Rentgen şüalanmanın hansı xüsusiyyəti onun bioloji təsirini müəyyən edir?


Diafraqmanın tam relaksasiyası əsasən  harada müşahidəYüklə 354,73 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə9/14
tarix03.05.2018
ölçüsü354,73 Kb.
#41163
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

164

Diafraqmanın tam relaksasiyası əsasən  harada müşahidə 

olunur?

A) Heç olmur    B) Sağda    C) Mərkəzi hissədə

D) İki tərəfli ola bilər    E) Solda öndə

165


Qarnın  boşluqlu  orqanlarının  perforasiyasının  əsas 

rentgenoloji əlaməti hansıdır?

A) Qarın nahiyəsində sərbəst maye    B) Meteorizm

C) Bütün cavablar düzgündür   D) Diafraqmanınn 

funksiyasının və vəziyyətinin pozulması    E) Qarın 

boşluğunda sərbəst qaz

166


Açıq arterial (Botal) axacaqı  nədir?

A) Böyüklərdə qanın ağciyər arteryasından aortaya keçməsi

B) Yenidoğulmuşlarda qanın aortadan ağciyər arteriyasına 

keçməsi        C) Yenidoğulmuşlarda ağciyər arteriyası ilə aorta 

arasıda heç bir əlaqənin olmaması        D) Ağciyər venaları ilə 

aorta arasında əlaqə       E) Döldə ağciyərlər fəaliyyət 

göstərmədiyindən qan Botal axarı ilə ağciyər arteriyasından 

aortaya axır

167

Hematogen osteomielitin periostal reaksiyası və sümük 

dəyişiklikləri nə zaman rentgenoloji müəyyən olunur?

A) 7-10 gündən sonra    B) 5-ci gün    C) 1 ayda

D) 1,5 aydan sonra     E) 2-3 həftədə

168


Sümüklərdə metastazları daha erkən təyin etmək üçün 

tətbiq olunan diaqnostika metodu hansıdır?

A) Rentgenoqrafiya    B) Skeletin radioizotop skannerləşməsi

C) KT     D) Rentgenoskopiya     E) USM

169


Ürəyin  MRT-müayinəsi hansı hallarda qadağandır?

A) Aortanın protezi     B) Döşdə tikiş skrepkaları

C) Ürək qapağın protezi     D) Koronar damarların stentləri

E) Ritmin süni sürücüsü

170

 Bilək sümüklərinin ən çox rast gələn  travmaları hansıdır?

A) Üçkənarlı sümüyün sınığı       B) Ayparayabənzər sümüyün 

sınığı    C) Periayparabənzər əl çıxığı    D) Başlı sümüyün 

sınığı


E) Qayığabənzər sümüyün sınığı


171

Atlas qəlpəli sınığın (Cefferson sınığı) əsas rentgen 

simptomu hansıdır?

A) Atlasın yan kütlələrinin sümük fraqmentlərinin sıxılması

B) Atlasın yan kütlərin dişbənzər (aksis) çıxıntısına qədər 

məsafələrin qeyri-bərabərliyi          C) Atlasın yan kütlələrinin 

sümük fraqmentlərinin ayrılması       D) Düz proyeksiyada ağız 

açılmaq şərt ilə atlas yan kütlələrin birtərəfli yerdəyişməsi

E) Atlas yan kütlələrinin  ikitərəfli yerdəyişməsi

172


Kifoskoliozlar:

A) Kifoskolioz - onurğanın önə əyilməsidir      B) Kifoskolioz - 

Fizioloji əyrilikləridən başqa, onurğanın  arxaya və yanlara 

əyilməsi və torzionun olmasıdır      C) Skolioz - onurğanın 

yana əyilməsidir      D) Skolioz - spondilolizdir     E) 

Kifoskolioz - qocalarda onurğanın əyilməsidir

173

USM zamanı yumurtalıq şişinin hansı görüntüsü olur?

A) Böyümüş yumurtalığın solid sist törəməsi     B) 

Yumurtalığın sistozlu törəməsi      C) Yumurtalığın sistozsuz 

törəməsi


D) Yumurtalığın çoxsaylı sistoz törəmələri     E) Böyüməmiş 

yumurtalığın çoxsaylı sistoz törəmələri

174

Kiçik yaşlı uşaqlarda həzm traktının yuxarı hissəsinin  

müayinəsi zamanı kontrast mayenin hansı həcmini 

birdəfəlik yemək porsiyasına hansı nisbətdə  daxil etmək  

lazımdır?

A) 33%     B) 45%     C) 50%      D) 20%      E) 100%

175

Qida borusunun yuxarı sfinkteri nə vaxt işləməyə 

başlayır?

A) Bir yaşında       B) Ana bətnində udma aktı başlayan kimi -

18-30-cu həftələr arasında   C) Anadan olan kimi

D) 10 yaşında     E) 1 həftəlik yaşında

176

Anadan yeni doğulmuş uşaqlarda anadangəlmə 12 barmaq 

bağırsağının tam keçməməzliyinin əsas səbəbi nədir?

A) 12 barmaq bağırsaq soğanağın deformasiyası

B) Üzükvari formalı mədəaltı vəzi      C) 12 barmaq bağırsağın 

olmaması – ageneziya     D) Embrional qoşqu ipləri ilə 

bağırsaqların sıxılması     E) 12 barmaq bağırsağın tərsinə  

yerləşməsi
177

Hirşprunq xəstəliyinin əsas əlaməti hansıdır və hansı 

müayinə üsulu ilə təyin edilir?

A) S-vari bağırsağın düz bağırsağa keçiriliciyinin daralması — 

aqanqlionar zona.Kolonoskopiya –irriqoskopiya ilə

B) S-vari bağırsağın əlavə ilgəyi-- kolonoskopiya ilə

C) Bağırsaq ilgəklərində mayenin horizontal səviyyələri -

kolonoskopiya ilə       D) S-vari bağırsağın diametrinin 

böyüməsi -per oral müayinə         E) S-vari bağırsağın 

peristaltikasının olmaması –per oral müayinə 

178

Uşaqlarda baş beyin strukturunun standart 

neyrosonoqrafiyası  əsasən hansı nahiyədə və hansı 

başlıqla aparılır?

A) Arxa əmgəyin üzərində xətti başlıqla   B) Ön əmgəyi 

üzərində sektorlu  başlıqla    C) Sağ gicgah sümüyünün pulu 

üstündən mikrokonveks başlıqla      D) Tac  tikişi üzərindən 

sektorlu başlıqla    E) Sol gicgah sümüyünün pulu üzərindən 

sektorlu başlıqla

179

Radioaktiv  şüaların hansı xassələri var?

A)  Radioaktiv şüalar gözlə görünməyən və orqanizm 

tərəfindən hiss olunmayan şüalar olub,müxtəlif cisimlərdən 

müxtəlif dərəcədə keçmə qabiliyyətinə malikdir və suyu, AgCl-

i parçalayır,qazları ionlaşdırır və hüceyrələrə bioloji təsir edir.

B) Radioaktiv şüalar gözlə görünən və orqanizm tərəfindən 

hiss edilib,hüceyrə və toxumalara və qazlara təsir etmir.

C) Radioaktiv şüalar gözlə görünməyən və hiss edilməyən 

şüalar olub, müxtəlif cisimlərdən keçə bilmir və parçalandıqda 

soyuq əmələ gəlir.      D) Radioaktiv şüalar gözlə görünür , 

orqanizm tərəfindən hiss edilmir və ssintilyasiya yarada bilən 

şüalardır.     E) Radioaktiv şüalar AgCl (AgBr) parçalaya 

bilmir,ssintilyasya etmir,toxumalara bioloji təsiri yoxdur, 

ancaq suyu H və O atomuna parçalayır
Yüklə 354,73 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə