangan o’zlashtirishi quyidagicha baxolanadi:O’zlashtirish %

Ballar

Baho

Talabaning bilim darajasi

1

86-100

5

a’lo

- mavzu bo’yicha berilgan pedogogik texnologiya savollariga to’liq javob bersa;

- amalda bajariladigan ish daftarga yozib          kelingan bo’lsa;

- amaliy ish natijasi, ya’ni tayyorlangan dori shakli talabga javob bersa;

- ma’ruza matni yozilgan bo’lsa.2

71-85

4

yaxshi

- mavzu bo’yicha berilgan pedogogik texnologiya savollariga yaxshi javob bersa;

- amaliy ish natijasi, ya’ni tayyorlangan dori shakli talabga javob bersa;

- ma’ruza matni yozilgan bo’lsa;

- amalda bajariladigan ish daftarga yozib kelingan bo’lsa.3

56-70

3

o’rta

- mavzu bo’yicha pedogogik texnologiya savollarining muxokamasida to’liq qatnashmasa;

- amaliy ish natijasi, ya’ni tayyorlangan dori shakli talabga javob bersa;

- ma’ruza matni yozilgan bo’lsa;

- amalda bajariladigan ish daftarga yozib kelingan bo’lsa.4

55 dan kam

2

qoniqarsiz

Talaba uy vazifasini daftariga yozib kelgan, lekin mavzu bo’yicha savollarga javob bera olmaydi. Mohiyatini tushunmaydi.

Talabalar ON dan to’playdigan ballarning namunaviy mezonlariKo’rsatkichlar

ON ballari

maks

1-ON

2-ON

1

Darslarga qatnashganlik darajasi. Ma’ruza darslaridagi faolligi, konspekt daftarlarining yuritilishi va to’liqligi.

4

0-2

0-2

2

Test, yozma va og’zaki savol-javoblar va boshqa nazorat turlari natijalari bo’yicha

16

0-8

0-8

 

Jami ON ballari

20

10

10

Y
YN ga mazkur kursni muvoffaqiyatli yakunlagan, kurs ishini topshirgan hamda JN va ON dan 56% dan yuqori ball to’plagan talabalar qo’yiladi. Institut ilmiy kengashining qaroriga muvofiq YN “yozma” shaklida o’tkaziladi va 30 ball asosida baholanadi.

17 dan kam     -            qoniqarsiz

17 dan                        -           21 gacha         qoniqarli

22 dan                         -          25 gacha         yaxshi

26 dan                         -          30 gacha         a’lo

akuniy nazorat
.


Asosiy adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasining “Ta’lim to‘g‘risidagi Qonuni”, T., 1997.

2. O‘zbekiston Respublikasi “Kadrlar tayyorlash milliy dasturi” T. 1997.

3. Karimov I.A. YUksak ma’naviyat – engilmas kuch. –T.: O‘zbekiston, 2008. –173 b.

4. Dori vositalari sifat standartlari. Asosiy qoidalar. Tarmoq snandarti. Tst 42-01:2002. s.Karimov I.A. Barkamol avlod – O‘zbekiston taraqqiyotining poydevori. – T.: O‘zbekiston, 1997. –31-62 betlar

5. Karimov I.A. Milliy istiqlol mafkurasi – xalq e’tiqodi va buyuk kelajakka ishonchdir. –T.: O‘zbekiston, 2000.

6. Karimov I.A. Mustaqillikka erishish ostonasida. T.: O‘zbekiston, 2012 y.

7.X.K.Djalilov, V.R.Xaydarov “ Tayyor dori vositalarining sifatini baxolash,qadoqlash va o‘rash” 2014 y


Qo‘shimcha adabiyotlar

 1. Xaydarov V.R., Djalilov X.K. Tayyor dori vositalarini sifatini baholash, qadoqlash va o’rash fanidan laboratoriya mashg‘ulotlarini bajarish bo‘yicha o‘quv-uslubiy qo‘llanma. Toshkent. 2014. – 214 b.

 2. Menshutina N.V., Mishina YU.V., Alves S.V. Innovatsionnыe texnologii i oborudovanie farmatsevticheskogo proizvodstva. – T.1. – M.:Izdatelstvo BINOM. 2012. – 328 s.

 3. Menshutina N.V., Mishina YU.V., Alves S.V., Gordienko M.G., Guseva E.V., Troyankin A.YU. Innovatsionnыe texnologii i oborudovanie farmatsevticheskogo proizvodstva. – T.2. – M.:Izdatelstvo BINOM. 2013. – 480 s.

 4. Chueshov V.I., Gladux E.V., Sayko I.V. i dr. Texnologiya lekarstv promыщlennogo proizvodstva. Uchebnik dlya stud. vыssh. ucheb. zaved.: Perevod s ukr. : CH.1. – Vinnitsa : Nova Kniga, 2014. - 696 s.

 5. Chueshov V.I., Gladux E.V., Sayko I.V. i dr. Texnologiya lekarstv promыщlennogo proizvodstva. Uchebnik dlya stud. vыssh. ucheb. zaved.: Perevod s ukr. : CH.2. – Vinnitsa : Nova Kniga, 2014. - 664 s.

Internet saytlari


1. http://www.ziyonet.uz/http://nonfood.unipack.ru/937/

2. www.krugosvet/ru

3. www.uforum.uz

4. www.uzbekistan.com


Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   43


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə